edu.klimaka.gr

Ειδικότητες ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2021 2022

Εκτύπωση  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2021-2022

(Μετάβαση στην Εγκύκλιο εισαγωγής μαθητών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ)

Αρ.Πρωτ.61595/30-07-2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 56685/21-7-2021 Απόφασης έγκρισης λειτουργίας ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2021-22 »

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,3,6 και 9 του Ν.Δ. 212/69 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του ΟΑΕΔ».
2. Τις διατάξεις του Β.Δ 405/71 «Περί Οργανώσεως, Συγκροτήσεως και Λειτουργίας των Καθηκόντων του ΟΑΕΔ».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Περί αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2336/95 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων Οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2434/96 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».
6. Tις διατάξεις του Ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης».
7. Την υπ’ αριθμ. 49718/2021 (ΦΕΚ 3078/Β/2021) ΚΥΑ Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με μετατροπή των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.3475/2006 σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.4763/2020.
8. Την υπ΄αριθμ. 3919/74/13-7-2021 Απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ «Κριτήρια επιλογής μαθητών, για εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.4763/2020»
9. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄)
11. Την υπ΄αριθμ. 26385/20-2-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης- Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (ΦΕΚ 491 Β΄). Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-4-2005).
12. Τους Κανονισμούς αριθ.1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.
13. Το N.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει.
14. Τη με αρ. πρωτ. C(2014)/10128final/17-12-2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020» (Κωδικός CCI 2014GR059OΡ001), όπως ισχύει.
15. Το κόστος για την επιδότηση δαπανών που σχετίζονται με την παροχή βασικών αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης καθώς και το επίδομα της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των εκπαιδευομένων που έχουν ολοκληρώσει τη διετή φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2021-22 αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί, με βάση την κλίμακα μοναδιαίου κόστους, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"-ΕΣΠΑ 2014-20 και από Εθνικούς πόρους. Η χρηματοδότηση θα αφορά τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
16. Το ποσό της επιδότησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης αντιστοιχεί σε 16,54 € την ημέρα ανά ασκούμενο μαθητή, σύμφωνα με την υπ. αρ 30073/2021 (ΦΕΚ 2181/Β/25-5-2021) ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας, Παιδείας , Ανάπτυξης και Οικονομικών.
17. Την υπ΄αριθμ.56685/21-7-2021 Απόφασης έγκρισης λειτουργίας ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2021-22 »
18. Το από 22/07/2021 αίτημα της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κέρκυρας.

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνοντας και τροποποιώντας εν μέρει την υπ’ αριθμ: 56685/21-7-2021 Απόφαση έγκρισης λειτουργίας ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2021-22, ορίζουμε τα εξής:

Α) Εγκρίνουμε τη λειτουργία ανά ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας των εξής νέων ειδικοτήτων:

 

Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΑ.Σ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20

 

Β) Αυξάνουμε τον αριθμό των εισακτέων από 6.420 σε 6.440 μαθητές/τριες.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 56685/21-7-2021 Απόφαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ


Αρ.Πρωτ.56685/21-07-2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση λειτουργίας ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το Σχολικό Έτος 2021-2022»

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,3,6 και 9 του Ν . Δ. 212/69 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του ΟΑΕΔ» .
2) Τις διατάξεις του Β.Δ 405/71 «Πι:ρί Οργανώσεως, Συγκροτήσεως και Λr.ιτnιφγίας των Καθηκόντων του ΟΑΕΔ».
3) Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Περί αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2336/95 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων Οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξει ς» .
5) Τις διατάξεις του Ν. 2434/96 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».
6) Τις διατάξεις του Ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης».
7) Την υπ' αριθμ. 49718/2021 (ΦΕΚ 3078/8/2021) ΚΥΑ Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με μετατροπή των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.3475/2006 σε ΕΠΑ . Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.4763/2020.
8) Την υπΌριθμ. 3919/74/13-7-2021 Απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ «Κριτήρια επιλογής μαθητών, για εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν . 4763/2020»
9) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 όπως ισχύει.
10) Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α ' )
11)Την υπ'αριθμ . 26385/20-2-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης- Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (ΦΕΚ 491 8').
12) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-4-2005) .
13) Τους Κανονισμούς αριθ.1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.
14) Το Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Ν23-12-2014), όπως ισχύει.
15)Τη με αρ. πρωτ. C(2014)/10128fίnal/17- 12-2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επ ιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020» (Κωδικός CCI 2014GR0590P001), όπως ισχύει.
16) Το κόστος για την επιδότηση δαπανών που σχετίζονται με την παροχή βασικών αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης καθώς και το επίδομα της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των εκπαιδευομένων που έχουν ολοκληρώσει τη διετή φοίτηση στις ΕΠΑ . Σ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2021-22, αναμένεται να συγχρηματοδοτηθ ε ί , με βάση την κλiμακα μοναδιαίου κόστους, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"-ΕΣΠΑ 2014-20 και από Εθνικούς πόρους. Η χρηματοδό1 ηση θα αφορά τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
17) Το ποσό της επιδότησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης αντιστοιχεί σε 16,54 €την ημέρα ανά ασκούμενο μαθητή , σύμφωνα με την υπ. αρ 30073/2021 (ΦΕΚ 2181/Β/25-5-2021) ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την εισαγωγή 6.420 μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2021-2022 ανά εκπαιδευτική μονάδα ως εξής:

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης /Τ.Κ. 131 22 Ίλιον, τηλ. 2102311083, 2102315881) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11/Τ.K.12243 τηλ. 2105989452-4) θα εισαχθούν διακόσιοι (200) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Φαρμακείου 20
3 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
8 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
9 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
10 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφ. Γαλατσίου 15/Τ.K.11141 τηλ. 2102287460, 2102284900) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στην ακόλουθη ειδικότητα: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 60
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μάνδρα Αττικής /Τ.K.19600 τηλ. 2105542375) θα εισαχθούν διακόσιοι (200) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικό Αέριο) 20
5 Τεχνιτών    Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
6 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
9 Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 20
10 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.Κ.14122 τηλ. 2102819659, 2102816540, 2102817526) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητεc : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20
7 Ωρολογοποιίας 20
8 Αργυροχρυσοχοίας 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6/Τ.Κ.17456 τηλ. 2109915025, 2109963865) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές- τριες στις ακόλουθεc ειδικότητεc: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικό Αέριο) 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ . Κ.18345 τηλ. 210-4817687, 2104829882) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
2 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων αυτοκινήτου 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20
4 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυρομιχάλη 17-19/Τ.K.18545, τηλ. 2104175919 - 2104114648) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη και Κηφισού /Τ . Κ . 18233, τηλ. 210-3474665, 2103478333) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
5 Τεχνιτών Μεταλλικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας /Τ.Κ.18900, τηλ. 210-4677784, 2104649826) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 25
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 25
3 Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 25
Στην ΕΠΑ.Σ ΥΜΗΤΤΟΥ (Θράκης 2& νύν Λεντάκη Ανδρέα 2/Τ.K.17232, τηλ. 210-9765776, 210-9730445) θα εισαχθούν είκοσι (20) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :  
1. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα /Τ.K.81100, τηλ. 22510 - 32444,32618) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές- τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20
6 Υπαλλήλων Οικονομικών καθηκόντων 20
7 Κομμωτικής Τέχνης 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΡΟΔΟΥ (Θ. Σοφούλη 93/Τ.Κ.85100, τηλ 22410-31077, 22410-22039) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Βασιλικό Χαλκίδας /Τ.K.34002, τηλ. 22210 – 54106, 22210-54107) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών 20
3 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
4 Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 20
5 Κομμωτικής Τέχνης  
6 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών  
7 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων  
8 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20
9 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ (Λ. Καρφά -Λευκωνία /Τ.K.82100, τηλ. 22710 - 29531) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Μαγειρικής Τέχνης 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Κομμωτικής Τέχνης 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων 1.840  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην 1η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 721858,) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
2 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
6 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Τεχνιτών εργαλειομηχανών 20
Στην 2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 729250, 2310-737551) θα εισαχθούν διακόσιοι (200) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
3 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
4 Βοηθών Φαρμακείου 20
5 Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 20
6 Κομμωτικής Τέχνης 20
7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
8 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
9 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
10 Υφάσματος - Ένδυσης 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΚΚΙΑΣ (Λακκιά Βασιλικών/ Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960- 22769, 23960-22771) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Φαρμακείου 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
4 Τεχντιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73/Τ.K.57013, τηλ. 2310 – 696216, 2310-694612) θα εισαχθούν διακόσιοι είκοσι (240) μαθητές - τριες στις ακόλουθ ες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αργυροχρυσοχοϊας 20
2 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 40
3 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
4 Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής 20
5 Μαγειρικής Τέχνης 20
6 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
7 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 20
8 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
9 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
10 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
11 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας /Τ.Κ.59100 , τηλ. 23310 - 28167, 22397) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
5 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
6 Κομμωτκής Τέχνης 20
7 Τεχνιτών Μεταλλικών κατασκευών 20
8 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) 20
9 Βοηθών Φαρμακείου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Τέρμα Οδού Τερζοπούλου /Τ.K.60100, 23510 – 35165, 23510-25604) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Κομμωτκής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
6 Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπο 20
7 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) 20
8 Βοηθών Φαρμακείου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Καραολή 10/Τ.K.52100, τηλ. 24670 – 84394,24670-81208) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Επεξεργασίας Γούνας 20
3 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16/Τ.K.61100, τηλ. 23410-20896, 23410- 20596) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Γαλακτοκομίας -Τυροκομίας  
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών  
4 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
4 Κομμωτικής Τέχνης 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο χλμ. Κοζάνης – Λάρισας /Τ.K.50100, τηλ. 24610 –20041, 24610-20169) θα εισαχθούν διακόσιοι (200) μαθητές - τριες στι ς ακόλουθες ειδικότητες ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) 20
5 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
6 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
8 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
9 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
10 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή /Τ.K.50200, τηλ. 24630 – 80444, 24630-80870) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
8 Βοηθών Φαρμακείου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (3ο χιλ. Φλώρινας /Τ.K.53100, τηλ. 23850 – 44466, 23850-22357) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Μαγειρικής Τέχνης 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Κομμωτικής Τέχνης 20
6 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
7 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Μακεδονίας 1.740  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (2ο χιλ. Αλεξ/πολης – Πελαγίας /Τ.K.68100, τηλ. 25510 – 23709, 25510-38155) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τpιες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΣ (Περιοχή Μυλοποτάμου /Τ.K.66100, τηλ. 25210- 81131, 25210-81170) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές- τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Βοηθών Γενικής Βpεφονηπιοκομ ίας 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιγιάλι Καβάλας /Τ.K.65201, τηλ. 2510- 228834,231169) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εργων 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
8 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα /Τ.K.69100, τηλ. 25310-24918, 25310-36178) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές- τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
4 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2/Τ.K.67100, τηλ. 25410- 62833,62825) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθnτέc - τpιεc στιc ακόλουθεc ειδικότnτες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως/Τ.K.68200, τηλ. 25520 – 23935, 25520-24840) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
ΕΠΑ.Σ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών - Θεσ/νίκης, Λευκώνας/Τ.K.62100, τηλ. 23210-90720, 23210-90730) θα εισαχθούν εκατόν σpάντα (140) μαθnτέc- τpι εc στιc ακόλουθες ειδικότnτες ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) 20
6 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 740  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου – Αμφιλοχίας /Τ.K.30100, τηλ. 26410 – 21630, 26410-55314) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τpιες στιc ακόλουθες ειδικότnτες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
2 ΥttQλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
3 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
4 Κομμωτικής Τέχνης 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολονιστών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Πάροδος Σταυροπούλου /Τ.K.30200, τηλ.26310 -51013) θα εισαχθούν σαράντα (40) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Μαγειρικής Τέχνης 20
2 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας/Τ.K.21100, τηλ. 27520-28675,28654,27681) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Εγκαταστατών Ψυκτικών Και Κλιματιστικών Έργων 20
6 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωμα /Τ.K.24100, τηλ. 27210 – 69354,27210-69320) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Φαοuακείου 20
3 Αρτοποιίας- Ζαχαροπλαστικής 20
4 Υπαλλήλων Διοικrπικών Καθηκόντων 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΠΑΤΡΑΣ (Λεωφ. Αθηνών 89/Τ.K.26500, Ρίο-Πάτρα, τηλ. 2610 – 966904, 2610-966908) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
7 Αρτοποιίας- Ζαχαροπλαστικής 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου – Πατρών /Τ.K.27100, τηλ. 26210 – 33012,33154) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ (Παρόρι Σπάρτης, Λακωνία / τηλ.27310 -27997, 27310-82270) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Κτιριακών Έργων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Τέρμα Καραϊσκάκη/Περιοχή Σέχι /Τ.K.22100, τηλ. 2710 -233061, 2710-233053, 2710-234608) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου 780.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΡΤΑΣ (Διόδια Άρτας-Πέττα 93/Τ.K.47100, τηλ. 26810 – 70006,22209) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές –τριες στους ακόλουθους τομείς και ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Μαγειρικής Τέχνης 20
6 Βοηθών Φαρμακείου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών /Τ.K.45503, τηλ. 26510 – 40858, 26510-48064) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Μαγειρικής Τέχνης 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
7 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
8 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
9 Αισθητικής Τέχνης 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (3ο χιλιόμετρο Λευκίμης /Τ.K.49100, τηλ. 26610 – 39250, 26610-31160) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου 380.  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στην ΕΠΑ.Σ ΒΟΛΟΥ (Αθηνών 64 /Τ.K.38500, τηλ. 24210 – 63687,24210- 63684) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων /Τ.K.43100, τηλ. 24410 – 71560, 24410-71561, 24410-71562) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού αερίου) 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση /Τ.K.35100, τηλ. 22310 -24151, 22310- 51231) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
6 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10/Τ.K.41447, τηλ. 2410-564667 564650) θα εισαχθούν διακόσιοι σαράντα (240) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
8 Αισθητικής Τέχνης 20
9 Αρτοποιίας- Ζαχαροπλαστικής 20
10 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20
11 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου 20
12 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού αερίου 20
*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας 620.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΣτηνΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 /Τ.K.71304, τηλ. 2810 - 250215, 319195) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηuάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΧΑΝΙΩΝ (Ταυρωνίτης Κισσάμου /Τ.K.73006, τηλ. 28240 – 22314, 28240-22315) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
9 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης 320.  

Οι Επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ παρέχουν Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν.4763/2020), και λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας.

Το δυϊκό σύστημα Μαθητείας που εφαρμόζεται στις ΕΠΑΣ συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την Πρακτική Άσκηση- "εκπαίδευση σε εργασιακούς χώρους".

Δικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου (υποχρεωτικής εκπαίδευσης) ηλικίας 15 έως 23 ετών , οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης , εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται:

  1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
  2. Απαραίτητα βιβλία - βοηθήματα
  3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
  4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών
  5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
  6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.

Β. Εγγραφής στην Β' Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου σε τομέα αντίστοιχο με την ειδικότητα τους, μετά την απόκτηση του Πτυχίου τους.

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και

  1. Κατέχουν απολυτήριο τουλάχιστον Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών.
  2. Έχουν γεννηθεί τα έτη 1998 έως 2006.

Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών εγγραφής. το χρονικό διάστημα εγγραφών . την ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Μετάβαση στην Εγκύκλιο εισαγωγής μαθητών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ


Εκτύπωση