edu.klimaka.gr

Ποσοστό και Δικαιολογητικά Εισαγωγής Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5504/2023

Αριθμ. Φ.253.2/101765/A5
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.253.2/95951/A5/01-09-2023 (Β’ 5306)απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τον καθορισμό δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών, και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2023.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (Α’ 193),
β) του άρθρου 68 του ν. 4653/2020 (Α’ 12),
γ) του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α’ 50) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και το άρθρο 1 του ν. 4777/2021 (Α’ 25),
δ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και με το άρθρο 28 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
ε) του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 (Α’ 14),
στ) της υπό στοιχεία Φ.253.1/42905/Α5/11-4-2023 (Β’ 2320) υπουργικής απόφασης καθορισμού αριθμού εισακτέων σπουδαστών για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,
ζ) της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/2019 (Β’ 1904 και Β’ 1940) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
η) της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2013 (Α’ 133),
ι) του π.δ. 79/2023 (Α’ 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ια) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
2) Τις υπό στοιχεία Α883/22-07-2022 και Α075/17-01-2023, και Α882/22-07-2022, Α087/18-01-2023 και Α2043/13-07-2023 αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες αποφασίστηκε η κήρυξη και οι παρατάσεις κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παλλήνης και της Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 19-07-2022 στις παραπάνω περιοχές.
3) Τα υπ’ αρ. 2592/27-01-2023 και 7179/13-03-2023 έγγραφα του Δημάρχου Παλλήνης και του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλλήνης αντίστοιχα, με τα οποία ζητείται καθορισμός ειδικού ποσοστού επιπλέον του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών και αποφοίτων του Δήμου Παλλήνης που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2023.
4) Το υπ’ αρ. 16889/04-09-2023 έγγραφο του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου, με το οποίο ζητείται να συμπεριληφθούν και οι μαθήτριες και μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μονίμων κατοίκων της ΔΕ Πικερμίου που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ανεξαρτήτως του σχολείου φοίτησης στον καθορισμό του ειδικού ποσοστού της παρούσας υπουργικής απόφασης.
5) Την από 13/9/2023 απάντηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων σχετικά με το πλήθος συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023.
6) Την υπό στοιχεία Φ. 1/Γ/588/101663/Β1/14-9-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.253.2/95951/A5/01-09-2023 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ως εξής:

«Άρθρο 1

«Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι διαμένουν στον Δήμο Παλλήνης ή στην Δημοτική Ενότητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2023, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους ανωτέρω μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2022-2023 καθώς και για τους ανωτέρω αποφοίτους, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια των ανωτέρω περιοχών και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2023.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στην περιοχή του παρόντος άρθρου και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2023, ακόμα και εάν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ειδικό ποσοστό, που αποδίδεται στους υποψηφίους βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023 ανά  κατηγορία Λυκείου, ορίζεται ως εξής:

(i) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 0,90% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α).

(ii) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 0,27% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι.

(iii) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Εσπερινών ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 1,17% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α).

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.

Άρθρο 2

Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τους υποψηφίους του άρθρου 1, τα οποία θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της παρούσας, είναι τα εξής:

  1. Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεσή του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023.
  2. Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2023 (χρήση 2022) του γονέα, στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, είτε βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας του υποψηφίου, μέσω άντλησης στοιχείων από την καρτέλα μαθητή του πληροφοριακού συστήματος my school, για το σχολικό έτος 2022-2023 προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας του, ή της διαμονής του.
  3. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, στην οποία είχε υποβάλει την αίτηση - δήλωση για συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά τη συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών, θα προχωρήσει άμεσα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών στη σύνταξη πίνακα με δύο στήλες, ανά περιοχή (α) Δήμο Παλλήνης και β) Δημοτική Ενότητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής), όπου θα αναγράφεται το σύνολο των δικαιούχων υποψηφίων του άρθρου 1 και θα αποστείλει έντυπα και ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ, προκειμένου να διεξαχθεί η επιλογή τους με βάση το άρθρο 3.

Άρθρο 3

Μετά τη διαδικασία επιλογής και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, κάθε υποψήφιος των περιπτώσεων του ανωτέρω άρθρου 1 θα κριθεί για επιλογή για τις προβλεπόμενες θέσεις για κάθε Τμήμα ή Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, για τα οποία έχει επιτύχει την/τις Ε.Β.Ε. του/ των ειδικού/κών μαθήματος/των ή πρακτικών δοκιμασιών εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, με βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο, με την προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους, στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει επιτύχει σε κάποιο Τμήμα ή Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, τότε η ανωτέρω διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί για τα Τμήματα ή τις Σχολές ή τις Εισαγωγικές κατευθύνσεις τα οποία βρίσκονται σε σειρά προτίμησης προγενέστερη της σειράς αυτού στο οποίο έχει επιτύχει, στο μηχανογραφικό δελτίο που έχει υποβάλλει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα