edu.klimaka.gr

Διδασκαλία Μαθήματος «Εικονογραφίας» στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ «ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» ΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2466/2020

Αριθμ. 71346/Θ2
Διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» στα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 19, 20 παρ. 1 και 2, 23 παρ. 2Α και 24 παρ. 4 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» όπως ισχύει, β) του άρθρου 42 παρ. 2 περ. δ’, του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»,
2. Την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπως διατυπώθηκε με την αρ. 38/19.09.2019 (Ανακοινοποίηση στο ορθό υπ΄ αρ. 2-10-2019) πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
3. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 1η/08-10-2019 πράξη του.
4. Την υπ’ αρ. 97012/Θ2/18-6-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων» (Β΄ 2525).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αρ. Φ.1/Γ/185/52885/B1/07-05-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (A΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠAI.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν.
9. Την ανάγκη ανάθεσης διδασκαλίας του μαθήματος «Εικονογραφία» σε εκπαιδευτικούς ή εμπειροτέχνες, σύμφωνα με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής τους, τη σειρά κατάταξης και ανάθεσης του μαθήματος «Εικονογραφία» στις κατηγορίες εκπαιδευτικών και εμπειροτεχνών της παρ. 2Α του άρθρου 23 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) ως ακολούθως:


1. Το μάθημα θρησκευτικής εξειδίκευσης «Εικονογραφία» των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων δύναται να ανατίθεται κατά σειρά κατάταξης σε μόνιμους ή ελλείψει αυτών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ως εξής:

α) Εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν ως δεύτερη ειδικότητα ΠΕ08 (για τους μόνιμους) ή πτυχίο που τους εντάσσει στον κλάδο ΠΕ08 (για τους αναπληρωτές), καθώς επίσης σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 οι οποίοι έχουν ως δεύτερη ειδικότητα ΠΕ01 (για τους μόνιμους) ή πτυχίο που τους εντάσσει στον κλάδο ΠΕ01 (για τους αναπληρωτές),

β) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Εικονογραφίας ή εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού από Τμήμα Θεολογικής Σχολής ή έχουν παρακολουθήσει και τους τρεις κύκλους μαθημάτων του Εργαστηρίου Νωπογραφίας και Τέχνης των Φορητών Εικόνων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,

γ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ στην ειδικότητα «Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών» ή «Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας»,

δ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν «πτυχίο Βυζαντινής Αγιογραφίας» του άρθρου 30 της υπουργικής απόφασης Φ.7626/ΑΣ1785 («Επικύρωση της Κανονιστικής Διατάξεως περί Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους», (Β’ 765) ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Βυζαντινής Αγιογραφίας στο πλαίσιο των σπουδών τους στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία ή πτυχίο αγιογραφίας Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης ή Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων,

ε) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν διδάξει τουλάχιστον για δύο χρόνια εικονογραφία σε σχολές Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων ή Εργαστήρια Αγιογραφίας που λειτουργούν υπό την ευθύνη Δήμων,

στ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι είχαν την ευθύνη της αγιογράφησης τουλάχιστον δύο Ιερών Ναών. Η ευθύνη της αγιογράφησης βεβαιώνεται με συστατική επιστολή του επιχώριου, του ναού, Μητροπολίτη.

Για τους τίτλους της αλλοδαπής των ανωτέρω κατηγοριών εκπαιδευτικών απαιτείται ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ, ενώ η παροχή του προαναφερόμενου διδακτικού έργου τεκμηριώνεται με σχετική βεβαίωση της σχολής που έχουν διδάξει.

2. Από το σχολικό έτος 2021-2022, αν ελλείπουν εκπαιδευτικοί των προηγουμένων κατηγοριών η διδασκαλία του μαθήματος της Εικονογραφίας ανατίθεται με ωριαία αντιμισθία σε εμπειροτέχνες ιδιώτες, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και ταυτόχρονα είναι μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και είχαν την ευθύνη αγιογράφησης, τουλάχιστον δύο Ιερών Ναών της κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος επικρατούσας θρησκείας. Για τους τίτλους της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Η ευθύνη της αγιογράφησης βεβαιώνεται με συστατική επιστολή του επιχώριου του ναού, Μητροπολίτη.

Για το ίδιο σχολικό έτος, η κατάταξη των υποψηφίων εμπειροτεχνών θα γίνει κατά σειρά ως ακολούθως: βάσει του συνολικού αριθμού των Ιερών Ναών για τους οποίους είχαν την ευθύνη αγιογράφησης, ενώ σε περίπτωση νέας σύμπτωσης, η σειρά κατάταξης καθορίζεται πρώτα με βάση την ημερομηνία εγγραφής στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, στη συνέχεια με κλήρωση.

Για τα επόμενα σχολικά έτη, η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται πρώτα κατά σειρά που εξαρτάται από τον χρόνο προϋπηρεσίας τους ως εμπειροτεχνών σε εκκλησιαστικά σχολεία και σε περίπτωση σύμπτωσης του κριτηρίου αυτού για τον ειδικότερο καθορισμό της σειράς, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου.

Οι εμπειροτέχνες ιδιώτες δύνανται να είναι υποψήφιοι για όλα τα εκκλησιαστικά σχολεία της χώρας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω opsyd εντός της ίδιας προθεσμίας που υποβάλλονται οι αιτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ενώ τα δικαιολογητικά τους θα κατατίθενται στην πλησιέστερη του τόπου κατοικίας τους Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3) Αν ελλείπουν υποψήφιοι των προηγούμενων κατηγοριών, η διδασκαλία του μαθήματος της Εικονογραφίας ανατίθεται σε καθηγητή κλάδου ΠΕ01 που διδάσκει στο οικείο εκκλησιαστικό σχολείο.

Για το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που πρόκειται να αποσπασθεί στα εκκλησιαστικά σχολεία της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής για τη διδασκαλία του μαθήματος της «Εικονογραφίας» απαιτείται, πριν τη διατύπωση γνώμης, σύμφωνης γνώμης, πρότασης ή απόφασης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (ΥΣΔΕΕ), η έγκριση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους ή του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, αντίστοιχα. Έγκριση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους απαιτείται και για την πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών που θα διδάξουν το εν λόγω μάθημα.

Κατ΄ εξαίρεση, το μάθημα της «Εικονογραφίας» στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο) μπορεί να διδάσκεται αμισθί σε μοναχό που εγκαταβιεί σε Ιερά Μονή του Αγίου Όρους ή Εξάρτημά της, είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και έχει διακριθεί ως εμπειροτέχνης στην Αγιογραφία, κατόπιν πρότασης της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, έγκρισης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εφόσον δεν υπάρχει μοναχός που να εκπληρώνει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το μάθημα «Εικονογραφία» διδάσκεται από εκπαιδευτικό σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος.

Για τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη αναπληρωτές καθηγητές στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και στα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3432/2006 όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

Σχετικά Άρθρα