edu.klimaka.gr

Ειδικότητες ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ (Πρώην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ) 2022 2023

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΥΠΑ 2022-2023
(Πρώην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)

Αρ.Πρωτ.466487/10-06-2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ.ΥΠ.Α
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση λειτουργίας ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α, για το Σχολικό Έτος 2022 - 2023»

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του ν.4921/2022 (Α΄75) Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.
2) Tις διατάξεις του ν.4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄) όπως ισχύει.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3699/2008 όπως ισχύει.
5) Τις διατάξεις του ν.2434/96 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».
6) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2336/95 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων Οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις».
7) Το Π.Δ. 11/2022 ( Α΄25) Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ).
8) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-4-2005).
9) Τις διατάξεις της με αρ. 102791/2021 (Β΄5832) ΚΥΑ «Κανονισμός Λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ»του ν.4763/2020.
10) Την υπ’ αριθμ. 49718/2021 (ΦΕΚ 3078/Β/2021) ΚΥΑ Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με μετατροπή των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.3475/2006 σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.4763/2020.
11) Την υπ΄αριθμ. 57560/2021 (ΦΕΚ 3552/Β/2021) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κριτήρια επιλογής μαθητών, για εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.4763/2020».
12) Την υπ΄αριθμ. ΦΒ7/108652/Κ3/2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας - Ανάπτυξης & Επενδύσεων- Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (ΦΕΚ 4146/ Β΄/9-9-2021).
13) Την υπ΄άριθμ. 2261/52/19-04-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ σχετικά με «Τροποποίηση της 49718/2021 (ΦΕΚ 3078/Β/2021) ΚΥΑ μετατροπής των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.3475/2006 σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.4763/2020»
14) Τους Κανονισμούς αριθ.1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.
15) Το N.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει.
16) Τη με αρ. πρωτ. C(2014)/10128final/17-12-2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020» (Κωδικός CCI 2014GR059OΡ001), όπως ισχύει.
17) Την με αρ.80168 16-07-2021 Απόφαση εξειδίκευσης εφαρμογής της 41ης ΕΠΠΑ (Επιτροπής Παρακολούθησης) του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" για τη “Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ σχ.έτη 2021-2023” για τους ωφελούμενους ασκούμενους μαθητές της Β΄Τάξης του σχ.έτους 2022-23.
18) Το κόστος για την επιδότηση δαπανών που σχετίζονται με την παροχή βασικών αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης καθώς και το επίδομα της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των εκπαιδευομένων που θα ολοκληρώσουν τη διετή φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2022-23, αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί, με βάση την κλίμακα μοναδιαίου κόστους, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"-ΕΣΠΑ 2014-20 και από Εθνικούς πόρους. Η χρηματοδότηση θα αφορά τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Το ποσό της επιδότησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης αντιστοιχεί σε 16,54 € την ημέρα ανά ασκούμενο μαθητή, σύμφωνα με την υπ. αρ 43069/2022 (ΦΕΚ 2295/Β/10-5-2022) ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την εισαγωγή 6.460 μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (τ.ΟΑΕΔ) για το σχολικό έτος 2022-2023 ανά εκπαιδευτική μονάδα ως εξής:

 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης /Τ.Κ. 131 22 Ίλιον, τηλ. 2102311083, 2102315881) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11/Τ.K.12243 τηλ. 2105989452-4) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα(180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Φαρμακείου 20
3 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
4 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
8 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
9 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφ. Γαλατσίου 15/Τ.K.11141 τηλ. 2102287460, 2102284900) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στην ακόλουθη ειδικότητα:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 60
2 Μαγειρικής Τέχνης 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μάνδρα Αττικής /Τ.K.19600 τηλ. 2105542375) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
6 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
9 Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.K.14122 τηλ. 2102819659, 2102816540, 2102817526) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20
7 Ωρολογοποιίας 20
8 Αργυροχρυσοχοίας 20
9 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6/Τ.K.17456 τηλ. 2109915025, 2109963865) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
8 Μαγειρικής Τέχνης 20
9 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ.K.18345 τηλ. 210-4817687, 2104829882) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
2 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Οδός Δωδώνης – θέση Παπαχωράφι/ ΤΚ 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ τηλ 210-9989421, 210-9989527) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

 
1. Κομμωτικής Τέχνης 20
2. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
3. Βοηθών Φαρμακείου 20
4. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΥΜΗΤΤΟΥ (Θράκης 2& νύν Λεντάκη Ανδρέα 2/Τ.K.17232, τηλ. 210-9765776, 210-9730445) θα εισαχθούν είκοσι (60) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

 
1. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
2. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομείας 20
3. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Βασιλικό Χαλκίδας /Τ.K.34002, τηλ. 22210 – 54106, 22210-54107) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών 20
3 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
4 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
5 Μαγειρικής Τέχνης 20
6 Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής 1.280  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΉΣΩΝ

Στην ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα /Τ.K.81100, τηλ. 22510 - 32444,32618) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Μαγειρικής Τέχνης 20
5 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20
6 Κομμωτικής Τέχνης 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυρομιχάλη 17-19/Τ.K.18545, τηλ. 2104175919 - 2104114648) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Αισθητικής Τέχνης 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη και Κηφισού /Τ.K.18233, τηλ. 210- 3474665, 2103478333) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
5 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
8 Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 20
9 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΡΟΔΟΥ (Θ. Σοφούλη 93/Τ.K.85100, τηλ 22410-31077, 22410-22039) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

ΑΡ. ΜΑΘ
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
5 Μαγειρικής Τέχνης 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας /Τ.K.18900, τηλ. 210-4677784, 2104649826) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 20
4 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ (Λ. Καρφά -Λευκωνία /Τ.K.82100, τηλ. 22710 - 29531) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Μαγειρικής Τέχνης 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Πειραιώς και Νήσων 740  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην 1η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 721858,) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
2 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
6 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
7 Τεχνιτών εργαλειομηχανών 20

Στην 2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 729250, 2310-737551) θα εισαχθούν διακόσιοι είκοσι (220) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
3 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
4 Βοηθών Φαρμακείου 20
5 Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 20
6 Κομμωτικής Τέχνης 40
7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
8 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
9 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
10 Υφάσματος - Ένδυσης 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΚΚΙΑΣ (Λακκιά Βασιλικών / Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 – 22769, 23960-22771) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Φαρμακείου 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73/Τ.K.57013, τηλ. 2310 – 696216, 2310-694612) θα εισαχθούν διακόσιοι εξήντα (260) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αργυροχρυσοχοΐας 20
2 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 40
3 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
4 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
5 Μαγειρικής Τέχνης 20
6 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
7 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 20
8 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
9 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
10 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
11 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
12 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- ΑρχιτεκτονικήςΤοπίου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας /Τ.K.59100, τηλ. 23310 – 28167, 22397) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
5 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
6 Κομμωτικής Τέχνης 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Τέρμα Οδού Τερζοπούλου /Τ.K.60100, 23510 – 35165, 23510-25604) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 ΞενοδοχειακώνΕπιχειρήσεων 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
6 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Καραολή 10/Τ.K.52100, τηλ. 24670 – 84394,24670-81208) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Επεξεργασίας Γούνας 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16/Τ.K.61100, τηλ. 23410-20896, 23410-20596) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο χλμ. Κοζάνης – Λάρισας /Τ.K.50100, τηλ. 24610 –20041, 24610-20169) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνιτών Αέριων Καυσίμων (Φυσικού.Αερίου) 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Εγκαταστάσεων Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
8 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
9 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή /Τ.K.50200, τηλ. 24630 – 80444, 24630-80870) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
8 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (3ο χιλ. Φλώρινας /Τ.K.53100, τηλ. 23850 – 44466, 23850-22357) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Μαγειρικής Τέχνης 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
4 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
5 Κομμωτικής Τέχνης 20
6 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20
* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Μακεδονίας 1.560  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (2ο χιλ. Αλεξ/πολης – Πελαγίας /Τ.K.68100, τηλ. 25510 – 23709, 25510-38155) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Αρτοποιίας- Ζαχαροπλαστικής 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΣ (Περιοχή Μυλοποτάμου /Τ.K.66100, τηλ. 25210- 81131, 25210-81170) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιγιάλι Καβάλας /Τ.K.65201, τηλ. 2510- 228834,231169) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
8 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα /Τ.K.69100, τηλ. 25310-24918, 25310-36178) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
2 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (ΣΑΠΕΣ) 20
4 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) 20
5 Βοηθών Φαρμακείου (ΣΑΠΕΣ) 20
6 Κομμωτικής Τέχνης 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2/Τ.K.67100, τηλ. 25410- 62833,62825) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
5 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
7 Βοηθών Φαρμακείου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως/Τ.K.68200, τηλ. 25520 – 23935, 25520-24840) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20

ΕΠΑ.Σ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών - Θεσ/νίκης, Λευκώνας/Τ.K.62100, τηλ. 23210-90720, 23210-90730) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές– τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 840  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου – Αμφιλοχίας /Τ.K.30100, τηλ. 26410 – 21630, 26410-55314) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
2 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
3 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) 20
4 Κομμωτικής Τέχνης 20
5 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Πάροδος Σταυροπούλου /Τ.K.30200, τηλ.26310 -51013) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Μαγειρικής Τέχνης 20
2 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας/Τ.K.21100, τηλ. 27520-28675,28654,27681) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωμα /Τ.K.24100, τηλ. 27210 – 69354,27210-69320) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΠΑΤΡΑΣ (Λεωφ. Αθηνών 89/Τ.K.26500, Ρίο-Πάτρα, τηλ. 2610 – 966904, 2610-966908) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Μαγειρική Τέχνης 20
7 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου – Πατρών /Τ.K.27100, τηλ. 26210 – 33012,33154) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
6 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ (Παρόρι Σπάρτης, Λακωνία / τηλ.27310 -27997, 27310-82270) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Τέρμα Καραϊσκάκη/Περιοχή Σέχι /Τ.K.22100, τηλ. 2710 -233061, 2710-233053, 2710-234608) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Αρτοποιίας- Ζαχαροπλαστικής 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου
760
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΡΤΑΣ (Διόδια Άρτας-Πέττα 93/Τ.K.47100, τηλ. 26810 – 70006,22209) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές –τριες στους ακόλουθους τομείς και ειδικότητες :

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
4 Μαγειρικής Τέχνης 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών /Τ.K.45503, τηλ. 26510 – 40858, 26510-48064) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Μαγειρικής Τέχνης 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
7 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
8 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (3ο χιλιόμετρο Λευκίμης /Τ.K.49100, τηλ. 26610 – 39250, 26610-31160) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου 320  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στην ΕΠΑ.Σ ΒΟΛΟΥ (Αθηνών 64 /Τ.K.38500, τηλ. 24210-63688, 24210 –63687,24210-63684) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού αερίου) 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
8 Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων /Τ.K.43100, τηλ. 24410 – 71560, 24410-71561, 24410-71562) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση /Τ.K.35100, τηλ. 22310 -24151, 22310-51231) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10/Τ.K.41447, τηλ. 2410-564667 564650) θα εισαχθούν διακόσιοι εξήντα (260) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
8 Αισθητικής Τέχνης 20
9 Μαγειρική Τέχνης 20
10 Ξυλουργών -Επιπλοποιών 20
11 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου 20
12 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού αερίου) 20
13 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας 660.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Στην ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 /Τ.K.71304, τηλ. 2810 - 250215, 319195, 317770) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Μαγειρικής Τέχνης 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΧΑΝΙΩΝ (Ταυρωνίτης Κισσάμου /Τ.K.73006, τηλ. 28240 – 22314, 28240-22315, 28240-22316) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης 280  

Οι Επαγγελματικές Σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) παρέχουν Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 4763/2020), και λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας.

Το δυϊκό σύστημα Μαθητείας που εφαρμόζεται στις ΕΠΑΣ συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την Πρακτική Άσκηση - “εκπαίδευση σε εργασιακούς χώρους”.

Δικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου (υποχρεωτικής εκπαίδευσης) ηλικίας 15 έως 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α παρέχονται:

  1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
  2. Απαραίτητα βιβλία - βοηθήματα
  3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
  4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους η Δ.ΥΠ.Α έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών
  5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
  6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

  1. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.
  2. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου σε τομέα αντίστοιχο με την ειδικότητα τους, μετά την απόκτηση του Πτυχίου τους.

Μετάβαση στην Εγκύκλιο εισαγωγής μαθητών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ

Σχετικά Άρθρα