edu.klimaka.gr

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εκτύπωση  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΒΕ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 6068/2021

Αρ.Πρωτ.Φ.251/165669/Α5/17-12-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ και Β΄
Ηλεκτρονική διεύθυνση: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Πάτρου
Κ. Ντούτσου
Ε. Ανδριάνη
Τηλέφωνα: 210-344 3595, 2684 & 2708

ΘΕΜΑ: Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1,5,6,7 και της περ. στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25),
β) του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021,
γ) της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021,
δ) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021,
ε) της παρ. 7 του άρθρου 54 του ν.4777/2021 (Α’ 25) όπως προστέθηκε με το άρθρο 113 του ν.4842/2021 (Α’ 190),
στ) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121),
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
η) της υπό στοιχεία Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής.» (Β΄ 774),
θ) της υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Καθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.» (Β’ 1261),
ι) της υπό στοιχεία Φ.251/53234/Α5/13-5-2021 Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 1930).
ια) της υπό στοιχεία Φ.251/105540/Α5/31-8-2021 Υπουργικής απόφασης με θέμα «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.” (Β’ 1261)» (Β’ 4006),
ιβ) των υπό στοιχεία Φ.251/131075/Α5/14-10-2021, Φ.251/131080/Α5/14-10-2021 και Φ.251/131084/Α5/14-10-2021 εγκυκλίων της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ, σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης συντελεστή Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης καθώς και συντελεστή Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.
2. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 588/01-11-2021 συνεδρίας της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 44/01-11-2021 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
4. Την υπ΄ αρ. 3/55/21-10-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
5. Την απόφαση της υπ’ αρ. 7/27-10-2021 συνεδρίας της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
6. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 4/22-10-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
7. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 44/25-10-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
8. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 18/26-10-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
9. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 148/29-10-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
10. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 260/29-10-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
11. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 1116/30-8-2021 συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
12. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 470/21-10-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
13. Την υπ΄ αρ. 58/29-10-2021 απόφαση της 201ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
14. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/835/165349/Β1/17-12-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την εκ νέου συγκέντρωση στην παρούσα απόφαση των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, συμπεριλαμβανομένων και των συντελεστών που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 54 του ν.4777/2021 (Α’ 25) όπως προστέθηκε με το άρθρο 113 του ν.4842/2021 (Α’ 190), ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, ως ακολούθως:

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ.
ΣΧΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Ε.Β.Ε.
ΣΧΟΛΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε.
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
& ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 0413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 0,80  
ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ 0416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 0,80  
ΑΠΘ 0129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,10 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 1,10
ΑΠΘ 0227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,05  
ΑΠΘ 0233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 1,00
ΑΠΘ 0279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 1,00
ΑΠΘ 0137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 0,70
ΑΠΘ 0285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,82  
ΑΠΘ 0273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,10  
ΑΠΘ 0275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00  
ΑΠΘ 0147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,90 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 0,80
ΑΠΘ 0403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών 0,70
ΑΠΘ 0402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών 0,70
ΑΠΘ 0134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 0219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 0103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 0780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,80  
ΑΠΘ 0297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 0,80
ΑΠΘ 0163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00  
ΑΠΘ 0107 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 0307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,88  
ΑΠΘ 0211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,90 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 0,90
ΑΠΘ 0119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00  
ΑΠΘ 0311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 0338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 0203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 0291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 0237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 0172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΣΚΤ 0384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,85  
ΑΣΠΑΙΤΕ 0497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,80  
ΑΣΠΑΙΤΕ 0507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,80  
ΑΣΠΑΙΤΕ 0477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,85  
ΑΣΠΑΙΤΕ 0776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,85  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 1061 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 0,80  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 1063 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 0,80  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 1064 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1633 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1610 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1609 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,85  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1615 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1634 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,90  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1632 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1627 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1603 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,10  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1607 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1635 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1613 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1626 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 0,70
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1606 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,10  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1604 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1614 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1624 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1623 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1625 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1622 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 1,00  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1620 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1619 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1617 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 1,00  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1618 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1602 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1601 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1630 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 1,10  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1621 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1628 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1629 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 1,20  
ΔΠΘ 0353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 0,80  
ΔΠΘ 0234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 0,80
ΔΠΘ 0186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0,80  
ΔΠΘ 0212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 0,80  
ΔΠΘ 0106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0,80  
ΔΠΘ 0404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών 0,70
ΔΠΘ 0160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 0,80  
ΔΠΘ 0223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 1,20  
ΔΠΘ 0302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 1,20  
ΔΠΘ 0108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0,80  
ΔΠΘ 1301 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1,10  
ΔΠΘ 1302 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0,80  
ΔΠΘ 0224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 1,10  
ΔΠΘ 0476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) 0,80  
ΔΠΘ 0290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 1,20  
ΔΠΘ 0121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1,20  
ΔΠΘ 0097 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1,00  
ΔΠΘ 0142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 0,80  
ΔΠΘ 0373 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0,80  
ΔΠΘ 0207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 0,90  
ΕΚΠΑ 0127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,90 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 0,90
ΕΚΠΑ 1001 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 0,80  
ΕΚΠΑ 1002 ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 0,90  
ΕΚΠΑ 0277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 0131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 0,70
ΕΚΠΑ 0135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 0,70
ΕΚΠΑ 0283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,95  
ΕΚΠΑ 1004 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 1,00  
ΕΚΠΑ 1005 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 0154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΕΚΠΑ 0148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 0,80
ΕΚΠΑ 0401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών 0,70
ΕΚΠΑ 0146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΕΚΠΑ 0101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΕΚΠΑ 0295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 0183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 0,70
ΕΚΠΑ 0110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΕΚΠΑ 0173 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΕΚΠΑ 0182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 0,70
ΕΚΠΑ 0105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΕΚΠΑ 1006 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ 1,00  
ΕΚΠΑ 0243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 0408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 0,90 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 0,80
ΕΚΠΑ 0117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 0306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 0303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 0309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 1007 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΕΚΠΑ 0128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 0330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 0123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 0192 ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
– ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0,90  
ΕΚΠΑ 1008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 0,85  
ΕΚΠΑ 0188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΕΚΠΑ 0289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 0109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 1010 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,10  
ΕΚΠΑ 0253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 0263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 1011 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 0,80  
ΕΚΠΑ 0171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ 1,00  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1657 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1655 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0,90  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1656 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1653 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1660 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1662 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1652 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1,10  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1654 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1659 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1664 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0,80  
ΕΜΠ 0225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΜΠ 0231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 1,00
ΕΜΠ 0246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΜΠ 0217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΜΠ 0241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΕΜΠ 0209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΜΠ 0229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΜΠ 0201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΜΠ 0235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 0342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 0,80  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1452 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 0,80  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 0145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 0,80  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 0385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 0,80
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1453 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 0,80  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 0366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 1,00  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 0367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 0,80  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1455 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 0,80
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1456 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 0,80  
ΟΠΑ 0150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΟΠΑ 0240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΟΠΑ 0347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΟΠΑ 0314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΟΠΑ 0312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΟΠΑ 0313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΟΠΑ 0333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΟΠΑ 0329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) 0,90  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) 1,00  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0612 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 0,70
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0218 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 1391 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0673 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0668 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,90  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0678 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0674 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 1,00
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0679 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,90  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0669 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,20  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0670 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 1,00
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0684 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,10  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0685 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,90  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0680 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,20  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0675 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,95 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 0,90
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0387 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0671 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0672 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,10  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0681 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0388 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0389 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0390 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,20  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0391 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0392 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,11  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0393 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,90  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0682 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,10  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0394 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,93  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0676 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 0,70
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0683 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,20  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0677 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1552 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1549 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1544 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1551 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 0,86 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 0,70
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1558 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1564 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 1,20  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1545 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1555 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1553 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1541 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1542 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 0210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 1,20  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1548 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1546 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 0334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 0341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1543 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1554 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1547 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1563 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 1,20  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1550 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 0,70
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1422 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 0,90  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1423 ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1424 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1425 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1426 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 0,85  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1427 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1428 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1429 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών 0,70
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 1,00  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1430 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1432 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1433 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 1,00  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 1,00  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1434 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0099 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 1,00  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1435 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1436 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1437 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1438 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1439 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1241 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0779 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 0,80
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1242 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1244 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1245 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,05  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0,85  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1249 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1250 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0,85  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,05  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1251 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1,00  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1,20  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1,20  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0248 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 1,10  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 1,00  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 1,00  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1,05  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1,20  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 1,20  
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 0176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 0161 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 1,10
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 0174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 1211 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 1212 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 0337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 0317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 0322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1,20 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 0,90
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 0,85  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1283 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) 0,90 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 0,80
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1282 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,02  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1278 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 0,82  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1280 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1286 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,15  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1276 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 0,89  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1284 ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1274 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,15  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1287 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 0,82  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1272 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1273 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 1,15  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0355 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 1,00
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 1,10
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0375 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 1,10
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1511 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1514 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1518 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 0,90  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1516 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1512 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1522 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 0,85  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,85  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 0,95  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1513 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1515 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1523 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 0,85  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 0,90  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 1,00  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1517 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0098 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 1,00  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 1,05  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1524 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1520 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 1,00  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1519 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) 0,80  
ΠΑΝΤΕΙΟ 0124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΠΑΝΤΕΙΟ 0179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 1,00
ΠΑΝΤΕΙΟ 0153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 1,00
ΠΑΝΤΕΙΟ 0165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΠΑΝΤΕΙΟ 0159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΠΑΝΤΕΙΟ 0126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 0,90  
ΠΑΝΤΕΙΟ 0152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΠΑΝΤΕΙΟ 0125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΠΑΝΤΕΙΟ 0170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 1,00  
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 0370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 0,90 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 0,90
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 0331 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 1,20  
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 0242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 0,80  
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 0230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 1,20  
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 0214 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 1,00  
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 0356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,90  
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 0294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 0144 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,10  
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 0412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Ε.Β.Ε.
ΣΧΟΛΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0866 ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0884 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0885 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0886 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0887 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)-ΟΠΛΑ 1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)-ΣΩΜΑΤΑ 1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)ΜΑΧΙΜΟΙ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ 0869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 0,80
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ 0870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 0,80
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ 0872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 0,80
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 0877 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 0,80
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 0876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 0,80
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 0871 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 0,80
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 0881 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 0,90
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 0882 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 0,90
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 0883 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 0,90
Α.Ε.Ν. 0818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,80
Α.Ε.Ν. 0817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 0,80

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Ε.Β.Ε.
ΣΧΟΛΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Ε.Β.Ε.
ΕΙΔΙΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΤΕ 0614 ΑΝΩΤΕΡΗ  ΣΧΟΛΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 0,80 0,70
ΑΣΤΕ 0613 ΑΝΩΤΕΡΗ  ΣΧΟΛΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 0,80 0,70

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αντικαταστάθηκε το Αρ.Πρωτ.Φ.251/53234/Α5/13-05-2021/ΥΠΑΙΘ

Pin It

Εκτύπωση