edu.klimaka.gr

Εισαγωγή σε Σχολές με Ειδικό Μάθημα (Σχολές / Εξέταση / Βαθμολόγηση / Επιτροπές)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1736/2020

Αριθμ. Φ.253/159090/Α5
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργικής απόφασης (Β’ 1538), όπως ισχύει.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου α’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και η παρ. 1 αντικ. με την παρ. 2 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193).
3. Τις διατάξεις της Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργικής απόφασης (Β’ 1538), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/585/157283/Β1/17-11-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση του άρθρου 4, της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης, ως εξής:

«Άρθρο 4
Δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

Χρόνος και τόπος υποβολής αίτησης

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ λευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή απόφοιτοι) δηλώνουν τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην Αίτηση-Δήλωση που υποβάλλουν για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του έτους διεξαγωγής των εξετάσεων. Ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία δήλωσης των ειδικών μαθημάτων καθορίζεται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις Αίτησης - Δήλωσης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3237/2020

Αριθμ. Φ.253/99154/Α5
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της παρ. 1, του άρθρου 1, του κεφαλαίου Α’ της υπ’ αρ. Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης, ως εξής:

1. Στην περίπτωση στ’ της ως άνω παραγράφου, μετά τη φράση «Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», προστίθεται η φράση «Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

2. Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το διδακτικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 949/2018)

 Αριθμ. Φ.253.1/42169/Α5
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη αριθμ. πρωτ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργική απόφαση και αντικαθιστούμε το άρθρο 1 του κεφαλαίου Α΄ ως εξής:

Άρθρο 1
Σχολές, τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για κάθε ένα από αυτά.

1. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των παρακάτω Σχολών ή Τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα κατά περίπτωση. Ειδικότερα οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές ή στα τμήματα ή στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και για τα τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών και Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά».
Ειδικά για τα τμήματα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η διάταξη ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά.

β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά».

γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γερμανικά».

δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά».

ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά».

στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών καθώς και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης, Θεσσαλίας, και Ιονίων Νήσων, Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης εξετάζονται σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».
Ειδικά για το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η διάταξη ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά.

ζ) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».

η) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξετάζονται στα δυο ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

θ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας καθώς και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

2. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειου Θράκης και Θεσσαλίας οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Απόσπασμα από (ΦΕΚ 172/2014)

Αριθ. Φ.253/10590/Β6
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ.253/128314/ Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/B΄/10−12−2002) υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Φ.253/ 128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/Β΄/10−12−2002) υπουργική απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

Από το εδάφιο θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ της αριθ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/Β΄/10−12−2002) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου μόνο της αριθ. Φ.253/84495/Β6/2013 (ΦΕΚ 1581/Β΄/21−06−2013) όμοιας, αφαιρείται η φράση «Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 919/2013)

Φ.251/51477/Β6/15-04-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
email: t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ρ. Τσακαλάκη
Τηλέφωνο: 210-3442689 Α Π Ο Φ Α Σ Η
FAX: 210-3442098

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β’/10-12-2002) υπουργικής απόφασης».

Έχοντας υπόψη:
(...)
Αποφασίζουμε

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538Β’/10-12-2002) υπουργική απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 9 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’, όπως αντικαταστάθηκαν με τη με αριθ.Φ253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 Β΄ /18-3-09) Υπουργική Απόφαση, αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιου διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οικεία βαθμολογικά κέντρα ειδικών μαθημάτων όπου λειτουργεί επιτροπή εξέτασης των ανωτέρω υποψηφίων. Κατ΄ εξαίρεση, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιου διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τις προβλεπόμενες γνωματεύσεις για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να εξεταστούν στο ειδικό μάθημα των Ισπανικών και για όσους από τους υποψηφίους στο μάθημα των Ιταλικών έχουν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ειδικού αυτού μαθήματος σε Λύκεια της χώρας (πλην Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου). Οι ως άνω υποψήφιοι εξετάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. όπου εδρεύει η Κ.Ε.Ε.Μ. που για την περίπτωση αυτή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης και οι εισηγητές αντίστοιχα των Ισπανικών και των Ιταλικών ασκούν καθήκοντα εξεταστών-βαθμολογητών.

4. Όσοι από τους υποψηφίους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού υποβάλλουν αίτηση σε Λύκεια της Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου, εξετάζονται, για όλα τα ειδικά μαθήματα (εκτός από το μάθημα των Ισπανικών) από την επιτροπή εξέτασης που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του προέδρου του οικείου βαθμολογικού κέντρου και ειδικά για το μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», η ως άνω επιτροπή μπορεί να εδρεύει σε εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ.) της Θεσσαλονίκης όπου εξετάζεται το μάθημα αυτό.»

2. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου ΜΟΝΟ της με αριθμ. Φ.251/41735/Β6 (ΦΕΚ 1280Β’/11-4-2012) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: « Ένα Σχολικό Σύμβουλο φυσικής αγωγής ή ένα καθηγητή φυσικής αγωγής με βαθμό τουλάχιστον Δ’, ως Πρόεδρο»

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


ΦΕΚ 493/2009 - Αριθμ. Φ.253/27465/Β6

Αριθμ. Φ.253/27465/Β6
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.Φ253/128314/Β6/10.12.2002 (ΦΕΚ 1538/τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1) α. Στο εδάφιο στ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 η φράση: « Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» αντικαθίσταται λόγω μετονομασίας από τη φράση: «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».
β. Στο εδάφιο θ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου και μετά τη φράση: «Φωτογραφίας και Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης» προστίθεται η φράση: «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων».

2) Η ενότητα Α του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για τις εξετάσεις εισαγωγής του ακαδημαϊκού έτους 2010−2011 και εφεξής η εξέταση κάθε ειδικού μαθήματος Ξένης Γλώσσας γίνεται ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330−370 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος.
Προτιμούνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία.

1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνονται 8−10 ερωτήσεις επί του κειμένου.

α) Οι τρεις−τέσσερις (3−4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο, κ.λπ.). Kατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από το βαθμολογητή.

β) Οι υπόλοιπες είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει μεταξύ τριών (3) δυνατών απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα.

Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων.

2. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται:
α) Η λεξιλογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο λέξης). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από άποψη σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από άποψη γραμματικής. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση».

β) Η γραμματική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο πρότασης). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση».

γ) Η πραγματολογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο κειμένου). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά».

Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης.

Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180−200 λέξεων.

Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους, κ.λπ.), όσο και η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μιαν άποψη ή επιχειρήματα για κάτι, κ.λπ.). Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας.

Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου.

Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα».

3) Στην ενότητα Γ του άρθρου 2 εδάφιο δ κατά το μέρος που αφορά ειδικότερα στην εξέταση κατά ομάδα και ερώτηση, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για την τέταρτη ομάδα (αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων) και για τις τρεις πρώτες ερωτήσεις της ομάδας αυτής, ακούγονται διαδοχές ρυθμικών αξιών με τονισμό στο ισχυρό και στο σχετικώς ισχυρό μέρος του μέτρου που συγκροτούν τέσσερα ως έξι μέτρα και ζητείται η αναγνώριση του μέτρου».

4) Στο τέλος της πρώτης περιόδου του άρθρου 3 προστίθεται η εξής περίοδος:

«Στις ανωτέρω αναφερόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και οι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης που είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ομάδας Β΄)».

5) Στο τέλος της ενότητας Α «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ» του άρθρου 3 προστίθεται η εξής περίοδος:

«Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ομάδας Β΄) φέρουν μαζί τους το δελτίο μαθητικής ταυτότητας (δελτίο εξεταζομένου) ή τη Βεβαίωση Πρόσβασης».

6) To άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4
Δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων – Χρόνος και τόπος υποβολής αίτησης Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν:

  1. οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου σπουδών Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή άλλου αντίστοιχου σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ως άνω υποψήφιοι υποβάλλουν τη σχετική αίτηση−δήλωση από 1 έως 20 Φεβρουαρίου του έτους διεξαγωγής των εξετάσεων. Προκειμένου για μαθητές η αίτηση – δήλωση υποβάλλεται στο Λύκειο που φοιτούν και προκειμένου για αποφοίτους στο Λύκειο που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
  2. οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) απόφοιτοι του Β΄ κύκλου ΤΕΕ και των ΕΠΑΛ (ομάδας Α΄) δηλώνουν τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στο μηχανογραφικό τους δελτίο που υποβάλλουν για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις για τις ανωτέρω σχολές.»

7) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
Εξέταση στα ειδικά μαθήματα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Όσοι από τους υποψήφιους ανήκουν στα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 60/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση, εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος.

2. α) οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ως ακολούθως:
i) οι μαθητές του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδας Β΄) μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο στο οικείο Λύκειο
ii) οι απόφοιτοι από 1 έως 20 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, στο Λύκειο κατάθεσης της αίτησης−δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις,

β) οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), με τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ομάδας Α΄) − Β΄ κύκλου ΤΕΕ, υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ως ακολούθως:
i) οι απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ομάδας Α΄) στην Επιτροπή κατάθεσης του μηχανογραφικού δελτίου και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα,
ii) οι μαθητές ΕΠΑΛ (ομάδας Α΄) στο οικείο Λύκειο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Ειδικά για τις εξετάσεις του 2009 οι ως άνω μαθητές μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά μέχρι 20 Μαρτίου 2009.

3. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιου προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οικεία βαθμολογικά κέντρα ειδικών μαθημάτων όπου λειτουργεί επιτροπή εξέτασης των ανωτέρω υποψηφίων. Κατ΄ εξαίρεση, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιου προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τις προβλεπόμενες γνωματεύσεις για όλους τους υποψήφιους που επιθυμούν να εξεταστούν στο ειδικό μάθημα των Ισπανικών και για όσους από τους υποψηφίους στο μάθημα των Ιταλικών έχουν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ειδικού αυτού μαθήματος σε Λύκεια ή σε επιτροπές συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων της χώρας (πλην Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας). Οι ως άνω υποψήφιοι εξετάζονται στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. όπου εδρεύει η Κ.Ε.Ε.Μ. που για την περίπτωση αυτή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης και οι εισηγητές αντίστοιχα των Ισπανικών και των Ιταλικών ασκούν καθήκοντα εξεταστών−βαθμολογητών.

4. Όσοι από τους υποψηφίους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού υποβάλλουν αίτηση σε Λύκεια ή σε επιτροπές συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, εξετάζονται, για όλα τα ειδικά μαθήματα (εκτός από το μάθημα των Ισπανικών) από την επιτροπή εξέτασης που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του προέδρου του οικείου βαθμολογικού κέντρου και ειδικά για το μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», η ως άνω επιτροπή μπορεί να εδρεύει σε εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ.) της Θεσσαλονίκης όπου εξετάζεται το μάθημα αυτό.

5. Όσοι από τους υποψηφίους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού υποβάλλουν αίτηση στις λοιπές πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, περιφέρειες της χώρας εξετάζονται σε όλα τα ειδικά μαθήματα (πλην των ειδικών μαθημάτων «Ιταλικά» και «Ισπανικά») από την επιτροπή εξέτασης, η οποία εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Αθήνας. Με απόφαση του προέδρου του οικείου βαθμολογικού κέντρου και ειδικά για το μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», η ως άνω επιτροπή μπορεί να εδρεύει σε εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ.) της Αθήνας όπου εξετάζεται το μάθημα αυτό.

6. Οι εξετάσεις για τους ανωτέρω υποψηφίους διενεργούνται γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά από την οικεία επιτροπή εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Με απόφαση της ίδιας επιτροπής εξέτασης μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση και μόνο γι΄ αυτήν την κατηγορία υποψηφίων η διάρκεια εξέτασής τους, πέραν της καθορισμένης διάρκειας από το πρόγραμμα εξετάσεων, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα».

8) Το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α. Τακτικά μέλη.
Στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται έξι έως οκτώ (6−8) μέλη αντίστοιχης ή σχετικής ειδικότητας με τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα, εκ των οποίων το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος και άλλο ένα ως αντιπρόεδρος. Ως τακτικά μέλη μπορούν να οριστούν μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων ή μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. ή Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίων ή ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. ή Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. ή καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ 5 ή ΠΕ6 ή ΠΕ7 ή ΠΕ8 ή ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων), ΠΕ16 ή ΠΕ34. Επίσης, ως τακτικό μέλος ορίζεται και ένας ανώτερος διοικητικός υπάλληλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».

9) Το εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. Γραμματεία.
Η Γραμματεία αποτελείται από το γραμματέα και μέχρι πέντε (5) βοηθούς γραμματείς από εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ.».

10) Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου 10, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Κ.Ε.Ε.Μ. συνεδριάζει σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τουλάχιστον τα μισά από τα τακτικά μέλη».

11) Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Με απόφαση του προέδρου της Κ.Ε.Ε.Μ., ορίζονται μέχρι δέκα (10) υπάλληλοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για υποβοήθηση του έργου της επιτροπής».

12) Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε.Μ. όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε.Μ. όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος μαθητές για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των ειδικών μαθημάτων, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το
εξεταζόμενο μάθημα. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση».

13) Το εδάφιο α της παραγράφου 6 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι επιτροπές καταχωρούν ηλεκτρονικά την καλύτερη επίδοση κατά αγώνισμα των υποψηφίων που κρίθηκαν υγιείς και οι μηχανογραφικές καταστάσεις που εκτυπώνονται, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Επιτροπής. Ένα (1) αντίγραφο της μηχανογραφικής κατάστασης αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλο ένα (1) αντίγραφο της μηχανογραφικής κατάστασης μαζί με τη δισκέτα, στην οποία αναφέρονται η καλύτερη επίδοση και η βαθμολογία του υποψηφίου σε κάθε αγώνισμα, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».

14) Η δεύτερη περίοδος του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και μέχρι πέντε (5) βοηθοί γραμματείς, από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Δ.Ε.».

15) Στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 5 του άρθρου 12 η φράση «30 Απριλίου» αντικαθίσταται από τη φράση: «15 Μαΐου».

16) α. Στην πρώτη περίοδο του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 μετά τη φράση: «ΠΕ16» προστίθεται η φράση: «ή ΠΕ34».

β. Μετά το τέλος της πρώτης περιόδου του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 προστίθεται η εξής περίοδος:

«Με απόφαση του Προέδρου του Β.Κ. ορίζεται επίσης ο αναγκαίος αριθμός επιτηρητών σε κάθε αίθουσα όπου εξετάζονται υποψήφιοι στα ειδικά μαθήματα».

17) Μετά το τέλος της τρίτης περιόδου του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 προστίθεται η εξής περίοδος:

«Όταν οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από είκοσι (20) μπορεί να ορίζεται και ένας βοηθός γραμματέας για κάθε είκοσι (20) επιπλέον εξεταζομένους».

18) Στο τέλος της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 προστίθεται η φράση: «ή ΠΕ34»

19) Στην υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ Β΄−1538/10.12.2002) υπουργική απόφαση και όπου αναφέρεται η φράση «φυσικώς αδύνατοι» αντικαθίσταται από τη φράση «άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

(ΦΕΚ 1538/2002 - Αριθ.Φ.253/128314/Β6)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1538
10 Δεκεμβρίου 2002

Αριθ.Φ.253/128314/Β6
Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/97(ΦΕΚ 188 Α') όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α').
2. Τα σχετικά έγγραφα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπών σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τα οποία προτείνονται τα τμήματα και οι σχολές για τα οποία, λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, οι υποψήφιοι για εισαγωγή απαιτείται να εξετάζονται σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή να υπόκεινται σε υγειονομική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα τμήματα και τις σχολές των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1
Σχολές ή τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για κάθε ένα από αυτά.

1. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των παρακάτω σχολών ή τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα κατά περίπτωση. Ειδικότερα οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις σχολές ή στα τμήματα:

α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και για το τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά».

β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κύπρου εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά».

γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γερμανικά».

δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατεύθυνσης Ιταλικής Γλώσσας του τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά».

ε) Κατεύθυνσης Ισπανικής Γλώσσας του τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά».

στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιά, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. και του τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου καθώς και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης εξετάζονται σε ένα ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας και ειδικότερα σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά.

ζ) Ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών και ειδικότερα σε δύο από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

η) Μουσικών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξετάζονται σε δυο ειδικά μαθήματα και συγκεκριμένα στα ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

θ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και των Πανεπιστημίων Αριστοτέλειου Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Θεσσαλίας και Θράκης, Γραφιστικής, καθώς και των τμημάτων Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών, Διακοσμητικής, Φωτογραφίας και Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των ΤΕΙ εξετάζονται σε δύο ειδικά μαθήματα και συγκεκριμένα στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

2. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Τρόπος εξέτασης ειδικών μαθημάτων

Α. Η εξέταση κάθε ειδικού μαθήματος Ξένης Γλώσσας γίνεται ως εξής:

Δίνεται στους εξεταζόμενους απόσπασμα έντυπου αυθεντικού γραπτού λόγου περίπου 180-200 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λ.π.

Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε τρεις ενότητες.

Ειδικότερα καλούνται:

1. Να αποδώσουν το παραπάνω απόσπασμα στην ελληνική γλώσσα, προσδίδοντάς του τη μορφή που θα έπρεπε να έχει, αν επρόκειτο να δημοσιευθεί σε ελληνικό έντυπο.

2. Να απαντήσουν στην ξένη γλώσσα:

α) Σε τρεις ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται όχι η δυνατότητα απλής αναπαραγωγής ή απλής τροποποίησης φράσης του κειμένου, αλλά η βαθιά κατανόησή του, δηλαδή για ποιο λόγο, από ποιον και για ποιον έχει γραφτεί, τι σκοπό υπηρετεί, με ποια γλωσσικά στοιχεία υποδηλώνεται η στάση του συγγραφέα ή η σχέση του με αυτόν στον οποίο απευθύνεται κ.λ.π.

β) Σε τρεις ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η δυνατότητα του εξεταζόμενου να διαφοροποιήσει μέρη του κειμένου, στην περίπτωση που θα άλλαζαν ο συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει παραχθεί το κείμενο, δηλαδή το πρόσωπο που το γράφει ή αυτό στο οποίο απευθύνεται το κείμενο, ο χρόνος, ο σκοπός, η στάση του συγγραφέα κ.λ.π.

3. Να συνθέσουν ένα γραπτό κείμενο στην ξένη γλώσσα περίπου 180-200 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λ.π. Το θέμα διατυπώνεται έτσι ώστε να δηλώνεται με σαφήνεια ποιος σε ποιόν, για ποιο πράγμα και με ποιο σκοπό γράφει.

Η βαθμολογία στην κλίμακα 1 - 100 κατανέμεται ως ακολούθως :

Η πρώτη ενότητα βαθμολογείται με 25 μονάδες.

Η δεύτερη ενότητα βαθμολογείται με 30 μονάδες που κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ομάδα ερωτήσεων. Οι 15 μονάδες της κάθε ομάδας ερωτήσεων κατανέμονται στις τρεις ερωτήσεις της ομάδας ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας κάθε ερώτησης.

Η τρίτη ενότητα βαθμολογείται με 45 μονάδες.

Β. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «Αρμονία» γίνεται ως εξής:

Δίνονται στους εξεταζόμενους για εναρμόνιση ένα ή δύο μουσικά κείμενα, που αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας.

Γ. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» περιλαμβάνει πέντε ομάδες των τεσσάρων ερωτήσεων ανά ομάδα και με πέντε επιλογές απαντήσεων η κάθε ερώτηση.

Με την κάθε ομάδα ερωτήσεων επιδιώκεται :
α) Με την πρώτη ομάδα αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων.
β) Με την δεύτερη ομάδα αναγνώριση συγχορδιών.
γ) Με την τρίτη ομάδα αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών.
δ) Με την τέταρτη ομάδα αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων.
ε) Με την πέμπτη ομάδα Αναγνώριση - ταύτιση μελωδιών.

Η εξέταση διενεργείται ως ακολούθως :

Ανακοινώνεται κατ' αρχήν στους υποψήφιους η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης, αν δεν τους έχει διανεμηθεί εκ των προτέρων σχετικό έντυπο οδηγιών. Στη συνέχεια, με την επισήμανση στους εξεταζόμενους ότι αρχίζει η εξέταση, ακούγεται αρχικά το μουσικό άκουσμα (εκφώνηση) κάθε ερώτησης το οποίο επαναλαμβάνεται άλλες δυο φορές και μετά τη λήξη της τελευταίας επανάληψης ο υποψήφιος έχει 10'' έως 12'' χρόνο για να επιλέξει τη σωστή απάντηση.

Ειδικότερα η εξέταση κατά ομάδα και ερώτηση γίνεται ως εξής:

α) Για την πρώτη ομάδα (αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων) ακούγεται ο φθόγγος-αφετηρία χωρίς να ονομάζεται. Ακολουθούν ένα ανιόν διάστημα (1η ερώτηση) και ένα κατιόν διάστημα (2η ερώτηση). Στη συνέχεια ακούγεται άλλο ένα ζευγάρι ανιόντος και κατιόντος διαστήματος με αφετηρία τον οξύτερο και τον βαθύτερο φθόγγο των προηγούμενων ερωτήσεων αντίστοιχα, ή με τελείως διαφορετική αφετηρία (3η και 4η ερώτηση). Η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη, αλλά στο είδος του διαστήματος.

β) Για τη δεύτερη ομάδα (αναγνώριση συγχορδιών) ακούγονται προς αναγνώριση τέσσερις συγχορδίες (1η ως και 4η ερώτηση αντίστοιχα). Οι προς αναγνώριση συγχορδίες μπορεί να είναι: μείζονες, ελάσσονες, μεθ' εβδόμης, μεθ' ενάτης, εβδόμης ηλαττωμένης (με ή χωρίς αναστροφές). Οι συγχορδίες ακούγονται με πραγματικό αριθμό φθόγγων (δηλαδή χωρίς διπλασιασμούς φθόγγων) και η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη, αλλά στο είδος της συγχορδίας.

γ) Για την τρίτη ομάδα (αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών) ακούγονται προς αναγνώριση τέσσερις διαδοχές συγχορδιών (1η ως και 4η ερώτηση αντίστοιχα). Οι προς αναγνώριση διαδοχές μπορεί να είναι πτωτικά σχήματα ή άλλες χαρακτηριστικές διαδοχές συγχορδιών (τεσσάρων ή πέντε το πολύ). Η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη και οι προς επιλογή απαντήσεις διατυπώνονται με αναφορά βαθμίδων και με την αντίστοιχη αρίθμηση μπάσου.

δ) Για την τέταρτη ομάδα (αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων) και για τις τρεις πρώτες ερωτήσεις της ομάδας αυτής, ακούγονται διαδοχές διαφορετικών ρυθμικών αξιών που συγκροτούν τέσσερα ως έξι μέτρα και ζητείται η αναγνώριση του μέτρου. Οι επιλογές απαντήσεων περιλαμβάνουν μόνο τις ενδείξεις μέτρων, π.χ. 4/4, 3/4, κ.ο.κ. Δεν δίδονται δηλαδή μέτρα όπως 4/2, 3/2 κ.ο.κ.
Με την τέταρτη ερώτηση της ομάδας αυτής ζητείται από τους εξεταζόμενους να ταυτίσουν ακροώμενη διαδοχή ρυθμικών αξιών με κάποια από τις γραμμένες με φθογγόσημα επιλογές που θα έχουν μπροστά τους.

ε) Για την πέμπτη ομάδα (αναγνώριση-ταύτιση μελωδιών) δίνεται στην εκφώνηση ο αρχικός φθόγγος και η κλίμακα μονοφωνικών μελωδιών έξι ως οκτώ το πολύ μέτρων, οι οποίες ακολουθούν (ερωτήσεις 1 ως 4). Ζητείται από τους εξεταζόμενους να ταυτίσουν την ακροώμενη μελωδία με μία από τις γραμμένες με νότες επιλογές που έχουν μπροστά τους.

Η βαθμολογία στην κλίμακα 1 - 100 κατανέμεται ισότιμα σε κάθε ομάδα ερωτήσεων και η βαθμολογία κάθε ομάδας ισότιμα στις ερωτήσεις της.

Δ. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «Ελεύθερο Σχέδιο» περιλαμβάνει ελεύθερη σχεδίαση αντικειμένων, που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου να αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος, που δίνεται για σχεδίαση.

Ε. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «Γραμμικό Σχέδιο» περιλαμβάνει σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών, τα οποία δίνονται στον πίνακα ή σε φύλλο χαρτιού και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου για σχεδίαση με ακρίβεια και καθαρότητα.

Άρθρο 3
Υγειονομική εξέταση και πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ

Όσοι μαθητές της τελευταίας τάξης των ενιαίων Λυκείων ημερήσιων και εσπερινών ή απόφοιτοι προηγούμενου έτους, κάτοχοι της Βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/97 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α'), επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) υποβάλλονται υποχρεωτικά το ίδιο έτος στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες του παρόντος άρθρου.

Α.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1.Στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) δεν μπορούν να εισαχθούν υποψήφιοι που πάσχουν από ασθένεια ή έχουν σωματική βλάβη από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

2. Τα νοσήματα και οι σωματικές βλάβες που αποκλείουν τους υποψηφίους από το δικαίωμα εισαγωγής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι:

α) Καθολικές νόσοι:

i) Παχυσαρκία άνω του 40% του κανονικού βάρους.

ii) Χρόνια παραμορφωτική πολυαρθρίτιδα σε βαθμό που παρακωλύει τη λειτουργία των μελών.

iii) Όγκοι κακοήθεις.

iν) Εκτεταμένοι κιρσοί, που προκαλούν διαταραχή κινητικότητας των άκρων.

ν) Τελεία αγκύλωση μεγάλης άρθρωσης ή ατελής αγκύλωση που παρακωλύει ουσιωδώς τη λειτουργία του μέλους.

νi) Διαβήτης βαριάς μορφής με έκδηλες διαταραχές.

β) Παθήσεις κατά χώρας:

ΚΕΦΑΛΗ:
Επίσημοι εμπιέσεις ή απώλειες ουσίας των οστών του κρανίου ή άλλες βαριές βλάβες των οστών της κεφαλής, που προκαλούν μόνιμες λειτουργικές διαταραχές.

ΣΤΟΜΑ - ΧΕΙΛΗ:
Παθήσεις που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την ομιλία. Δυσαρθρίες, τραυλισμός κ.λ.π.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ:
Η αμφίπλευρη κώφωση ή βαρηκοΐα μεγάλου βαθμού, ο ίλιγγος του MENIER και οι παθήσεις του λαβύρινθου.

ΘΩΡΑΚΑΣ:
Χρόνια ασθματική βρογχίτιδα που δεν θεραπεύεται.

ΝΕΦΡΑ:
i) χρόνια νεφρίτιδα αζωθαιμική, χλωραιμική ή μικτή.
ii) τραύματα νεφρού μετά σοβαρών λειτουργικών διαταραχών.
iii) υδρονέφρωση που δεν υποχωρεί σε θεραπεία.
iν) χρόνια πυελονεφρίτιδα μετά σοβαρών λειτουργικών διαταραχών.

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ:
i) οι παραμορφώσεις της ωμοπλάτης, οι παθήσεις των αρθρώσεων του θώρακα, η κύφωση, η λόρδωση, η σκολίωση και κάθε παραμόρφωση του θώρακα, όταν είναι έκδηλη ή σε βαθμό που επιφέρει λειτουργικές διαταραχές.
ii) κατάγματα παλιά ή εξαρθρήματα, που προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
iii) χρόνια αρθρίτιδα με αγκύλωση και γενικά οποιαδήποτε σημαντική ή έκδηλη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης.

ΠΥΕΛΟΣ:
i) οι παραμορφώσεις της πυέλου που επιφέρουν χωλότητα καταφανή.
ii) Τα συγκοινωνούντα μετά των ουροφόρων οδών ή μετά των οστών της λεκάνης, καθώς και τα επιπλεκόμενα μετά εκτεταμένης αποκόλλησης του ορθού συρίγγια, που δεν υποχωρούν σε χειρουργική θεραπεία.
iii) Στένωση του ορθού, πρόπτωση αυτού, πολύ ογκώδεις αιμορροΐδες μη επιδεκτικές θεραπείας.

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ:
i) Οι τραυματικές βλάβες της κύστης με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
ii) Επίσχεση ή ακράτεια ούρων που δεν θεραπεύεται.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
i) Μόνιμη καρδιακή μετατόπιση, που προκαλεί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
ii) Χρόνιες μυοκαρδίτιδες ή περικαρδίτιδες.
iii) Κάθε οργανική βλάβη των στομίων της καρδιάς.
iν) Η στηθάγχη, εξακριβωμένη δεόντως.
ν) Μόνιμη ισχυρή αρτηριακή υπέρταση.
νi) Οι καρδιακές αρρυθμίες που προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
νii) Καρδιακή ανεπάρκεια οποιασδήποτε φύσης.
νiii) Σημαντική υπερτροφία της καρδιάς ή υπερλίπωση με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
iχ) Οι αορτίτιδες με σημαντικές λειτουργικές διαταραχές.
χ) Το ανεύρυσμα της αορτής.

ΝΟΣΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ:
Λευχαιμία κάθε τύπου.
ii) Λεμφοσαρκωμάτωση γενική ή τοπική.
iii) Νόσος του HODGIN γενική ή τοπική.
iν) Χρόνια αναιμία, που δεν υποχωρεί με κατάλληλη θεραπεία και που προκαλεί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
ν) Η αιμοφιλία.
νi) Ο αιμολυτικός ίκτερος.

ΜΕΛΗ:
i) Κάθε ανωμαλία κατά τον αριθμό ή το σχήμα και τις σχέσεις των μελών ή δυσμορφία ή ραιβότητα ή ανισότητα αυτών, που παρακωλύει την ελεύθερη λειτουργία του μέλους.
ii) Εκτεταμένοι κιρσοί των κάτω άκρων επιπλεκόμενοι με σημαντικές τροφικές αλλοιώσεις ή επίμονα άτονα έλκη.
iii) Κάθε βλάβη ή ανωμαλία άρθρωσης, που συνεπάγεται επίσημη λειτουργική δυσχέρεια.
iν) Απώλεια τμήματος, απώλεια ή αγκύλωση ενός ή περισσοτέρων δακτύλων, εφόσον ουσιωδώς δυσχεραίνεται η λειτουργία του χεριού.
ν) Οι τραυματικές ή παθολογικές βλάβες του άκρου ποδός, που παρακωλύουν ουσιωδώς το βάδισμα και δεν υποχωρούν με θεραπεία.

ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΗΣ:
i) Οξυδέρκεια αμφοτέρωθεν μικρότερη του μισού της φυσιολογικής. Μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός, που δεν διορθώνεται με τις κατάλληλες διόπτρες, ώστε να καταστεί δυνατή οξυδέρκεια ίση τουλάχιστον με το μισό της φυσιολογικής. Οι παραπάνω ανωμαλίες, όταν συνοδεύονται από διαταραχές του βυθού εκτεταμένες. Εάν η όραση του ενός οφθαλμού είναι 10/10 με διόρθωση, ο άλλος οφθαλμός πρέπει να έχει όραση μέχρι και1/10 τουλάχιστον.
ii) Οι πάσχοντες από συμβλέφαρο και παραμόρφωση των βλεφάρων (όγκοι, κύστες κ.λ.π.), που προκαλούν διαταραχές της λειτουργίας της όρασης ή των βλεφάρων, εφόσον προκαλούν διατάραξη της όρασης.
iii) Λαγώφθαλμος.
iν) Εντρόπιο, εκτρόπιο, τριχίαση ενός ή και των δύο οφθαλμών, όταν παραβλάπτουν τη λειτουργία του οφθαλμού ή είναι ανίατες.
ν) Βλεφαροπτώσεις, βλεφαρόσπασμος του ενός ή και των δύο οφθαλμών.
νi) Εαρινή επιπεφυκίτιδα του ενός ή και των δύο οφθαλμών, όταν η νόσος προκαλεί επιπλοκές υπό τον κερατοειδή ή προκαλεί ελάττωση της οξυδέρκειας του πάσχοντος οφθαλμού.
νii) Λευκώματα ή θολερότητες του κερατοειδούς ενός ή και των δύο οφθαλμών, που συνεπάγονται ελάττωση της όρασης.
νiii) Πανώδης κερατίτιδα του ενός ή και των δύο οφθαλμών.
iχ) Κερατόκωνος του ενός ή και των δύο οφθαλμών.
χ) Σταφύλωμα του κερατοειδούς του ενός ή και των δύο οφθαλμών.
χi) Σκληρίτιδα επίμονη και βαριά.
χii) Σταφύλωμα του σκληρού.
χiii) Πρόσθιες συνέχειες της ίριδας, που προκαλούν μείωση της όρασης.
χiν) Οπίσθιες ολικές συνέχειες (περίκλειση, σύγκλειση), φιδοδιάλυση, ανιριδία ολική κ.λ.π.
χν) τέλειο ή ατελές εξάρθημα του φακού, αφακία τελεία ή ατελής, υπόσχημα, θολερότητα του περιφακίου ενός ή και των δύο οφθαλμών.
χνi) Λιμοραγίες ή θολερότητα του υαλώδους σώματος.
χνii) Χοριοειδίτιδα αμφιβληστροειδίτιδα, χοριαμφιβληστροειδίτιδα, αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.
χνiii) οποιεσδήποτε παθήσεις του οπτικού νεύρου.
χiχ) Έλλειψη της μελαγχρωστικής (αλβινισμός).
χχ) Διαταραχή της αντίληψης ενός ή περισσοτέρων χρωμάτων (αχρωματοψία).
χχi) Στενώσεις του οπτικού πεδίου ή εκτεταμένα σκοτώματα του ενός ή και των δύο οφθαλμών.
χχii) Αμβλυωπία του ενός ή και των δυο οφθαλμών ίση προς τα 2/10. Η μονόπλευρη αμβλυωπία δεν αποκλείει τον υποψήφιο, εφόσον το άλλο μάτι έχει ικανοποιητική οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση.
χχiii) Χρόνιες οστείτιδες του κόγχου με έκδηλες παραμορφώσεις και προσφύσεις του βολβού μετά του κόγχου.
χχiν) Εξόρυξη, ατροφία του βολβού.
χχν) Εξώφθαλμος ανίατος του ενός ή και των δύο οφθαλμών.
χχνi) Διπλωπία (παράλυση των μυών).
χχνii) Μόνιμος στραβισμός έκδηλος.
χχνiii) Νυσταγμός.
χχiχ) Δακρυοκυστίτιδα που δεν υποχωρεί.
χχχ) Γλαύκωμα.
χχχi) Όγκος ενδοφθάλμιος.
χχχii) Οποιαδήποτε εξελικτική νόσος των οφθαλμών που απειλεί την όραση στο μέλλον (διαβητική - μελαγχρωστική αμφιβληστροπάθεια κ.τ.λ.).

γ) Νευρικές και ψυχικές παθήσεις:

i) Μανιοκαταθλιπτικές ψυχώσεις, που με συστηματική θεραπεία δεν έχουν θεραπευθεί
ii) Χρόνιες σχιζοφρενικές ψυχώσεις.
iii) Τοξικομανίες - αλκοολισμός.
iν) Επιληψία.
ν) οι οργανικές ψυχώσεις, οι ανεπίδεκτες θεραπείες εγκεφάλου και μηνίγγων.
νi) Όγκοι του εγκεφάλου ανεπίδεκτου θεραπείας.
νii) Τα έκδηλα λειτουργικά ή οργανικά υπολείμματα εγκεφαλικής διάσεισης.
νiii) Μετατραυματική μερική ή γενική επιληψία.
iχ) Οι ημιπληγίες ή ημιπαρέσεις.
χ) Οι αφασίες, απραξίες και αγνωσίες.
χi) Τα υπόλοιπα οργανικά ή λειτουργικά της ληθαργικής εγκεφαλίτιδας (συνδρομή PARQUINSON) κ.λ.π.
χii) Νόσος του PARQUINSON.
χiii) Μόνιμες θαλαμικές συνδρομές.
χiν) Η κληρονομική παρεγκεφαλιδική αταξία και οι παρεγκεφαλιδικές συνδρομές μεταλοιμώδεις ή τραυματικές, εφόσον δεν είναι ιάσιμες.
χν) Η ψευδοπρομηκική παράλυση.
χνi) Η νόσος του WILSON.
χνii) Η προϊούσα προμηκική παράλυση και η μυασθένεια.
χνiii) Τα σημαντικά νευρολογικά υπολείμματα αποδραμουσών παθήσεων του εγκεφάλου.
χiχ) Η χορεία του HUTGINGTON και η αθέτωση.
χχ) Οι χρόνιες μηνιγγίτιδες και μηνιγγοεγκεφαλίτιδες.

δ) Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού:

i) Οι χρόνιες μυελίτιδες.
ii) Τα σημαντικά υπολείμματα οξειών και τραυματικών μυελίτιδων.
iii) Τα υπολείμματα διάσεισης του νωτιαίου μυελού.
iν) Η κατά πλάκας σκλήρυνση.
ν) Η συριγγομυελία.
νi) Πλάγιαμυοτροφική σκλήρυνση.
νii) Οι χρόνιες νωτιαίες μηνιγγίτιδες.
νiii) Οι σπαστικές παραπληγίες και τα υπολείμματα τούτων.
iχ) Οι μυατροφίες κεντρικής αιτίας, που δυσχεραίνουν την κινητικότητα των μελών.
χ) Οι διαταραχές των σφικτήρων που οφείλονται σε βλάβες των οικείων κέντρων (ακράτεια ούρων κ.λ.π.).
χi) Οι ιδιοπαθείς τρόμοι.
χii) Όγκοι του νωτιαίου μυελού ανεπίδεκτοι θεραπείας.

ε) Παθήσεις των Νεύρων:

i) Οι περιφερικές παραλύσεις ή παρέσεις, που επακολουθούν από βλάβες των νεύρων και μειώνουν την επαγγελματική ικανότητα (υπολείμματα νευριτίδων ή πολυνευριτίδων που είναι μόνιμα).
ii) Οι τραυματικές νευρίτιδες με επίμονες αισθητικές ή κινητικές παυσαλγικές διαταραχές.
iii) Οι τραυματικές παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων σημαντικών νευρικών κλώνων, εφ' όσον επηρεάζουν την απρόσκοπτη εξάσκηση του επαγγέλματος.
iν) βαριές παραλύσεις κρανιακών νεύρων.
ν) Τα νευρώματα τα μη επιδεκτικά θεραπείας.
νi) Οι επίμονες νευραλγίες του τριδύμου, μετά την αποτυχία της οικείας θεραπείας.
νii) Οι επίμονες νευραλγίες του ισχιακού που συνοδεύονται από τροφικές και κινητικές διαταραχές.
νiii) Τα μόνιμα υπολείμματα ριζιτίδων ή πολυριζίτιδων, που παρακωλύουν τη λειτουργία των μελών.

στ. Παθήσεις Μυϊκού και Συμπαθητικού Συστήματος:

i) Οι μυατροφίες εξαιτίας μυοπαθειών μόνιμου χαρακτήρα (περιλαμβάνονται και οι προϊούσες μυοπάθειες).
ii) Η νόσος του TOMSON.
iii) Οι χρόνιες συσπάσεις των μυών, κεντρικής ή περιφερειακής αιτίας που επιφέρουν σημαντικές λειτουργικές διαταραχές (ραιβόκρανο κ.λ.π.).
iν) Η έντονου βαθμού ερυθρομελαλγία, συνδρομή REY-NAUD, χρόνια αποκυάνωση και το τροφικό οίδημα (νόσος του MEIZE).

3. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ διενεργείται από την οικεία Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει σχετική αίτηση και να προσέλθει σε μία και μόνο Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας εντός της προθεσμίας διεξαγωγής της υγειονομικής εξέτασης και των πρακτικών δοκιμασιών που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την έναρξή της. Με την αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα της παραγράφου 1 της περίπτωσης Β του άρθρου αυτού στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί και εφοδιάζεται με το δελτίο υποψηφίου για τα ΤΕΦΑΑ. Η δήλωσή του αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εξέτασης των αγωνισμάτων.

Ο υποψήφιος κατά την προσέλευσή του στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με δύο (2) μικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας, από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ιατρό του δημοσίου ή ιδιώτη ιατρό, εφόσον βεβαιώνεται από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωσή του σε απλό χαρτί, ότι στον τόπο διαμονής του δεν υπάρχει γιατρός του δημοσίου αντίστοιχης ειδικότητας, και με το δελτίο μαθητικής ταυτότητας ή την Βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α') όπως συμπληρώθηκε με τη παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α') που γράφει τον κωδικό αριθμό του υποψηφίου.

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

1. Η πρακτική δοκιμασία περιλαμβάνει τη συμμετοχή του υποψηφίου σε τρία από τα παρακάτω κατά φύλλο αγωνίσματα και αξιολογείται για κάθε ένα από τα αγωνίσματα αυτά με βάση την επίδοσή του ως ακολούθως:

ΒΑΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 400μ. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
(βάρος 6κ)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
(50μ ελεύθερο)
ΑΡΡΕΝΩΝ
20 μέχρι 52'' 6.20 και άνω 14μ και άνω μέχρι 29''
19 52''1 - 52''5 6.19 - 6.05 13.99 - 13.60 29''1 - 30''0
18 52''6 - 53'' 6.04 - 5.90 13.59 - 13.20 30''1 - 31''0
17 53''1 - 53''5 5.89 - 2.75 13.19 - 12.80 31''1 - 32''0
16 53''6 - 54'' 5.74 - 5.60 12.79 - 12.40 32''1 - 33''0
15 54''1 - 54''5 5.59 - 5.45 12.39 - 12.00 33''1 - 34''0
14 54''6 - 55'' 5.44 - 5.30 11.99 - 11.60 34''1 - 35''0
13 55''1 - 55''5 5.29 - 5.15 11.59 - 11.20 35''1 - 36''0
12 55''6 - 56'' 5.14 - 5.00 11.19 - 10.80 36''1 - 37''0
11 56''1 - 56''5 4.99 - 4.5 10.79 - 10.40 37''1 - 38''0
10 56''6 - 57'' 4.84 - 4.70 10.39 - 10.00 38''1 - 39''0
9 57''1 - 57''5 4.69 - 4.55 9.99 - 9.60 39''1 - 40''0
8 57''6 - 58'' 4.54 - 4.40 9.59 - 9.20 40''1 - 41''0
7 58''1 - 58''5 4.39 - 4.25 9.19 - 8.81 41''1 - 42''0
6 58''6 - 59'' 4.24 - 4.10 8.79 - 8.40 42''1 - 43''0
5 59''1 - 59''5 4.09 - 3.95 8.39 - 8.00 43''1 - 44''0
4 59''6 - 60'' 3.94 - 3.80 7.99 - 7.60 44''1 - 45''0
3 60''1 - 60''5 3.79 - 3.65 7.59 - 7.20 45''1 - 46''0
2 60''5 - 61'' 3.64 - 3.50 7.19 - 6.80 46''1 - 47''0
1 61''1 - 61''5 3.49 - 3.35 6.79 -6.40 47''1 - 48''0
0 61''6 και άνω 3.34 και κάτω 6.39 και κάτω 48''1 και άνω

 

ΒΑΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 200μ. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
(Βάρος 4κ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
(50μ ελεύθερο)
ΘΗΛΕΩΝ
20 μέχρι 26''5 5.15 και άνω 11μ και άνω έως 31''0
19 26''6 - 27'' 5.14 - 5.00 10.99 - 10.60 31''1 - 32''0
18 27''1 - 27''5 4.99 - 4.85 10.59 - 10.20 32''1 - 33''0
17 27''6 - 28'' 4.84 - 4.70 10.19 - 9.80 33''1 - 34''0
16 28''1 - 28''5 4.69 - 4.55 9.79 - 9.0 34''1 - 35''0
15 28''6 - 29'' 4.54 - 4.40 9.39 - 9.00 35''1 - 36''0
14 29''1 - 29''5 4.39 - 4.25 8.99 - 8.60 36''1 - 37''0
13 29''6 - 30'' 4.24 - 4.10 8.59 - 8.20 37''1 - 38''0
12 30''1 - 30''5 4.09 - 3.95 8.19 - 7.80 38''1 - 39''0
11 30''6 - 31'' 3.94 - 3.80 7.79 - 7.40 39''1 - 40''0
10 31''1 - 31''5 3.79 - 3.65 7.39 - 7.00 40''1 - 41''0
9 31''6 - 32'' 3.64 - 3.5 6.99 - 6.60 41''1 - 42''0
8 32''1 - 32''5 3.49 - 3.36 6.59 - 6.20 42''1 - 43''0
7 32''6 - 33'' 3.34 - 3.20 6.19 - 5.80 43''1 - 44''0
6 33''1 - 33''5 3.19 - 3.05 5.79 - 5.40 44''1 - 45''0
5 33''6 - 34'' 3.04 - 2.90 5.19 - 5.00 45''1 - 46''0
4 34''1 - 34''5 2.89 - 2.75 4.99 - 4.60 46''1 - 47''0
3 34''6 - 35'' 2.71 - 2.60 4.59 - 4.20 47''1 - 48''0
2 35''1 - 35''5 2.59 - 2.45 4.19 - 3.80 48''1 - 49''0
1 35''6 - 36'' 2.44 - 2.30 3.79 - 3.40 49''1 - 50''0
0 36''1 και άνω 2.29 και άνω 3.39 και κάτω 50''1 και άνω

2. Τα αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη.

3. Βαθμός επίδοσης του υποψηφίου στις πρακτικές δοκιμασίες είναι ο μέσος όρος των βαθμών στα τρία αγωνίσματα που διαγωνίστηκε και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

4. Ο υποψήφιος βαθμολογείται στις πρακτικές δοκιμασίες μόνο εφόσον έλαβε μέρος τουλάχιστον σε ένα από τα αγωνίσματα τα οποία δήλωσε. Σε περίπτωση απουσίας του σε ένα ή δυο αγωνίσματα, αυτό σημειώνεται με την ένδειξη «ΑΠΟΥΣΙΑ» και για την εξαγωγή του ανωτέρω μέσου όρου θεωρείται ότι στα αγωνίσματα που απουσίασε έχει βαθμό μηδέν (0).

Υποψήφιος που δεν λαμβάνει μέρος σε κανένα αγώνισμα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής των εισαγομένων στα ΤΕΦΑΑ.

5. α) Οι υποψήφιοι κατά την διενέργεια των πρακτικών δοκιμασιών έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των μελών της αρμόδιας επιτροπής.

β) Υποψήφιος που δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο την εξέταση ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή της, είναι δυνατόν να αποκλείεται από την παραπέρα εξέταση στο συγκεκριμένο αγώνισμα με απόφαση της οικείας επιτροπής, μετά από προηγούμενη απολογία του.
Σε περίπτωση υποτροπής, ο υποψήφιος μπορεί να αποκλείεται από τις εξετάσεις των αγωνισμάτων που δεν έχουν διεξαχθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, με αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απολογία του υποψηφίου.

γ) Στην περίπτωση που, αντί του υποψηφίου, έλαβε μέρος στη διενέργεια των πρακτικών δοκιμασιών έστω και σε ένα μόνο αγώνισμα άλλο πρόσωπο (πλαστοπροσωπία), ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και η βαθμολογία του στα αγωνίσματα που τυχόν έλαβε μέρος θεωρείται ως ουδέποτε επιτευχθείσα. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψηφίους που τυχόν έχουν συνεργήσει στην τέλεση του παραπάνω αδικήματος.

δ) Ο υποψήφιος που εξετάζεται σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., με απόφαση της επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής.

 Άρθρο 4
Δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων - Χρόνος και τόπος υποβολής αίτησης

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και για όσα από αυτά δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξετασθούν έχουν:

α. οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Ενιαίων Λυκείων ημερήσιων και εσπερινών και οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου σπουδών Ενιαίου Λυκείου ή άλλου αντίστοιχου σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπέβαλαν την αίτηση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και

β. οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα τμήματα των Τ.Ε.Ι, και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.) απόφοιτοι του Β' κύκλου των Τ.Ε.Ε. που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε εξέταση ειδικού μαθήματος στο μηχανογραφικό τους δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

2. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ενιαίου Λυκείου ημερήσιου ή Εσπερινού και οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή Σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξέταση των ειδικών μαθημάτων υποβάλλουν σχετική αίτηση - δήλωση από 1 έως 10 Φεβρουαρίου του έτους διεξαγωγής των εξετάσεων.

Προκειμένου για μαθητές η αίτηση - δήλωση υποβάλλεται στο Λύκειο που φοιτούν και προκειμένου για αποφοίτους στο Λύκειο που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Άρθρο 5
Πρόγραμμα εξετάσεων

Το Πρόγραμμα των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Στο πρόγραμμα αναφέρονται η ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος, η διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η προθεσμία διεξαγωγής της υγειονομικής εξέτασης και των πρακτικών δοκιμασιών του άρθρου 3 της απόφασης αυτής.

Άρθρο 6
Εξεταστικά κέντρα

1. Τα ειδικά μαθήματα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης εξετάζονται σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που χρησιμοποιούνται για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις αντίστοιχα της Β' και Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου.

Ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων σε κάθε ειδικό μάθημα μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Τα εξεταστικά κέντρα για την διεξαγωγή των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μ.Μ.Ε.

Για την εξέταση του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» μπορεί να χρησιμοποιούνται και άλλα διδακτήρια ή χώροι εκτός των Ενιαίων Λυκείων, που στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως παραρτήματα των εξεταστικών κέντρων αντίστοιχων Ενιαίων Λυκείων.

3. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών γίνεται σε  εξεταστικά κέντρα (Ενιαία Λύκεια) που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων ή Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), σύμφωνα με απόφαση των Διευθυντών των οικείων Διευθύνσεων ή προϊσταμένων Γραφείων Δ.Ε. και ανακοινώνονται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος αυτού. Με την ίδια απόφαση κατανέμονται στα Ε.Κ. αλφαβητικά οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει αίτηση-δήλωση σε λύκειο της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε. και έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν στο παραπάνω μάθημα. Για τη λειτουργία Ε.Κ. στην έδρα Γραφείου Δ.Ε. απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υποψηφίων στο συγκεκριμένο κέντρο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκατό (100). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ενός γραφείου Δ.Ε. είναι λιγότεροι από εκατό (100), προσέρχονται για εξέταση σε Ε.Κ. του πλησιέστερου Γραφείου ή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου αυτής υποψήφιοι που προέρχονται από λύκεια νησιωτικών ή και άλλων περιοχών της χώρας, στις οποίες υπάρχουν ειδικές συγκοινωνιακές συνθήκες, μπορούν να εξετάζονται σε εξεταστικό κέντρο του οικείου Γραφείου Δ.Ε. ή σε εξεταστικό κέντρο άλλης Δ/νσης Δ.Ε., που ορίζεται και ανακοινώνεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος αυτού, από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τις οικείες Δ/νσεις ή Γραφ. Δ.Ε.

Άρθρο 7
Επόπτες εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Τη γενική εποπτεία των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και τον συντονισμό της διενέργειάς τους σε όλα τα εξεταστικά κέντρα και εξεταστικά παραρτήματα της δικαιοδοσίας τους έχουν οι Προϊστάμενοι των οικείων Δ/νσεων ή Γραφείων Δ.Ε.

Άρθρο 8
Επιτροπές εξεταστικών κέντρων - Επιτηρητές

Οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων για τη διενέργεια των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

Με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), στην επιτροπή κάθε εξεταστικού κέντρου για το μάθημα «έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων», παρευρίσκεται ως ειδικός επόπτης των εξετάσεων σχολικός σύμβουλος ή καθηγητής Δ.Ε. κατά προτεραιότητα με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ 16.

Ως επιτηρητές στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων ορίζονται καθηγητές Δ.Ε ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οικείων διατάξεων του Π.Δ. 86/ 2001 (ΦΕΚ 73 Α) όπως ισχύουν κάθε φορά.

Για τις αρμοδιότητες των επιτροπών των εξεταστικών κέντρων, την επιτήρηση, τη διαβίβαση των θεμάτων, τις υποχρεώσεις των εξεταζόμενων και γενικά τη διαδικασία των εξετάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις αντίστοιχα της Β' και Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου, με την επιφύλαξη των άρθρων, 9, 10, 12, 13 και 14 της παρούσας.

Άρθρο 9
«Φυσικώς αδύνατοι» υποψήφιοι

1. Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 86/2001 για προφορική εξέταση, όπως ισχύουν κάθε φορά, εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτησή, συνοδευόμενη από αντίγραφα των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές πιστοποιητικών.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υποψήφιοι, υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 1 έως 10 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο κατά περίπτωση, στο οικείο Λύκειο. Το Λύκειο διαβιβάζει τις αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τις σχετικές γνωματεύσεις μέσω του αρμόδιου προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οικεία βαθμολογικά κέντρα ειδικών μαθημάτων όπου λειτουργεί επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» ή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ για τους υποψηφίους των παραγράφων 3 εδάφιο β και 4 εδάφιο β του άρθρου αυτού.

3.α) Όσοι από τους υποψηφίους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού υπέβαλαν αίτηση σε Λύκεια της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, εξετάζονται, για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός από το μάθημα των Ισπανικών από την επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του προέδρου του οικείου βαθμολογικού κέντρου και ειδικά για το μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» η ως άνω επιτροπή «φυσικώς αδυνάτων» μπορεί να εδρεύει σε εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ.) της Θεσσαλονίκης όπου εξετάζεται το μάθημα αυτό.

β) Οι υποψήφιοι για το ειδικό μάθημα των Ισπανικών, εξετάζονται από την Κ.Ε.Ε.Μ. που για την περίπτωση αυτή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» και οι εισηγητές των Ισπανικών ασκούν καθήκοντα εξεταστών-βαθμολογητών.

4. Όσοι από τους υποψηφίους της παραγράφου 1 του  άρθρου αυτού υπέβαλαν αίτηση στις λοιπές πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, περιφέρειες της χώρας εξετάζονται:

α) Σε όλα τα ειδικά μαθήματα, πλην των ειδικών μαθημάτων «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», «Ιταλικά» και «Ισπανικά» από την επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Αθήνας.

β) Στα ειδικά μαθήματα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», «Ιταλικά» και «Ισπανικά» από την Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων (Κ.Ε.Ε.Μ.) που για την περίπτωση αυτή θεωρείται ως επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» και οι εισηγητές των ειδικών αυτών μαθημάτων ασκούν καθήκοντα εξεταστών - βαθμολογητών κατά περίπτωση.

5. Οι εξετάσεις για τους «φυσικώς αδυνάτους» υποψηφίους διενεργούνται γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά από την οικεία επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» κατά τον ίδιο χρόνο και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και πάνω στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Με απόφαση της ίδιας επιτροπής εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση και μόνο γι' αυτή την κατηγορία υποψηφίων η διάρκεια εξέτασής τους, πέραν της καθορισμένης διάρκειας από το πρόγραμμα εξετάσεων, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 10
Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων

1. Τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων έχει η Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων (Κ.Ε.Ε.Μ). Ειδικότερα η Κ.Ε.Ε.Μ. εποπτεύει και κατευθύνει στο έργο τους όλες τις επιτροπές και τα άλλα αρμόδια όργανα, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες και αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα. Επιλέγει και εγκρίνει τα θέματα για κάθε ειδικό μάθημα των εξετάσεων αυτών. Παρατείνει, αν κρίνει σκόπιμο, τη διάρκεια εξέτασης κάποιου μαθήματος. Μεριμνά για τη μεταβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα με τον προσφορότερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών, δίδει οδηγίες για την κατανομή της βαθμολογίας στις επί μέρους ερωτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και παρακολουθεί την καλή και ορθή εκτέλεση των καθηκόντων των βαθμολογητών ή αναβαθμολογητών. Εποπτεύει και παίρνει κατά την κρίση της κάθε μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, μέχρι την ανακοίνωση της βαθμολογίας των μαθημάτων αυτών.

2.H Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων (Κ.Ε.Ε.Μ.) συγκροτείται από τακτικά και έκτακτα μέλη και την γραμματεία ως ακολούθως :

α. Τακτικά μέλη.

Στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται ο πρόεδρος και τέσσερα (4) μέλη που είναι :
i. Ένα (1) μέλος του διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων ως πρόεδρος.
ii. Τρία μέλη (3) του διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων ή εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με εξεταζόμενο μάθημα ή σχολικός σύμβουλος Δ.Ε. ή εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε με βαθμό Α' από τα οποία δυο (2) των κλάδων ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΠΕ7 ή ΠΕ8 και ένα (1) του κλάδου ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) ή ΠΕ16 ως μέλη από τα οποία ένα ορίζεται ως αντιπρόεδρος και
iii. Ένα (1) ανώτερο διοικητικό υπάλληλο του ΥΠΕΠΘ ως μέλος.

β. Έκτακτα μέλη.

Για κάθε εξεταζόμενο ειδικό μάθημα ορίζονται δυο (2) έκτακτα μέλη τα οποία εισηγούνται στην ολομέλεια της επιτροπής τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Τα δυο (2) έκτακτα μέλη μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο ειδικό μάθημα ή σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. με βαθμό Α' των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) και ΠΕ16 ως εισηγητές των θεμάτων ανάλογα με το εξεταζόμενο ειδι­κό μάθημα. Για το ειδικό μάθημα των Ισπανικών μπορούν να ορίζονται εκτός των προβλεπομένων παραπάνω ειδικοτήτων και μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. με βαθμό Α' των κλάδων ΠΕ2, ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Πανεπιστημίου της Ισπανικής γλώσσας ή έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ισπανίας ή μεταφραστές της Ισπανικής γλώσσας του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης ή καθηγητές της Ισπανικής γλώσσας της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

γ. Γραμματεία.

Η Γραμματεία αποτελείται από τον γραμματέα και μέχρι τρεις (3) βοηθούς γραμματείς από εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ.

3.Τα τακτικά και τα έκτακτα μέλη και η Γραμματεία της Κ.Ε.Ε.Μ. ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Η Κ.Ε.Ε.Μ. συνεδριάζει σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και δυο (2) τουλάχιστον τακτικά μέλη. Όταν η συνεδρίαση αφορά επεξεργασία επιλογής και τελικής διαμόρφωσης θεμάτων ή διευκρινήσεις επί των δοθέντων θεμάτων απαιτείται επιπλέον η παρουσία και των δυο (2) εκτάκτων μελών - εισηγητών των θεμάτων του αντίστοιχου ειδικού μαθήματος.

5. Με απόφαση του προέδρου της Κ.Ε.Ε.Μ., ορίζονται μέχρι επτά (7) υπάλληλοι του ΥΠΕΠΘ για υποβοήθηση του έργου της επιτροπής.

6. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε.Μ. όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.

Άρθρο 11
Επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις έδρες των οποίων λειτουργούν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

2. Η κάθε επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας συγκροτείται από:
α) Τον Προϊστάμενο φυσικής αγωγής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του με βαθμό Α ή ένα καθηγητή φυσικής αγωγής με βαθμό Α ως Πρόεδρο.
β) Μέχρι πέντε (5) σχολίατρους ή ιατρούς του δημοσίου.
γ) Μέχρι δώδεκα (12) καθηγητές φυσικής αγωγής με βαθμό Α' ή Β'. Τα τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα δώδεκα (12) αυτά μέλη θα προέρχονται από καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν σε άλλους νομούς απ' αυτόν της έδρας της επιτροπής.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη των επιτροπών ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Όταν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τριακόσια (300) μπορεί να ορίζονται με την παραπάνω απόφαση, τρεις (3) καθηγητές φυσικής αγωγής και δύο (2) σχολίατροι ή ιατροί του δημοσίου για κάθε εκατό (100) επιπλέον υποψηφίους.

Με απόφαση του προέδρου της επιτροπής, ορίζεται εκπαιδευτικός λειτουργός ως γραμματέας και μέχρι οκτώ (8) εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στην έδρα του νομού, ως βοηθοί γραμματείς.

Για την υποβοήθηση του έργου των επιτροπών μπορεί με απόφασή του ο πρόεδρος κάθε μιας να ορίσει μέχρι οκτώ (8) υπαλλήλους από το βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή των γυμναστηρίων ή ιδιώτες.

3. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων. Κατά τη λήψη των αποφάσεών της, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση των αρμόδιων Δ/ντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορεί να ορίζονται σχολικοί σύμβουλοι φυσικής αγωγής ή καθηγητές φυσικής αγωγής με βαθμό Α', ως επόπτες για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των διαδικασιών της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας.

5. Στις παραπάνω επιτροπές δεν μπορεί να μετέχει όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού και εξετάζεται στη συγκεκριμένη επιτροπή. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον πρόεδρο της επιτροπής.

Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους επόπτες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

6. α) Οι επιτροπές συντάσσουν σε τρία (3) αντίγραφα ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων που κρίθηκαν υγιείς, με τη βαθμολογία της καλύτερης επίδοσης σε κάθε αγώνισμα, από τα οποία τα δύο (2) στέλνονται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

β) Στο τέλος κάθε ημέρας εξέτασης ο επόπτης παραλαμβάνει από τον πρόεδρο της επιτροπής το ένα (1) αντίγραφο από κάθε πινάκιο αγωνίσματος και στο τέλος των εξετάσεων τα παραδίδει στη Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

γ) Τα διάφορα παραστατικά στοιχεία των υποψηφίων κάθε επιτροπής φυλάσσονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους των εξετάσεων και ύστερα καταστρέφονται, αφού συνταχθεί σχετική πράξη.

Άρθρο 12
Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων

1. Για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των ειδικών μαθημάτων με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της απόφασης αυτής λειτουργούν Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.), στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση γίνεται η κατανομή των γραπτών στα Β.Κ.

2. Σε κάθε Βαθμολογικό Κέντρο συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου (Ε.Β.Κ.), τηνοποία αποτελούν:
α) Ένα (1) μέλος ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ή μέλος ΕΠ των Τ.Ε.Ι., ή μέλος ΕΕΠ των Πανεπιστημίων. - Τ.Ε.Ι. ή σχολικός σύμβουλος Δ.Ε., ως Πρόεδρος.
β) Τρία (3) τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ή μέλη ΕΠ των Τ.Ε.Ι. ή μέλη ΕΕΠ των Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. ή σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε., με βαθμό Α', των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) και ΠΕ16, ως μέλη, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και μέχρι τρεις (3) βοηθοί γραμματείς, από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Δ.Ε.

3. Με απόφαση της Επιτροπής κάθε Β.Κ. ορίζονται προϊστάμενοι των ομάδων βαθμολόγησης, από μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ή ΕΠ των Τ.Ε.Ι. ή μέλη ΕΕΠ των Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι., αντίστοιχης ειδικότητας ή σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε., με βαθμό Α', των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) και ΠΕ16. Για την εξέταση ή βαθμολόγηση του ειδικού μαθήματος των Ισπανικών, μπορούν να ορίζονται εκτός των προβλεπομένων παραπάνω ειδικοτήτων και μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ή ΕΠ των Τ.Ε.Ι. ή μέλη ΕΕΠ Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί ΔΕ με βαθμό Α' των κλάδων ΠΕ2, ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Πανεπιστημίου της Ισπανικής Γλώσσας ή έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ισπανίας ή μεταφραστές της Ισπανικής Γλώσσας του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης ή καθηγητές της Ισπανικής Γλώσσας της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με απόφαση του προέδρου της Ε.Β.Κ. ορίζονται οι απαραίτητοι υπάλληλοι από το εκπαιδευτικό, διοικητικό, βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για επικουρία του έργου της Ε.Β.Κ., και δύο (2) καθαρίστριες για τον καθαρισμό των χώρων του Β.Κ.

4. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην οικεία επιτροπή Β.Κ. ή στις ομάδες βαθμολόγησης ή να ορίζεται ως βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο ειδικού μαθήματος του οποίου τα γραπτά βαθμολογούνται στο οικείο Β.Κ. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.

5. Για τις αρμοδιότητες των Επιτροπών των Β.Κ., τη βαθμολογική κλίμακα, τη βαθμολόγηση - αναβαθμολόγηση και γενικά τη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων τον γραπτό βαθμό του ειδικού μαθήματος, την ηλεκτρονική του καταχώρηση και την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθημάτων των Β' και Γ' τάξεων του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Μετά τη λήξη της βαθμολόγησης και του ελέγχου για τη σωστή ηλεκτρονική καταχώρηση των βαθμών, τα αποκόμματα και τα στελέχη των τετραδίων παραδίδονται στη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΕΠΘ από την οποία ταξινομούνται και φυλάσσονται μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους οπότε και καταστρέφονται.

Άρθρο 13
Επιτροπές εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων»

1. Σε κάθε Β.Κ. ειδικών μαθημάτων με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσης, με απόφαση του προέδρου του συγκροτείται επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων», την οποία αποτελούν:

α) Ο πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ο αντιπρόεδρος της Ε.Β.Κ., ως Πρόεδρος.

β) Σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. με βαθμό Α' ή Β' ως μέλη, που προέρχονται ανά τρεις από τους κλάδους ΠΕ5,ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων), ΠΕ16 και εκπαιδευτικοί λειτουργοί ΔΕ των κλάδων ΠΕ2, ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Πανεπιστημίου της Ιταλικής γλώσσας ή έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ιταλίας ή μεταφραστές της Ιταλικής γλώσσας του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Βορείου Ελλάδας, εκ των οποίων οι δύο ως εξεταστές - βαθμολογητές και ο τρίτος ως αναβαθμολογητής.

Ο ορισμός μελών ως εξεταστών - βαθμολογητών ή ανα-βαθμολογητών των ανωτέρω αναφερομένων κλάδων γίνεται εφόσον στην οικεία επιτροπή έχουν υποβληθεί αιτήσεις υποψηφίων «φυσικώς αδυνάτων» για εξέταση σε συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται με την ίδια απόφαση εκπαιδευτικός Δ.Ε. ή διοικητικός υπάλληλος.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο ειδικό μάθημα, με απόφασή του ο Πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών - εξεταστών ή αναβαθμολογητών, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξετασθούν.

2. α) Στα βαθμολογικά Κέντρα και στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων όταν αυτή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης φυσικώς αδυνάτων» παρευρίσκεται σχολίατρος, ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη ή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα, μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων «φυσικώς αδυνάτων».

β) Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρόν μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

3. Κάθε επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και τη βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε ειδικό μάθημα των υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων» του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης και των οποίων οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν διαβιβαστεί σ' αυτήν από την αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε. στην περιφέρεια της οποίας ανήκει το λύκειο, στο οποίο ο «φυσικώς αδύνατος» υποψήφιος έχει υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις. Η εξέταση γίνεται με τον προσφορότερο κατά την κρίση της επιτροπής τρόπο, γραπτά ή προφορικά, ή γραπτά και προφορικά, ανάλογα με την πάθηση κάθε υποψηφίου.

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο ή το γραμματέα της επιτροπής. Κατά τη προφορική εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.

4. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται σ' αυτήν. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.

Άρθρο 14
Ομάδες βαθμολόγησης - αναβαθμολογητές

1. Με απόφαση της Επιτροπής Β.Κ. συγκροτούνται οι ομάδες βαθμολογητών και οι αναβαθμολογητές. Ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές ορίζονται μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ ή μέλη ΕΕΠ των Πανεπιστημίων-ΤΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας με το βαθμολογούμενο μάθημα, ή σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε, με βαθμό Α' ή Β' των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) και ΠΕ16.

Ειδικά ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές εκτός των ανωτέρω ειδικοτήτων για τα ειδικά μαθήματα:

α) «Ιταλικά» και «Ισπανικά» μπορεί να ορίζονται και εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε των κλάδων ΠΕ2, ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Πανεπιστημίου της Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας αντίστοιχα, ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμιο της Ιταλίας ή Ισπανίας κατά περίπτωση ή μεταφραστές της Ιταλικής ή Ισπανικής Γλώσσας των Υπουργείων Εξωτερικών και Μακεδονίας Θράκης ή καθηγητές της Ιταλικής ή Ισπανικής Γλώσσας της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά περίπτωση.

β) «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» μπορεί να ορίζονται και καθηγητές θεωρητικών μαθημάτων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

2. Κάθε ομάδα βαθμολόγησης είναι αρμόδια για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ή της Κ.Ε.Ε.Μ.

3. Ο αριθμός των ομάδων αξιολόγησης, των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων που πρέπει να βαθμολογηθούν, ώστε ο καθένας να μην βαθμολογήσει περισσότερα από πεντακόσια (500) γραπτά δοκίμια, από τα οποία διακόσια πενήντα (250) σε πρώτη διόρθωση και διακόσια πενήντα (250) σε δεύτερη. Ο αναβαθμολογητής δεν μπορεί να αναβαθμολογήσει περισσότερα από τετρακόσια (400) γραπτά δοκίμια.

Άρθρο 15
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, καταργούνται όλες οι διατάξεις που ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο τη διενέργεια των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2002

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Σχετικά Άρθρα