edu.klimaka.gr

Αιτήσεις Εγγραφής Μαθητών σε ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2021-2022

ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
Εκτύπωση  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ) ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.63885/04-08-2021/ΟΑΕΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Πληροφορίες: Δ.Λεκαράκου,
Ε.Οικονομοπούλου
Τηλέφωνο: 210 9989711-210-9989421
E-mail: d.lekarakou(ΣΤΟ)oaed.gr
e.oikonomopoulou(ΣΤΟ)oaed.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022»

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,3,6 και 9 του Ν.Δ. 212/69 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του ΟΑΕΔ».
2) Τις διατάξεις του Β.Δ 405/71 «Περί Οργανώσεως, Συγκροτήσεως και Λειτουργίας των Καθηκόντων του ΟΑΕΔ».
3) Τις διατάξεις του ν.2956/2001 «Περί αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2336/95 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων Οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις».
5) Τις διατάξεις του ν.2434/96 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».
6) Tις διατάξεις του ν.4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης».
7) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3699/2008 όπως ισχύει.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄).
9) Τον ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει.
10) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-4-2005).
11) Την υπ’ αριθμ. 49718/2021 (ΦΕΚ 3078/Β/2021) ΚΥΑ Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με μετατροπή των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.3475/2006 σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.4763/2020.
12) Την υπ΄αριθμ. 26385/20-2-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης- Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (ΦΕΚ 491 Β΄).
13) Την υπ’ αριθμ. 57560/03.08.2021 (Β΄ 3552) Υπουργική Απόφαση, “Καθορισμός κριτηρίων επιλογής μαθητών για εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.4763/2020”, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
14) Τους Κανονισμούς αριθ.1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.
15) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. C(2014)/10128final/17-12-2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020» (Κωδικός CCI 2014GR059OΡ001), όπως ισχύει.
16) Την υπ΄αριθμ. 3919/74/13-7-2021 Απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ «Κριτήρια επιλογής μαθητών, για εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.4763/2020»
17) Τις υπ΄ αριθμ. 56685/21-7-2021 και 61595/30-7-2021 Απόφασεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ για την έγκριση λειτουργίας ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2021-2022.
18) Το κόστος για την επιδότηση δαπανών που σχετίζονται με τη λειτουργία των ΕΠΑΣ καθώς και το επίδομα της Μαθητείας/Πρόγραμμα μάθησης στο χώρο εργασίας, των εκπαιδευομένων που θα ολοκληρώσουν τη διετή φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2021-22, αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί, με βάση την κλίμακα μοναδιαίου κόστους, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"-ΕΣΠΑ 2014-20 ή/και από Εθνικούς πόρους. Η χρηματοδότηση θα αφορά τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Το ποσό της επιδότησης της Μαθητείας/Πρόγραμμα μάθησης στο χώρο εργασίας αντιστοιχεί σε 16,54 € την ημέρα ανά ασκούμενο μαθητή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.30073/2021 (ΦΕΚ 2181/Β/25-5-2021) ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Σε συνέχεια της με αριθμ. 56685/21-07-2021 απόφασης μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την έγκριση εισαγωγής 6.440 μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.4763/2020, ορίζουμε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων, τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ως εξής:

Γενικά

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι:

 1. Κατέχουν απολυτήριο τουλάχιστον Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών
 2. Έχουν γεννηθεί τα έτη 1998 έως 2006.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr ,στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Τα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload το σχετικό αρχείο) στην εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 4/8/2021 έως και 15/9/2021 (ώρα 23:59)

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: Κωδικοί taxis, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, τίτλος σπουδών, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αν είναι 18 ετών και άνω ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος

Ο υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση για μία ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και μπορεί να επιλέξει έως δύο ειδικότητες. Η δεύτερη επιλογή ειδικότητας θα εκτιμηθεί μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία , μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, προκύψουν κενές θέσεις στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

 • Εάν κατά την παραπάνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες.
 • Τμήματα ειδικοτήτων με αριθμό υποψηφίων μικρότερο του δεκαπέντε (15) δύνανται να λειτουργήσουν με Απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Σε διαφορετική περίπτωση ενημερώνονται οι υποψήφιοι για τη μη λειτουργία του τμήματος έτσι ώστε να επιλέξουν άλλη ειδικότητα στην ίδια ΕΠΑ.Σ ή την ίδια ειδικότητα σε άλλη ΕΠΑ.Σ με διαθέσιμες θέσεις.
 • Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που υποβάλλουν αίτηση, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στην ειδικότητα επιλογής τους, μόνο εφόσον προκύψουν κενές θέσεις από τις υπόλοιπες κατηγορίες υποψηφίων και κατά απόλυτη σειρά μορίων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Τίτλος Σπουδών: Τίτλος Σπουδών ή Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση Σπουδών όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο βαθμός προαγωγής.
  Τίτλος, στον οποίο δεν αναγράφεται βαθμός, κατά τη διαδικασία μοριοδότησης δεν μοριοδοτείται.
 • Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο Αλλοδαπής, επισυνάπτουν απαραίτητα μαζί με τον τίτλο σπουδών και νόμιμη μετάφραση, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από αρμόδια αρχή.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Σημειώνουμε, ότι για την τελική εγγραφή, θα πρέπει να κατατίθεται πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο δύναται να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι:
Οι πολίτες εκτός Ε.Ε. μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριο πρέπει να επισυνάψουν και άδεια διαμονής σε ισχύ.

Οι πολίτες τρίτων χωρών του ν. 4251/14 (ΦΕΚ 80 Α’) και οι πρόσφυγες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4547/2018 (Α΄102), επισυνάπτουν μαζί με τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών (τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου) και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Το δελτίο αιτούντος/δικαιούχου διεθνούς προστασίας
 • Βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον Διοικητή του κέντρου φιλοξενίας ή της δομής φιλοξενίας προσφύγων ή βεβαίωση διαμονής σε άλλη δομή (π.χ. στεγαστικό πρόγραμμα, Μ.Κ.Ο., Δήμους, Διεθνή Οργανισμό).

Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ.), θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την Αστυνομία, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους.

Οι υποψήφιοι που έχουν φοιτήσει σε σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και έχουν απολυτήριο τουλάχιστον Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών, για να εγγραφούν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ, στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια ότι δύνανται να φοιτήσουν σε Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μάθησης σε χώρο εργασίας της ειδικότητας για την οποία αιτούνται εγγραφή

Το σχετικό έγγραφο επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση μαζί με τον τίτλο σπουδών του υποψηφίου

Σημειώνεται ότι τα προγράμματα Μάθησης σε χώρο εργασίας είναι διαθέσιμα στο portal του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/programmata-matheses-sto-choroergasias.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται:

 1. Με το βαθμό Τίτλου Σπουδών
 2. Με κοινωνικά - οικονομικά κριτήρια

Διαδικασία μοριοδότησης

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ συγκροτείται τριμελής επιτροπή, ανά ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, αποτελούμενη από:

 1. Το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του
 2. Δύο (2) υπάλληλους, διοικητικούς ή εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προτείνονται από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

Έργο της ως άνω επιτροπής είναι:

 1. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών
 2. Η μοριοδότησή τους
 3. Η επικύρωση και έκδοση των αποτελεσμάτωνΗ αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών

Μοριοδότηση

1. Βαθμός τίτλου σπουδών - Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα και ο βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

2. Κοινωνικά κριτήρια - υπολογίζονται αθροιστικά:

• Πολύτεκνος γονέας ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας - 2 μόρια

• Γονέας ή Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας – 1 μόριο.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

α) Επισυνάπτεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου, ή Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας τελευταίου τριμήνου.
Το ως άνω κριτήριο αφορά και τις τρίτεκνες οικογένειες. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου.

β) Επισυνάπτεται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από την αρμόδια ΔΟΥ του τρέχοντος οικονομικού έτους κατά την υποβολή της αίτησης έτους.

• Χαμηλό Εισόδημα - 1 μόριο

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €). Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή της παρούσας θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή των γονέων και των ανήλικων τέκνων της οικογένειας. Το επίδομα μακροχρονίως ανέργου, το επίδομα ανεργίας, ασθενείας και μητρότητας, η αποζημίωση απόλυσης καθώς και η αποζημίωση ειδικού σκοπού, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

Επισυνάπτεται εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τρέχοντος κατά την υποβολή της αίτησης οικονομικού έτους.

• Ορφανοί από ένα γονέα – 3 μόρια

• Ορφανοί και από τους δύο γονείς - 4 μόρια

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

Επισυνάπτεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας Δήμου από το οποίο προκύπτει, ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει.

•  Παραπεμπόμενοι από ιδρύματα - 2 μόρια

Επισυνάπτεται έκθεση κοινωνικής έρευνας, η οποία συντάσσεται από τον οικείο φορέα.

Όλα τα δικαιολογητικά αναρτώνται (upload) κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο .

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των αιτήσεων διαπιστωθούν ελλείψεις στα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( emai l ) , προκειμένου να προσκομίσουν στην αρμόδια ΕΠΑ.Σ εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τα δικαιολογητικά που υπολείπονται. Αν δεν προσκομίσουν εντός της οριζόμενης προθεσμίας τα ζητούμενα δικαιολογητικά αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης θα ανακοινωθούν οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων και οι Πίνακες αποκλειομένων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα μόρια των υποψηφίων. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί με τήρηση όλων των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις, περί προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα:

 1. Όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων, βαθμολογούνται σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και στη συνέχεια εξάγονται οι πίνακες κατάταξης εισαγομένων και επιλαχόντων υποψηφίων και πίνακες αποκλειομένων.
 2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων (στη βάση), προηγούνται οι έχοντες το μεγαλύτερο βαθμό Τίτλου σπουδών και και σε δεύτερη επιλογή τα περισσότερα μόρια στα κοινωνικά κριτήρια. Στην ιδιαίτερη περίπτωση, που οι ισοβαθμήσαντες έχουν τα ίδια ακριβώς μόρια, (βαθμός και κοινωνικά κριτήρια), θα γίνονται αποδεκτοί προς φοίτηση όλοι.
 3. Στην περίπτωση, κατά την οποία υπάρχουν υποψήφιοι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, οι τελικοί πίνακες κατάταξης θα διαχωρίζονται σε πίνακα Α και πίνακα Β. Στον πίνακα Α θα περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες υποψηφίων πλην των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα κατατάσσονται στον πίνακα Β και θα εισάγονται στις ΕΠΑ.Σ, αφού εξαντληθούν οι περιλαμβανόμενοι εισακτέοι στον πίνακα Α, κατά απόλυτη σειρά μορίων.

Εγγραφές

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθούν - εντός 5 εργασίμων ημερών οι εγγραφές των επιτυχόντων μαθητών και θα ολοκληρωθούν με την υπογραφή του Ατομικού τους Δελτίου.

Μετά τη λήξη των εγγραφών και εφόσον έχουν προκύψει κενές θέσεις, καλούνται οι επιλαχόντες κατ΄απόλυτη σειρά μορίων να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων, εντός τριών (3) ημερών

Ενστάσεις

Δικαίωμα ένστασης μπορεί να ασκηθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι ενστάσεις θα δικαιωθούν, θα εισαχθούν καθ’ υπέρβαση.

Με Απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ θα συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή, για εκδίκαση των ενστάσεων.

Πρόσθετα απαραίτητα δικαιολογητικά

Όσοι μαθητές - τριες εισαχθούν στις ειδικότητες:

1) Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
2) Μαγειρικής Τέχνης
3) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
5) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
6) Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων

οφείλουν να υποβληθούν σε εξετάσεις και να προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ φοίτησης πρόσθετα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παρακάτω:

Α. Για τις ειδικότητες:
1. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
2. Μαγειρικής Τέχνης
3. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Οι μαθητές πρέπει να υποβληθούν σε εξετάσεις προκειμένου να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797 (ΦΕΚ 1199/τ.B ́/11-4-2012) όπως κάθε φορά ισχύει

Β. Για τις ειδικότητες
1.Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
2.Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
3.Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων

Οφθαλμολογικές εξετάσεις, που θα αποκλείουν τις περιπτώσεις αχρωματοψίας και δυσχρωματοψίας.

Τις ως άνω εξετάσεις οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της επιλογής τους, μέχρι και την παραμονή έναρξης των μαθημάτων ή όποια άλλη ημέρα ορίσει, κατά την κρίση του, ο Δ/ντής της ΕΠΑ.Σ.

Σε όσες από τις παραπάνω (Α-Β) αναφερόμενες περιπτώσεις μαθητών διαπιστώνεται πρόβλημα, η Επιτροπή αξιολόγησης προτείνει υποχρεωτικά αλλαγή ειδικότητας η επιλογή της οποίας γίνεται με σύμφωνη γνώμη μαθητών και κηδεμόνων

Επισημαίνεται ότι:

 1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην ΕΠΑ.Σ Σαλαμίνας θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, λόγω της απασχόλησής τους για την πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.
 2. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και σε άλλο σχολείο (Δημόσιο ή ιδιωτικό) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η ταυτόχρονη φοίτηση σε δύο ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Μετάβαση στις Ειδικότητες ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ


Εκτύπωση