edu.klimaka.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΦΕΚ 3095/2012)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΦΕΚ 3095/2012)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 3095/2012 - Αριθμ.137141/Α2)

Αρ.Πρωτ.137141/Α2/02-11-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ Διοικητικού
Πληροφορίεσ: Αιμιλία Λυμπεράκη
Τηλ.: 210-3442176
Fax: 210-3442418
email: elymperaki(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: Δημιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 19, 20 και 24 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 1 και 6 του άρθρου 69 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και β) του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

2. Τα Π.Δ. 85/2012 και 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» αντίστοιχα.

3. Την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

4. Την αριθ. Φ.10/20/Γ1/708/07−09−1999 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1789 Β΄) «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση − Τάξεις Υποδοχής και Φροντιστηριακά Τμήματα».

5. Την αριθ. Φ.1 ΤΥ/1073/117052/Γ1/23−09−2009 υπουργική απόφαση «Προγράμματα παλιννοστούντων, αλλοδαπών και ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα».

6. Την αριθ. Φ.821/3412Ρ/157476/Ζ1/31−12−2010 (ΦΕΚ 2142Β΄) «Ρυθμίσεις ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), τάξεων υποδοχής Ζ.Ε.Π. και ενισχυτικών φροντιστηριακών τμημάτων Ζ.Ε.Π. 2010−11.

7. Την αριθ. Φ.1 Τ.Υ/809/101455/Γ1/07−09−2011 (ΦΕΚ 2197 Β΄) «Ρυθμίσεις, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας (ΖΕΠ)».

8. Την εγκύκλιο της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής με αριθ. 73985/Α2/24−06−2009 «Προγραμματισμός διδακτικού έργου στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση».

9. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε στην αρ. 1/03−07−2012 συνεδρίασή του και

10. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

τη δημιουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων για αλλοδαπούς στη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση. Τα τμήματα δύνανται να λειτουργήσουν και με μετεγγραφές μαθητών και από άλλα γειτονικά σχολεία.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2012−13.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα