edu.klimaka.gr

Απασχόληση Εκπαιδευτικών σε τάξεις ΖΕΠ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΖΕΠ (ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

Αρ.Πρωτ.822/25-01-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Β3
Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Μαρία Πετροπούλου - m.petropoulou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Σοφία Ντίντα - sdida(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο 210 344 2799, 210 344 3336
Fax : 210-344 2153

ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την απασχόληση εκπαιδευτικών, ειδικότητας ΠΕ70-Δάσκαλοι, στις Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και στα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π. στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονας Προτεραιότητας 1», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη με αρ. πρωτ. Φ.361.1/528/135733/Δ1/25.11.2011 (ΑΔΑ: 457Ξ9-ΖΔΧ), πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη 385 εκπαιδευτικών, ειδικότητας ΠΕ70-Δάσκαλοι, για τη στελέχωση των Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και των Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π.

Σας γνωρίζουμε ότι η τελική επιλογή των προσλήψεων των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε βάσει των προτάσεών της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Φ1ΤΥ/1044/134561/Γ1/23.11.11 έγγραφο).

Επισημαίνεται ότι με τους κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ για να είναι νόμιμη και επιλέξιμη η δαπάνη μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών που έχουν προσληφθεί θα πρέπει να υφίστανται οι κάτωθι προϋποθέσεις, διαφορετικά η Υπηρεσία μας δεν δύναται να καλύψει τη μισθοδοσία αυτών:

1. Να έχει ακολουθηθεί η Φ10/20/Γ1/708/7.09.99 (1789 Β) Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει ότι:
α) ο μικρότερος αριθμός μαθητών σε κάθε Τάξη Υποδοχής Ζ.Ε.Π. να είναι 9 και σε κάθε Ενισχυτικό Φροντιστηριακό Τμήμα Ζ.Ε.Π. να είναι 3,
β) να έχουν πραγματοποιηθεί διαπιστωτικά test με τα οποία ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του μαθητή,
γ) να υπάρχουν δηλώσεις γονέων ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους Τάξη Υποδοχής Ζ.Ε.Π. ή Ενισχυτικό Φροντιστηριακό Τμήμα Ζ.Ε.Π,
δ) να υπάρχει απόφαση του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου για ίδρυση της αντίστοιχης Τάξης Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικού Φροντιστηριακού Τμήματος Ζ.Ε.Π, κλπ.

2. Να εξαντλούν το ωράριο διδασκαλίας 24 ωρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου.

3. Τα δημοτικά σχολεία στα οποία ανήκουν οι Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. ή/και τα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π. να συμπεριλαμβάνονται στη με αρ. πρωτ. Φ.1ΤΥ/930/118741/Γ1/14.10.11 (2442Β) Υπουργική Απόφαση «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την οποία δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ».

4. Να υπάρχει το λογότυπο του ΕΣΠΑ σε κάθε έγγραφο που αφορά στις συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις (παρουσιολόγια, αιτήσεις γονέων για φοίτηση μαθητών σε Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και σε Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π., Αποφάσεις Περιφερειακών Δ/ντών για την ίδρυση Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π., αποφάσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών, αποφάσεις διάθεσης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες κλπ).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, εφόσον κατά τη διοικητική επαλήθευση ή τις επιτόπιες επιθεωρήσεις, διαδικασίες που επιβάλλονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων από τους κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ, διαπιστωθούν αποκλίσεις που καθιστούν τις δαπάνες μη νόμιμες και μη επιλέξιμες, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων δεν θα μπορεί να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Παιδείας. Δ.Β.Μ. Θ.

Βασίλειος Κουλαϊδής

Σχετικά Άρθρα