edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία 2023 (Ανακλήθηκε)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2023-2027

Αρ.Πρωτ.62958/Θ2/06-06-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τηλ.: 210 3442412, 2172
email: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση προκήρυξης για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)»

Κατόπιν της αριθ. 14ης /31-05-2023 απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και της από 06/06/2023 σχετικής επιστολής του Προέδρου του, ανακαλείται η αριθ. 58204/Θ2/26-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4) προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) για το σχολικό έτος 2023-2024.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ


Αρ.Πρωτ.58621/Θ2/29-05-2023/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Κόλλια
Τηλ.: 210 3442172
email: ekkl-sxoleia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων».

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 58204/Θ2/26-5-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4) προκήρυξης για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν.4823/2021 (Α΄ 136), σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών στον ιστότοπο: www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_teachers/ αλλάζει λόγω τεχνικού κωλύματος.

Ως εκ τούτου, η νέα αποκλειστική προθεσμία αρχίζει την 07/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει την 14/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

 


Αρ.Πρωτ. 58204/Θ2/26-05-2023/ΥΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη, Αθ. Δημοπούλου
Τηλ.: 2103442412, 3442174, 3442172
e-mail: ekkl-sxoleia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

λαμβάνοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 έως και 16 του άρθρου 127 και της παρ. 1 του άρθρου 240 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
β. της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
γ. της παρ. 2Α του άρθρου 23 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14),
δ. της αρ. 128626/Θ2/19-10-2022 (Β΄ 5495) ΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136))», όπως ισχύει,
ε. την αρ. 71346/Θ2/10-6-2020 (Β΄ 2466) Υ.Α. «Διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» στα Εκκλησιαστικά Σχολεία», όπως ισχύει,
Β.
1) το Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) με θέμα, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
2) το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
3) τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1, 3 περ. α του Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
4) το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),
5) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, 2
6) τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α' 137).
Γ. Την υπ΄ αριθμ. ΓΝ20/9-5-2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994.
Δ.Την ανάγκη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οκτώ (8) Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Καλεί

τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (παρ. 4 του άρθρου 127 του Ν. 4823/2021) να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού με θητεία τεσσάρων (4) ετών, στα οκτώ (8) Εκκλησιαστικά Σχολεία, όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π.: www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_teachers/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 29/05/2023 και ώρα 08:00 έως την 07/06/2023 έως τις 16:00.

Η αίτηση κάθε υποψήφιου/ας συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν την αίτησή τους, με σειρά προτίμησης, για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι τρία (03) συνολικά Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ.

Υποψήφιοι για τη διδασκαλία του μαθήματος Βυζαντινής Μουσικής δύνανται να είναι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ελλείψει αυτών εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16. Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν απαραιτήτως να έχουν ως πρόσθετο προσόν το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένους φορείς (ν. 3848/2010, άρθρο 39, παρ. 9).

Ειδικά για την προκηρυσσόμενη θέση που αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος της Εικονογραφίας ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με την αρ. 71346/Θ2/10-6-2020 (Β΄ 2466) Υ.Α., όπως ισχύει, η διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» δύναται να ανατίθεται κατά σειρά κατάταξης ως εξής:

α) Εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν ως δεύτερη ειδικότητα ΠΕ08, καθώς επίσης σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 οι οποίοι έχουν ως δεύτερη ειδικότητα ΠΕ01,

β) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Εικονογραφίας ή εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού από Τμήμα Θεολογικής Σχολής ή έχουν παρακολουθήσει και τους τρεις κύκλους μαθημάτων του Εργαστηρίου Νωπογραφίας και Τέχνης των Φορητών Εικόνων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,

γ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ στην ειδικότητα «Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών» ή «Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας», δ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν «πτυχίο Βυζαντινής Αγιογραφίας» του άρθρου 30 της Υ.Α. Φ.7626/ΑΣ1785 («Επικύρωση της Κανονιστικής Διατάξεως περί Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους», ΦΕΚ Β’ 765/31-12-1987) ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Βυζαντινής Αγιογραφίας στο πλαίσιο των σπουδών τους στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία ή πτυχίο αγιογραφίας Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης ή Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων,

ε) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν διδάξει τουλάχιστον για δύο χρόνια εικονογραφία σε σχολές Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων ή Εργαστήρια Αγιογραφίας που λειτουργούν υπό την ευθύνη Δήμων, στ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι είχαν την ευθύνη της αγιογράφησης τουλάχιστον δύο Ιερών Ναών. Η ευθύνη της αγιογράφησης βεβαιώνεται με συστατική επιστολή του επιχώριου, του ναού, Μητροπολίτη.

Για τους τίτλους της αλλοδαπής των ανωτέρω κατηγοριών εκπαιδευτικών απαιτείται αναγνώριση από τον οικείο φορέα, ενώ η παροχή του προαναφερόμενου διδακτικού έργου τεκμηριώνεται με σχετική βεβαίωση της σχολής που έχουν διδάξει.

Κατ΄ εξαίρεση, το μάθημα της «Εικονογραφίας» στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο) μπορεί να διδάσκεται αμισθί από μοναχό που εγκαταβιεί σε Ιερά Μονή του Αγίου Όρους ή Εξάρτημά της, είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και έχει διακριθεί ως εμπειροτέχνης στην Αγιογραφία, κατόπιν πρότασης της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, έγκρισης του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφόσον δεν υπάρχει μοναχός που να εκπληρώνει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το μάθημα «Εικονογραφία» διδάσκεται από εκπαιδευτικό σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ως εκπαιδευτικοί των Ε.Σ. επιλέγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τα κριτήρια μοριοδότησης και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 127 του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) και την υπό στοιχεία 128626/ Θ2/19-10-2022 (Β΄ 5495) Υπουργική Απόφαση. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση,

β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο,

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο,

ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από τους υποψηφίους, οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δομημένη συνέντευξη από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

Τα κριτήρια αξιολογούνται από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

Δεν μοριοδοτείται τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού, καθώς επίσης δεν μοριοδοτείται προσόν, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

Σε περίπτωση μετάταξης ή κατάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη ή την κατάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.

Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 5 του άρθρου 127 του Ν. 4823/2021, ανέρχεται στις εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο.

Για τη μοριοδότηση των υπό αξιολόγηση κριτηρίων και την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν με την ηλεκτρονική τους αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις υποδεικνυόμενες από το ηλεκτρονικό σύστημα θέσεις. Για τη μοριοδότηση κριτηρίων που βεβαιώνονται από το Π.Υ.Μ. οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν το Π.Υ.Μ. στις υποδεικνυόμενες θέσεις όσες φορές χρειαστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώνται (με τη σειρά που εμφανίζονται) τα αποδεικτικά πλήρωσης των κριτηρίων.
Αν δεν υποβληθεί στη σωστή θέση το απαραίτητο δικαιολογητικό ΔΕΝ τίθεται υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης και ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Αίτηση και Προθεσμία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει μέσω του πληροφοριακού συστήματος να συμπληρώσουν και να κάνουν ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησής τους.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται ένας μοναδικός κωδικός υποψήφιου/ας, ο οποίος αποτελεί και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή αμέσως μετά την οριστική υποβολή της και θα φέρει την ημερομηνία της οριστικής υποβολής και κωδικό/αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης καμία τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, ακόμα και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

2. Συνοδευτικά δικαιολογητικά Αίτησης

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων.

Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά (upload) σε υποδεικνυόμενη θέση στην πλατφόρμα των αιτήσεων.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώνται:

Α) Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο αναλύονται τα τυπικά προσόντα του/της υποψήφιου/ας στις κάτωθι
ενότητες:

Α.1) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.

Α.2) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

Α.3) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

Α.4) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού και αρθρογραφίας με αναφορά στον αριθμό ISBN και ISSN, κατά περίπτωση.

Α.5) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στη διδακτική, τη διοικητική/υποστηρικτική εμπειρία και το συμβουλευτικό-καθοδηγητικό έργο, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Α.6) Συμβάσεις ή βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, παροχής επιμορφωτικού έργου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου και διακρίσεις.

Α.7) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του/της υποψήφιου/ας μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Ε.Σ.Ε.Ε. περί της επιστημονικής συγκρότησης, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

Β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

Αρμόδιες για την ορθή αποτύπωση των στοιχείων: α) της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας β) της διδακτικής εμπειρίας, γ) της διδακτικής υπηρεσίας και δ) της διοικητικής-υποστηρικτικής εμπειρίας είναι αποκλειστικά οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης των υποψηφίων, οι οποίες εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών. Ως εκ τούτου, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στον ορθό υπολογισμό των προαναφερόμενων α) έως και δ) στοιχείων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Οι υποψήφιοι, για κάθε κατηγορία κριτηρίων, μπορούν να μεταφορτώνουν ένα ή και περισσότερα αρχεία, τα οποία θα είναι αποκλειστικά τύπου PDF. Ο μέγιστος αποδεκτός όγκος του εκάστοτε αρχείου PDF είναι 2MB.

2. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ανά κατηγορία σε υποδεικνυόμενες θέσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αν σε ένα κριτήριο δεν έχει αναρτηθεί δικαιολογητικό αυτό δεν μπορεί να μοριοδοτηθεί.

3. Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π./Α.Τ.Ε.Ε.Ν).

4. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

5. Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (Β2/Β2) γνώση της ξένης γλώσσας, καθώς και τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, ορίζονται σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ.

6. Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και στη διοικητική/υποστηρικτική εμπειρία θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης άσκησης των αντίστοιχων καθηκόντων και μπορούν να αναρτηθούν περισσότερες από μία φορές.

7. Για τη μοριοδότηση του συγγραφικού έργου χρειάζεται να αναρτηθούν πλήρη στοιχεία για κάθε έργο, σύμφωνα με τις οδηγίες οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

8. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

9. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διατηρούνται στον ψηφιακό χώρο στον οποίο φιλοξενείται και η πλατφόρμα των αιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικών Σχολείων.

Ελλείψει ανάρτησης δικαιολογητικών που αφορούν στην προϋπόθεση της παρ. 4 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021, ο ηλεκτρονικός φάκελος θεωρείται ελλιπής και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν μοριοδοτούνται.

 

Ο ανώτατος αριθμός των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία εμφαίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Η κατάρτιση του αξιολογικού πίνακα κατάταξης για την επιλογή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν με θητεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στα Εκκλησιαστικά Σχολεία θα γίνει ως ακολο

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Έλεγχος Δικαιολογητικών - Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

Το Ε.Σ.Ε.Ε., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγει τους/τις υποψηφίους/ες που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 4 του άρθρου 127 του Ν. 4823/2021 και καταρτίζει πίνακα δεκτών υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά και πίνακα μη δεκτών υποψηφίων, στον οποίο αναγράφονται μόνον ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν και η αιτιολογία της απόρριψής τους.

Οι πίνακες αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Ενστάσεις

Οι υποψήφιοι/ες που δεν περιλήφθηκαν, μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

3. Αναπροσαρμογή Πινάκων Δεκτών –Μη δεκτών Υποψηφίων

Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων και ενημερώνει σχετικά τους/τις ενδιαφερομένους/ες, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

4. Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες

Tο Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των εκπαιδευτικών, στον οποίο κατατάσσονται οι δεκτοί/ές υποψήφιοι/ες σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 5, του άρθρου 127 Ν. 4823/2021.

Ο πίνακας αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Ενστάσεις

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής της υποβολής αιτήσεων.

6. Αναπροσαρμογή Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα

Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους/τις ενδιαφερομένους/ες μέσω της ειδικής εφαρμογής της υποβολής αιτήσεων.

7. Κλήση σε συνέντευξη

Μετά την κατάρτιση του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της παρ. 8 του άρθρου 127, την εξέταση των ενστάσεων και την αναπροσαρμογή του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της παρ. 9 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021, το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των δεκτών υποψηφίων σε συνέντευξη, η οποία μαγνητοφωνείται. Η πρόσκληση με τις ημερομηνίες, κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι/ες σε συνέντευξη, αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, η συνέντευξη μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, με ευθύνη του Ε.Σ.Ε.Ε. και η οποία διεξάγεται με την ίδια διαδικασία.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να αιτηθεί εγγράφως και τεκμηριωμένα προς το Ε.Σ.Ε.Ε., εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του ανωτέρω πίνακα, τη διεξαγωγή της συνέντευξης εξ αποστάσεως. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης που διενεργείται από το Ε.Σ.Ε.Ε. δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.

8. Διαδικασία συνέντευξης

Η συνέντευξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Με την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων εκτιμώνται η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου και, πρωτίστως, η αποδοχή από τους/τις υποψηφίους/ες των γενικών και ειδικών σκοπών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρ. 110 του Ν. 4823/2021.

Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης συνεκτιμώνται αναγνωρισμένο έργο ή δράσεις ή ιδιότητες, όπως αυτή του κληρικού, που συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τρία (3) στάδια:

  1. εισήγηση μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε. που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του/της υποψηφίου/ας,
  2. αυτοπαρουσίαση του/της υποψηφίου/ας,
  3. ερωτήσεις των μελών του Ε.Σ.Ε.Ε. προς τον/την υποψήφιο/α.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ε.Σ.Ε.Ε., το μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. που είχε αναλάβει τη μελέτη της υποψηφιότητάς του, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια, ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και αυτοπαρουσιάζεται.

Τέλος, τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. υποβάλλουν ερωτήσεις στον υποψήφιο, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για το κριτήριο της περ. ε΄) της παρ. 5 του άρθρου 127 του Ν. 4823/2021.

Ο συνολικός χρόνος της συνέντευξης είναι έως 20 λεπτά.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων, με ευθύνη του Προέδρου του Ε.Σ.Ε.Ε., λειτουργεί σύστημα μαγνητοφώνησης, το οποίο εγκαθίσταται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων. Μετά την προσέλευση του/της υποψήφιου/ας στην αίθουσα συνεδριάσεων ή στην ψηφιακή αίθουσα, η οποία έχει οριστεί για τη διαδικασία των εξ αποστάσεως συνεντεύξεων, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα μαγνητοφώνησης. Η μαγνητοφώνηση εκκινεί από την προσφώνηση του ονόματος του/της υποψηφίου/ας, διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα εκείνος/η βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρησή του/της. Το προϊόν της μαγνητοφώνησης τηρείται σε ηχητικό αρχείο, φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του Ε.Σ.Ε.Ε. και υπόκειται σε διατάξεις του ΓΚΠΔ.

9. Μοριοδότηση της συνέντευξης

Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. καταγράφει ξεχωριστά, αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 127 του Ν. 4823/2021 είναι ο μέσος όρος των μονάδων, με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης του/της υποψήφιου/ας αναρτάται από το Ε.Σ.Ε.Ε. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων.

10. Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο/η γραμματέας του Ε.Σ.Ε.Ε. έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, στα οποία αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της αυτοπαρουσίασης του/της υποψήφιου/ας, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον/την υποψήφιο/α. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψήφιου/ας. Τέλος, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.

11.Τελικός αξιολογικός Πίνακας

Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει, με αξιολογική σειρά, πίνακα κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση με θητεία σε Εκκλησιαστικό Σχολείο, με βάση τις συνολικές μονάδες και τις δηλωθείσες προτιμήσεις κάθε υποψηφίου/ας, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου/ας προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που έχει συγκεντρώσει στα επιμέρους κριτήρια.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού μονάδων, στον αξιολογικό πίνακα κατατάσσεται υψηλότερα ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες κατά σειρά στο υποκριτήριο της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 και στο υποκριτήριο της περ. δ΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου της αρ. 128626/Θ2/19-10-2022 (Β΄5495) ΥΑ, όπως ισχύει.

Εάν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, κατατάσσεται υψηλότερα ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες κατά σειρά στα κριτήρια του άρθρου 4 της ως άνω Υ.Α..

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Ε. επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον/τη γραμματέα του Ε.Σ.Ε.Ε.

12.Κύρωση τελικού αξιολογικού Πίνακα

Ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης, που έχει συνταχθεί από το Ε.Σ.Ε.Ε. υποβάλλεται αμελλητί από τον Πρόεδρό του στον/στην Προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. Ο ανωτέρω πίνακας, ύστερα από την κύρωσή του αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Π.Δ.Ε. για ενημέρωση των υποψηφίων.

13. Τοποθέτηση

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία γίνεται με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από άσκηση ελέγχου νομιμότητας.

Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Εκκλησιαστικό Σχολείο είναι τετραετής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε Εκκλησιαστικό Σχολείο, διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 131 του N. 4823/2021. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία των εκπαιδευτικών ανανεώνεται με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

Οι νεοεισερχόμενοι σε Εκκλησιαστικό Σχολείο εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 131 του N. 4823/2021. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται οριστικά, έπειτα από αίτησή τους, για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 127 του N.4823/2021, στα οικεία Εκκλησιαστικά Σχολεία με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση και η θητεία τους λήγει αυτοδικαίως.

Στη διάρκεια της θητείας του σε Εκκλησιαστικό Σχολείο, ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Εκκλησιαστικό Σχολείο.

Στη διάρκεια της θητείας του σε Εκκλησιαστικό Σχολείο, ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα μετάθεσης ή απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Εκκλησιαστικό Σχολείο και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Εκκλησιαστικού Σχολείου για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.

Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Εκκλησιαστικών Σχολείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη.

Εκπαιδευτικός Εκκλησιαστικού Σχολείου, ο οποίος δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο διατίθεται κατά προτεραιότητα: α) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής όπου εδρεύει το Εκκλησιαστικό Σχολείο, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) σε σχολική μονάδα της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.

Ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία για την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 127 του N. 4823/2021 ή την κάλυψη λειτουργικών κενών σύμφωνα με την παρ. 17 του ιδίου νόμου, απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.7626/6/ ΑΣ1785/9.12.1987 (Β’ 765) απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη για την άρνηση παροχής έγκρισης για τους εκπαιδευτικούς που προηγούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σημειώνεται ότι στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους [το από 10-9-1926 ν.δ. (Α΄ 309)], η τοποθέτηση εκπαιδευτικού είναι δυνατή μόνο σε άρρενες.

Η. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) επιτελεί ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατά την έννοια των άρθρων 4 περ. 7 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). To Ε.Σ.Ε.Ε. είναι αρμόδιο για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία επιλογής την οποία πραγματοποιεί και στα οποία αποκτά πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.iep.edu.gr/ σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 (Α' 134) και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι/ες και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης (πρακτικά και ηχητικό αρχείο συνέντευξης).

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων της παρούσας, καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και / ή συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων διατηρούνται για χρονικό διάστημα οχτώ (8) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε ο/η εκπαιδευτικός σε Εκκλησιαστικό Σχολείο.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ..

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΠΑΙ.Θ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I΄

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για τα βιβλία: σαρώνουμε (σκανάρουμε) το εξώφυλλο, τη σελίδα στην οποία εμφαίνεται ο αριθμός ISBN του βιβλίου, καθώς επίσης και τα περιεχόμενά του, και τα ενσωματώνουμε όλα σε ένα αρχείο pdf. Το αρχείο αυτό μεταφορτώνεται στο σύστημα.

Για τα κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους: σαρώνουμε (σκανάρουμε) το εξώφυλλο του τόμου, τη σελίδα στην οποία εμφαίνεται ο αριθμός ISBN του τόμου, καθώς επίσης και την πρώτη σελίδα του κεφαλαίου στην οποία θα φαίνεται ευκρινώς ο τίτλος του κεφαλαίου, και τα ενσωματώνουμε όλα σε ένα αρχείο pdf. Το αρχείο αυτό μεταφορτώνεται στο σύστημα.

Για εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων: σαρώνουμε (σκανάρουμε) το εξώφυλλο των πρακτικών, τη σελίδα στην οποία εμφαίνεται ο αριθμός ISBN/ΙSSN των πρακτικών, καθώς επίσης και την πρώτη σελίδα της εισήγησης, και τα ενσωματώνουμε όλα σε ένα αρχείο pdf. Το αρχείο αυτό μεταφορτώνεται στο σύστημα.

Για τα άρθρα: σαρώνουμε (σκανάρουμε) το εξώφυλλο του περιοδικού, τη σελίδα στην οποία εμφαίνεται ο αριθμός ΙSSN του περιοδικού, καθώς επίσης και το άρθρο (ολόκληρο), και τα ενσωματώνουμε όλα σε ένα αρχείο pdf. Το αρχείο αυτό μεταφορτώνεται στο σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το ονοματεπώνυμό σας ως συγγραφέας αναφέρεται σε κάποιο από τα σκαναρισμένα έγγραφα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ   
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Δ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΕΙΟ -
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
«ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ   
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Δ.Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Δ.Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΥΚΕΙΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ –ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»
2 Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΥΚΕΙΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΥΚΕΙΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
«ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο ΑΓΑΘΩΝΙΤΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕ01 ΠΕ02 Π03 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ04.04 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ11 ΠΕ79.01
/ΤΕ16*
ΠΕ80 ΠΕ86 ΕΙΚΟ- ΝΟΓΡΑ
ΦΙΑ**
ΓΕΕΛ-Γ. ΞΑΝΘΗΣ
«ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
2 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ΓΕΕΛ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1 4 1 1 1 1       1   1 1
ΓΕΕΛ ΠΑΤΡΩΝ   3 1 1                  
ΓΕΕΛ-Γ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 3 1 1         1 1     1
ΓΕΕΛ-Γ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»
2 7 2 2 1 1     1 2 1 1 1
ΓΕΕΛ-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1 6 1 1     1 1 1 1   1 1
ΓΕΕΛ-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1 4 2 1         1 1 1 1 1
ΓΕΕΛ-Γ. ΛΑΜΙΑΣ
«ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο ΑΓΑΘΩΝΙΤΗΣ»
1 4 2 1         1 1 1 1 1

Σχετικά Άρθρα