edu.klimaka.gr

Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΜΔΒ) ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΨΒΔΒ)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 6712/2022

Αριθμ. 160159/ΓΔ4
Δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), δομή, οργάνωση και περιεχόμενο αυτών, προϋποθέσεις, προδιαγραφές, χαρακτηριστικά, κριτήρια και διαδικασία ένταξης, τροποποίησης, μεταβολής ή απένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., υποβολή και εξέταση διοικητικών προσφυγών κατά των συναφών πράξεων και όργανα ελέγχου τους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 84 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136) και ιδίως την παρ. 20 αυτού.
2. Το άρθρο 121 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 251).
3. Τον ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
4. Τον ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).
5. Τον ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
6. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).
7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
8. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
10. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
11. Το άρθρο 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
12. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 διόρθωση σφάλματος Α’ 126).
15. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
16. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
17. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
18. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
19. Την υπ’ αρ. 42/01.08.2022 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
20. Την υπ’ αρ. 2936/01.08.2022 εισήγηση (πράξη 36/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»).
21. Την ανάγκη ρύθμισης ζητημάτων σχετικά με τις διαδικασίες δημιουργίας, συγκρότησης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης του Μ.Δ.Β. και της Ψ.Β.Δ.Β., τη δομή και οργάνωση του Μ.Δ.Β. και της Ψ.Β.Δ.Β., τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μ.Δ.Β. για κάθε συγκεκριμένο βιβλίο, τις ειδικότερες προϋποθέσεις, προδιαγραφές, χαρακτηριστικά και κριτήρια, καθώς και τη διαδικασία ένταξης, τροποποίησης, μεταβολής και απένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., τις ειδικότερες προϋποθέσεις, τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης, καθώς και τα όργανα ελέγχου των διοικητικών προσφυγών κατά των αποφάσεων ένταξης, απένταξης και καθορισμού της τιμής αναφοράς, το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 και των συμφωνητικών της παρ. 9 του ίδιου άρθρου.
22. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/716/158868/Β1/21.12.2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας υπουργικής απόφασης νοούνται ως:

1. «Διδακτικά βιβλία»: όλα τα βιβλία, έντυπα ή ψηφιακά, τα οποία χρησιμοποιούνται από μαθητές των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα ωρολόγια προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών.

2. «Διδακτικό πακέτο»: το σύνολο των διδακτικών βιβλίων ενός μαθήματος και ιδίως το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών, τα οποία καλείται να υποβάλει προς αξιολόγηση ένας δημιουργός, συγγραφέας, εκδότης και εν γένει δικαιούχος, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021.

3. «Ένταξη διδακτικού βιβλίου στο Μητρώο Διδικτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.).»: η καταχώριση των περιγραφικών στοιχείων και μεταδεδομένων των διδακτικών βιβλίων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στην παρ. 7, στο Μ.Δ.Β., με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

4. «Ένταξη διδακτικού βιβλίου στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.)»: η ανάρτηση και δημοσίευση στην Ψ.Β.Δ.Β. του ψηφιακού διδακτικού βιβλίου και η τεκμηρίωση με μεταδεδομένα των ψηφιακών μορφών του διδακτικού βιβλίου και των μαθησιακών αντικειμένων τους.

5. «Απένταξη διδακτικού βιβλίου από το Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β.»: η διαγραφή του από το Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ι.Ε.Π.

6. «Έντυπο διδακτικό βιβλίο» ή «τεύχος προς εκτύπωση»: η μορφή του διδακτικού βιβλίου που περιλαμβάνει συνολικά το κείμενο του βιβλίου, όπως αυτό αποτυπώνεται και ψηφιακά στο ψηφιακό διδακτικό βιβλίο, καθώς και τους συνδέσμους σε μορφή αναγνώσιμη και γραμμωτούς κώδικες γρήγορης απόκρισης (QR codes), διά των οποίων γίνεται η παραπομπή στο συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό.

7. «Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.)»: ένα σύστημα ένταξης και καταχώρισης περιγραφικών στοιχείων και μεταδεδομένων των διδακτικών βιβλίων, όπως: α) κωδικός ένταξης βιβλίου, β) κωδικός έκδοσης βιβλίου, γ) τύπος σχολείου, δ) μάθημα, ε) τάξη, στ) τίτλος βιβλίου, ζ) κατηγορία βιβλίου, η) τεύχος, θ) Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (International Standard Book Number - ISBN), ι) έτος έκδοσης, ια) συγγραφείς, ιβ) δικαιούχος συγγραφής, ιγ) εικονογράφηση εξωφύλλου, ιδ) υπουργική απόφαση ένταξης, ιε) υπουργική απόφαση τροποποίησης, ιστ) υπουργική απόφαση απένταξης των διδακτικών βιβλίων, υπό μορφή εμπλουτιζόμενου καταλόγου.

8. «Τιμή αναφοράς κάθε βιβλίου για κάθε μάθημα και τάξη»: το κόστος ένταξης και χρήσης του, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων της παρ. 11 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021.

9. «Τροποποίηση διδακτικού βιβλίου»: κάθε αλλαγή ή μεταβολή του περιεχομένου του και ιδίως στο κείμενο ή στο συνδεδεμένο με αυτό συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό, η οποία λαμβάνει χώρα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.

10. «Συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό»: κάθε μαθησιακό ψηφιακό υλικό (μαθησιακό αντικείμενο), το οποίο συνδέεται με το κείμενο ενός διδακτικού βιβλίου κατά τρόπον ώστε να καθίσταται αναπόσπαστο μέρος αυτού.

11. «Σύστημα Υποβολής Βιβλίων»: το ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο υποβάλλονται τα προς αξιολόγηση ψηφιακά βιβλία, το ψηφιακό προ εκτυπωτικό υλικό τους και τα μεταδεδομένα αυτών. Συνιστά το περιβάλλον υποβολής, τεκμηρίωσης με μεταδεδομένα, αξιολόγησης και διαχείρισης του ψηφιακού προ εκτυπωτικού υλικού και των ψηφιακών βιβλίων.

12. «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β)»: το ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο ενυπάρχουν σε ψηφιακή μορφή τα ψηφιακά διδακτικά βιβλία και τα μεταδεδομένα αυτών, που είναι ενταγμένα και καταχωρημένα στο Μ.Δ.Β. Συνιστά το περιβάλλον ανάρτησης, τεκμηρίωσης με μεταδεδομένα, δημοσίευσης και διαχείρισης, καθώς επίσης και υποσύστημα αναζήτησης, πλοήγησης και προβολής των διδακτικών βιβλίων και των μαθησιακών αντικειμένων.

13. «Ψηφιακό διδακτικό βιβλίο»: η ψηφιακή μορφή του διδακτικού βιβλίου, η οποία περιλαμβάνει το κείμενο του βιβλίου, το διασυνδεδεμένο συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό και τα μεταδεδομένα τους. 14. «Ψηφιακό προ εκτυπωτικό υλικό βιβλίου»: το ψηφιακό υλικό που απαιτείται για την εκτύπωση του βιβλίου και περιλαμβάνει ψηφιακά αρχεία κειμένου και συνοδευτικού υλικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Άρθρο 2
Δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων

1. Η δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) του άρθρου 84 του ν. 4823/2021, στο οποίο καταχωρίζεται το σύνολο των διδακτικών βιβλίων, τα οποία έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ακόλουθες διατάξεις.

2. Το Ι.Ε.Π. είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη του Μ.Δ.Β.

Άρθρο 3
Ειδικότερη δομή και οργάνωση του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων

1. Το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) υποδιαιρείται σε υπομητρώα, τα οποία αντιστοιχούν σε καθένα από τα μαθήματα, που διδάσκονται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν, σε μορφή εμπλουτιζόμενου καταλόγου, το σύνολο των διδακτικών βιβλίων, τα οποία χρησιμοποιούνται από μαθητές των προαναφερόμενων σχολικών μονάδων, κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από τα εκάστοτε ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα και προγράμματα σπουδών.

2. Το Μ.Δ.Β. διαλειτουργεί με την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.) και άλλα συστήματα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») μέσω Διεπαφής/Διασύνδεσης Προγραμματισμού Εφαρμογών (Αpplication Programming Interface - A.P.I.) για τη μεταβίβαση δεδομένων μεταξύ των παραπάνω συστημάτων με τυποποιημένο τρόπο.

Άρθρο 4
Στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων

Κάθε διδακτικό βιβλίο, το οποίο εντάσσεται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) διακρίνεται με βάση τουλάχιστον τα ακόλουθα περιγραφικά στοιχεία και μεταδεδομένα: α) κωδικός ένταξης βιβλίου, β) κωδικός έκδοσης βιβλίου, γ) τύπος σχολείου, δ) μάθημα, ε) τάξη, στ) τίτλος βιβλίου, ζ) κατηγορία βιβλίου, η) τεύχος, θ) Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (International Standard Book Number (ISBN), ι) έτος έκδοσης, ια) συγγραφείς, ιβ) δικαιούχος συγγραφής, ιγ) εικονογράφηση εξωφύλλου, ιδ) υπουργική απόφαση ένταξης, ιε) υπουργική απόφαση τροποποίησης, ιστ) υπουργική απόφαση απένταξης.

’Αρθρο 5
Ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων

1. Η ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.) του άρθρου 84 του ν. 4823/2021, η οποία περιλαμβάνει τα διδακτικά βιβλία, που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.), στις προβλεπόμενες ψηφιακές μορφές, τα συνοδευτικά μαθησιακά αντικείμενα και τα μεταδεδομένα αυτών, γίνεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), το οποίο έχει και την ευθύνη για τις τεχνικές προδιαγραφές της Ψ.Β.Δ.Β, στις οποίες περιλαμβάνονται το σχήμα των μεταδεδομένων της και των τεχνικών προδιαγραφών των ψηφιακών μορφών των βιβλίων και των μαθησιακών αντικειμένων.

2. Την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για την ένταξη και διαχείριση του υλικού της Ψ.Β.Δ.Β. έχει το Ι.Ε.Π. Τα στοιχεία των λεξιλογίων για την τεκμηρίωση των πεδίων μεταδεδομένων και οι τιμές των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης, που αφορούν σε επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα των βιβλίων στην Ψ.Β.Δ.Β. ορίζονται από το Ι.Ε.Π..

3. Η Ψ.Β.Δ.Β. παρέχει διαλειτουργικότητα μέσω των μεταδεδομένων της και προτύπων διεπαφών (Α.P.I.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Άρθρο 6
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

1. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων, τα οποία θα ενταχθούν στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β), ύστερα από αξιολόγηση. Η πρόσκληση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») και της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου.

2. Στην πρόσκληση της παρ. 1 αναφέρονται ιδίως οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των βιβλίων, οι επιστημονικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις ένταξης, το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των παραδοτέων από τους ενδιαφερόμενους.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία που αφετηριάζει η πρόσκληση της παρ. 1 έχουν: α) φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών προσώπων,συγγραφικές ομάδες, τα οποία διαθέτουν επιστημονική ή εκπαιδευτική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό ένταξη διδακτικού βιβλίου και β) νομικά πρόσωπα και λοιπές νομικές οντότητες ή κοινοπραξίες ή ενώσεις νομικών προσώπων ή οντοτήτων, τα οποία ασκούν δραστηριότητες σχετικές ή συναφείς με την εκπαίδευση ή με τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων. Τα φυσικά πρόσωπα, που με οιαδήποτε σχέση έχουν συμβληθεί ή θα συμβληθούν ή καθοιονδήποτε τρόπο θα συμπράξουν με τα νομικά πρόσωπα και τις οντότητες του πρώτου εδαφίου ή τις κοινοπραξίες ή ενώσεις τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συγγραφή ή σύνταξη υπό ένταξη διδακτικού βιβλίου θα πρέπει να διαθέτουν επιστημονική ή εκπαιδευτική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό ένταξη διδακτικού βιβλίου. Στις ομάδες του πρώτου και δεύτερου εδαφίου δύναται να συμμετάσχουν επικουρικά και κατηγορίες εμπειρογνωμόνων, γραφίστες, επιμελητές κειμένων, πληροφορικοί και λοιπές ειδικότητες, οι οποίες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της τελικής μορφής του βιβλίου, που θα υποβληθεί.

4. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, η οποία αρχίζει από την επομένη της τελευταίας ανάρτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 1, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, με την οποία δηλώνουν:

  1. τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου, των συγγραφέων, της συγγραφικής ομάδας ή της σύμπραξης, όπου αυτή υπάρχει.Σε περίπτωση συγγραφικής ομάδας, κάθε μέλος υποβάλλει υπογεγραμμένη και θεωρημένη, ως προς το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση ως προς τη συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα και αποδοχή των όρων συμμετοχής, που αναγράφονται στην πρόσκληση,
  2. στοιχεία επάρκειας της επιστημονικής ή εκπαιδευτικής εμπειρίας των συγγραφέων,
  3. το ενδιαφέρον τους για την υποβολή διδακτικού βιβλίου στο αντίστοιχο μάθημα,
  4. ότι θα παραδώσουν τις προβλεπόμενες μορφές του διδακτικού βιβλίου τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, που προβλέπονται στο άρθρα 14 επ. και τα προσαρτημένα παραρτήματα, εντός των χρονοδιαγραμμάτων ή προθεσμιών που θα καθορίζοται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 1 και σύμφωνα με τις λοιπές απαιτήσεις της.

Οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τη συγγραφή βιβλίων σε περισσότερα του ενός μαθήματα, οπότε υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση ανά μάθημα.

5. Το Ι.Ε.Π., σε συνεργασία με το Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», καθορίζει και εισηγείται τις ειδικότερες διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 1, στην οποία και ενσωματώνονται.

6. Τα στοιχεία της αίτησης ορίζονται λεπτομερώς στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και περιλαμβάνουν ιδίως στοιχεία ταυτοποίησης και επάρκειας. Ως στοιχεία επάρκειας επιστημονικής εμπειρίας θεωρούνται οι πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών, που είναι συναφείς συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του βιβλίου που υποβάλλεται. Ως στοιχεία επάρκειας εκπαιδευτικής εμπειρίας θεωρούνται οι βεβαιώσεις εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής προϋπηρεσίας ή εμπειρίας, που είναι συναφής με τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου του υπό ένταξη διδακτικού βιβλίου ή η συγγραφή, σχετικών με αυτό βιβλίων.

7. Το Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έχει την ευθύνη της τεχνικής ανάπτυξης και υποστήριξης σχετικής εφαρμογής, στην οποία θα υποβληθούν οι ανωτέρω αιτήσεις.

8. Οι αιτήσεις συμμετοχής, που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα εξετάζονται από το Ι.Ε.Π.. Το Διοικητικό Συμβούλιό (Δ.Σ.) του αποφασίζει αιτιολογημένα, ως προς την εν γένει επάρκειά τους, και αναλόγως τις δέχεται ή τις απορρίπτει. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., με συνημμένο τον κατάλογο εκείνων των αιτήσεων που έγιναν δεκτές, κοινοποιείται στο Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 4. Επίσης κατάλογος των αιτήσεων, που απερρίφθησαν, στον οποίο αναγράφεται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου ή οποιοδήποτε άλλο αριθμητικό δεδομένο, που αποδεικνύει την υποβολή τους, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου.

Άρθρο 7
Ανάρτηση αξιολογούμενου υλικού

1. Η ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Συστήματος Υποβολής Βιβλίων, στο οποίο υποβάλλονται το ψηφιακό προ εκτυπωτικό υλικό, τα ψηφιακά διδακτικά βιβλία και τα μεταδεδομένα τους, γίνεται από το Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), το οποίο έχει και την ευθύνη για τις τεχνικές προδιαγραφές.

2. Το Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» αποδίδει στους αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές, μοναδικά στοιχεία ανά αίτηση για την πρόσβασή τους στο Σύστημα Υποβολής Βιβλίων, προκειμένου να αναρτήσουν το διδακτικό βιβλίο, που πρόκειται να αξιολογηθεί, κείμενο και συνδεδεμένο με αυτό συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό. Τα μοναδικά στοιχεία αποδίδονται στον αιτούντα ή στους αιτούντες, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, ή στον νόμιμο εκπρόσωπο των αιτούντων νομικών προσώπων ή των αιτουσών νομικών οντοτήτων ή των αιτουσών κοινοπραξιών ή ενώσεων νομικών προσώπων ή οντοτήτων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απόφασης και του καταλόγου της παρ. 8 του άρθρου 6.

3. Οι αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές και νομίμως συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία, αναρτούν στο ψηφιακό Σύστημα Υποβολής Βιβλίων: α) το διδακτικό βιβλίο σε όλες τις προβλεπόμενες ψηφιακές μορφές, β) το ψηφιακό συμπληρωματικό υλικό (μαθησιακά αντικείμενα), γ) το ψηφιακό προ εκτυπωτικό υλικό και δ) τα μεταδεδομένα όλων των στοιχείων, που υποβάλλονται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν περιληφθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 6. Οι αιτούντες, που νομίμως συμμετείχαν υλοποιούν τις διασυνδέσεις των ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων στο σώμα των ψηφιακών μορφών των διδακτικών βιβλίων, δημιουργούν και ενσωματώνουν τους γραμμωτούς κώδικες γρήγορης απόκρισης (QR Codes) στο σώμα του ψηφιακού προ εκτυπωτικού υλικού και υποβάλλουν σε τελική μορφή όλες τις προβλεπόμενες μορφές του διδακτικού βιβλίου τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των άρθρων 14 επ. και των παραρτημάτων που προσαρτώνται. Δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους τους για την εκτύπωση του διδακτικού βιβλίου ή για τη δημοσίευσή του στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.).

