Βάσεις Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

Εκτύπωση  

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2019

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τϋπου

(σ.σ. χωρίς κάποια κείμενο για δελτίο τύπου υπήρχε μόνο συνοδευτικό αρχείο με βάσεις επαναληπτικών εξετάσεων)

Λήψη του αρχείου με τις Βάσεις εισαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2019


Εκτύπωση