edu.klimaka.gr

Απολυτήριες Εξετάσεις για Απόκτηση Πτυχίου ΕΠΑΛ από Μαθητές με Ανεπαρκή Φοίτηση

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2403/2015)

Αριθμ. 173771/Δ4
Απολυτήριες − πτυχιακές εξετάσεις και απόκτηση πτυχίου μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σχολικού έτους 2014−2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» με τις οποίες διορίζεται ο Νικόλαος Φίλης του Αριστοτέλη στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Φ.Ε.Κ. 127/Α΄/08−10−2015.
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146).
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 50/2008 «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 36618/Γ2/30−3−2007 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους» (Β΄ 940).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 22 της με αριθ. απόφασης 141641/Γ2/08−09−2014 (Β΄ 2470).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
10. Την ανάγκη ολοκλήρωσης της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (του Ν. 3475/2006), της Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (του Ν. 3475/2006) και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (του Ν. 3475/2006) των μαθητών που φοίτησαν το σχολικό έτος 2014−2015, αποφασίζουμε:

1. Οι απορριπτόμενοι μαθητές οι οποίοι το σχολικό έτος 2014−2015 ή και τα προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) συμπεριλαμβανομένης και της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του «Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών» καθώς και των τριών ειδικοτήτων του τομέα «Υγείας και Πρόνοιας» της Δ΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) και έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, μπορούν να προσέρχονται σε ολική ή μερική, προφορική και γραπτή εξέταση τον Φεβρουάριο του 2016, Μάιο − Ιούνιο 2016, Σεπτέμβριο 2016, προκειμένου να λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.δ. 50/2008 (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι μαθητές με ανεπαρκή φοίτηση εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα. Μαθητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά την προφορική και γραπτή εξέταση, παραπέμπονται στις ως άνω οριζόμενες εξεταστικές περιόδους στο μάθημα ή τα μαθήματα, στα οποία δεν προσήλθαν να εξεταστούν, και εξετάζονται προφορικά και γραπτά.

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Διευθυντή του σχολείου από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ορίζεται στο Π.δ. 50/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά τα λοιπά, για την απόλυση των μαθητών ισχύει το άρθρο 24 του Π.δ. 50/2008 (Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν επιθυμούν να προσέλθουν στις προαναφερόμενες προφορικές και γραπτές εξετάσεις, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτηση τους στη Β΄ τάξη ημερησίου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 4186/2013).

Με την έκδοση της παρούσης ο μαθητής οφείλει να καταθέσει στο ημερήσιο ή εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, Υπεύθυνη Δήλωση, ή ο κηδεμόνας του μαθητή εφόσον αυτός είναι ανήλικος, εάν επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του στη Β΄ τάξη του ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, (του Ν. 4186/2013), ή εάν θα προσέλθει στις προαναφερόμενες προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

2. Μαθητές οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2014−2015 ή και τα προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) συμπεριλαμβανομένης και της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του «Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών» και έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, δύνανται να προσέλθουν σε ολική προφορική και γραπτή εξέταση έως 15 Νοεμβρίου του 2015 προκειμένου να προαχθούν στην επόμενη τάξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.δ. 50/2008 (Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι παραπάνω μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα.

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Διευθυντή του σχολείου από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ορίζεται στο Π.δ. 50/2008 (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Όσοι από τους ανωτέρω μαθητές δεν προαχθούν έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. σε τομέα και ειδικότητα που επιθυμούν.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν επιθυμούν να προσέλθουν στις προαναφερόμενες προφορικές και γραπτές εξετάσεις, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτηση τους στη Β΄ τάξη ημερησίου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 4186/2013).

Με την έκδοση της παρούσης, ο μαθητής, (του Ν. 3475/2006), οφείλει να καταθέσει στο εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, Υπεύθυνη Δήλωση, ή ο κηδεμόνας του μαθητή εφόσον αυτός είναι ανήλικος, εάν επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του στη Β΄ τάξη του ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, (του Ν. 4186/2013), ή εάν θα προσέλθει στις προαναφερόμενες προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα