edu.klimaka.gr

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Εκτύπωση  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
(ΦΕΚ 2120/2009)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2120
1 Οκτωβρίου 2009

Αριθμ. 113201/Α2
Προϋποθέσεις λειτουργίας κατευθύνσεων στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 20 και 24 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ Α΄ 14) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση .... και άλλες διατάξεις»,
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ Α΄90) και
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
δ) Της υπ’ αριθμ. 153816/Α2/28.11.2008 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια».
ε) Της υπ’ αριθμ. 5557/ΣΤ5/21.1.2009 (ΦΕΚ Β΄68) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» και

2. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε στις υπ’ αριθμ. 1η/4.2.2009 και 3η/21.7.2009 συνεδριάσεις του και

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Από το σχολικό έτος 2009−2010, στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, μπορεί να λειτουργεί, πέραν της θεωρητικής, και η τεχνολογική Κατεύθυνση−Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής ή Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 153816/Α2/28.11.2008 υπουργική απόφαση, εφόσον εξασφαλίζεται η εγγραφή και φοίτηση σε κάθε μία κατεύθυνση, τουλάχιστον πέντε (5) μαθητών σε κάθε τάξη.

2. Η λειτουργία της τεχνολογικής κατεύθυνσης σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας της θεωρητικής κατεύθυνσης.

3. Αν στη Β΄ τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, σε συγκεκριμένο σχολικό έτος, δεν λειτουργήσει τεχνολογική κατεύθυνση, επειδή δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, δεν μπορεί το επόμενο σχολικό έτος να λειτουργήσει η ίδια κατεύθυνση στη Γ΄ Λυκείου.

4. Αν ο αριθμός των μαθητών κάθε κατεύθυνσης υπερβαίνει τους είκοσι μαθητές, μπορεί κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων να οργανώνεται και δεύτερο τμήμα στην τάξη που λειτουργεί η εν λόγω κατεύθυνση, με την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στο Λύκειο εκπαιδευτικοί που μπορεί να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και τα δύο τμήματα της κατεύθυνσης.

5. Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου επιλέγουν με την έναρξη του σχολικού έτους την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Η προθεσμία επιλογής εγγραφής ορίζεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Σε περίπτωση μετεγγραφής, ο μαθητής επιλέγει με την ολοκλήρωση της μετεγγραφής υποχρεωτικά μία από τις κατευθύνσεις που λειτουργούν στο Λύκειο που μετεγράφεται.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ. Γ2/4521/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1168) υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2120/2009 με τις προϋποθέσεις λειτουργίας κατευθύνσεων στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια


Εκτύπωση