Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών σε ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2019 2020 (Παράταση)

ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
Εκτύπωση  
Pin It

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ) ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2019 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 05-09-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μέχρι την Παρασκευή 13/9/2019 συνεχίζονται οι εγγραφές των μαθητών/τριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ, μετά την παράταση που ανακοινώθηκε σήμερα.


Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ διαρκεί δύο χρόνια (4 εξάμηνα) και οι μαθητές/τριες τοποθετούνται σε θέσεις μαθητείας που έχουν ήδη εξασφαλιστεί.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης αμείβονται με 21,78 ευρώ ανά ημέρα και έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον Ενδεικτικού Α' Τάξης Λυκείου και ηλικίας έως 23 ετών.

Ο ΟΑΕΔ αναπτύσσει προγράμματα μαθητείας σε 30 σύγχρονες ειδικότητες άμεσα συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας και την αναπτυξιακή προοπτική της κάθε περιοχής. Εφαρμόζεται το διττό σύστημα εκπαίδευσης, με πρόγραμμα που εξελίσσεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων και Μαθητεία σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στις κατά τόπους ΕΠΑ.Σ.

 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 28-05-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι κατά το σχολικό έτος 2019-20 θα εισαχθούν στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Οργανισμού 6.405 μαθητές και μαθήτριες για να εκπαιδευτούν σε 33 ειδικότητες με ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1996-2003.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 18-6-2019 έως 30-8-2019 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

H Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος νέος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Στη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής.

Οι μαθητές και μαθήτριες των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ :

1. Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

2. Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα

3. Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.

4. Αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών

5. Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail: press(ΣΤΟ)oaed.gr

6. Λαμβάνουν- όσοι συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις- επίδομα στέγασης και σίτισης

7. Δικαιούνται Αναβολή Στράτευσης

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

 


 Αριθμ. Πρωτ.:44206/28-05-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το Σχολικό Έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη :
(...)

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την εισαγωγή 6.405 μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2019-2020.

Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας.

Δικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται:

1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

2. Απαραίτητα βιβλία - βοηθήματα

3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.

4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών

5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές

6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις

7. Αναβολή Στράτευσης.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4.

Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και

α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1996 έως 2003

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι–ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ, από 18/6/2019 έως 30/8/2019.

1) Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπομένου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.
Σ’ αυτή την περίπτωση, όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες.

2) Εάν κατά το ως άνω διάστημα δεν επιτευχθεί η συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί έως τη συμπλήρωση του τμήματος όχι όμως πέραν της Παρασκευής 20 Σεπτεμβρίου 2019 (παραμονή έναρξης των μαθημάτων).

3) Εάν δεν συγκεντρωθεί ο προβλεπόμενος από τον κανονισμό των ΕΠΑ.Σ αριθμός εισακτέων (άρθρο 4), οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την πιθανότητα μη λειτουργίας του τμήματος

4) Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που υποβάλλουν αίτηση, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στην ειδικότητα επιλογής τους, μόνο εφόσον προκύψουν κενές θέσεις από τις υπόλοιπες κατηγορίες υποψηφίων και κατά απόλυτη σειρά μορίων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Αίτηση

Ο υποψήφιος μαθητής, μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να συμπληρώνει υποχρεωτικά και το έντυπο «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη σε προτεινόμενες δράσεις».

Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Β) Τίτλο Σπουδών (Πρωτότυπο ή Φωτοτυπία) ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή οποιονδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο , που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο βαθμός προαγωγής.
Τίτλος, στον οποίο δεν αναγράφεται βαθμός, κατά τη διαδικασία μοριοδότησης δεν λαμβάνει μόρια.
Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο Αλλοδαπής, προσκομίζουν απαραίτητα νόμιμη μετάφραση, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από αρμόδια αρχή.

Γ) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
Σημειώνουμε, ότι για την τελική εγγραφή, θα πρέπει να κατατίθεται πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Δ) Επίσημα έγγραφα, (όπως καθορίζονται παρακάτω στην παράγραφο «ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ»), ή φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποχρεωτικά είναι τα: Α, Β, Γ.

Αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν εκπρόθεσμα αίτηση.

Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων ως προς τα φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα προσκομίσουν για τα εξής:

1) Όλα τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από Δημόσιο φορέα γίνονται δεκτά εφόσον είναι ευανάγνωστα.

2) Αντίστοιχα γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

3) Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1985.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. (ν.1599/1985 ή άλλες ποινικές κυρώσεις).

Επισημαίνουμε, ότι ειδικά οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην ΕΠΑ.Σ Σαλαμίνας θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, λόγω της απασχόλησής τους για την πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

Επισημαίνεται ότι:
Οι πολίτες τρίτων χωρών του ν. 4251/14 (ΦΕΚ 80 Α’) και οι πρόσφυγες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4547/2018 (Α΄102), υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (Όπως περιγράφεται στην ενότητα 1)
  • Αποδεικτικό (επιτυχούς ολοκλήρωσης) της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ ή ΓΕΛ (Όπως περιγράφεται στην ενότητα 1)
  • Το δελτίο αιτούντος/δικαιούχου διεθνούς προστασίας
  • Βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον Διοικητή του κέντρου φιλοξενίας ή της δομής φιλοξενίας προσφύγων ή βεβαίωση διαμονής σε άλλη δομή (π.χ. στεγαστικό πρόγραμμα, Μ.Κ.Ο., Δήμους, Διεθνή Οργανισμό).

Οι ομογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου, Τενέδου κ.τ.λ.) γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκομίσουν ¨Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Αλλοδαπού (δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής).
Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ.), οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την Αστυνομία, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους.

Στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολό τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.)

Οι υποψήφιοι που έχουν φοιτήσει σε σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και έχουν τίτλο σπουδών ισότιμο της Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου για να εγγραφούν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ, στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια ότι δύνανται να φοιτήσουν σε Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μάθησης σε χώρο εργασίας της ειδικότητας για την οποία αιτούνται εγγραφή. Σημειώνεται ότι τα προγράμματα Μάθησης σε χώρο εργασίας είναι διαθέσιμα στο portal του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/programmata-matheses-sto-choro-ergasias.


Συνιστάται ιδιαίτερα στους Διευθυντές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας να μη δέχονται αιτήσεις υποψηφίων μαθητών, που η μόνιμη κατοικία τους είναι σε άλλη πόλη, όπου λειτουργεί ΕΠΑ.Σ Μαθητείας με την ειδικότητα, στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν.

Εφόσον όμως στην περιοχή της μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων δεν λειτουργεί ΕΠΑ.Σ με την ειδικότητα της επιλογής τους, η αίτηση θα υποβληθεί στην πλησιέστερη προς αυτούς ΕΠΑ.Σ και δεν θα γίνεται δεκτή από καμία άλλη Σχολή.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ:

α) Με το βαθμό Τίτλου Σπουδών

β) Με κοινωνικά - οικονομικά κριτήρια

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με απόφαση της Διοικήτριας ΟΑΕΔ θα συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή, ανά ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, αποτελούμενη από:
α) Το Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
β) Το νόμιμο αναπληρωτή του Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
γ) Έναν υπάλληλο, εκπαιδευτικό, ο οποίος θα προταθεί από το Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

Έργο της ως άνω επιτροπής θα είναι:
α) Η αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών
β) Η μοριοδότησή τους
γ) Η έκδοση των αποτελεσμάτων

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. Βαθμός τίτλου σπουδών - Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα και ο βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

2. Κοινωνικά κριτήρια - Θα υπολογίζονται αθροιστικά:

• Πολύτεκνοι - 2 μόρια
(Ζητείται: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας,
ή β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ως άνω κριτήριο αφορά και τις τρίτεκνες οικογένειες. Σ’ αυτή την περίπτωση προσκομίζεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

• Χαμηλό Εισόδημα - 1 μόριο
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 9.163€.
Ζητείται φωτοαντίγραφο του τρέχοντος κατά την υποβολή της αίτησης οικονομικού έτους εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

• Ορφανοί από ένα γονέα - 1 μόριο

• Ορφανοί και από τους δύο γονείς - 3 μόρια
(Ζητείται Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει).

• Παραπεμπόμενοι από ιδρύματα - 1 μόριο
(Θα πρέπει η παραπομπή να συνοδεύεται από έκθεση κοινωνικής έρευνας)

• Η ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου - 2 μόρια
(Ζητείται βεβαίωση, ή Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο, ή Επιθεώρηση Εργασίας, ή Ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ κλπ), ότι υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 θα δημοσιοποιηθούν οι πίνακες εισαγομένων και επιλαχόντων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα μόρια των υποψηφίων.

Συγκεκριμένα:

1) Όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων, ανεξαρτήτως του αριθμού τους καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση «Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας» από την οποία και εξάγονται οι πίνακες κατάταξης εισαγομένων και επιλαχόντων υποψηφίων στις 3 Σεπτεμβρίου 2019

2) Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων (στη βάση), προηγούνται οι έχοντες τα περισσότερα μόρια στα κοινωνικά κριτήρια και σε δεύτερη επιλογή τον μεγαλύτερο βαθμό Τίτλου Σπουδών. Στην ιδιαίτερη περίπτωση, που οι ισοβαθμήσαντες έχουν τα ίδια ακριβώς μόρια, (βαθμός και κοινωνικά κριτήρια), θα γίνονται αποδεκτοί προς φοίτηση όλοι.

3) Στην περίπτωση, κατά την οποία υπάρχουν υποψήφιοι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, οι τελικοί πίνακες κατάταξης θα διαχωρίζονται σε πίνακα Α και πίνακα Β. Στον πίνακα Α θα περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες υποψηφίων πλην των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα κατατάσσονται στον πίνακα Β και θα εισάγονται στις ΕΠΑ.Σ, αφού εξαντληθούν οι περιλαμβανόμενοι εισακτέοι στον πίνακα Α, κατά απόλυτη σειρά μορίων.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθούν - εντός 5 εργασίμων ημερών – οι επίσημες εγγραφές των επιτυχόντων μαθητών και θα ολοκληρωθούν με την υπογραφή του Ατομικού τους Δελτίου.

Μετά τη λήξη των εγγραφών και εφόσον έχουν προκύψει κενές θέσεις, καλούνται οι επιλαχόντες κατ΄απόλυτη σειρά μορίων να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων, εντός τριών (3) ημερών

Τα δικαιολογητικά εγγραφής των υποψηφίων μαθητών θα αποτελέσουν και τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να εγγραφούν και επίσημα ως μαθητές, μετά την επιτυχή εισαγωγή τους.

Οι υποψήφιοι, που δεν επελέγησαν, έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν τα δικαιολογητικά τους, υπογράφοντας προς τούτο την αίτησή τους.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Δικαίωμα ένστασης μπορεί να ασκηθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι ενστάσεις θα δικαιωθούν, θα εισαχθούν καθ’ υπέρβαση.

Σημειώνουμε, ότι με Απόφαση Δ.Σ του ΟΑΕΔ θα συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή, για εκδίκαση των ενστάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όσοι μαθητές - τριες εισαχθούν στις ειδικότητες:
1) Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
2) Μαγειρικής Τέχνης
3) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του
5) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
6) Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων
οφείλουν να υποβληθούν σε εξετάσεις, που πρέπει να γίνουν (αν είναι δυνατόν) σε δημόσιο νοσοκομείο και είναι οι εξής:

Α.
1) Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
2) Μαγειρικής Τέχνης
3) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

α) Ακτινογραφία θώρακος
β) Παρασιτολογική κοπράνων
γ) Αυστραλιανό Αντιγόνο

Με τις ως άνω εξετάσεις, (και μια φωτογραφία), οι μαθητές απευθύνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο θα προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, μέχρι και την παραμονή έναρξης των μαθημάτων, ή όποια άλλη ημέρα ορίσει, κατά την κρίση του, ο Δ/ντής της ΕΠΑ.Σ.

Στο ως άνω Πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται, ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό, ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του (υπ’ αριθμ. 35797/4-4-2012 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ 1199/Β/11-4-2012).

Β.
1) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του
2) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
3)Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων

Οφθαλμολογικές εξετάσεις, που θα αποκλείουν τις περιπτώσεις αχρωματοψίας και δυσχρωματοψίας.

Τις ως άνω εξετάσεις οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της επιλογής τους, μέχρι και την παραμονή έναρξης των μαθημάτων ή όποια άλλη ημέρα ορίσει, κατά την κρίση του, ο Δ/ντής της ΕΠΑ.Σ.

Σε όσες από τις παραπάνω (Α-Β) αναφερόμενες περιπτώσεις μαθητών διαπιστώνεται πρόβλημα, η Επιτροπή αξιολόγησης θα προβαίνει σε αλλαγή ειδικότητας, με σύμφωνη γνώμη μαθητών και κηδεμόνων.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
(...) (Μετάβαση στο σχετικό άρθρο)

Οι πιο πάνω Σχολές ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 3475/06), είναι Επαγγελματικές Σχολές, που λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας, η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο (2) χρόνια (4 εξάμηνα) και παρέχεται εντελώς δωρεάν.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με την Εγκύκλιο εισαγωγής σπουδαστών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

Pin It

Εκτύπωση