edu.klimaka.gr

Εισαγωγή Φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.253/28077/Α5/22-02-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
email: dode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
ΓΕΛ Ανδρέας Λάμπος: 2103442702
Ελένη Ανδριάνη
ΕΠΑΛ Μαριάννα Κολαΐτη 2103442661
Γ. Νταραγιάννης 2103442696
FAX: 210-3442098

Θέμα : Νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β΄) Υ.Α. καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, ο τρόπος εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και οι διαδικασίες συμμετοχής.

Επομένως, από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 (δηλαδή για την εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) και εφεξής, η εισαγωγή στα τρία (3) Τμήματα:

 • στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
 • στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
 •  στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  γίνεται ΜΟΝΟ μόνο μέσω κοινών εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο όμως δεν θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, άρα δεν αφορά τους φετινούς υποψηφίους.

Τα δύο (2) λοιπά μουσικά Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ και Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ δεν επηρεάζονται από τη νέα διαδικασία και για την εισαγωγή τους ισχύουν κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και στα δύο (2) ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων», όπως ίσχυε πάντα.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στα ανωτέρω Μουσικά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού και οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος έτους των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα.

2. ΕΞΕΤΑΖΌΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ, ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.

1. Α. Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα ανωτέρω Μουσικά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξετάζονται μέσω κοινών εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου στα εξής δύο (2) μουσικά μαθήματα:

 1. Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
 2. Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων.

Β. Επιπλέον οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα στο μάθημα

 1. Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή
 2. Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων.

Συνεπώς, όσοι ενδιαφέρονται για τα 3 μουσικά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πρέπει να συμμετάσχουν

 • στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας των ΓΕΛ ή στο μάθημα των Νέων Ελληνικών των ΕΠΑΛ αντίστοιχα ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
 • στις κοινές εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου στα δύο (2) μουσικά μαθήματα α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση.

2. Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων και ο βαθμός στα μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» με τους εξής συντελεστές:

α) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,

β) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,

γ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,

δ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθμολογίας.

3. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τμήματα είναι

α) ο υποψήφιος να επιτύχει σε καθένα μουσικό μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του άριστα,

β) ο μέσος όρος των βαθμών των δύο μουσικών μαθημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του άριστα και

γ) ο υποψήφιος να έχει προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τον υπολογισμό των μορίων ορίζονται στο άρθρο 2 της σχετικής Υ.Α.

3. ΤΡΌΠΟΣ ΕΞΈΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΜΟΥΣΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» ΚΑΙ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ»

1. Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την εξέταση κομματιών είδους

α) Λόγιας Δυτικής Μουσικής παράδοσης,

β) Τζαζ (Jazz) ή άλλης σύγχρονης μουσικής έκφρασης,

γ) Παραδοσιακής, λαϊκής μουσικής παράδοσης ή βυζαντινής μουσικής.

Ο υποψήφιος επιλέγει να εξεταστεί σε ένα από τα παραπάνω είδη και σε ένα μουσικό όργανο (ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη) και συγκεκριμένα:

α) από τη Λόγια Δυτική Μουσική παράδοση: δύο συνθέσεις διαφορετικού ύφους και περιόδου, η μία αργής και η άλλη γρήγορης ρυθμικής αγωγής, μέτριας δεξιοτεχνικής και ερμηνευτικής δυσκολίας, με ακρίβεια στην μουσική απόδοση.

β) από την Τζαζ ή άλλη σύγχρονη μουσική έκφραση: δυο συνθέσεις, μία αργής και μία γρήγορης ρυθμικής αγωγής από το ρεπερτόριο της Τζαζ, ροκ ή άλλου σύγχρονου μουσικού είδους με συμβατό σύντομο αυτοσχεδιασμό και απόδοση ύφους (στιλ).

γ) από την Παραδοσιακή, λαϊκή μουσική παράδοση ή βυζαντινή μουσική: δυο κομμάτια επιλεγμένα με γνώμονα τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εξεταζόμενου οργάνου ή φωνής, με συμβατό σύντομο αυτοσχεδιασμό (ταξίμι). Στη φωνητική εξέταση δεν προβλέπεται αυτοσχεδιασμός.

Η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται σε ένα από τα δύο κομμάτια/συνθέσεις, την επιλογή του οποίου αποφασίζει η εξεταστική επιτροπή. Αν ο υποψήφιος έχει επιλέξει έργα μεγαλύτερης διάρκειας, η επιτροπή έχει δικαίωμα να διακόψει τον υποψήφιο στον χρόνο που έχει καθοριστεί. Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους το όργανο που έχουν επιλέξει, με εξαίρεση (από τα πληκτροφόρα όργανα) το πιάνο και (από τα κρουστά όργανα) τα ντραμς και τα όργανα συμφωνικής ορχήστρας (τύμπανα και μαρίμπα), τα οποία θα βρίσκονται σε κάθε εξεταστικό κέντρο όπου απαιτείται. Οι υποψήφιοι δίνουν τις εξετάσεις χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή από και με την εξεταστική επιτροπή (πίσω από κουρτίνα ή παραβάν) συνοδευόμενοι από επιτηρητή.

2. Μουσική Αντίληψη και Γνώση

Το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» περιλαμβάνει την εξέταση του αντικειμένου της Μουσικής Αντίληψης και του αντικειμένου της Μουσικής Γνώσης.

Α. Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης διάρκειας 30’ λεπτών περιλαμβάνει αναγνώριση μοτίβων, ρυθμικών μέτρων, συγχορδιών, διαδοχής συγχορδιών, ηχοχρώματος (μουσικών χροιών).

Β. Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης διάρκειας 2 ωρών περιλαμβάνει Θεωρία Μουσικής, Τονική Αρμονία, στοιχεία Μορφολογίας και Ιστορίας της Μουσικής, στοιχεία βυζαντινής, παραδοσιακής, λαϊκής μουσικής, στοιχεία Μουσικής Τεχνολογίας. Για το αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλεύονται τα μουσικά εγχειρίδια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ για την Αρμονία οι απαιτήσεις προσαρμόζονται στις γνώσεις του υποχρεωτικού Αρμονίας.
Περαιτέρω λεπτομέρειες για τα κριτήρια αξιολόγησης και τα ερωτήματα εξέτασης ορίζονται στο άρθρο 3 της σχετικής Υ.Α.

Συνοψίζοντας, η πανελλαδική εξέταση στο μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (όργανο ή φωνητική τέχνη) περιλαμβάνει την εξέταση κομματιών είδους είτε

 1. Λόγιας Δυτικής Μουσικής παράδοσης, είτε
 2. Τζαζ ή άλλης σύγχρονης μουσικής έκφρασης, είτε
 3. Παραδοσιακής, λαϊκής μουσικής παράδοσης ή βυζαντινής μουσικής.

Ο υποψήφιος επιλέγει να εξεταστεί

 • σε ένα από τα παραπάνω τρία είδη (α,β,γ)
 • και σε ένα μουσικό όργανο (ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη) (βλέπε 5. ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ)

Αντίθετα η πανελλαδική εξέταση στο μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση περιλαμβάνει την εξέταση στα 2 αντικείμενα της Μουσικής Αντίληψης και της Μουσικής Γνώσης, η οποία είναι κοινή για όλους τους υποψηφίους και γι αυτό οι υποψήφιοι δεν επιλέγουν κάποια προτίμηση.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ.

Οι υποψήφιοι για τα ανωτέρω τμήματα υποχρεούνται εντός συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις με σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση. Η προθεσμία, το περιεχόμενο, ο τρόπος και οι υπόχρεοι υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης καθορίζονται κάθε έτος με σχετική εγκύκλιο.

5. ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ- ΥΠΟΨΗΦΊΟΥΣ ΤΩΝ 3 ΜΟΥΣΙΚΏΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ.

Για την έγκαιρη διοργάνωση των εισαγωγικών αυτών εξετάσεων που για πρώτη φορά θα υλοποιηθούν τη φετινή χρονιά και προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες που αφορούν στο πλήθος των ενδιαφερομένων για αυτά τα 3 τμήματα, πρέπει στο διάστημα 25-28 Φεβρουαρίου οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να υποβάλουν στο Λύκειό τους τη συνημμένη ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ.

Με την ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ θα εκδηλώσουν ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι για αυτά τα 3 τμήματα και συγκεκριμένες επιλογές ΜΟΝΟ για το μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, όπου η εξέταση είναι εξατομικευμένη.

Αντίθετα για το μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση οι τυχόν ενδιαφερόμενοι μαθητές δεν θα δηλώσουν κάποια προτίμηση, δεδομένου ότι η εξέταση είναι κοινή για όλους τους υποψηφίους.

Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την εξέταση στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» ΓΕΛ ή «Νέα Ελληνικά» ΕΠΑΛ, μάθημα το οποίο εξετάζεται κανονικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα και άρα οι υποψήφιοι δεν μπορούν να δηλώσουν κάποια ιδιαίτερη επιλογή.

Άρα η ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ του Φεβρουαρίου αφορά ΜΟΝΟ τους μαθητές (όχι τους αποφοίτους) που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Τμήματα και οι προτιμήσεις τους είναι εντελώς ενδεικτικές και καθόλου δεσμευτικές.

Αντίθετα, με την Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου, όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 και τότε όσοι ενδιαφέρονται θα δηλώσουν και τις προτιμήσεις τους για τα 3 μουσικά Τμήματα, προτιμήσεις οι οποίες τότε θα είναι δεσμευτικές και οριστικές. Με την Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου κάποιος μαθητής θα μπορέσει να αλλάξει προτιμήσεις ή να προσθέσει/αφαιρέσει και τα 3 μουσικά Τμήματα, ανεξαρτήτως αν έκανε ή όχι την ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ του Φεβρουαρίου και τι είχε προδηλώσει με αυτήν.

6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ και ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Από την εφαρμογή της νέας διαδικασίας για τα 3 μουσικά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προκύπτουν οι ακόλουθες εναλλακτικές πιθανότητες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:
Υποψήφιος που θέλει ΜΟΝΟ τα 3 μουσικά Τμήματα. Αυτός θα συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» ΓΕΛ ή «Νέα Ελληνικά» ΕΠΑΛ αντίστοιχα. Επιπλέον θα συμμετάσχει και στις κοινές εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου στα 2 μουσικά μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση».

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2:
Υποψήφιος που θέλει και τα 3 μουσικά Τμήματα και άλλα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτός θα συμμετάσχει κανονικά στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ σε όλα τα μαθήματα. Επιπλέον θα συμμετάσχει και στις κοινές εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου στα 2 μουσικά μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση».

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3:
Υποψήφιος που θέλει τα 3 μουσικά Τμήματα και άλλα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα 2 λοιπά μουσικά Τμήματα (του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ). Αυτός θα συμμετάσχει κανονικά στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ σε όλα τα μαθήματα. Επιπλέον θα συμμετάσχει στις κοινές εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου στα 2 μουσικά μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για τα 3 μουσικά Τμήματα.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ θα συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων «Αρμονία» και «Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» για τα 2 λοιπά μουσικά Τμήματα (του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4:
Υποψήφιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση το 2019, δεν μπορεί να δηλώσει τα 3 μουσικά Τμήματα. Αν θέλει να διεκδικήσει την εισαγωγή του σε αυτά, πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2019, ακολουθώντας κάποιο από τα τρία παραπάνω παραδείγματα.

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΔΕ.

Α. Οι Διευθυντές Λυκείων παρακαλούνται να ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων τους για τη νέα διαδικασία και να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους μαθητές, σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο και τη σχετική ΥΑ. Στη συνέχεια θα χορηγήσουν στους ενδιαφερόμενους μαθητές φωτοτυπία της συνημμένης ΠΡΟΔΗΛΩΣΗΣ. Τέλος θα συγκεντρώσουν τις ΠΡΟΔΗΛΩΣΕΙΣ, που θα έχουν υποβάλει οι μαθητές 25-28 Φεβρουαρίου και θα αποστείλουν το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1 (ή απλό κείμενο αν δεν υπάρχει καμία ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ) προς την οικεία ΔΔΕ, μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαρτίου. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 περιέχει μόνο το πλήθος των μαθητών ανά επιλογή και όχι ονομαστικά στοιχεία.

Β. Οι Διευθυντές ΔΔΕ παρακαλούνται να συγκεντρώσουν τα στοιχεία όλων των Λυκείων ευθύνης τους (δημόσια, ιδιωτικά ημερήσια, εσπερινά, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) και να αποστείλουν με mail το συγκεντρωτικό ΠΙΝΑΚΑ 2 (ή απλό κείμενο αν δεν υπάρχει καμία ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ) προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΠΕΘ (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) μέχρι την Πέμπτη 7 Μαρτίου. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 2 περιέχει μόνο το πλήθος των μαθητών ανά επιλογή και όχι ονομαστικά στοιχεία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

 

 


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 504/2019)

Αρ.Πρωτ.Φ.253/23170/Α5/14-02-2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄
email: dode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
FAX: 210-3442098

