edu.klimaka.gr

Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας στα Εκκλησιαστικά Λύκεια

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

(ΦΕΚ 3129/2012 - Αριθ.137152/Α2)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 3129
26 Νοεμβρίου 2012

Αριθμ. 137152/Α2
Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 20 και 24 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 8 πρ.9 και 69 παρ. 1 και 6 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και
β) του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τα Π.Δ. 85/2012 και 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» αντίστοιχα.
3. Την αριθμ. 113205/Α2/16−09−2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2067 B΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων».
4. Την αριθμ. 110570/Α2/26−09−2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2382 B΄) «Ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών της Α΄ τάξης των ΓΕΕΛ».
5. Την αριθμ. 32239/Γ2/23−03−2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1129 B΄) «Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στο Γενικό Λύκειο».
6. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε στην αριθμ. 1/03−07−2012 συνεδρίαση του και 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Προσαρμόζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών σχετικά με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθμ. 32239/Γ2/23−03−2012 (ΦΕΚ 1129 B΄), ούτως ώστε οι μαθητές της Α΄ τάξης του ΓΕΕΛ να έχουν τη δυνατότητα επιλογής ως Ξένης Γλώσσας μίας από τις γλώσσες που διδάχθηκαν στο Γυμνάσιο.

Κατά συνέπεια, εναρμονιζόμενοι με την παραπάνω υπουργική απόφαση, τροποποιείται η αριθμ. 110570/Α2/26−09−2011 (ΦΕΚ 2382 B΄) υπουργική απόφαση, ως προς την παρ. 2, που αφορά στη διδασκαλία της Αγγλικής ως μοναδικής ξένης γλώσσας στην Α΄ Λυκείου.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2012−13.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα