Αιτήσεις Εγγραφής Μαθητών σε ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2020 2021 (Παρατάθηκε)

ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
Εκτύπωση  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ) ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2020 2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 11.09.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παράταση μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις στις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ.
Εκπαίδευση σε 32 ειδικότητες υψηλής ζήτησης με αμειβόμενη πρακτική άσκηση.

Παρατείνεται μέχρι την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2020-21, σε 32 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και αμειβόμενη πρακτική άσκηση.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1997-2004 και είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Α΄ Τάξης Λυκείου.

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78€ για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ :

 • Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση.
 • Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.
 • Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα.
 • Δικαιούνται μέχρι 30 ημέρες σπουδαστική άδεια με αποδοχές.
 • Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
 • Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Έχουν πρόσβαση σε επίδομα στέγασης και σίτισης, εφόσον είναι δικαιούχοι.

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο μοντέλο της Γερμανίας και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση (on-the-job-training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το 57% του συνόλου των αποφοίτων βρίσκουν εργασία στο αντικείμενό τους σε χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες. Σε πολλές περιπτώσεις οι απόφοιτοι παραμένουν στις επιχειρήσεις στις οποίες ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, ενώ, όσοι βρίσκουν εργασία, συνεχίζουν να απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο τα επόμενα χρόνια σε ποσοστό που κυμαίνεται από 65% έως 70%.

Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2020-21 είναι οι εξής:

 • Αισθητικής Τέχνης
 • Αργυροχρυσοχοΐας
 • Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
 • Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
 • Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
 • Βοηθών Φαρμακείου
 • Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
 • Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων
 • Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
 • Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων
 • Κεραμικής − Αγγειοπλαστικής
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Μαγειρικής Τέχνης
 • Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
 • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Ξυλουργών – Επιπλοποιών
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
 • Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
 • Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας
 • Τεχνιτών Αμαξωμάτων
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
 • Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
 • Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
 • Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
 • Υφάσματος – Ένδυσης
 • Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Ωρολογοποιίας

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10.07.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Άνοιξαν οι αιτήσεις για Επαγγελματικές Σχολές με 32 ειδικότητες υψηλής ζήτησης Διετής εκπαίδευση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου και ώρα 17:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2020-21, σε 32 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους έως και τις 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1997-2004 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄ Τάξης Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-seepaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο μοντέλο της Γερμανίας και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση (on-the-job-training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα). Επίσης, πολλοί μαθητές και μαθήτριες λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης. Πανελλαδικά λειτουργούν 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ που προσφέρουν σπουδές σε 32 ειδικότητες.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ :

 • Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση.
 • Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.
 • Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα.
 • Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.
 • Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το 57% του συνόλου των αποφοίτων βρίσκουν εργασία στο αντικείμενό τους σε χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες. Σε πολλές περιπτώσεις οι απόφοιτοι παραμένουν στις επιχειρήσεις στις οποίες ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, ενώ, όσοι βρίσκουν εργασία, συνεχίζουν να απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο τα επόμενα χρόνια σε ποσοστό που κυμαίνεται από 65% έως 70%.

Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2020-21 είναι οι εξής:

 • Αισθητικής Τέχνης
 • Αργυροχρυσοχοΐας
 • Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
 • Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
 • Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
 • Βοηθών Φαρμακείου
 • Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
 • Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων
 • Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
 • Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων
 • Κεραμικής − Αγγειοπλαστικής
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Μαγειρικής Τέχνης
 • Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
 • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Ξυλουργών – Επιπλοποιών
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
 • Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
 • Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας
 • Τεχνιτών Αμαξωμάτων
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
 • Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
 • Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
 • Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
 • Υφάσματος – Ένδυσης
 • Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Ωρολογοποιίας

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr


Αρ.Πρωτ.41298/10-07-2020/ΟΑΕΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 8
17456 – Άλιμος
Πληροφορίες: Δ.Λεκαράκου, Ε.Οικονομοπούλου
Τηλέφωνο: 210 9989711-210-9989421
E-mail: d.lekarakou(ΣΤΟ)oaed.gr
e.oikonomopoulou(ΣΤΟ)oaed.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021»

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,3,6 και 9 του Ν.Δ. 212/69 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του ΟΑΕΔ».
2) Τις διατάξεις του Β.Δ 405/71 «Περί Οργανώσεως, Συγκροτήσεως και Λειτουργίας των Καθηκόντων του ΟΑΕΔ».
3) Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Περί αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2336/95 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων Οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις».
5) Τις διατάξεις του Ν. 2434/96 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».
6) Tις διατάξεις του Ν. 3475/06 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
7) Την υπ’ αριθμ. 40041/12-4-07 ΚΥΑ Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με μετατροπή των ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕΔ σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
8) Την υπ’ αριθμ. 40052/20-7-07 ΚΥΑ Υπουργείου Απασχόλησης και ΥΠΕΠΘ “Καθορισμός Λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/06”.
9) Την υπ’ αριθμ. 148096/24-12-07 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές-μετεγγραφές, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 2511/Β/31-12-2007).
10) Την υπ΄αριθμ. 40087/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2376 Β΄) «Κανονισμός Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ του ν.3475/2006
11) Την υπ’ αριθμ. 40058/18-6-07 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κριτήρια επιλογής μαθητών, για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/06» όπως τροποποιήθηκε με την 24808/Δ5.26/23-7-2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1900/Β/5-8-2013).
12) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 όπως ισχύει.
13) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016), «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.».
14) Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄)
15) Την υπ΄αριθμ. 2338/34/21-5-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
16) Την υπ΄αριθμ. 26385/20-2-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης- Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (ΦΕΚ 491 Β΄).
17) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-4-2005).
18) Τους Κανονισμούς αριθ.1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.
19) Το N.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει.
20) Τη με αρ. πρωτ. C(2014)/10128final/17-12-2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020» (Κωδικός CCI 2014GR059OΡ001), όπως ισχύει.
21) Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ.81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"»
22) Το κόστος για την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης των μαθητών της Α΄ και Β΄ Τάξης στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2020-21 (αντιστοιχεί σε 16,54 € την ημέρα ανά ασκούμενο μαθητή) αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΣΠΑ 2014-20 (Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4 Κωδικός Πρόσκλησης Πράξης 10.4.1.06.01) στο πλαίσιο της δράσης “Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ” -Α.Π.7,8,9, βάσει της εγκεκριμένης εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και από Εθνικούς πόρους. Η χρηματοδότηση θα αφορά τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
23) Την υπ΄αριθμ. 36206/24-6-2020 Απόφαση έγκρισης λειτουργίας ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σε συνέχεια της με αριθμ. 36206/24-6-2020 απόφασης μας, σχετικά με την έγκριση εισαγωγής 6.730 μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.3475/2006, ορίζουμε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων, τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ως εξής:

Γενικά

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι:

 1. Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
 2. Έχουν γεννηθεί τα έτη 1997 έως 2004.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr ,στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Τα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload το σχετικό αρχείο) στην εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 10/07/2020 (ώρα: 17:00) έως και 13/9/2020 (ώρα 23:59).

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: Κωδικοί taxis, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, τίτλος σπουδών, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε.

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αν είναι 18 ετών και άνω ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος

Ο υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση για μία ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και μπορεί να επιλέξει έως δύο ειδικότητες. Η δεύτερη επιλογή ειδικότητας θα εκτιμηθεί μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία , μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, προκύψουν κενές θέσεις στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

 • Εάν κατά την παραπάνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες.
 • Εάν κατά το παραπάνω διάστημα δεν επιτευχθεί η συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας δύναται να συνεχιστεί έως τη συμπλήρωση του τμήματος.
 • Εάν δεν συγκεντρωθεί ο προβλεπόμενος από τον κανονισμό των ΕΠΑ.Σ αριθμός εισακτέων (άρθρο 4), οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την πιθανότητα μη λειτουργίας του τμήματος.
 • Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που υποβάλλουν αίτηση, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στην ειδικότητα επιλογής τους, μόνο εφόσον προκύψουν κενές θέσεις από τις υπόλοιπες κατηγορίες υποψηφίων και κατά απόλυτη σειρά μορίων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Τίτλος Σπουδών: Τίτλος Σπουδών ή Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση Σπουδών, που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο βαθμός προαγωγής.
  Τίτλος, στον οποίο δεν αναγράφεται βαθμός, κατά τη διαδικασία μοριοδότησης δεν μοριοδοτείται.
 • Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο Αλλοδαπής, επισυνάπτουν απαραίτητα μαζί με τον τίτλο σπουδών και νόμιμη μετάφραση, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από αρμόδια αρχή.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Σημειώνουμε, ότι για την τελική εγγραφή, θα πρέπει να κατατίθεται πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο δύναται να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι:
Οι πολίτες εκτός Ε.Ε. μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριο πρέπει να επισυνάψουν και άδεια διαμονής σε ισχύ.

Οι πολίτες τρίτων χωρών του ν. 4251/14 (ΦΕΚ 80 Α’) και οι πρόσφυγες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4547/2018 (Α΄102), επισυνάπτουν μαζί με τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών (τουλάχιστον ενδεικτικό Α΄ Λυκείου) και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Το δελτίο αιτούντος/δικαιούχου διεθνούς προστασίας
 • Βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον Διοικητή του κέντρου φιλοξενίας ή της δομής φιλοξενίας προσφύγων ή βεβαίωση διαμονής σε άλλη δομή (π.χ. στεγαστικό πρόγραμμα, Μ.Κ.Ο., Δήμους, Διεθνή Οργανισμό).

Οι ομογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου, Τενέδου κ.τ.λ.) γίνονται δεκτοί, εφόσον επισυνάψουν και Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Αλλοδαπού (δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής).

Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ.), θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την Αστυνομία, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους.

Οι υποψήφιοι που έχουν φοιτήσει σε σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και έχουν τίτλο σπουδών ισότιμο της Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου για να εγγραφούν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ, στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια ότι δύνανται να φοιτήσουν σε Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μάθησης σε χώρο εργασίας της ειδικότητας για την οποία αιτούνται εγγραφή.

Σημειώνεται ότι τα προγράμματα Μάθησης σε χώρο εργασίας είναι διαθέσιμα στο portal του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/programmata-matheses-sto-choro-ergasias.

Το σχετικό έγγραφο επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση μαζί με τον τίτλο σπουδών του υποψηφίου.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται:

 1. Με το βαθμό Τίτλου Σπουδών
 2. Με κοινωνικά - οικονομικά κριτήρια

Διαδικασία μοριοδότησης

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ συγκροτείται τριμελής επιτροπή, ανά ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, αποτελούμενη από:

 1. Το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
 2. Το νόμιμο αναπληρωτή του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
 3. Έναν υπάλληλο, εκπαιδευτικό, ο οποίος προτείνεται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

Έργο της ως άνω επιτροπής είναι:

 1. Η αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών
 2. Η μοριοδότησή τους
 3. Η έκδοση των αποτελεσμάτων

Μοριοδότηση

1. Βαθμός τίτλου σπουδών - Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα και ο βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

2. Κοινωνικά κριτήρια - υπολογίζονται αθροιστικά:

 • Πολύτεκνοι - 2 μόρια
  Επισυνάπτεται
  α) Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ή
  β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης)
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ως άνω κριτήριο αφορά και τις τρίτεκνες οικογένειες. Σ’ αυτή την περίπτωση Επισυνάπτεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Χαμηλό Εισόδημα - 1 μόριο
  Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 10.164 €.
  Επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του τρέχοντος κατά την υποβολή της αίτησης οικονομικού έτους εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 • Ορφανοί από ένα γονέα - 1 μόριο
 • Ορφανοί και από τους δύο γονείς - 3 μόρια
  Επισυνάπτεται Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας Δήμου από το οποίο προκύπτει, ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν αποβιώσει.
 • Παραπεμπόμενοι από ιδρύματα - 1 μόριο
  Επισυνάπτεται έκθεση κοινωνικής έρευνας)
 • Η ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου - 2 μόρια Επισυνάπτεται βεβαίωση, ή Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο, ή Επιθεώρηση Εργασίας, ή Ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ κλπ), ότι υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου).

Όλα τα δικαιολογητικά αναρτώνται (upload τα αρχεία) κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο .

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των αιτήσεων διαπιστωθούν ελλείψεις στα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), προκειμένου να προσκομίσουν στην αρμόδια ΕΠΑ.Σ εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τα δικαιολογητικά που υπολείπονται Αν δεν προσκομίσουν εντός της οριζόμενης προθεσμίας τα ζητούμενα δικαιολογητικά αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης θα ανακοινωθούν οι πίνακες εισαγομένων, επιλαχόντων οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα μόρια των υποψηφίων καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων.

Συγκεκριμένα:

 1. Όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων, βαθμολογούνται σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και στη συνέχεια εξάγονται οι πίνακες κατάταξης εισαγομένων και επιλαχόντων υποψηφίων και πίνακες αποκλειομένων.
 2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων (στη βάση), προηγούνται οι έχοντες τα περισσότερα μόρια στα κοινωνικά κριτήρια και σε δεύτερη επιλογή τον μεγαλύτερο βαθμό Τίτλου Σπουδών. Στην ιδιαίτερη περίπτωση, που οι ισοβαθμήσαντες έχουν τα ίδια ακριβώς μόρια, (βαθμός και κοινωνικά κριτήρια), θα γίνονται αποδεκτοί προς φοίτηση όλοι.
 3. Στην περίπτωση, κατά την οποία υπάρχουν υποψήφιοι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, οι τελικοί πίνακες κατάταξης θα διαχωρίζονται σε πίνακα Α και πίνακα Β. Στον πίνακα Α θα περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες υποψηφίων πλην των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα κατατάσσονται στον πίνακα Β και θα εισάγονται στις ΕΠΑ.Σ, αφού εξαντληθούν οι περιλαμβανόμενοι εισακτέοι στον πίνακα Α, κατά απόλυτη σειρά μορίων.

Εγγραφές

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθούν - εντός 5 εργασίμων ημερών οι εγγραφές των επιτυχόντων μαθητών και θα ολοκληρωθούν με την υπογραφή του Ατομικού τους Δελτίου.

Μετά τη λήξη των εγγραφών και εφόσον έχουν προκύψει κενές θέσεις, καλούνται οι επιλαχόντες κατ΄απόλυτη σειρά μορίων να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων, εντός τριών (3) ημερών

Ενστάσεις

Δικαίωμα ένστασης μπορεί να ασκηθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι ενστάσεις θα δικαιωθούν, θα εισαχθούν καθ’ υπέρβαση.

Με Απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ θα συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή, για εκδίκαση των ενστάσεων.

Πρόσθετα απαραίτητα δικαιολογητικά

Όσοι μαθητές - τριες εισαχθούν στις ειδικότητες:
1) Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
2) Μαγειρικής Τέχνης
3) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του
5) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
6) Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων
οφείλουν να υποβληθούν σε εξετάσεις και να προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ φοίτησης πρόσθετα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παρακάτω:

Α. Για τις ειδικότητες:
1.Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
2.Μαγειρικής Τέχνης
3.Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

 1. Ακτινογραφία θώρακος
 2. Παρασιτολογική κοπράνων
 3. Αυστραλιανό Αντιγόνο

Με τις ως άνω εξετάσεις, (και μια φωτογραφία), οι μαθητές απευθύνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο θα προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, μέχρι και την παραμονή έναρξης των μαθημάτων, ή
όποια άλλη ημέρα ορίσει, κατά την κρίση του, ο Δ/ντής της ΕΠΑ.Σ.

Στο ως άνω Πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται, ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό, ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του (υπ’ αριθμ. 35797/4-4-2012 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ 1199/Β/11-4-2012).

Β. Για τις ειδικότητες
1.Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του
2.Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
3.Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων

Οφθαλμολογικές εξετάσεις, που θα αποκλείουν τις περιπτώσεις αχρωματοψίας και δυσχρωματοψίας.

Τις ως άνω εξετάσεις οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της επιλογής τους, μέχρι και την παραμονή έναρξης των μαθημάτων ή όποια άλλη ημέρα ορίσει, κατά την κρίση του, ο Δ/ντής της ΕΠΑ.Σ.

Σε όσες από τις παραπάνω (Α-Β) αναφερόμενες περιπτώσεις μαθητών διαπιστώνεται πρόβλημα, η Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να προβεί σε αλλαγή ειδικότητας, με σύμφωνη γνώμη μαθητών και κηδεμόνων.

Επισημαίνεται ότι:

 1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην ΕΠΑ.Σ Σαλαμίνας θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, λόγω της απασχόλησής τους για την πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.
 2. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και σε άλλο σχολείο (Δημόσιο ή ιδιωτικό) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η ταυτόχρονη φοίτηση σε δύο ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Μετάβαση στις Ειδικότητες ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ


Εκτύπωση