edu.klimaka.gr

Πρόσβαση Αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ) ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1501
21 Απριλίου 2020

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην Φ.153/40138/Α5/23-03-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1106/τ.Β΄/31.03.2020.

Στην Φ.153/40138/Α5/23-03-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1106/τ.Β΄/31.03.2020, αντικαθίστανται τα λανθασμένα στα ορθά:

Α. Από τη σελίδα 11510 έως 11524 ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1
Καθορισμός των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

(...) (σ.σ. οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στην αρχική απόφαση που ακολουθεί)

Β. Στη δεύτερη γραμμή και στο τέλος της τέταρτης παραγράφου της δεύτερης στήλης της σελίδας 11525 αντί «της παρούσας» στο ορθό «της Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 και 1940 Β΄)».

Γ. Στην τέταρτη γραμμή της πρώτης στήλης της σελίδας 11526 αντί «Υ.ΠΑΙ.Ο.» στο ορθό «Υ.ΠΑΙ.Θ.»

(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1106/2020

Αριθμ. Φ.153/40138/Α5
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ. 153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1904 και 1940 διορθώσεις σφαλμάτων) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων,... και εφεξής».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και της παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ...και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’).
4. Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α’) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
11. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α’).
13. Το π.δ. 76/2018 (ΦΕΚ 146 Α’) «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
14. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 Β’ και 1940 Β’ Διορθώσεις Σφαλμάτων) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής».
15. Την αριθμ. Φ.151/24463/Β6/4-3-2009 (ΦΕΚ 422 Β’) υπουργική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Την αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20-9-2019 (ΦΕΚ 3612 Β’) υπουργική απόφαση «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020».
17. Την αριθμ. Φ6/151817/Δ4/30-9-2019 (ΦΕΚ 3698 Β’) υπουργική απόφαση «Καθορισμός διδακτέας- εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ' τάξης των (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) για το σχολικό έτος 2019- 2020», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ6/183420/Δ4/22.11.2020 (ΦΕΚ 4441 Β’) όμοιά της.
18. Την αριθμ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β’) υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».
19. Την αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-4-2017 (ΦΕΚ 1426 Β’) υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ' Τάξης Ημερήσιου και της Γ' και Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ2/95229/Δ4/6-6-2017 (ΦΕΚ 2072 Β’), Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (ΦΕΚ 2122 Β’) και Φ2/160042/Δ4/26-9-2018 (ΦΕΚ 4373 Β’-Διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 4815/Β’/30-10-2018) όμοιές της.
20. Την αριθμ. Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (ΦΕΚ 2636 Β’) υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ2/160050/Δ4/26-9-2018 (ΦΕΚ 4373 Β’-Διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 4815/Β’/30-10-2018) όμοιά της.
21. Την αριθμ. Φ2/129460/Δ4/30-7-2018 (ΦΕΚ 3224 Β’) κοινή υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Προγραμμάτων Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ' τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και της Γ' και Δ' τάξης Εσπερινού (4ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ.».
22. Την αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664 Β’) υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ.Φ22/107970/Δ4/28-6-2018 (ΦΕΚ 2637 Β’), Φ22/105626/Δ4/1-7-2019 (ΦΕΚ 2779 Β’) και Φ22/18418/Δ4/7-2-2020 (ΦΕΚ 453 Β’) όμοιές της.
23. Την αριθμ. Φ22/134291/Δ4/8-8-2018 (ΦΕΚ 3520 Β’) υπουργική απόφαση «Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (83 Α’)».
24. Την αριθμ. Φ.153/ΕΠ3311/Α5/28-2-2020 απόφαση συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για τα ΕΠΑΛ.
25. Το αριθμ. 31/Δ4/09-03-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εισήγηση σχετικά με τις προτεινόμενες μεταβολές στις Σχολές/Τμήματα του Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΠΑΛ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021».
26. Το από 09-03-2020 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής, σχετικά με τις αντιστοιχίες τμημάτων των Πανεπιστημίων με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. καθώς και τη σύνθεση της κοινής ομάδας τμημάτων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020.
27. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
28. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
29. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
30. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/119/36727/Β1/12-3-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση των άρθρων 1 έως 7 της απόφασης Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 Β’ και 1940 Β’ Διορθώσεις Σφαλμάτων) για την εισαγωγή των υποψηφίων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εφεξής, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Καθορισμός των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

1. Οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’)
ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑOΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑOΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕOΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  ΠΑΝ.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕOΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕOΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ &  ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟiΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕOΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ & ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΤΡΑ) (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (jΑΚΥΝΘΟΣ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

2. Οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΥ Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’)
ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑOΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑjΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑiΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑiΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟjΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑλΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟiΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕOΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕOΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕOΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕOΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕOΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕOΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & OΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & OΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & OΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ OΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ OΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ OΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ OΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ OΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ OΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠ.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) ΑΣΤΕ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΣΤΕ

3. Οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμό του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΤΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΥ Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’)
Ι;Ρ(ΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/OΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) OΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) ΑΠΘ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟjΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/OΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΤΡΑ) (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/OΝΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟiΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕPPΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΑΣΠΑΙΤΕ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

4. Οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Εφαρμοσμέων Τεχνών του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΟΥ Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’)
ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Α.Σ.Κ.Τ.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟiΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

5. Οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’
Ι;Ρ(ΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗOΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗOΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/OΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗOΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗOΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟiΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗOΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟiΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟiΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΛΛΗΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) OΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟiΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗOΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ
ΤΕΧΝΩΝ ΗOΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΦΥΣΙΚΗΣ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΑΙΤΕ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

6. Οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Μηχανολογίας του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’
ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΗΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΑΣΠΑΙΤΕ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

7. Οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α
)
ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΤΡΑ) ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟiΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗOΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (OΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΣΠΑΙΤΕ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

8. Οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Πληροφορικής του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΥ Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α
)
ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΕΛΛΗΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΗΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/OΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗOΑΝΙΚΗΣ ΣOΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/OΝΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΛΛΗΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) OΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟiΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

9. Οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ
ΤΟΥ Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α
)
ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΗΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &  ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑiΔΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΗΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑiΔΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΗΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙOΟ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

10. Οι απόφοιτοι/ες όλων των Τομέων εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της κοινής ομάδας:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΟΥ Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α
)
ΙΔΡΥΜΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ  (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡOΩΝ Α.Ε.Ν
Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗOΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣOΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Σ.Π.Α.
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ  
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Σ.Δ.Λ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α.
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕOΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕOΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ

Άρθρο 2
Εξεταζόμενα μαθήματα - Ειδικά μαθήματα

Α. Για την εισαγωγή των παρακάτω υποψηφίων:

1. μαθητές/-τριες της Γ' τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020,
2. μαθητές/-τριες της Γ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης και Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020,
3. απόφοιτοι της Γ' τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών,
4. απόφοιτοι της Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών,
5. μαθητές/-τριες της Δ' τάξης και απόφοιτοι του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΎ.Λ.,

οι οποίοι διεκδικούν θέσεις στις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται τα παρακάτω πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, όπως ορίζονται στη με αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20-9-2019 (ΦΕΚ 3612 Β’) υπουργική απόφαση:

1. δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας: «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα),
2. δύο μαθήματα ειδικότητας.

Β. Για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία απαιτείται εξέταση και σε ειδικά μαθήματα (Ξένη Γλώσσα, Μουσική και Σχέδιο), οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται και στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων γίνεται σε κοινά θέματα με τους/τις υποψήφιους/-ες των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει ο βαθμός να είναι ίσος με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α’), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β’) υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 3
Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Α. Οι μαθητές/τριες της Γ' τάξης Ημερησίου και τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/-ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ., υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησης τους σχετική Αίτηση-Δήλωση.

Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/-η δηλώνει:

α) Εκτός από τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας, όπως έχουν καθοριστεί στο άρθρο 2 της παρούσας για κάθε κατηγορία υποψηφίων, και την ειδικότητα του Τομέα στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.

β) Τα ειδικά μαθήματα (Ξένες γλώσσες, μουσική, σχέδια) που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά.

γ) Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).

δ) Αν επιθυμεί να εισαχθεί στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε ένα, σε δύο ή στο σύνολο των Τμημάτων αυτών.

Η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.

Στην Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/-η δηλώνει επίσης αν είναι υποψήφιος/-α για Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Η δήλωση αυτή είναι ενδεικτική της επιθυμίας του εφόσον, για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις εν λόγω σχολές, απαιτείται να υποβάλει και αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Β. Την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση υποβάλλουν και:

i) οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου,
ii) οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) ή του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α’) και του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), εφόσον κατέχουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου,
iii) οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους και
iv) μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης και απόφοιτοι τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. εφόσον έχουν φοιτήσει σε αυτό επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη.

Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται στο ΕΠΑ.Λ. από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Η Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης (απολυτήριο και πτυχίο).

Γ. Οι μαθητές/-τριες της Γ' τάξης Ημερησίου και τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στην ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση δηλώνουν υποχρεωτικά τα μαθήματα της ειδικότητας που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα αποφοίτησής τους, που είναι αντίστοιχος ή συναφής με τον Τομέα του ν. 4386/2016, σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας.

Σε περίπτωση που οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει και άλλο πτυχίο ειδικότητας Τομέα διαφορετικού από αυτόν της αποφοίτησής τους, μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν σε μαθήματα Ειδικότητας αυτού του Τομέα.

Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου, Τ.Ε.Λ., Ναυτικών Λυκείων, Ε.Π.Λ., πτυχίου και απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 ή του ν. 4186/2013, μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα αποφοίτησής τους, που είναι αντίστοιχος ή συναφής του ν. 4386/2016, σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας.

Οι απόφοιτοι τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων της αλλοδαπής, κάτοχοι βεβαιώσεων ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ θεωρούνται κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου της ημεδαπής και άρα μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση υποψηφίων ΕΠΑ.Λ.. Οι υποψήφιοι της εν λόγω περίπτωσης μπορούν να δηλώσουν όποια ειδικότητα επιθυμούν στον αντίστοιχο τομέα τους, όπως αναφέρονται στη βεβαίωση ισοτιμίας του ΕΟΠΠΕΠ που προσκομίζουν.

Δ. Ειδικά οι υποψήφιοι/-ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., μαθητές/-τριες που φοιτούν στην τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ. για να αποκτήσουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή απόφοιτοι που κατέχουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., κατά την υποβολή της Αίτησης -Δήλωσης, εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση, επιλέγουν εάν:

α) θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μαζί με τους/τις υπόλοιπους/ες υποψήφιους/ες των Ημερησίων ΕΠΑΛ διεκδικώντας τις ίδιες θέσεις εισαγωγής σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
β) θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικώντας ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ και στην ΑΕΝ, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι απόφοιτοι της περίπτωσης αυτής μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα αποφοίτησής τους αντίστοιχου ή συναφή με τον τομέα του ν. 4186/2013 και 4386/2016 σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας.

Οι υποψήφιοι/-ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ., που φοιτούν στην τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ. για να αποκτήσουν πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., κατά την υποβολή της Αίτησης -Δήλωσης, μπορούν να επιλέξουν είτε την περίπτωση (α) είτε την περίπτωση (β) εάν έχουν πλήρη φοίτηση στη Β’ και τη Γ' τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ, και εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της ειδικότητας που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν.

Οι απόφοιτοι/-ες της περίπτωσης (α) υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο ημερήσιο ή εσπερινό ΕΠΑ.Λ. που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ενώ οι μαθητές στο Λύκειο φοίτησής τους.

Ε. Οι απόφοιτοι/-ες παρελθόντων ετών που υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. δεν μπορούν να υποβάλουν το ίδιο έτος Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ.

Η Αίτηση - Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Ο., από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της εντός του μηνός Μαρτίου του έτους που επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις και εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης και δεν τροποποιείται.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν όλοι/-ες όσοι/-ες υπέβαλαν σχετική Αίτηση-Δήλωση το ίδιο έτος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας, με την προϋπόθεση πως αν πρόκειται για μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. αυτοί/-ές θα πρέπει να έχουν λάβει το πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και το απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή, το πτυχίο ΕΠΑ.Λ., εφόσον έχουν ήδη απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών, μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου.

Ειδικότερα, οι μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. που έχουν υποβάλει Αίτηση - Δήλωση και παραπέμπονται στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου για λήψη πτυχίου ή/και απολυτηρίου, μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, η συμμετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αν ο/η ίδιος/-α υποψήφιος/-α τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του/της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Άρθρο 5
Μηχανογραφικό Δελτίο-Υποβολή-Διαδικασία

Α. Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του άρθρου 1 της παρούσας έχουν οι υποψήφιοι/-ες, οι οποίοι/-ες έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ανωτέρω μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/-ας για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Τ.Ε. που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους Τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) της Κοινής Ομάδας, όπως αυτά καθορίστηκαν στο άρθρο 1 της παρούσας.

Οι ως άνω υποψήφιοι/-ες, εκτός των υποψηφίων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που με την Αίτηση - Δήλωση τους επέλεξαν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με το ειδικό ποσοστό των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’), διεκδικούν:

α) Σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού εισακτέων, σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων που καθορίζονται στο άρθρο 1 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και στην Κοινή Ομάδα Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των Πανεπιστημίων της παρ. 10 του άρθρου 1, στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. Κατ' εξαίρεση, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού εισακτέων στα Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 1 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν.

β) Σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), σε Τμήματα που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 3, ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν.

γ) Σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε Κοινή Ομάδα που περιλαμβάνει τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο αποφοιτούν.

δ) i) Σε ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, όπως ορίζεται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Τ.Ε., στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και στα ειδικά μαθήματα για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα ανωτέρω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ειδικά μαθήματα. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετάσχοντες στις εν λόγω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους/-ες έχουν συμμετάσχει στην εξεταστική διαδικασία δύο έτη πριν από το έτος υποβολής νέου μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση. Υποψήφιοι/-ες, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τα δύο προηγούμενα έτη, εφόσον συμμετάσχουν εκ νέου έστω και σε ένα μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο με βάση τη βαθμολογία προηγούμενης εξέτασής τους για το ποσοστό του 10%. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία.

ii) Η υποπεριπτ. i δεν εφαρμόζεται για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α’), όπως ισχύει.

iii) Ειδικά οι υποψήφιοι/-ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι με την Αίτηση - Δήλωση που υπέβαλαν επέλεξαν τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. με το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στο άρθρο 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’), υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε., που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους Τομείς από τους οποίους αποφοιτούν καθώς και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) της Κοινής Ομάδας, όπως αυτά καθορίστηκαν στο άρθρο 1 της παρούσας, διεκδικώντας ξεχωριστό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εφόσον υποβάλλουν το ως άνω Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Β. Το Μηχανογραφικό Δελτίο υποβάλλουν ηλεκτρονικά με τις προτιμήσεις των Τμημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του άρθρου 1 της παρούσας.

Ειδικότερα:

α. Στο Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων ο/η υποψήφιος/-α μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων επιθυμεί από αυτά που περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο Τομέα αποφοίτησής του/της, καθώς και στην Κοινή Ομάδα του άρθρου 1 της παρούσας και με οποιαδήποτε σειρά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο της παρούσας, προκειμένου να συμμετάσχει στην διαδικασία επιλογής. Με τη δήλωση του ο/η υποψήφιος/-α προσδιορίζει για ποιες Σχολές ή ποια Τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ο/η υποψήφιος/-α δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος στο οποίο είναι ήδη σπουδαστής/-στρια.

β. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για όλες τις Σχολές ή τα Τμήματα ή τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, που επιθυμεί ο/η υποψήφιος/-α, είτε αυτά είναι ενταγμένα στον αντίστοιχο Τομέα αποφοίτησής του/της είτε είναι ενταγμένα στην Κοινή Ομάδα.

γ. Με τη δήλωση προτίμησης του/της ο/η υποψήφιος/-α αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους/-ες υποψήφιους/-ες δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της αν το σύνολο των μορίων του/ της είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του/της τελευταίου/-ας εισαγόμενου/-ης που, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι, αν με το σύνολο των μορίων του/της μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες Σχολές ή Τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σε εκείνη τη Σχολή ή το Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της, με ένδειξη προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες Σχολές ή Τμήματα, που έχει δηλώσει.

δ. Η δήλωση προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου/-ας, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλογές προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής σε Πανεπιστήμια, και λοιπές σχολές, αποτελεί το επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του/ της υποψηφίου/-ας.

ε. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου/-ας στο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του/της, η οποία είναι οριστική, και μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροποποίησή της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός χρονικού διαστήματος, καθοριζόμενου από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.

Άρθρο 6
Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

Για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

β. Ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κοινά στοιχεία για τα εξεταζόμενα μαθήματα:

1. Ορίζονται τέσσερα (4) θέματα, κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας.

2. Κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα μπορεί να περιλαμβάνει από ένα (1) έως και πέντε (5) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων.

3. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Σε περίπτωση που ένα θέμα αναλύεται σε περισσότερα από ένα ερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για το θέμα αυτό κατανέμεται ισότιμα στα ερωτήματα ή διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε κάθε ένα από αυτά, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες γραπτώς.

4. Τα θέματα:

 • περιέχουν ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων και δύνανται να απαντηθούν από τους/τις υποψήφιους/-ες στον χρόνο που ορίζεται για την αξιολόγησή τους,
 • δύνανται να είναι ανοιχτού τύπου (ερωτήσεις ανάπτυξης) ή κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης, διάταξης, σωστού -λάθους) ή σύντομης απάντησης,
 • διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης και ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων,
 • είναι ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις διδακτικές οδηγίες του ΥΠ.ΑΙ.Θ. και του Ι.Ε.Π.

5. Τα ερωτήματα είναι διατυπωμένα με τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχονται παράμετροι όπως:

 • η αποκτηθείσα γνώση των υποψηφίων.
 • η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων
 • η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης
 • η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων
 • η αξιολόγηση δεδομένων
 • η συνδυαστική σκέψη
 • ο έλεγχος της ικανότητας των υποψηφίων να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων για την εξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

6. Οι υποψήφιοι/-ες απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

γ. Ειδικότερα ο τρόπος εξέτασης για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας περιγράφεται παρακάτω στην Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

δ. Ειδικότερα ο τρόπος εξέτασης για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Ειδικότητας περιγράφεται παρακάτω στη Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1. Νέα Ελληνικά

1.1. Στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» εξετάζονται όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες.

Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» δίνονται στους υποψηφίους/ες δύο (2) μη διδαγμένα κείμενα (ένα λογοτεχνικό και ένα μη λογοτεχνικό), τα οποία ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους και σχετίζονται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική διδασκαλία. Το ένα κείμενο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και είναι μη λογοτεχνικό (δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο), ενώ το άλλο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας και είναι ποιητικό ή πεζό (διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο). Τα δύο κείμενα έχουν θεματική συνάφεια συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. Το μη λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να είναι διασκευασμένο για τις ανάγκες της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται σε τρεις (3) δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε κείμενο, από τις οποίες:

α. μία (1) αφορά στην κατανόηση του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε δύο ερωτήματα ίδιας περίπου βαρύτητας και βαθμολογείται με 15 μονάδες,
β. μία (1) αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε έως και τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με 15 μονάδες,
γ. μία (1) αφορά στην ερμηνεία-παραγωγή λόγου και βαθμολογείται με 20 μονάδες.

Συνολικά, οι δραστηριότητες κατανόησης και προσέγγισης της γλώσσας των δύο κειμένων βαθμολογούνται με 60 (4X15) μονάδες και οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου με 40 (2X20) μονάδες.

1.2. Όσον αφορά στο μη λογοτεχνικό κείμενο, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται σε τρεις (3) δραστηριότητες που το συνοδεύουν:

α. Με την πρώτη δραστηριότητα, που αφορά στην κατανόηση του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων:

αα. με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει, να συσχετίζουν το βασικό μήνυμα του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς και με τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται στο κείμενο ή/και

ββ. να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόημα μέρους του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

β. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, που αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων:

αα. να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου,

ββ. να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία του κειμένου,

γγ. να αποδίδουν το περιεχόμενο των παραγράφων ή ενοτήτων του κειμένου με πλαγιότιτλους,

δδ. να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις ή μέρη ή και ολόκληρο το κείμενο αλλάζοντας τη γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας και

εε. να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα, να ερμηνεύουν λέξεις-φράσεις του κειμένου με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε ερωτήματα (μέχρι 3), στα οποία η βαθμολογία επιμερίζεται.

γ. Με την τρίτη δραστηριότητα, που αφορά στην παραγωγή λόγου, ζητείται από τους/τις υποψήφιους/-ες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο σε συνάρτηση με το κείμενο αναφοράς, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις. Το κείμενο αναπτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση 200-250 λέξεις.

1.3. Όσον αφορά στο λογοτεχνικό κείμενο, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

α. Με την πρώτη δραστηριότητα, που αφορά στην κατανόηση του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων:

αα. με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, τα γεγονότα/αίτια που κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων, τα βασικά θέματα, ιδέες που απασχολούν τον/τη λογοτέχνη και τη στάση που υιοθετεί απέναντι σε αυτά/αυτές, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου,

ββ. να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου,

γγ. να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο και να παρουσιάζουν με δικά τους λόγια το νόημα που τους δίνουν.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε δύο (2) ερωτήματα ίδιας βαρύτητας περίπου. Μόνο ένα από αυτά μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου και η απάντηση στην ερώτηση ανοικτού τύπου μπορεί να κυμαίνεται από 50 έως 60 λέξεις.

β. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, που αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων με ερωτήσεις ποικίλων τύπων:

αα. να διακρίνουν «τι» λέει το κείμενο από το «πώς» το λέει το κείμενο και να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής,

ββ. να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, τα ρηματικά πρόσωπα κ.ά.),

γγ. να εντοπίζουν εκφραστικά μέσα -τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους στο κείμενο.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε μέχρι 3 ερωτήματα, στα οποία η βαθμολογία επιμερίζεται.

γ. Με την τρίτη δραστηριότητα, που αφορά στην ερμηνεία και την παραγωγή λόγου σε ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης, ζητείται από τους/τις υποψήφιους/ες να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου (εφόσον τους δίνονται σχετικές πληροφορίες), να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα κ.λπ..

Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 150 λέξεις.

2. Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Στο μάθημα «Μαθηματικά (Άλγεβρα)» εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι/-ες.

α. Δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της υποψήφιου/-ας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

β. Τα τέσσερα (4) θέματα που δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες διαρθρώνονται ως εξής:

αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.

ββ. Το δεύτερο και το τρίτο αποτελείται το καθένα από μία άσκηση που απαιτεί από τους/τις υποψήφιους/-ες ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

γγ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον/την υποψήφιο/-α ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν τον/την υποψήφιο/-α στη λύση.

γ. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για τους παρακάτω τομείς του ν.4386/2016 καθώς και για τους αντίστοιχους τομείς των προηγούμενων νόμων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, η εξέταση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων γίνεται ως εξής:

Ι. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/ες είναι:

 • Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
 • Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

2. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Κάθε θέμα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρεις (3) ερωτήσεις.
Ειδικότερα:

α. Τα τρία (3) πρώτα θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και η κατανόηση της θεωρίας.
β. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα εφαρμογής της θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η κριτική και συνδυαστική σκέψη των υποψηφίων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει.

II. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:

 • Αρχές Οικονομικής θεωρίας (Α.Ο.Θ.)
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Α.Ο.Δ.)

2.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχές Οικονομικής θεωρίας» (Α.Ο.Θ.) δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

ββ. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/-ες.

Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να αναλύεται σε υποερωτήματα.

γγ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από συνδυασμό ερωτημάτων θεωρίας και άσκησης, τα οποία απαιτούν την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.

δδ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα (1) πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για τον υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό αναλύεται σε υποερωτήματα.

2.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» (Α.Ο.Δ.) δίνονται στους/ στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

ββ. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/-ες.
Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να αναλύεται σε υποερωτήματα.

γγ. Το τρίτο θέμα περιέχει ένα (1) ερώτημα θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/ες. Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να αναλύεται σε υποερωτήματα.

δδ. Το τέταρτο θέμα περιέχει μία εφαρμογή θεωρίας και μία μικρής έκτασης άσκηση, με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/-ες. Τόσο η εφαρμογή της θεωρίας, όσο και η άσκηση δύνανται να αναλύονται σε υποερωτήματα.

III. Τομέας Δομικών'Εργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:

 • Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
 • Οικοδομική

2.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» δίνεται στους/στις υποψήφιους/-ες ένα θέμα με μορφή φύλλου ή φύλλων με ένα ή περισσότερα σχέδια ή σκαριφήματα με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση της επιτροπής εξετάσεων, στοιχεία (όπως διαστάσεις, πληροφορίες, ενδείξεις κ.λπ.). Τα σχέδια ή σκαριφήματα είναι δυνατόν να παρουσιάζονται σε μια ή και περισσότερες κλίμακες. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος αυτού και η βαθμολόγησή τους έχουν ως ακολούθως:

αα. Η ορθότητα γεωμετρικής απεικόνισης με τη μορφή καθιερωμένων συμβάσεων (ορθών ή αξονομετρικών προβολών) βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
i. τοποθέτηση-συσχετισμός σχεδίων και λοιπών στοιχείων με σκοπό την παροχή πληροφοριών (μονάδες 15),
ii. ορθή μεταφορά κλιμάκων και διαστάσεων (μονάδες20),
iii. ορθότητα και πληρότητα τεμνόμενων και προβαλλόμενων στοιχείων (μονάδες 15).

ββ. Η ποιότητα σχεδίασης βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
i. γραμμογραφία (πάχη, καθαρότητα, ομοιομορφία γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης) (μονάδες 15)
ii. γραμματογραφία (μονάδες 10)
iii. συμβολισμοί, ενδείξεις (μονάδες 5).

γγ. Η πληρότητα σχεδίασης (βαθμός ολοκλήρωσης του συνόλου) βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

δδ. Η γενική εικόνα (σύνθεση της συνολικής εικόνας σχεδίων, γραμμάτων και λοιπών στοιχείων και οργάνωση του συνόλου), βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

2.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Οικοδομική» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου.
Ειδικότερα:

αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συ μπερασμάτων.

ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

IV. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:

 • Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
 • Τεχνολογία Υλικών

2.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης» δίνονται στους/στις υποψηφίους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Το πρώτο και δεύτερο θέμα περιλαμβάνουν από δύο (2) ερωτήματα κλειστού τύπου με τα οποία ελέγχεται η κατοχή και κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, των καλλιτεχνικών όρων και των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων.

ββ. Το τρίτο και τέταρτο θέμα περιλαμβάνουν από ένα (1) ερώτημα ανάπτυξης με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η συνθετική και κριτική ικανότητα των υποψηφίων, καθώς και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ερωτήματα επεξεργασίας και ανάλυσης έργων τέχνης, τα οποία δίνονται στους/ στις υποψήφιους/-ες σε ασπρόμαυρη φωτοτυπία. Το υλικό αυτό προέρχεται από φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο σχολικό εγχειρίδιο και χρησιμοποιούνται ως καλλιτεχνικά τεκμήρια για την παρουσίαση των καλλιτεχνικών περιόδων της τέχνης.

2.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Τεχνολογία Υλικών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Τα δύο (2) πρώτα θέματα περιλαμβάνουν από δύο (2) ερωτήματα κλειστού τύπου με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων, όσο και η κατανόησή τους.

ββ. Το τρίτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήματα σύντομης απάντησης με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήματα ανάπτυξης με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η συνδυαστική και συνθετική σκέψη των υποψηφίων ή/και η ικανότητα επεξεργασίας και εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

V. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:

 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Ψηφιακά Συστήματα
 • Ηλεκτροτεχνία 2
 • Ηλεκτρικές Μηχανές

2. Το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα.

3. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

α. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

β. Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γ. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

VI. Τομέας Μηχανολογίας

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για όλες τις ειδικότητες του Τομέα Μηχανολογίας για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:

 • Στοιχεία Μηχανών
 • Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
 • Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
 • ΜΕΚ ΙΙ
 • Κινητήρες Αεροσκαφών

2α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγήσυμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων με ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

2.β. Για τα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Τα τρία (3) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

ββ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

VII. Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:

 • Ναυσιπλοΐα II
 • Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία Εφαρμογές
 • Ναυτικές Μηχανές

2. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

VIII. Τομέας Πληροφορικής

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Πληροφορικής για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:

 • Προγραμματισμός Υπολογιστών
 • Δίκτυα Υπολογιστών

2. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:

Το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής και το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα

3.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Προγραμματισμός Υπολογιστών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Το πρώτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

ββ. Το δεύτερο και τρίτο θέμα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

3.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συ μπερασμάτων.

ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

IX. Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για όλες τις ειδικότητες του Τομέα Υγείας-ΠρόνοιαςΕυεξίας για για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:

 • Ανατομία - Φυσιολογία II
 • Υγιεινή

2. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

α. Τα τρία (3) πρώτα θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και η κατανόηση της θεωρίας.

β. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα εφαρμογής της θεωρίας με δυνατότητα υποερωτημάτων με τα οποία ελέγχεται η κριτική και συνδυαστική σκέψη των υποψηφίων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει.

Άρθρο 7
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων Εξεταστέα ύλη

1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διενεργούνται σε κοινά θέματα και στην εξεταστέα ύλη που καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας, σύμφωνα με την αριθμ. Φ6/151817/Δ4/30-9-2019 (ΦΕΚ 3698 Β’) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό της διδακτέας - εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ6/183420/ Δ4/22.11.2020 (ΦΕΚ 4441 Β’) όμοιά της.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή τους και γνωστοποιείται στις Διευθύνσεις Δ.Ε. και στα ΕΠΑ.Λ. Με το πρόγραμμα καθορίζονται οι ημερομηνίες των εξετάσεων για κάθε μάθημα, η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, η ώρα έναρξης των εξετάσεων και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. Φ.153/79899/Α5/ 21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 Β’ και 1940 Β’ Διορθώσεις Σφαλμάτων) υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Καταργήθηκαη Οι Διορθώσεις Σφαλμάτων στο ΦΕΚ 1940/2019


ΦΕΚ 1904/2019

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τεύχος Δεύτερο
Αρ.Φύλλου 1904

Αριθμ. Φ. 153/ 79899/Α5
Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και της παρ 4 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, … και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν.4610 (ΦΕΚ 70 Α’)
4. Τις διατάξεις του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄) «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης».
8. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α’) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.»
11. Το π.δ. 76/2018 (ΦΕΚ 146 Α’) «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
12. Την αριθμ. Φ.151/43612/Α5/15-3-2018 (ΦΕΚ 983 Β’) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. Φ.153/69691/Α5/3-5-2018 (ΦΕΚ 1610 Β’) και Φ. 153/80589/Α5/17-5-2018 (ΦΕΚ 1815 Β’) υπουργικές αποφάσεις.
13. Την αριθμ. Φ.151/24463/Β6/4-3-2009 (ΦΕΚ 422 Β’) υπουργική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την αριθμ. Φ.153/156280/Α5/20-9-2018 (ΦΕΚ 4195 Β’) υπουργική απόφαση «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019».
15. Την αριθμ. Φ6/160663/Δ4/26-9-2018 (ΦΕΚ 4320 Β’) υπουργική απόφαση «Καθορισμός διδακτέας- εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019».
16. Την αριθμ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β’) υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».
17. Την αριθμ. Φ2/177268/Δ4/22-10-2018 (ΦΕΚ 4866 Β’) υπουργική απόφαση «Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 4473/2017 (78 Α΄ ) και καθορισμός των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων υποψηφίων μαθητών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018 – 2019».
18. Την αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664 Β’) υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ.Φ22/107970/Δ4/28-6-2018 (ΦΕΚ 2637 Β’) όμοιά της.
19. Την αριθμ. Φ22/134291/Δ4/21-8-2018 (ΦΕΚ 3520 Β’) υπουργική απόφαση «Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (83 Α’)».
20. Την αριθμ. Φ.153/28847/Α5/22-2-2019 Απόφαση συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για τα ΕΠΑΛ.
21. Το αριθμ. 38/28-9-2017 απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2017-18.
22. Τo από 21-3-2019 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής, σχετικά με τις αντιστοιχίες τμημάτων των Πανεπιστημίων με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. καθώς και τη σύνθεση της κοινής ομάδας τμημάτων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019.
23. Τo από 7-5-2019 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής, σχετικά με την τις νέες αντιστοιχίες τμημάτων των Πανεπιστημίων με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. καθώς και τη συμπλήρωση της κοινής ομάδας τμημάτων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019.
24. Το αριθμ. 36 Α΄/Δ4/16-2-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διαβίβαση πρότασης σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑ.Λ.»
25. To π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
26. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών» και την αριθμ. 158719/Υ1/2018 (ΦΕΚ 4222 Β’) απόφαση «Τροποποίηση Απόφασης Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
27. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
28. Την με αριθμ. Φ.1/Γ/217/74982/Β1/14 -5-2019 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΣΥ), της Σχολής Αστυφυλάκων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Επαγγελματικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με τον ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

(σ.σ. Τα άρθρα 1 έως και 7 έχουν αντικατασταθεί από την Αριθμ. Φ.153/40138/Α5 στο ΦΕΚ 1106/2020)

Άρθρο 8
Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης θεμάτων

1. Τα θέματα των εξετάσεων των μαθημάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι/-ες στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. καθορίζονται από την οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.). Για το σκοπό αυτό η Κ.Ε.Ε. συνέρχεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Με ευθύνη της Κ.Ε.Ε. γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για να αποφευχθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα και για να διασφαλισθεί ότι αυτά είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων και μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους. Η Κ.Ε.Ε. δίνει τις διευκρινίσεις και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που κρίνει ότι πρέπει να δοθούν στους/στις υποψήφιους/-ες.

2. Οι υποψήφιοι/-ες υποχρεούνται να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) σε χρόνο που ορίζεται από το πρόγραμμα των εξετάσεων. Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο προσφορότερο τρόπο σε όλα τα Ε.Κ. της χώρας την ώρα έναρξης των εξετάσεων και μετά την είσοδο των υποψηφίων σε αυτά.

3. H Επιτροπή του Ε.Κ. αναπαράγει τα θέματα σε τόσα φωτοαντίγραφα όσος είναι ο αριθμός των εξεταζομένων.

4. Τα μέλη της Κ.Ε.Ε. και των Ε.Κ. δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από το χώρο συνεδρίασης ή το χώρο του Σχολείου αντίστοιχα, αν δεν παρέλθει ο προσδιορισμένος από την Κ.Ε.Ε. ελάχιστος χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζομένων. Δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με οποιοδήποτε πρόσωπο και απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα οικεία ΕΠΑ.Λ., εκτός από τους επιτηρητές και τα μέλη της Επιτροπής του Ε.Κ. χωρίς έγκριση της Κ.Ε.Ε.. Εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες όπως αυτό ορίζεται κατά περίσταση από τον επόπτη των εξετάσεων.

Άρθρο 9
Εξεταστικά κέντρα

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) για τη διενέργεια των εξετάσεων καθώς και ο αριθμός των εξεταστικών κέντρων. Κριτήριο για τον καθορισμό σε κάθε Περιφέρεια Δ.Ε. του αριθμού και της έδρας των Ε.Κ. είναι ο αριθμός εξεταζομένων και οι γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της συγκεκριμένης περιφέρειας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα εξεταστικά κέντρα σε κάθε περιφέρεια ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Σε κάθε Ε.Κ. συγκροτείται Επιτροπή Ε.Κ. με απόφαση του οικείου Δ/ντή Δ.Ε., έργο της οποίας είναι η οργάνωση του Ε.Κ., η εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στο Ε.Κ. ευθύνης της, η κατανομή των επιτηρητών/-τριών στις αίθουσες εξετάσεων μεριμνώντας να μην είναι στην ίδια αίθουσα οι ίδιοι/-ες επιτηρητές/-τριες όλες τις ημέρες των εξετάσεων, η αναπαραγωγή των θεμάτων, ο έλεγχος της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων, η διανομή τους στους εξεταζόμενους/-ες, η ενημέρωση της Κ.Ε.Ε. για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στο Ε.Κ., η εποπτεία και ο έλεγχος των επιτηρητών/-τριών για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, η συγκέντρωση και αποστολή στα Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) των γραπτών δοκιμίων και γενικά η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. Για την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής τα τακτικά μέλη της απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, όχι όμως από τη βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων, εφόσον ορισθούν ως βαθμολογητές/-τριες από πρόεδρο Β.Κ., καθώς και του μαθήματος που ενδεχόμενα διδάσκουν. Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή του Ε.Κ. ή στην οικεία ομάδα επιτηρητών/-τριών σύζυγος υποψηφίου/-ας και γενικά όποιος/-α έχει συγγένεια εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται στο οικείο Ε.Κ.

Άρθρο 10
Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών/-τριών

1. Οι επιτηρητές/-τριες ορίζονται με απόφαση του/ της οικείου/-ας Διευθυντή/-ντριας Δ.Ε. και επιτηρούν σε Ε.Κ. διαφορετικά από εκείνα στα οποία εξετάζονται μαθητές/-τριές τους.

2. Οι επιτηρητές/-τριες προσέρχονται έγκαιρα στο Ε.Κ., εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες της Επιτροπής Ε.Κ., είναι υπεύθυνοι/-ες για την τήρηση της τάξης και την επιτήρηση των υποψηφίων κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στην Επιτροπή όποιο πρόβλημα προκύψει. Οι επιτηρητές/-τριες παραλαμβάνουν από την Επιτροπή του Ε.Κ. το φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των υποψηφίων, σημειώνουν τους/ τις απόντες/-ούσες, διανέμουν το ειδικό τετράδιο ή το χαρτί σχεδίασης, μεριμνούν για την επικόλληση σ’ αυτό των μηχανογραφικών αυτοκόλλητων που αντιστοιχούν στον/στην υποψήφιο/-α και στο εξεταζόμενο μάθημα, διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης και αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρητές/-τριες απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων. Μετά το πέρας της εξέτασης, κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος των απαντήσεων παρουσία των υποψηφίων και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτό της τυχόν επόμενης λευκής σελίδας.

3. Οι επιτηρητές/-τριες κατά την παραλαβή των δοκιμίων είναι υπεύθυνοι/-ες για τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων ενώπιόν τους, τα καλύπτουν με την επικόλληση αδιαφανούς ταινίας και εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του/της υποψήφιου/-ας.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης

1. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται με αλφαβητική σειρά και με την ευθύνη της Επιτροπής Ε.Κ. Η τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις γίνεται κατά αλφαβητική σειρά και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών/-τριών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών/-τριών.

2. Οι υποψήφιοι/-ες κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε ή της Διεύθυνσης εξετάσεων και πιστοποιήσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι/-ες είναι οι επιτηρητές/-τριες.

Η ταυτότητα του/της υποψήφιου/-ας ελέγχεται με:

α) Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό για την ταυτότητά τους έγγραφο, που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία τους και
β) Το δελτίο εξεταζόμενου/-ης

3. Αν ο/η υποψήφιος/-α φέρει μαζί του/της στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου/-ης, ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών/-τριών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο την εξέτασή του/της, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής του εξεταστικού κέντρου και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από την Επιτροπή του εξεταστικού κέντρου με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον/την υποψήφιο/-α και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον/την πρόεδρο, τα μέλη και τον/τη γραμματέα. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Άρθρο 12
Βαθμολογικά Κέντρα - Βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται ο/η Πρόεδρος και η έδρα κάθε Bαθμολογικού Kέντρου (Β.Κ.) στο οποίο βαθμολογούνται τα γραπτά δοκίμια Γενικής παιδείας και ειδικότητας των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές/-τριες και η βαθμολόγησή του γίνεται από τον/την καθένα/καθεμία από αυτούς/-ες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100), με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός γραπτός βαθμός ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.

2. Τα μέλη κάθε Β.Κ. είναι και συντονιστές/-στριες των βαθμολογητών/-τριών για τα αντίστοιχα με την ειδικότητά τους εξεταζόμενα μαθήματα, μεταφέρουν στους βαθμολογητές/-τριες οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε) ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν τη διαδικασία βαθμολόγησης και παρεμβαίνουν όταν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών/-τριών σε κάθε Β.Κ.

3. Ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. αποστέλλει με καθηγητή/-τρια ή με άλλον τρόπο που εγγυάται ασφάλεια, τους φακέλους με τα γραπτά του Ε.Κ. στον/στην επόπτη/-τρια εξετάσεων, ο/η οποίος/-α τους παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής και τους αποστέλλει, χωρίς να τους ανοίξει, μαζί με τους αντίστοιχους φακέλους των λοιπών Εξεταστικών Κέντρων αρμοδιότητάς του στο οικείο Β.Κ. Αν οι συγκοινωνιακές συνθήκες το επιβάλλουν, για την ταχύτητα και ασφάλεια διακίνησης των γραπτών, μπορεί ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικού κέντρου σε συνεννόηση με τον/ τη Διευθυντή/-ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποστέλλει απευθείας στον/στην Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. τους φακέλους με τα γραπτά. Σε κάθε περίπτωση ο/η Πρόεδρος ή ο/η Γραμματέας της Επιτροπής του Β.Κ. παραλαμβάνει τους φακέλους με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής και καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τον αριθμό των φακέλων και γραπτών που παρέλαβε από κάθε Ε.Κ. για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

4. Ο/η Πρόεδρος του Β.Κ. ελέγχει αν έχουν επικαλυφθεί με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία του/της υποψήφιου/-ας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στο εξώφυλλο που προδίδει την ταυτότητα του/της κατόχου του τετραδίου ή του σχολείου προέλευσης.

5. Τα γραπτά δοκίμια, πριν παραδοθούν στους βαθμολογητές/-τριες για βαθμολόγηση, αναμειγνύονται τυχαία ενώπιον των μελών της Επιτροπής, τοποθετούνται σε φακέλους ανά 25 και παραδίδονται στους βαθμολογητές/-τριες για βαθμολόγηση.

6. Ο/η Πρόεδρος του Β.Κ. διανέμει στους πρώτους βαθμολογητές τους φακέλους. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο βαθμολογητές/-τριες. Ο/η πρώτος/-η βαθμολογητής/-τρια αναγράφει με κόκκινο στυλό τον βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού και μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης επιστρέφει τα γραπτά στην επιτροπή του Β.Κ.

7. Η Επιτροπή του Β.Κ. μεριμνά για την κάλυψη με αδιαφανές χαρτί του βαθμού του/της πρώτου/-ης βαθμολογητή/-τριας, την τυχαία ανάμειξη των γραπτών και την τοποθέτησή τους σε φακέλους ανά 25, τους οποίους παραδίδει σε δεύτερο/-η βαθμολογητή/-τρια που υποδεικνύεται από τον/την Πρόεδρο του Β.Κ. Ο/η δεύτερος/-η βαθμολογητής/-τρια σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών τα παραδίδει στην επιτροπή του Β.Κ.

8. Κάθε βαθμολογητής/-τρια μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια (300) γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια (300) γραπτά για δεύτερη βαθμολόγηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα, και με αιτιολογημένη απόφαση του/της προέδρου του Β.Κ. μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσότερων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση.

9. Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Β.Κ. με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ως βαθμολογητής/-τρια ή ως αναβαθμολογητής/-τρια σε Β.Κ. σύζυγος υποψήφιας/-ας και όποιος/-α έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο/-α τα γραπτά του/της οποίου/-ας βαθμολογούνται σ’ αυτό το Β.Κ.

10. Δεν μπορεί να είναι πρόεδρος Βαθμολογικού κέντρου όποιος/-α έχει σύζυγο υποψήφιο/-α ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο/-α που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις.

11. Η Επιτροπή κάθε Β.Κ. ελέγχει τον τρόπο βαθμολόγησης, την ποιότητα των αναβαθμολογήσεων και απευθύνει οδηγίες και συστάσεις στους βαθμολογητές/-τριες και μεριμνά ώστε τα γραπτά δοκίμια να βαθμολογούνται από διαφορετικούς βαθμολογητές/-τριες.

12. Ο κάθε βαθμολογητής/-τρια ή αναβαθμολογητής/τρια αναγράφει στον ειδικό χώρο του γραπτού το βαθμό με τον οποίο βαθμολογεί το κάθε ερώτημα ή υποερώτημα με βάση την καθορισμένη από την Κ.Ε.Ε βαθμολογία.

Άρθρο 13
Αναβαθμολόγηση - Τελικός βαθμός Συγκέντρωση και γνωστοποίηση βαθμολογίας

1. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων κάθε μαθήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει τις διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών/-τριών κάθε γραπτού δοκιμίου. Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα (12) μονάδων στην κλίμακα 0-100, τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10).

2. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και β΄ βαθμολογητή/-τριας είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Β.Κ. οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών/τριών και το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο/-η βαθμολογητή/-τρια (αναβαθμολογητή/-τρια).
Ο/η τρίτος/-η βαθμολογητής/-τρια (αναβαθμολογητής/τρια), ο/η οποίος/-α επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών/-τριών με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ή Διευθυντής/-ντρια ΕΠΑΛ ή καθηγητής/-τρια με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα, κατά προτίμηση για ένα τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία, διορθώνει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 12 της παρούσης και αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης.

3. Τελικός γραπτός βαθμός του γραπτού δοκιμίου σε περίπτωση αναβαθμολόγησής του είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών των βαθμολογητών δια του δέκα (10).

4. Μετά την οριστικοποίηση του τελικού γραπτού βαθμού, η Επιτροπή του Β.Κ. αποκόπτει το απόκομμα κάθε γραπτού δοκιμίου, αποκαλύπτει τα ατομικά στοιχεία του/ της μαθητή/-τριας που βρίσκονται στην οικεία θέση του αποκόμματος και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων καταχωρίζει τους βαθμούς του πρώτου και του/της δεύτερου/-ης βαθμολογητή/-τριας και του τυχόν αναβαθμολογητή/-τριας. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των βαθμών των μαθημάτων, γίνεται έλεγχος των καταχωρισμένων στοιχείων με τα αποκόμματα από την Επιτροπή του Β.Κ. Αφού πιστοποιηθεί η σωστή καταχώριση, γίνεται κλείδωμα των μαθημάτων, ενημερώνεται ηλεκτρονικά η Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και δε δίνεται πλέον δυνατότητα τροποποίησης της βαθμολογίας. Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το Βαθμολογικό κέντρο στέλνει τις βαθμολογικές καταστάσεις και τα αποκόμματα των τετραδίων μέσω των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΕΠΑ.Λ. φοίτησης των υποψηφίων για να αναρτηθούν προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι/-ες. Τα ΕΠΑ.Λ. κάνουν παραβολή της βαθμολογίας μεταξύ αποκομμάτων και καταστάσεων που παρέλαβαν από τα Β.Κ. για την ορθή καταχώριση της βαθμολογίας.

5. Μετά τη λήξη της βαθμολόγησης και του ελέγχου για τη σωστή ηλεκτρονική καταχώριση των βαθμών, τα στελέχη των γραπτών δοκιμίων φυλάσσονται στο Β.Κ. ή σε άλλο ασφαλή χώρο που ορίζεται από τον Δ/ντή Δ.Ε. μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται.

Άρθρο 14
Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Οι υποψήφιοι/-ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα:

α) Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι υποψήφιοι/-ες που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

 1. είναι τυφλοί/-ές, σύμφωνα με τον ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,
 2. έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
 3. πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
 4. πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,
 5. παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Όταν ο/η μαθητής/-τρια της περίπτωσης αυτής επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.

Επίσης προφορικά εξετάζονται οι μαθητές/τριες με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον υποβάλουν γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Στην περίπτωση αυτή, η γνωμάτευση χορηγείται από το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημόσιου Νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς. Γνωματεύσεις που έχουν χορηγηθεί από τα ΚΕΔΔΥ παραμένουν σε ισχύ.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις i) έως iii), από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Για την περίπτωση iv) απαιτείται πρόσφατη γνωμάτευση Δημοσίου Νοσοκομείου η οποία φέρει σφραγίδα α) Συντονιστή/-στριας Διευθυντή/-ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή β) από νόμιμα εκτελούντα/-σα χρέη Συντονιστή/-στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή γ) από Διευθυντή/-ντρια Πανεπιστημιακής κλινικής ή από Δημόσιο κέντρο υγείας στην περιοχή του/της υποψήφιου/-ας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/-ντριας του κέντρου. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι/-ες αυτοί/-ές αμέσως μόλις τους προκύψει το κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειό τους τη σχετική γνωμάτευση του Νοσοκομείου ή του Δημόσιου Κέντρου Υγείας μαζί με σχετική αίτηση. Για την περίπτωση ν) απαιτείται γνωμάτευση από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, από τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων ή από τα ΚΕΔΔΥ, στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του/της υποψήφιου/-ας.

β) Οι υποψήφιοι/-ες με φάσμα αυτισμού εξετάζονται i) γραπτά ή ii) προφορικά.
Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωμάτευση από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή τα ΚΕΔΔΥ ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του/της υποψήφιου/-ας, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης. Εφόσον εισηγηθούν τον προφορικό τρόπο εξέτασης οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται μόνο προφορικά. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση των αναφερομένων Κέντρων.

γ) Εξετάζονται γραπτά οι υποψήφιοι/-ες που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί/- ες, βαρήκοοι/-ες) σε ποσοστό 67% και πάνω καθώς και προβλήματα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/-ης. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας.

Επίσης, εξετάζονται γραπτά οι υποψήφιοι/-ες που παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) τα οποία πιστοποιούνται από τα ΚΕΣΥ, τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα άλλων Υπουργείων.

δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄), όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησηςγνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον/την ίδιο/α μαθητή/τρια ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική. Ειδικά οι γνωματεύσεις που θα ισχύσουν μετά την απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), μπορούν να υποβάλλονται στα οικεία Λύκεια μέχρι τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν της υποβολής αίτησης-δήλωσης εκάστου έτους. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησηςγνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον/την ίδιο/α μαθητή/τρια και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφύγουν στην πενταμελή ΔΕΔΑ υπερισχύει η έκθεση αξιολόγησης-γνωμάτευσης των ΚΕΣΥ.

ε) Τα ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης-γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄).
Επίσης, από τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 20 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) προκύπτει ότι οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγουν την ισχύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ που έχουν ήδη εκδοθεί.
Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και των ΙΠΔ για οποιοδήποτε λόγο έχουν μόνιμη ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του αρ. 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου.

στ) Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις των ΚΕΣΥ, των ΚΕΔΔΥ, των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων άλλων Υπουργείων ή των Υγειονομικών Επιτροπών οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι γνωματεύσεις των ΚΕΣΥ, των ΚΕΔΔΥ, των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων άλλων Υπουργείων ή των Υγειονομικών Επιτροπών εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/-ης.

2. Οι υποψήφιοι/-ες, οι οποίοι/-ες υπάγονται στο εδάφιο α και στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εξετάζονται:

α) Στα Βαθμολογικά κέντρα (Β.Κ.) που έχουν οριστεί με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/-ες που εξετάζονται σε ένα Β.Κ. είναι περισσότεροι/-ες από 80 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορούν να ορίζονται Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) στην έδρα Περιφερειακής Εκπ/σης συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Ε.Κ. από τους/τις έχοντες/-ουσες τα προβλεπόμενα για τους/τις Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα.
Οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται ενώπιον Επιτροπής Εξέτασης που ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. ή του Ε.Ε.Κ.
Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των υποψηφίων, που ανήκουν στο εδάφιο α και στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου/-ης σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του/της υποψήφιου/-ας και υπογράφεται από τους/τις εξεταστές/-στριες και τον/ την Πρόεδρο της επιτροπής. Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο/η τρίτος/-η βαθμολογητής/-τρια, για να αξιολογήσει τον/την υποψήφιο/-α σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.
Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος/-α έχει σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο/-α που εξετάζεται σ’ αυτήν ή καθηγητής/-τρια που δίδασκε το ίδιο σχολικό έτος στο Λύκειο στο οποίο φοιτούσε εξεταζόμενος/-η μαθητής/-τρια.

β) Στο Εξεταστικό Κέντρο (Ε.Κ.) όπου εξετάζονται οι υποψήφιοι/-ες του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο φοιτούν, όσοι/-ες υπάγονται στην περίπτωση i του εδαφίου β΄ και στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η εξέταση των υποψηφίων αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής του Ε.Κ.. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των λοιπών υποψηφίων και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση στο οικείο Β.Κ.

3. Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται από τους/τις μαθητές/τριες στο ΕΠΑ.Λ. φοίτησής τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις των αποφοίτων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης Δήλωσης στις ημερομηνίες που ορίζονται για την υποβολή της Αίτησης -Δήλωσης ΕΠΑ.Λ.

Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα.

Άρθρο 15
Συντελεστές βαρύτητας Τρόπος υπολογισμού μορίων

1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/-ας για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του Τομέα αποφοίτησής τους καθώς και της Κοινής Ομάδας όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας καθορίζονται βάσει του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄)

Α) για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων όλων των Τομέων πλην της Κοινής Ομάδας Σχολών του άρ.1 της παρούσας:

 • για το μάθημα « Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελεστής 1,5
 • για το μάθημα « Νέα Ελληνικά» συντελεστής 1,5
 • για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
 • για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

Β) Για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Κοινής Ομάδας Σχολών του άρ.1 της παρούσας:

 • για το μάθημα « Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελεστής 3,5
 • για το μάθημα « Νέα Ελληνικά» συντελεστής 3,5
 • για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5
 • για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5

Γ) Για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας για όλα τα τμήματα που απαιτείται ορίζεται συντελεστής 1.

Δ) Για τα ειδικά μαθήματα της «Αρμονίας» και του «Ελέγχου μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

Ε) Ο τρόπος εξαγωγής της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων που επιθυμούν εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιγράφεται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (142 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (13 Α΄ ) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β΄) υπουργικής απόφασης.

Ζ) Για τα ειδικά μαθήματα του «Ελευθέρου Σχεδίου» και του «Γραμμικού Σχεδίου» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

ΣΤ) Στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/-ας αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως ακολούθως: Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

Άρθρο 16
Επεξεργασία προτιμήσεων και βαθμολογικών στοιχείων − Επιλογή

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής τα Βαθμολογικά Κέντρα καταχωρίζουν τις βαθμολογίες των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, που υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Η αρμόδια Διεύθυνση αφού συγκεντρώσει τα Μηχανογραφικά Δελτία που έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι/- ες και τους γραπτούς βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων τους ξεκινά τα στάδια της επεξεργασίας λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εισακτέων της κατηγορίας που διεκδικούν, καθώς και το χαρακτηριστικό της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

Η Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής ελέγχει και δίνει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις στα ενδιάμεσα στάδια της επεξεργασίας αποτελεσμάτων. Μετά τον τελικό έλεγχο η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει στην τελική επεξεργασία, τα αποτελέσματα της οποίας διαβιβάζονται στην Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής, προκειμένου να διενεργήσει τους τελικούς ελέγχους και να εκδώσει τα αποτελέσματα επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του άρθρου 1 της παρούσας είναι:

α) να είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), ή του ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) και απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου και να έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με τον ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως ισχύει.

β) Να έχουν λάβει το πτυχίο και το απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών ενδοσχολικών εξετάσεων ΕΠΑΛ τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α δεν αποκτήσει το πτυχίο και το απολυτήριο, η συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρείται άκυρη. Αν ο/η ίδιος/-α υποψήφιος/-α τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του/ της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

γ) Να έχουν υποβάλει οριστικοποιημένο μηχανογραφικό δελτίο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρ. 5 της παρούσας.

Επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής:

i) Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ), τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού είναι να έχουν κριθεί ικανοί/-ές για τις Σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ii) Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα είναι η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

iii) Για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. να πληρούνται οι προϋποθέσεις της αρ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) όπως ισχύει. iv)Για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (142 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (13 Α΄) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β΄) υπουργικής απόφασης.

3. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του/της τελευταίου/-ας εισαγόμενου/-ης σε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που προηγείται στο άθροισμα βαθμολογίας των δύο μαθημάτων ειδικότητας και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες εισάγονται όλοι/-ες ως υπεράριθμοι/-ες.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων με τον/ την τελευταίο/-α εισαγόμενο/-η στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μετά την εξάντληση του παραπάνω κριτηρίου, εισάγεται ο/η υποψήφιος/-α που δήλωσε τη Σχολή αυτή με προγενέστερη προτίμηση.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποστέλλει ηλεκτρονικά:

α) μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΕΠΑ.Λ. ονομαστικούς πίνακες, καταστάσεις βαθμολογιών επιτυχόντων αρμοδιότητάς τους, ώστε να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων και για την έκδοση βεβαιώσεων επιτυχίας, βαθμολογικών στοιχείων κ.λπ. εφόσον τους ζητηθούν και
β) επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή».

Άρθρο 17
Έκδοση αποτελεσμάτων - Εγγραφές Επιτροπή Έκδοσης

1. Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων της απόφασης αυτής εκδίδονται από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής. Οι ονομαστικοί πίνακες αποδίδονται κατά αύξουσα σειρά και κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος, εγκρίνονται από την ανωτέρω Επιτροπή και κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Σε κάθε Σχολή ή Τμήμα αποστέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν.

3. Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στα Τμήματα και στις Σχολές του άρθρου 1 της παρούσας, πλην των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης ορίζεται από τον Υπουργό, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

4. Σε κάθε ΕΠΑ.Λ., μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποστέλλονται ονομαστικοί πίνακες επιτυχόντων αρμοδιότητάς τους, για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επιλογής όσοι/-ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν και για να εκδίδονται σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας, βαθμολογικών στοιχείων κ.λπ., όταν το ζητούν οι ενδιαφερόμενοι/-ες. Επιπρόσθετα, στέλνονται πίνακες με στοιχεία όλων των υποψηφίων αρμοδιότητάς τους.

5. Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια κάθε ΕΠΑ.Λ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι/-ες με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου/-ης θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Άρθρο 18
Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Στους/στις κατόχους πτυχίου ΕΠΑ.Λ., εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, στους/στις κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), του ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) και του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), καθώς και στους/στις κατόχους ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου που έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ., χορηγείται Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους εξέτασης.

Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται αριθμός πρωτοκόλλου, τα στοιχεία και ο κωδικός αριθμός του ΕΠΑ.Λ. που τη χορηγεί, τα ατομικά στοιχεία του/της υποψήφιου/-ας και το σχολείο αποφοίτησής του, το σχολικό έτος συμμετοχής του/της υποψήφιας/-ας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ο κωδικός αριθμός με τον οποίο έλαβε μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται επίσης ο Τομέας και η Ειδικότητα στην οποία εξετάστηκε ο/η υποψήφιος/-α, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε πανελλαδικά, η κατηγορία του, ο γραπτός βαθμός που πέτυχε για κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει για τα Πανεπιστήμια και τις λοιπές Σχολές του Τομέα που δύναται να είναι υποψήφιος/-α καθώς και της Κοινής Ομάδας.

Η Βεβαίωση Συμμετοχής φέρει στο άνω αριστερό μέρος το εθνόσημο, υπογράφεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του ΕΠΑ.Λ. ή τον/τη νόμιμο αναπληρωτή/-τριά του/ της και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του ΕΠΑ.Λ. που την εκδίδει. Η Βεβαίωση Συμμετοχής χορηγείται στους/στις υποψήφιους/-ες μετά την οριστικοποίηση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του οικείου έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 19
Ατομικά και συλλογικά όργανα

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας είναι αρμόδια τα παρακάτω ατομικά και συλλογικά Όργανα:

 • Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων
 • Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων − Επιτηρητές − Επόπτες Εξετάσεων
 • Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων
 • Επιτροπές Εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Επιτροπές Εξέτασης Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων
 • Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.
 • Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής

Ο τρόπος συγκρότησης, η σύνθεση και το έργο των ανωτέρω οργάνων καθορίζεται με τη Φ.151/24463/ Β6/2009 (422 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 42 του ν.4351/2015 (164 Α΄).

Άρθρο 20
Καθορισμός αντιστοιχιών των Τομέων των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (83 Α’) με τους Τομείς των ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/13 (193 Α΄) καθώς και με τους Τομείς/Κλάδους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προβλέπεται σε άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις παρελθόντων ετών, για τις ανάγκες των διαδικασιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ.

Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τομέων των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (83 Α΄) με τους Τομείς των ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/13 (193 Α΄ ) καθώς και με τους Τομείς/Κλάδους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προβλέπεται σε άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις παρελθόντων ετών, για τις ανάγκες των διαδικασιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ., ως εξής:

ΕΠΑΛ ν. 4386/16 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΛ ν. 4186/2013 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΟΜΕΑ Ή ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,
2. ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ ν.3475/2006
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΤΕΕ ν.2640/1998
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΤΕΛ ν.576/1977 και ν.1566/1985 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΠΛ ν.1566/1985
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ και ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  και ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΑΛ ν.3475/2006
1.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ - ΤΕΕ ν.2640/1998
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ - ΤΕΛ ν. 576/1977
1.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ – ΤΕΛ ν.1566/1985
1.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΛ ν.1566/1985
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΛ ν.3475/2006
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΕΕ ν.2640/1998
ΔΟΜΙΚΟΣ - ΤΕΛ ν.576/1977 και ν.1566/1985
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ –ΕΠΛ ν. 1566/1985
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΑΛ ν.3475/2006
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΤΕΕ ν.2640/1998
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΛ ν.576/1977 και ν.1566/1985

Άρθρο 21

Η με αριθμ. Φ.151/43612/Α5/15-3-2018 (ΦΕΚ 983 Β’) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. Φ.153/69691/Α5/3-5-2018 (ΦΕΚ 1610 Β’) και Φ. 153/80589/Α5/17-5-2018 (ΦΕΚ 1815 Β’) υπουργικές αποφάσεις καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

 


Αριθμ..Φ. 153/80589/Α5 στο ΦΕΚ 1815/2018 (Καταργήθηκε με το Αριθμ. Φ. 153/ 79899/Α5 στο ΦΕΚ 1904/2019)

Αριθμ. Φ. 153/69691/Α5 στο ΦΕΚ 1610/2018 (Καταργήθηκε με το Αριθμ. Φ. 153/ 79899/Α5 στο ΦΕΚ 1904/2019)

Αριθμ. Φ.151/43612/Α5 στο ΦΕΚ 983/2018 (Καταργήθηκε με το Αριθμ. Φ. 153/ 79899/Α5 στο ΦΕΚ 1904/2019)

Αριθμ.Φ.151/27299 /Α5 στο ΦΕΚ 545/2017 (Καταργήθηκε με το Αριθμ. Φ.151/43612/Α5 στο ΦΕΚ 983/2018

Αριθμ. Φ.151/17557/Α5 στο ΦΕΚ 290/2019 (Καταργήθηκε με το Αριθμ.Φ.151/27299 /Α5 στο ΦΕΚ 545/2017)

Σχετικά Άρθρα