Ορισμός Αριθμού Μαθητών ανά Ειδικότητα στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2017-2018

(Σύμφωνα με την Εγκύκλιο εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ)

(...)
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης /Τ.Κ. 131 22 τηλ.2102311083, 2102315881) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140 μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
7 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11/Τ.K.12243 τηλ. 2105989452-4) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
6 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
7 Βοηθών Φαρμακείου 20
8 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
9 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφ. Γαλατσίου 15/Τ.K.11141 τηλ.2102287460) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στην ακόλουθη ειδικότητα:
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 60

Στην ΕΠΑ.Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μάνδρα Αττικής /Τ.K.19600 τηλ. 2105542375) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
8 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.K.14122 τηλ.2102816540, 2102819475, 2102817526) θα εισαχθούν διακόσιοι σαράντα (240) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Αργυροχρυσοχοϊας 20
3 Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων 20
4 Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Κομμωτικής Τέχνης 20
7 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
8 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20
9 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
10 Ωρολογοποιίας 20
11 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
12 Βοηθών Φαρμακείου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6/Τ.K.17456 τηλ. 2109915025, 2109963865) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
5 Κομμωτικής Τέχνης 20
6 Μαγειρικής Τέχνης 20
7 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
8 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
9 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ.K.18345 τηλ. 210-4817687) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
4 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ Μαυρομιχάλη 17-19/Τ.K.18545, τηλ. 2104175919 - 2104114648) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Βοηθών Φαρμακείου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη και Κηφισού /Τ.K.18233, τηλ. 210-3474665, 2103478333) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
3 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
4 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας /Τ.K.18900, τηλ. 210-4677784, 2104649826) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 25
2 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 25
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 25
4 Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 25

Στην ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα /Τ.K.81100, τηλ. 22510 - 32444,32618) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20
6 Υπαλλήλων Οικονομικών καθηκόντων 20
7 Κομμωτικής Τέχνης 20
8 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΡΟΔΟΥ (Θ. Σοφούλη 93/Τ.K.85100, τηλ 22410-31077, 22410-22039) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Αισθητικής Τέχνης 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Βασιλικό Χαλκίδας /Τ.K.34002, τηλ. 22210 – 54106, 22210-54107) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
2 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
5 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ (Λ. Καρφά -Λευκωνία /Τ.K.82100, τηλ. 22710 - 29531) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20

*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων 1.880

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην 1η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 721858,) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
2 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
6 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
7 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
8 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
9 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20

Στην 2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 729250, 2310-737551) θα εισαχθούν διακόσιοι είκοσι (220) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
3 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
4 Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 20
5 Κομμωτικής Τέχνης 40
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
7 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
8 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
9 Υφάσματος - Ένδυσης 20
10 Βοηθών Φαρμακείου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΚΚΙΑΣ (Λακκιά Βασιλικών / Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 – 22769, 23960-22771) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73/Τ.K.57013, τηλ. 2310 – 696216, 2310-694612) θα εισαχθούν διακόσιοι εξήντα (260) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αργυροχρυσοχοϊας 20
2 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 40
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
6 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 20
7 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
8 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
9 Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20
10 Μαγειρικής Τέχνης 20
11 Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής 20
12 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας /Τ.K.59100, τηλ. 23310 – 28167, 22397) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
5 Βοηθών Φαρμακείου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Τέρμα Οδού Τερζοπούλου /Τ.K.60100, 23510 – 35165, 23510-25604) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
2 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Βοηθών Φαρμακείου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Καραολή 10/Τ.K.52100, τηλ. 24670 – 84394,24670-81208) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Υφάσματος ένδυσης 20
2 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
3 Επεξεργασίας Γούνας 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16/Τ.K.61100, τηλ. 23410-20896, 23410-20596) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο χλμ. Κοζάνης – Λάρισας /Τ.K.50100, τηλ. 24610 –20041, 24610-20169) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Κομμωτικής Τέχνης 20
5 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
8 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή /Τ.K.50200, τηλ. 24630 – 80444, 24630-80870) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Κομμωτικής Τέχνης 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
7 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
8 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής τοπίου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (3ο χιλ. Φλώρινας /Τ.K.53100, τηλ. 23850 – 44466, 23850-22357) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
2 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Μαγειρικής Τέχνης 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20

* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Μακεδονίας 1.540

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (2ο χιλ. Αλεξ/πολης – Πελαγίας /Τ.K.68100, τηλ. 25510 – 23709, 25510-38155) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Μαγειρικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
3 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
4 Βοηθών Φαρμακείου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΣ (Περιοχή Μυλοποτάμου /Τ.K.66100, τηλ. 25210-81131, 25210-81170) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου 20
5 Κομμωτικής Τέχνης 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 20
8 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιγιάλι Καβάλας /Τ.K.65201, τηλ. 2510-228834,231169) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
6 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
7 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα /Τ.K.69100, τηλ. 25310-24918, 25310-36178) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2/Τ.K.67100, τηλ. 25410- 62833,62825) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
5 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
6 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως/Τ.K.68200, τηλ. 25520 – 23935, 25520-24840) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20

ΕΠΑ.Σ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών - Θεσ/νίκης, Λευκώνας/Τ.K.62100, τηλ. 23210-90720, 23210-90730) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές– τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Μαγειρικής Τέχνης 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 820

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου – Αμφιλοχίας /Τ.K.30100, τηλ. 26410 – 21630, 26410-55314) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου) 20
6 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Πάροδος Σταυροπούλου /Τ.K.30200, τηλ.26310 -51013) θα εισαχθούν σαράντα πέντε) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Μαγειρικής Τέχνης 25
2 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας/Τ.K.21100, τηλ. 27520-28675,28654,27681) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωμα /Τ.K.24100, τηλ. 27210 – 69354,27210-69320) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΠΑΤΡΑΣ (Λεωφ. Αθηνών 89/Τ.K.26500, Ρίο-Πάτρα, τηλ. 2610 – 966904, 2610-966908) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Κομμωτικής Τέχνης 20
5 Μαγειρικής Τέχνης 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
8 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου – Πατρών /Τ.K.27100, τηλ. 26210 – 33012,33154) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
2 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
3 Υφάσματος ένδυσης 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
5 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής 20
6 Αισθητικής Τέχνης 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ (Παρόρι Σπάρτης, Λακωνία / τηλ.27310 -27997, 27310-82270) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Τέρμα Καραϊσκάκη/Περιοχή Σέχι /Τ.K.22100, τηλ. 2710 -233061, 2710-233053, 2710-234608) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Μαγειρικής Τέχνης 20
2 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20

* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου 765.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΡΤΑΣ (Διόδια Άρτας-Πέττα 93/Τ.K.47100, τηλ. 26810 – 70006,22209) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές –τριες στους ακόλουθους τομείς και ειδικότητες :
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Βοηθών Φαρμακείου 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών /Τ.K.45503, τηλ. 26510 – 40858, 26510-48064) θα εισαχθούν διακόσιοι σαράντα (240) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Κομμωτικής Τέχνης 20
6 Μαγειρικής Τέχνης 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
8 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
9 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
10 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
11 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
12 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (3ο χιλιόμετρο Λευκίμης /Τ.K.49100, τηλ. 26610 – 39250, 26610-31160) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
2 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20

*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου 440.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στην ΕΠΑ.Σ ΒΟΛΟΥ (Αθηνών 64 /Τ.K.38500, τηλ. 24210 – 63687,24210-63684) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Κομμωτικής Τέχνης 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
8 Μαγειρικής Τέχνης 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων /Τ.K.43100, τηλ. 24410 – 71560, 24410-71561, 24410-71562) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
5 Βοηθών Φαρμακείου 20
6 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση /Τ.K.35100, τηλ. 22310 -24151, 22310-51231) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10/Τ.K.41447, τηλ. 2410-564667 564650) θα εισαχθούν διακόσιοι σαράντα (240) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Κομμωτικής Τέχνης 20
5 Αισθητικής Τέχνης 20
6 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 20
9 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20
10 Βοηθών Φαρμακείου 20
11 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
12 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20

* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας 660.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Στην ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 /Τ.K.71304, τηλ. 2810 - 250215, 319195) θα εισαχθούν διακόσιοι είκοσι (220) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Μαγειρικής Τέχνης 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
7 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
8 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
9 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
10 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
11 Αισθητικής Τέχνης 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΧΑΝΙΩΝ (Ταυρωνίτης Κισσάμου /Τ.K.73006, τηλ. 28240 – 22314, 28240-22315) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
4 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20

* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης 300.

Οι πιο πάνω Σχολές ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 3475/06), είναι ΕΠΑ.Σ, που λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας, η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο (2) χρόνια (4 εξάμηνα) και παρέχεται εντελώς δωρεάν.

Pin It

Εκτύπωση