Επαναχρησιμοποίηση Σχολικών Βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2017 - 2018

Εκτύπωση  

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017 - 2018

Αριθ.Πρωτ.Φ31/148740/Δ1/08-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
TMHMA Α΄ - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος
Κ. Γκουνέλα
Τηλέφωνο : 210 344 2248

Θέμα: ««Επαναχρησιμοποίηση διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 136244/Δ1/11-08-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΔΥ4653ΠΣ-Ζ44) Υπουργική Απόφαση τα διδακτικά βιβλία του συνημμένου παραρτήματος είναι δυνατό είτε να ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται.

Τα βιβλία τα οποία θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση θα φυλάσσονται στο χώρο της σχολικής μονάδας, με ευθύνη των Διευθυντών, και θα επαναχρησιμοποιούνται από τους μαθητές το επόμενο σχολικό έτος. Τα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα ανακυκλώνονται.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118Α) ο αριθμός των αντιτύπων των διδακτικών βιβλίων καθορίζεται από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –«Διόφαντος», μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και τα υπάρχοντα αποθέματα κάθε τίτλου. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται ελλείψεις, λαμβάνεται μέριμνα από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – «Διόφαντος» ώστε τα βιβλία αυτά να τυπώνονται σε επαρκείς ποσότητες προκειμένου να καλύπτονται οι εκάστοτε ανάγκες.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων:

Α) να ενημερώσουν τους μαθητές ότι τα βιβλία του παραρτήματος θα επαναχρησιμοποιηθούν και με τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018 θα πρέπει να επιστραφούν στη σχολική μονάδα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (αν δεν φυλάσσονται ήδη στο χώρο της σχολικής μονάδας),

Β) να φροντίσουν για τις διαδικασίες παράδοσης από τους μαθητές, αριθμητικής καταγραφής και φύλαξης των προς επαναχρησιμοποίηση βιβλίων.

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» σε κατάλληλο χρόνο θα επικοινωνήσει με τις σχολικές μονάδες και θα ενημερώσει για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να καλυφθούν έγκαιρα τυχόν ελλείψεις στα εν λόγω βιβλία.

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κωδικός Τίτλος Τάξη
διανομής
Τάξη
διδασκαλίας
ΙSΒΝ
ΙΤΥΕ
Συγγραφείς

Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0027

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ

Α Α, Β, Γ

978-960-06-2480-9

ΑΝΤΥΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΗΤΣΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
10-0022 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α Α, Β

978-960-06-2475-5

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΠΕΣΣΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ, ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10-0017 ΜΟΥΣΙΚΗ Α Α

978-960-06-2470-0

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΟΥΤΣΙΑ-ΛΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
10-0025 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α Α, Β

978-960-06-2478-6

ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΥΡΝΕΛΛΗ ΠΑΓΩΝΑ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0046 ΜΟΥΣΙΚΗ Β Β 978-960-06-2503-5 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΟΥΤΣΙΑ - ΛΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0070 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ Γ, Δ

978-960-06-2531-8

ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΠΕΣΣΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ, ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10-0073 ΜΟΥΣΙΚΗ Γ Γ, Δ

978-960-06-2534-9

ΚΑΨΗΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

0-0076 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ Γ, Δ 978-960-06-2537-0 ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΠΑΓΩΝΑ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0102 ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ Δ Δ, Ε, ΣΤ 978-960-06-2566-0 ΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0139 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ε Ε, ΣΤ

978-960-06-2605-6

ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΠΛΙΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

10-0142 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε Ε, ΣΤ

978-960-06-2608-7

ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΡΑΓΚΗ ΜΑΡΙΑ
10-0129 ΜΟΥΣΙΚΗ Ε Ε

978-960-06-2596-7

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΖΕΠΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
10-0145 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε Ε, ΣΤ

978-960-06-2610-0

ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ι.

ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0175 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤ ΣΤ 978-960-06-2641-4 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΑΝΝΑ, ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Pin It

Εκτύπωση