Θέμα : Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 13 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την με αριθμ. πρωτ. ΤΜΣ/1816/Φ.1.3.4./15-12-2017 από κοινού εισήγηση του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς το ΥΠΠΕΘ και τη με αριθμ. πρωτ. 8245/7-12-2018 πρόταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς το ΥΠΠΕΘ.
4. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του άρ.46 παρ1 και 4 του αρ.48 παρ 2 και του άρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) .
6. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/047/15415/Β1/1-2-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΠΕΘ, δεδομένου ότι με την παρούσα Υ.Α. καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής στα τέσσερα (4) Μουσικά Τμήματα, τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα, ο τρόπος εξέτασής τους και ο τρόπος υπολογισμού των μορίων εισαγωγής κάθε υποψηφίου. Η δαπάνη που θα προκληθεί από τις εν λόγω εξετάσεις θα καθοριστεί κατά την έκδοση της αντίστοιχης ΚΥΑ στην οποία θα αποτυπωθούν τα συλλογικά όργανα τα οποία θα πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις αυτές.

Αποφασίζουμε

Καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, ο τρόπος εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και οι διαδικασίες συμμετοχής.

Άρθρο 1
Τρόπος εισαγωγής και δικαίωμα συμμετοχής.

1. Η εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής γίνεται μόνο μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στα ανωτέρω Τμήματα έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού και οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος έτους των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα.

Άρθρο 2
Εξεταζόμενα μαθήματα, συντελεστές βαρύτητας, μόρια και προϋποθέσεις εισαγωγής.

1. Α. Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου στα εξής μουσικά μαθήματα:

α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.

β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων.

Β. Επιπλέον οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα στο μάθημα

α) Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή

β) Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων.

2. Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων και ο βαθμός στα μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» με τους εξής συντελεστές:

 1. ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,
 2. ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,
 3. ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,
 4. ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθμολογίας.

3. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στα ανωτέρω Τμήματα, γίνεται ως εξής:

 1. ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3,
 2. ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3,
 3. ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3,
 4. δ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση εκατοστού πολλαπλασιάζεται επί 0.1.

Το άθροισμα των τεσσάρων ανωτέρω γινομένων πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1.000), ώστε να εξαχθεί ο τελικός αριθμός μορίων, με μέγιστο δυνατό τον αριθμό των είκοσι χιλιάδων (20.000) μορίων.

4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τμήματα είναι

 1. ο υποψήφιος να επιτύχει σε καθένα μουσικό μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του άριστα,
 2. ο μέσος όρος των βαθμών των δύο μουσικών μαθημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του άριστα και
 3. ο υποψήφιος να έχει προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων.

5. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δεύτερου δεκαδικά ψηφία. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση χιλιοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των τριών δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το τρίτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του τρίτου δεκαδικά ψηφία.

Άρθρο 3
Τρόπος εξέτασης των μουσικών μαθημάτων

1. Α. Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την εξέταση κομματιών είδους

α) Λόγιας Δυτικής Μουσικής παράδοσης,
β) Jazz ή άλλης σύγχρονης μουσικής έκφρασης,
γ) Παραδοσιακής, λαϊκής μουσικής παράδοσης ή βυζαντινής μουσικής.

Ο υποψήφιος επιλέγει να εξεταστεί σε ένα από τα παραπάνω είδη και σε ένα μουσικό όργανο (ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη) και συγκεκριμένα:

α) από τη Λόγια Δυτική Μουσική παράδοση: δύο συνθέσεις διαφορετικού ύφους και περιόδου η μία αργής και η άλλη γρήγορης ρυθμικής αγωγής, μέτριας δεξιοτεχνικής και ερμηνευτικής δυσκολίας, με ακρίβεια στην μουσική απόδοση.
β) από τη Jazz ή άλλη σύγχρονη μουσική έκφραση: δυο συνθέσεις μία αργής και μία γρήγορης ρυθμικής αγωγής από το ρεπερτόριο της Τζαζ, ροκ ή άλλου σύγχρονου μουσικού είδους με συμβατό σύντομο αυτοσχεδιασμό και απόδοση ύφους (στιλ).
γ) από την Βυζαντινή μουσική ή Παραδοσιακή, λαϊκή μουσική παράδοση: δυο κομμάτια επιλεγμένα με γνώμονα τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εξεταζόμενου οργάνου ή φωνής, με συμβατό σύντομο αυτοσχεδιασμό (ταξίμι). Στη φωνητική εξέταση δεν προβλέπεται αυτοσχεδιασμός.

Η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται σε ένα από τα δύο κομμάτια/συνθέσεις, την επιλογή του οποίου αποφασίζει η εξεταστική επιτροπή. Αν ο υποψήφιος έχει επιλέξει έργα μεγαλύτερης διάρκειας, η επιτροπή έχει δικαίωμα να διακόψει τον υποψήφιο στον χρόνο που έχει καθοριστεί. Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους το όργανο που έχουν επιλέξει, με εξαίρεση το πιάνο το οποίο θα βρίσκεται σε κάθε εξεταστικό κέντρο όπου απαιτείται. Οι υποψήφιοι δίνουν τις εξετάσεις χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή από και με την εξεταστική επιτροπή (πίσω από κουρτίνα ή παραβάν) συνοδευόμενοι από επιτηρητή.

Β. Κριτήρια αξιολόγησης για το μάθημα.

Για την εξαγωγή του τελικού βαθμού στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, ανάλογα με το είδος της μουσικής, αξιολογούνται τα παρακάτω 4 κριτήρια (25 μονάδες για το καθένα), και συγκεκριμένα η απόδοση:

1. στο φραζάρισμα (phrasing)
2. στην άρθρωση (καθαρότητα)
3. στις δυναμικές
4. των ρυθμικών στοιχείων.

2. Μουσική Αντίληψη και Γνώση

Το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» περιλαμβάνει την εξέταση του αντικειμένου της Μουσικής Αντίληψης και του αντικειμένου της Μουσικής Γνώσης.

Α. Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης περιλαμβάνει αναγνώριση μοτίβων, ρυθμικών μέτρων, συγχορδιών, διαδοχής συγχορδιών, ηχοχρώματος (μουσικών χροιών), διάρκειας 30’ λεπτών με τα εξής ερωτήματα και μονάδες βαθμολόγησης στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, χωρισμένα σε 4 ομάδες ερωτημάτων:

i) 1η ομάδα ερωτημάτων

1. 5 ερωτήματα διαστηματικής αναγνώρισης μοτίβων απαρτιζόμενων από δύο με τρία διαδοχικά διαστήματα. 1΄ (12΄΄ για το καθένα), μονάδες 5Χ2=10.

2. 5 ερωτήματα αναγνώρισης ρυθμικού μέτρου. 1΄ (12΄΄ για το καθένα), μονάδες 5Χ2=10.

3. 5 ερωτήματα συγχορδιακής αναγνώρισης. 25΄΄ (5΄΄ για το καθένα), μονάδες 5Χ2=10.

4. 5 ερωτήματα αναγνώρισης διαδοχής συγχορδιών με πέντε συγχορδίες για την κάθε ακολουθία. 1΄ (12΄΄ για το καθένα), μονάδες 5Χ2=10.

5. Άσκηση Αναγνώρισης Μουσικών Χροιών 3΄, μονάδες 8.

Β. Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης περιλαμβάνει Θεωρία Μουσικής, Τονική Αρμονία, στοιχεία Μορφολογίας και Ιστορίας της Μουσικής, στοιχεία βυζαντινής, παραδοσιακής, λαϊκής μουσικής, στοιχεία Μουσικής Τεχνολογίας διάρκειας 2 ωρών με τα εξής ερωτήματα και μονάδες βαθμολόγησης στην εκατοντάβαθμη κλίμακα:

ii) 2η ομάδα ερωτημάτων

6. Πέντε απλά ερωτήματα Ιστορίας της Μουσικής (4-6 σειρές), μονάδες 5Χ2=10 .

7. Πέντε απλά ερωτήματα Θεωρίας της Μουσικής και μουσικής ορολογίας (4-6 σειρές), μονάδες 5Χ2=10.

iii) 3η ομάδα ερωτημάτων

8. Άσκηση Κλασικής Αρμονίας μέγιστης έκτασης 8 μέτρων, μονάδες 8.

9. Άσκηση Ανάγνωσης-Ανάλυσης Μουσικού Αποσπάσματος (μορφολογική και τονική), μονάδες 8.

iv) 4η ομάδα ερωτημάτων

10. Τέσσερα απλά ερωτήματα Μουσικής Τεχνολογίας (4-6 σειρές), μονάδες 4Χ2=8.

11. Τέσσερα απλά ερωτήματα Βυζαντινής ή/και παραδοσιακής Μουσικής (4-6 σειρές), μονάδες 4Χ2=8.

ΑΡΘΡΟ 4
Διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι για τα τέσσερα ανωτέρω τμήματα υποχρεούνται εντός συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις με σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση. Η προθεσμία, το περιεχόμενο, ο τρόπος και οι υπόχρεοι υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης καθορίζονται κάθε έτος με σχετική εγκύκλιο.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα