edu.klimaka.gr

Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Υποψηφίων (Παλαιό Σύστημα)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ - Παλαιό σύστημα)

(Μετάβαση στο άρθρο με το ισχύον σύστημα εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2029/2015)

Αριθμ. Φ.151/142457/Α5
Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 5 και 8 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193Α΄) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της περ. 3 της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 235Α΄), β) του άρθρου 13 του ιδίου Νόμου όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50Α΄) καθώς και γ) της παρ. 3 του άρθρου 43 του ιδίου Νόμου όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με την παρ. 10 του άρθρου 58 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 περ. Ε΄ του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 143).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 65/2015 (ΦΕΚ 106/τ. Β΄/ 28.08.2015) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 5. Το με αριθμ. πρωτ. Φ8/60926/Δ4/17.04.2015 έγγραφο της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015−2016».
 6. Το με αριθ. πρωτ. Φ.151/123970/Α5/03.08.2015 έγγραφο της Δ/νσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων προς το Σ.Α.Τ.Ε.
 7. Την με αρ. πρωτ. Φ1/Α/266/139769/Β1/08.09.2015 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων.
 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Για την εισαγωγή των υποψηφίων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται δύο Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας: «Μαθηματικά Ι» και «Νεοελληνική Γλώσσα» και δύο μαθήματα ειδικότητας ως εξής:

1. Ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα:

α. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών

β. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ εξετάζεται στα μα θήματα:
i. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών

γ. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών

2. Ο απόφοιτος, του Τομέα Μηχανολογίας, της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα:

α. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

β. Τεχνικός Μηχανικός θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων

γ. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

δ. Τεχνικός Οχημάτων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. ΜΕΚ ΙΙ

ε. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Κινητήρες Αεροσκαφών II

3. Ο απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρο νικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας:

α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
ii. Ψηφιακά Συστήματα

β. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ηλεκτροτεχνία
ii. Ηλεκτρικές Μηχανές

γ. Τεχνικός Αυτοματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ηλεκτροτεχνία
ii. Ψηφιακά Συστήματα

δ. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών
ii. Ψηφιακά Συστήματα

4. Ο απόφοιτος του Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας:

α. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
ii. Οικοδομική

5. Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λειτουργία του Τομέα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών και των ειδικοτήτων: «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης» και «Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης».

6. Ο απόφοιτος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας ειδικότητας:

α. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

β. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

γ. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

δ. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

7. Ο απόφοιτος του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ειδικότητας:

α. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Δενδροκομία

β. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Βοοτροφία − Αιγοπροβατοτροφία

γ. Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λειτουργία της ειδικότητας «Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών»,

δ. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών

ε. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών εξετά ζεται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών

στ. Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λειτουργία της ειδικότητας «Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος»

8. Ο απόφοιτος του Τομέα Πλοιάρχων της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας:

α. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ναυσιπλοΐα II
ii. Μεταφορά Φορτίων

9. Ο απόφοιτος του Τομέα Μηχανικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας:

α. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Μηχανές Πλοίου II

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα