edu.klimaka.gr

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Προσανατολισμού Εσπερινών Λυκείου (Εξεταστέα Ύλη 2018- 2019)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018 - 2019

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3412/2018)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
2. Την περ α. της παρ. 2 του άρθρου 16 ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 και του άρθρου 24 του π.δ.46/2016 (Α΄ 74).
4. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
7. Την με αρ. 23/24-05-2018 (2η Ανακοινοποίηση στο ορθό 19-06-2018) Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
8. Το με αρ. πρωτ. 116/03-07-2018 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/222/115737/Β1/10-07-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(...)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πασχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Κειμ.3 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 1, 2, 3

Κειμ.5 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 4, 5

Κειμ.6 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 6

Κειμ.7 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 7

Κειμ.11 Μετάφραση

Γραμματική κειμένων 8, 9, 10, γραμματική-συντακτικό κειμένου 11

Κειμ.13 Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 12, γραμματική- συντακτικό κειμένου 13

Κειμ.14 Μετάφραση

Γραμματική - συντακτικό κειμένων 14, 15

Κειμ.20 Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 16, γραμματική- συντακτικό κειμένων 17, 18,
(εκτός από την παράγραφο 5 των παρατηρήσεων του κειμένου 18, δηλαδή την κλίση του ουσιαστικού bos),

Γραμματική-συντακτικό κειμένων 19, 20

Επισήμανση: στην υποθετική - παραβολική πρόταση του κειμένου 20 quasi moriturum να μη γίνει συντακτική προσέγγιση

Κειμ.21 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 21

Κειμ.24 Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 22, γραμματική - συντακτικό κειμένων 23, 24

Κειμ.25 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 25

Κειμ.27 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένων 26, 27, εκτός από την παράγραφο 4 των παρατηρήσεων του κειμένου 27 (αναφορική πρόταση σε πλάγιο λόγο)

Κειμ.29 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 28, συντακτικό κειμένου 29

Κειμ.31 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 30, 31

Κειμ.34 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένων 32, 33, 34

Κειμ.34 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένων 32, 33, 34

Κειμ.36 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 35, 36

Κειμ.38 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 37, 38 και 45

Κειμ.42 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 39,

Συντακτικό κειμένου 40 (μόνο οι εναντιωματικές προτάσεις, αφαιρούνται οι παραχωρητικές),

Συντακτικό κειμένου 41 (μόνο οι απλές παραβολικές προτάσεις, αφαιρούνται οι υποθετικές παραβολικές),

Συντακτικό κειμένου 42

Κειμ.43 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 43, εκτός από την παράγραφο 5 (διμελείς ερωτήσεις)

Συντακτικό κειμένου 44, εκτός από τις παραγράφους 2 και 3 (άλλοι τρόποι εισαγωγής πλάγιων ερωτήσεων)

 

Γραμματική κειμένου 50

Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο τα αντωνυμικά επίθετα που υπάρχουν στα κείμενα της διδακτέας- εξεταστέας ύλης.

1. Σχετικά με τις δευτερεύουσες προτάσεις: Στις δευτερεύουσες εξαρτημένες προτάσεις διδάσκεται η θεωρία που περιέχεται στις οικείες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων (εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση). Επειδή ο πλάγιος λόγος έχει αφαιρεθεί από τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη, δεν διδάσκεται ό,τι σχετίζεται με ασκήσεις μετατροπής από ευθύ σε πλάγιο και το αντίθετο.

2. Τα γραμματικά φαινόμενα διδάσκονται σύμφωνα με τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές σε ασκήσεις αφορούν μόνο στις λέξεις που απαντούν στα κείμενα που περιέχονται στη διδακτέα – εξεταστέα ύλη και των οποίων διδάσκεται και εξετάζεται η μετάφραση.

3. Σχετικά με τον προσδιορισμό του σκοπού: Η ύλη αφορά στις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις σκοπού μετά από ρήματα κινήσεως σημαντικά (1. τελική πρόταση, 2. αναφορική-τελική πρόταση, 3. σουπίνο σε –um, 4. causa ή gratia με
γενική του γερουνδίου και 5. ad με αιτιατική γερουνδίου), αλλά δεν αφορά την περίπτωση του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατική, επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας – διδακτέας ύλης.

(...)

Για το σχ. έτος 2018-2019 η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με την ως άνω εξεταστέα ύλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Αθήνα, 13-07-2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα