edu.klimaka.gr

Αίτηση για σπουδές στην Κύπρο

Αιτήσεις Εισαγωγής Ελλαδιτών Φοιτητών σε Πανεπιστήμια Κύπρου 2021

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2021-2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση εισδοχής www.ucy.ac.cy/panelliniesexaminations, από τις 12 μέχρι τις 27 Ιουλίου 2021.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου το 2021, το 2020 ή το 2019.

Οι υποψήφιοι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης νοουμένου ότι έχουν παρακαθίσει στις Πανελλαδικές εξετάσεις τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ανεβάσουν μαζί με την αίτησή τους, τα εξής πιστοποιητικά, σαρωμένα, σε μορφή pdf:

1. Αστυνομική ταυτότητα

2. Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις (να φαίνονται τα συνολικά μόρια των επιστημονικών πεδίων, βλ. δείγμα πιο κάτω)

3. Απολυτήριο Λυκείου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις πληροφορίες για την αίτηση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων :

Πανεπιστήμιο Κύπρου
www.ucy.ac.cy/fmweb/el/greekcandidates

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
www.cut.ac.cy/studies/admissions/bachelor-programmes-admissions/greeks

Μπορούν επίσης να τις εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα (Ξενοφώντος 2Α, ΤΚ 105 57 Σύνταγμα, τηλ. 210 373 4934/914/913) και από το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (Λεωφόρος Νίκης 37, ΤΚ 54013, τηλ. 231 026 0611/0697).

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων μέχρι τις 04 Αυγούστου 2021 και θα κοινοποιηθούν επίσης, τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

Κενές θέσεις και πρόσθετες κατανομές

Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις δεν συμπληρωθούν από την 1η κατανομή, δύναται να πραγματοποιηθεί και 2η κατανομή. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στα τέλη Αυγούστου και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα λαμβάνουν όλοι οι υποψήφιοι της αρχικής κατανομής.

Στη 2η κατανομή δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συμμετείχαν στην 1η κατανομή. Η 2η κατανομή γίνεται για αυτούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους ή για να εξασφαλίσουν θέση σε Τμήματα των Πανεπιστημίων.

Στέγαση

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει Φοιτητική Εστία δυναμικότητας 208 δωματίων, στην Πανεπιστημιούπολη. Σαράντα (40) συνολικά δωμάτια κατανέμονται σε Ελλαδίτες και Έλληνες της διασποράς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είκοσι πέντε (25) από αυτά κατανέμονται σε Πρωτοετείς Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Ελλαδίτες και Έλληνες της Διασποράς (20 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς προπτυχιακούς της Α’ κατανομής, 2 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς προπτυχιακούς της Β’ κατανομής και 3 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές). Η κατανομή γίνεται με βάση καθορισμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων, το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ετοιμάζει παράλληλα κατάλογο με ανακοινώσεις για ιδιωτικά διαμερίσματα /οικίες προς ενοικίαση.

Όσοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές ενδιαφέρονται για διαμονή στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/forms/main, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εισδοχής στα Πανεπιστήμια της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι για διαμονή στη Φ. Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους Ελλαδίτες προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές της B’ κατανομής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν και πάλι αίτηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον πιο πάνω σύνδεσμο εντός (2) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισδοχής όλων των κατανομών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ucy.ac.cy/housing/el/announcements

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαχειρίζεται αριθμό κτιρίων στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού, τα οποία περιλαμβάνουν διαμερίσματα/δωμάτια με 83 κλίνες. Επιπλέον, κατανέμει δικαιούχους σε 220 κλίνες στο κτίριο Απολλώνια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Συνολικός αριθμός προσφερόμενων κλινών: 303. Είκοσι (20) από τις κλίνες σε διαμερίσματα τύπου στούντιο στο κτίριο Απολλώνια κατανέμονται σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές από Ελλάδα, σε επιδοτημένη τιμή (250 ευρώ/μήνα), με κριτήριο τη σειρά υποβολής ενδιαφέροντος (first come first served) και ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για το πρώτο χρόνο φοίτησης. Τα υπόλοιπα δωμάτια κατανέμονται σε φοιτητές στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Επιπρόσθετα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο προσφέρει βοήθεια και καθοδήγηση σε όλους τους φοιτητές που χρειάζονται στέγαση μέσω ενός καταλόγου ενοικιαζόμενων κατοικιών/ διαμερισμάτων/ δωματίων που διατηρεί και ο οποίος ανανεώνεται διαρκώς. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο διαχειρίζεται αριθμό κλινών μέσω του Δικτύου Συνεργαζόμενων Υποστατικών.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη στέγαση παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.cut.ac.cy/students/accommodation

Υποτροφίες

Κάθε χρόνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, επτά (7) υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και έξι (6) υποτροφίες για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.500 περίπου η κάθε μία, με βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόμενο έτος, είναι η διατήρηση συνολικού μέσου σταθμικού Μέσου Όρου των προηγούμενων 2 εξαμήνων τουλάχιστον 6.50 (Λίαν Καλώς).

Σίτιση Φοιτητών

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει επίδομα σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται επίδομα σίτισης για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους.

Τα κουπόνια σίτισης ανέρχονται στα €7,00 ημερησίως για κάθε εργάσιμη μέρα του ακαδημαϊκού έτους. Σε ότι αφορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα κουπόνια παραδίδονται στους δικαιούχους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και το επίδομα σίτισης από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης & Ευημερίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αντίστοιχα.

Πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών των δύο Πανεπιστημίων μπορούν να ανευρεθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.ucy.ac.cy (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και www.cut.ac.cy (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Σημ.: Παρακαλώ σημειώστε ότι πέραν της αίτησης εισδοχής που είναι κοινή για τα δύο Πανεπιστήμια, θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστές αιτήσεις για στέγαση στις φοιτητικές εστίες, σίτιση, υποτροφίες και άλλα επιδόματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)

ΧΗΜΕΙΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

XHMIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

Κωδικός Τμήματος

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΒΝΕ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΙΣΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΚΦΙ-ΚΛΑΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

 

ΚΦΙ-ΦΙΛ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ( ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)

(1)

ΑΓΓ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(2)

ΓΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(1)

ΤΟΜ

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

(1)

ΚΠΕ-ΚΟΙΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)

(1)

ΚΠΕ-ΠΟΛΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ)

(1)

ΔΜΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

ΕΠΑ-ΔΗΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΕΠΑ-ΠΡΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΝΟΜ

ΝΟΜΙΚΗΣ

 

ΨΥΧ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΕΣΔΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΠΓΤ-Π

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

 

ΠΓΤ-Γ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)

(4)

ΝΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΑΠΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

 

ΟΕΜ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

Κωδικός Τμήματος

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΒΙΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΜΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

ΦΥΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

 

XHM

ΧΗΜΕΙΑ

 

ΕΠΛ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΗΜΥ-ΗΛΕΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

 

ΗΜΥ-ΜΗΠΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)

 

ΜΜΚ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

 

ΠΠΜ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(3)

ΑΡΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 

ΕΠΑ-ΔΗΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΕΠΑ-ΠΡΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΨΥΧ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΗΜΗΠΛΗ- ΗΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΗΜΗΠΛΗ- ΜΗΥΠ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΜΗΜΕMΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΠOΜΗΓΕ-ΠΟΜ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΠΟΜΗΓΕ-ΤΟΜ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΓΕΒΕΤ - ΦΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

 

ΓΕΒΕΤ - ΖΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

 

ΓΕΒΕΤ - ΤΤ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

 

ΧΜΗΧ

XHMIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΕΣΔΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΠΓΤ-Π

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

 

ΠΓΤ-Γ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)

(4)

ΝΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΑΠΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

 

ΟΕΜ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

 

Κωδικός Τμήματος

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΒΙΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΙΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

ΕΠΑ-ΔΗΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΕΠΑ-ΠΡΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

(4)

ΝΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΑΠΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

 

ΓΕΒΕΤ -  ΦΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

 

ΓΕΒΕΤ - ΖΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

 

ΓΕΒΕΤ - ΤΤ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

Κωδικός Τμήματος

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

(1)

ΔΕΔΔ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(1)

ΛΟΧ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

(1)

ΟΙΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1)

ΔΙΕΟ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(1)

ΜΘΟΚ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

ΕΠΛ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΕΠΑ-ΔΗΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΕΠΑ-ΠΡΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΔΙΞΕΤ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΕΧΡΗΝ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΕΣΔΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΠΓΤ-Π

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

 

ΠΓΤ-Γ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)

 

ΔΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)

 

ΟΕΜ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Για τα Τμήματα αυτά απαιτείται η επιτυχής εξέταση στο ειδικό μάθημα ‘ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ’, εξασφάλιση βάσης (≥10/20). Στην περίπτωση όπου υποψήφιοι δεν παρακάθισαν στο ειδικό μάθημα αλλά κατέχουν δίπλωμα Αγγλικών από αναγνωρισμένο φορέα, μπορούν να το επισυνάψουν στην αίτησή τους και αυτό θα εξεταστεί αναλόγως από τα Τμήματα.

(2) Για το Τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα ‘ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ’ εξασφαλίζοντας βάση (≥10/20) ή εξέταση σε δύο από τα ακόλουθα τρία ειδικά μαθήματα ‘ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ‘, ‘ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ‘, ’ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ’ εξασφαλίζοντας βάση (≥10/20)

(3) Για το Τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα ‘ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ’ και ‘ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ’.

(4) Για το Τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στη Χημεία ή Βιολογία

(5) Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ΈΝΑ (1) ή ΔΥΟ (2) Επιστημονικά Πεδία

Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Σπουδών Καλών Τεχνών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Για πρόσβαση στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή, ειδική αίτηση εισαγωγής και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις δοκιμασίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και θα βασίζονται σε ό,τι ίσχυσε το 2018. Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να δείτε την περσινή διαδικασία: https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=443400 .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστημίου Κύπρου
Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία
Τηλέφωνα: 00357 22 89 4029, 00357 22 89 4041, 00357 22 89 4021
Τηλεομοιότυπο (φαξ): 00 357 22 89 5377
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.ucy.ac.cy

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Αθηνών και Ν. Ξιούτα γωνία, Λεμεσός
Τηλέφωνα: 00357 25 00 2710/11
Τηλεομοιότυπο (φαξ) 00 357 25 002681
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.cut.ac.cy

Σχετικά Άρθρα