edu.klimaka.gr

Εγγραφές / Μετεγγραφές Κρατουμένων Μαθητών σε ΕΠΑΛ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.Φ13α/140688/Δ4/11-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
& ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email: depek_merimna(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μαραγκού Ο.
Στουραΐτου Ο.
Τηλέφωνο : 210-34.42.212
: 210-34.43.014
Fax : 210-34.42.365

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές – μετεγγραφές – κατατακτήριες εξετάσεις κρατούμενων μαθητών/τριών σε ΕΠΑ.Λ. της χώρας».

Σας ενημερώνουμε ότι η ένταξη των κρατούμενων μαθητών/τριών σε Καταστήματα Κράτησης της χώρας στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών» μαθητών/τριών, προκειμένου να προσέλθουν σε κατατακτήριες προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις «κατ’ ιδίαν
διδαχθέντων/χθεισών» μαθητών/τριών περιόδου Μαΐου-Ιουνίου ή/και Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Υπηρεσία μας, ύστερα από τη διαβίβαση των σχετικών αιτημάτων των κρατουμένων στα Καταστήματα Κράτησης μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.

Α) Εγγραφές – Μετεγγραφές κρατουμένων σε ΕΠΑ.Λ.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά σε εγγραφές κρατουμένων σε ΕΠΑ.Λ., οι κρατούμενοι/ες και όσοι/όσες κρατούμενοι παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης των εγκεκριμένων οργανισμών του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 δεν θα υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές. Οι αιτήσεις των συγκεκριμένων κρατούμενων μαθητών/τριών θα υποβληθούν χειρόγραφα και θα διαβιβασθούν στην Υπηρεσία μας, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών» μαθητών/τριών, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δ.Ε., ύστερα από ενδελεχή έλεγχο.

Διευκρινίζεται ότι σε ό,τι αφορά στα ΕΠΑ.Λ., ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 26 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/31-05-2019 (Β΄ 2005) Υ.Α., σύμφωνα με τα οποία «Από τις ανωτέρω κατηγορίες μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων υπάγονται στους/στις κατ΄ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες μόνο οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με την περιπτ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125)».

Όσον αφορά στις μετεγγραφές των κρατούμενων μαθητών/τριών, αυτές πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία μας ύστερα από σχετικό αίτημα από τα Καταστήματα Κράτησης λόγω μεταγωγής των κρατουμένων σε διαφορετικό Κατάστημα Κράτησης, συγχρόνως ή μετά την έκδοση της απόφασης ένταξής τους στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών» μαθητών/τριών.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μεταγωγής κρατουμένων και προκειμένου οι κρατούμενοι μαθητές/τριες να συμμετέχουν στις κατατακτήριες προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών» μαθητών/τριών εγκαίρως, τα Καταστήματα Κράτησης όπου μετήχθησαν οι εν λόγω κρατούμενοι πρέπει να λειτουργήσουν άμεσα, αποστέλλοντας αίτηση μετεγγραφής του/της κρατουμένου/ης, Βεβαίωση Κράτησης στο εν λόγω Κατάστημα μεταγωγής, Απόφαση Συμβουλίου Φυλακής που να ορίζεται ο χώρος διεξαγωγής των κατατακτήριων προαγωγικών/απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

Β) Χρόνος – Έλεγχος – Αποστολή δικαιολογητικών για Κατατακτήριες εξετάσεις κρατούμενων μαθητών/τριών.

Σχετικά με την εκπρόθεσμη εγγραφή κρατούμενων μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ. προκειμένου να προσέλθουν σε κατατακτήριες προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών» μαθητών/τριών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. α) Αίτηση του/της κρατούμενου/ης μαθητή/τριας και

 β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εγγραφεί σε άλλο σχολείο για το τρέχον σχολικό έτος

2. α) Ενημερωτικό/Υπηρεσιακό Σημείωμα από την Κοινωνική Υπηρεσία ή τη Διεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης σχετικά με τον/την κρατούμενο/η ή

 β) Βεβαίωση Κράτησης ή Πειθαρχικού Ελέγχου από τη Διοίκηση του Καταστήματος Κράτησης

3. Αποδεικτικό τελευταίας (προηγούμενης) φοίτησης (ελεγμένο ως προς την εγκυρότητά του από την αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε.)

4. Έγγραφο/Απόφαση του Συμβουλίου Φυλακής, όπου διευκρινίζεται ο τόπος διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων (αν ο/η κρατούμενος/η θα εξεταστεί εντός ή εκτός του Καταστήματος Κράτησης)

5. Επικαιροποιημένη Βεβαίωση-Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής σε Κατάστημα Κράτησης του Υπεύθυνου του αντίστοιχου ΚΕΘΕΑ/Εγκεκριμένου Κέντρου Απεξάρτησης (εφόσον ο/η κρατούμενος/η παρακολουθεί εγκεκριμένο Πρόγραμμα εντός του Καταστήματος Κράτησης). Για κρατούμενους/ες μαθητές/τριες που παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης των εγκεκριμένων οργανισμών του άρθρου 51 του ν.4139/2013 (Α' 74), ισχύουν η περίπτ. γ' της παρ. 5 και η παρ. 7 του άρ. 26 της με αρ. πρ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄2005) Υ.Α.

6. Αντίγραφο του Βιβλίου Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών του ορισμένου από τη Διεύθυνση Δ.Ε. σχολείου εγγραφής, με το οποίο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών της εν λόγω σχολικής μονάδας μας ενημερώνει ότι συμφωνεί για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών και τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων των κρατούμενων μαθητών/τριών, που έχουν εγγραφεί ή μετεγγραφεί στην ανωτέρω σχολική μονάδα εγγραφής, σε χώρο που έχει ορίσει το Συμβούλιο Φυλακής (σε αίθουσες ή σε ΣΔΕ που λειτουργεί εντός του Καταστήματος Κράτησης), χωρίς χρηματική αποζημίωση.

7. Διαβιβαστικό έγγραφο όλων των ανωτέρω από το Κατάστημα Κράτησης προς τη Διεύθυνση Δ.Ε., προκειμένου να μας διαβιβαστούν, ύστερα από έλεγχο της Διεύθυνσης Δ.Ε., για τις ενέργειες της Υπηρεσίας μας.

8. Διαβιβαστικό έγγραφο από τη Διεύθυνση Δ.Ε. όλων των ανωτέρω, στο οποίο να ορίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια της Διεύθυνσης Δ.Ε. συγκεκριμένη σχολική μονάδα εγγραφής, καθώς οι κρατούμενοι μαθητές/τριες επιλέγουν τον τύπο σχολικής μονάδας (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) και όχι συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία έκδοσης αποφάσεων από την υπηρεσία μας δεν επιβάλλει ενδεχόμενη μεταγωγή κρατούμενων μαθητών/τριών. Αντίθετα, οι Αποφάσεις και οι υποδείξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέσω εγγράφων από την αρμόδια Εισαγγελία, καθορίζουν τον τόπο κράτησης και συνεπώς τη σχολική μονάδα εγγραφής/μετεγγραφής των κρατούμενων μαθητών/τριών.

Οι κρατούμενοι/ες μαθητές/τριες πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο Κατάστημα Κράτησής τους το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου κάθε έτους, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους/τις υπαγόμενους/ες μαθητές/τριες στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/θεισών» μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρ. 26 της με αρ. πρ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄2005) Υ.Α., τα οποία και θα διαβιβασθούν στην αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε.. Η Διεύθυνση Δ.Ε., αφού πραγματοποιήσει ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών (όλων των τίτλων σπουδών, αποδεικτικών και βεβαιώσεων φοίτησης της προηγούμενης φοίτησης κ.α.), θα τα αποστείλει άμεσα στην Υπηρεσία μας (το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση για συμμετοχή των κρατουμένων σε κατατακτήριες προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών» μαθητών/τριών.

Επειδή κάθε χρόνο παρατηρείται καθυστέρηση ελέγχου και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και προκειμένου η Υπηρεσία μας να ολοκληρώσει εγκαίρως τη διαδικασία, παρακαλούμε για την άμεση αποστολή των αιτημάτων μετά την παραλαβή και τον έλεγχο αυτών από τις Διευθύνσεις Δ.Ε. . Τονίζεται ότι μετά από το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, η Υπηρεσία μας θα δέχεται μόνο νέα αιτήματα φυλακισθέντων ή περιπτώσεων μεταγωγής/μετεγγραφών ή τροποποιήσεων αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί από την Υπηρεσία μας για σοβαρούς λόγους.

Κατά την υποβολή των αιτήσεων στα Καταστήματα Κράτησης, οι κρατούμενοι/ες πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση αποφυλάκισής τους, εφόσον συνεχίζουν να επιθυμούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις μετά την αποφυλάκισή τους, θα πρέπει να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου διαβιβάστηκε αρχικά η αίτησή τους, καθώς και τη Διεύθυνση Δ.Ε. του τόπου κατοικίας τους, εφόσον αυτή αλλάζει.
Σε αυτήν την περίπτωση, μας αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Δ.Ε. του τόπου κατοικίας τους:

α) αίτηση των ενδιαφερομένων ότι επιθυμούν να μετεγγραφούν εκπρόθεσμα και να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/θεισών» μαθητών/τριών,

β) αντίγραφο του αποφυλακιστηρίου τους από το Κατάστημα Κράτησής τους, καθώς και

γ) έγγραφο καθορισμού της σχολικής μονάδας μετεγγραφής τους.

Εφόσον έχει προηγηθεί έκδοση απόφασης ένταξης του/της αποφυλακισθέντος/σθείσας στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών» μαθητών/τριών ως κρατούμενου/ης μαθητή/τριας από την Υπηρεσία μας, τότε ο/η αποφυλακισθείς/σθείσα μπορεί να συμμετάσχει στις κατατακτήριες εξετάσεις ως «κατ΄ιδίαν διδαχθείς/σα μαθητής/τρια» στο σχολείο όπου είναι ήδη εγγεγραμμένος/η, ύστερα από τροποποίηση της εκδοθείσας απόφασης από την Υπηρεσία μας μετά την αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Τέλος, σε περίπτωση που η σχολική μονάδα εγγραφής του κρατούμενου/ης μαθητή/τριας, όπως ορίζει η Διεύθυνση Δ.Ε., είναι σε Παράρτημα σχολικής μονάδας που λειτουργεί εντός Καταστήματος Κράτησης, πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία μας.

Παρακαλούμε για την τήρηση της παρούσας εγκυκλίου, λειτουργώντας με σεβασμό στον ευαίσθητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των κρατούμενων μαθητών/τριών.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα