Ορισμός Αριθμού Μαθητών ανά Ειδικότητα στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2017-2018

(Σύμφωνα με την εγκύκλιο εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ)

(...)
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης /Τ.Κ. 131 22 τηλ.2102311083) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120 μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11/Τ.K.12243 τηλ. 2105989452-4) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
2 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
3 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
8 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφ. Γαλατσίου 15/Τ.K.11141 τηλ.2102287460) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στην ακόλουθη ειδικότητα:
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 60

Στην ΕΠΑ.Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μάνδρα Αττικής /Τ.K.19600 τηλ. 2105542375) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
5 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
6 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
8 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.K.14122 τηλ.2102819672 - 2102816540) θα εισαχθούν διακόσιοι (200)μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Αργυροχρυσοχοϊας 20
3 Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 20
4 Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων 20
5 Κομμωτικής Τέχνης 20
6 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
8 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
9 Ωρολογοποιίας 20
10 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6/Τ.K.17456 τηλ.2109915022) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Μαγειρικής Τέχνης 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
8 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ.K.18345 τηλ. 210-4829882) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
2 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
3 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20

ΕΠΑ.Σ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Δωδώνης, Θέση Παπαχωράφι /Τ.K.. 15344, τηλ.210-6667917) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
3 Βοηθών Φαρμακείου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυρομιχάλη 17-19/Τ.K.18545, τηλ. 2104175919 - 2104126852) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές -τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Ξυλουργών – Επιπλοποιών 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη και Κηφισού /Τ.K.18233, τηλ. 210-3474665) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
4 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας /Τ.K.18900, τηλ. 210-4677784) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 20
4 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα /Τ.K.81100, τηλ. 22510 -32617,32618) θα εισαχθούν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΡΟΔΟΥ (Θ. Σοφούλη 93/Τ.K.85100, τηλ 22410-31077) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Βασιλικό Χαλκίδας /Τ.K.34002, τηλ. 22210 -54106) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
5 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ (Λ. Καρφά -Λευκωνία /Τ.K.82100, τηλ. 22710 - 29531) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
5 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20

*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων 1.940

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην 1η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ.2310 – 721858,) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
3 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
4 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
8 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20

Στην 2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ.2310 – 729220) θα εισαχθούν διακόσιοι είκοσι (220) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
3 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
4 Βοηθών Φαρμακείου 20
5 Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 20
6 Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων 20
7 Κομμωτικής Τέχνης 20
8 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
9 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
10 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
11 Υφάσματος - Ένδυσης 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΚΚΙΑΣ (Λακκιά Βασιλικών / Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 –22769) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
3 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
6 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73/Τ.K.57013, τηλ. 2310 -696216) θα εισαχθούν διακόσιοι (200) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αργυροχρυσοχοϊας 20
2 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
3 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
5 Ξυλουργών – Επιπλοποιών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
9 Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20
10 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας /Τ.K.59100, τηλ. 23310 –28167, 22397) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
6 Βοηθών Φαρμακείου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Τέρμα Οδού Τερζοπούλου /Τ.K.60100, 23510 - 35165) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Καραολή 10/Τ.K.52100, τηλ. 24670 –84394,81208) θα εισαχθούν εξήντα τέσσερις (64) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
2 Επεξεργασίας Γούνας 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16/Τ.K.61100, τηλ. 23410-20896,20596) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο χλμ. Κοζάνης – Λάρισας /Τ.K.50100, τηλ.24610 – 20169,20041) θα εισαχθούν εκατόν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή /Τ.K.50200, τηλ. 24630 -80444) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
8 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (3ο χιλ. Φλώρινας /Τ.K.53100, τηλ. 23850 –44466) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20

* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Μακεδονίας 1.500

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (2ο χιλ. Αλεξ/πολης – Πελαγίας /Τ.K.68100, τηλ. 22510 – 23709,38155) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΣ (Περιοχή Μυλοποτάμου /Τ.K.66100, τηλ. 22210-81131,81302) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων 20
7 Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιγιάλι Καβάλας /Τ.K.65201, τηλ. 2510-228834,231169) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα /Τ.K.69100, τηλ. 25310-24918,36178) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2/Τ.K.67100, τηλ. 25410-62833,62825) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
5 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
6 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως/Τ.K.68200, τηλ. 22520 –23307) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

ΕΠΑ.Σ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών - Θεσ/νίκης, Λευκώνας/Τ.K.62100, τηλ. 23210-90720,90730) θα εισαχθούν εκατό
(100) μαθητές– τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Μαγειρικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
5 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 780

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου – Αμφιλοχίας /Τ.K.30100, τηλ. 26410 – 21630,55314) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
5 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
6 Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Πάροδος Σταυροπούλου /Τ.K.30200, τηλ.26310 -51013) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Μαγειρικής Τέχνης 22
2 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας/Τ.K.21100, τηλ. 27520-28675,28654,27681) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωμα /Τ.K.24100, τηλ. 27210 –69354,69320) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΠΑΤΡΑΣ (Λεωφ. Αθηνών /Τ.K.26000, Ρίο τηλ. 2610 –966904-8) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου – Πατρών /Τ.K.27100, τηλ. 26210 – 33012,33154) θα εισαχθούν εκατό σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Υφάσματος - Ένδυσης 20
7 Βοηθών Φαρμακείου 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ (Παρόρι Σπάρτης, Λακωνία / τηλ.27310 -27997) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Τέρμα Καραϊσκάκη/Περιοχή Σέχι /Τ.K.22100, τηλ. 2710 -233061) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1 Μαγειρικής Τέχνης 20
2 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
3 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20

* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου 860.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΡΤΑΣ (Διόδια Άρτας-Πέττα 93/Τ.K.47100, τηλ. 26810 –70006,22209) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές –τριες στους ακόλουθους τομείς και ειδικότητες :
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Φαρμακείου 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών /Τ.K.45503, τηλ.26510 - 40858) θα εισαχθούν διακόσιοι σαράντα (240) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
3 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 15
4 Κομμωτικής Τέχνης 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 15
6 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
7 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
8 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 15
9 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
10 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
11 Μαγειρικής Τέχνης 20
12 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
13 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 15

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (3ο χιλιόμετρο Λευκίμης /Τ.K.49100, τηλ. 26610 - 39250) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20

* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου 420.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στην ΕΠΑ.Σ ΒΟΛΟΥ (Αθηνών 64 /Τ.K.38500, τηλ. 24210 –63687,63684) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
8 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων /Τ.K.43100, τηλ.24410 – 71560,71561) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Φαρμακείου 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
6 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση /Τ.K.35100, τηλ. 22310 -24151,51231) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
7 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10/Τ.K.41447, τηλ. 2410-564667 564650) θα εισαχθούν διακόσιοι σαράντα (240) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Φαρμακείου 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
7 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
8 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
9 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
10 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
11 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
12 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20

* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας 660.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Στην ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 /Τ.K.71304, τηλ. 2810 - 250215, 319195) θα εισαχθούν διακόσιοι (200) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
9 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
10 Μαγειρικής Τέχνης 20

Στην ΕΠΑ.Σ ΧΑΝΙΩΝ (Ταυρωνίτης Κισσάμου /Τ.K.73006, τηλ. 28240 -22314) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1 Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20

* Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης 212.

Οι πιο πάνω Σχολές ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 3475/06), είναι ΕΠΑ.Σ, που λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας, η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο (2) χρόνια (4 εξάμηνα) και παρέχεται εντελώς δωρεάν.


Εκτύπωση