4. Η ανάρτηση των ψηφιακών μορφών διδακτικών βιβλίων περιλαμβάνει: α) την ανάρτηση των φυσικών πόρων όλων των ζητούμενων ψηφιακών μορφών διδακτικών βιβλίων και β) την ανάρτηση του εικονιδίου του κάθε βιβλίου (thumbnail).

5. Η τεκμηρίωση των ψηφιακών μορφών διδακτικών βιβλίων με μεταδεδομένα ακολουθεί το διεθνές πρότυπο IEEE LOM (IEEE 1484.12.1-2002 - Standard for Learning Object Metadata) και ειδικότερα, το Greek LOM-GR application profile (https://en.wikipedia.org/wiki/ Learning_object_metadata). Για κάθε ψηφιακή μορφή πρέπει να συμπληρωθούν τουλάχιστον τα υποχρεωτικά στοιχεία (μεταδεδομένα), όπως προσδιορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 6.

6. Μετά την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης των ψηφιακών μορφών των διδακτικών βιβλίων με τουλάχιστον τα υποχρεωτικά στοιχεία (μεταδεδομένα) τεκμηρίωσης, πρέπει να γίνει υποβολή (submit). Με την υποβολή τους παράγεται το μοναδικό αναγνωριστικό (handle) για το βιβλίο αυτό.

7. Κάθε βιβλίο, που αναρτάται στο Σύστημα Υποβολής Βιβλίων, για να αξιολογηθεί προκειμένου να ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψ.Β.Δ.Β., πρέπει να πληροί σωρευτικά τις γενικές προδιαγραφές και κατευθυντήριες αρχές, τις τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 14 επ. και τα παραρτήματα που προσαρτώνται, καθώς και τις ειδικές προδιαγραφές που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 6 και τα παραρτήματα ή λοιπά κείμενα, που επισυνάπτονται σ’ αυτή.

Άρθρο 8
Αξιολόγηση των υποβληθέντων βιβλίων

1. Μετά τη λήξη του χρονοδιαγράμματος ή της προθεσμίας που τίθεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ.1 του άρθρου 6, εντός των οποίων θα πρέπει να έχουν κατατεθεί τα βιβλία, οι συμμετέχοντες δεν δύνανται να αναρτήσουν επιπλέον υλικό στο Σύστημα Υποβολής Βιβλίων. Σε αξιολόγηση για την ένταξή του ή μη στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.) υπόκειται μόνο το υλικό, που εγκαίρως και μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του θα έχει αναρτηθεί στο ψηφιακό Σύστημα Υποβολής Βιβλίων.

2. Με βάση τις γενικές προδιαγραφές, τις τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας, που ορίζονται στα άρθρα 14 επ. και τα προσαρτημένα παραρτήματα, καθώς και τις ειδικές προδιαγραφές που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 6 και τα παραρτήματα ή λοιπά συνημμένα σ’ αυτή κείμενα, τα βιβλία, που έχουν κατατεθεί, αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες συνιστώνται ανά γνωστικό αντικείμενο. Ανάλογα με το πλήθος των βιβλίων, για τα οποία έχει δηλωθεί ενδιαφέρον σε ένα γνωστικό αντικείμενο, δύναται να συσταθούν περισσότερες της μιας επιστημονικές επιτροπές. Στις επιτροπές συμμετέχουν και τεχνικοί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι προβαίνουν σε έλεγχο συμμόρφωσης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που αφορούν στην εκτύπωση ή την ψηφιακή μορφή των παραδοτέων βιβλίων, καθώς και του συμπληρωματικού ψηφιακού υλικού που συνδέεται με αυτά.

3. Για τη σύσταση και συγκρότηση των επιστημονικών επιτροπών της παρ. 2, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μετά τη λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 6, εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σ’ αυτές μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), εκπαιδευτικοί και άλλοι επιστήμονες αυξημένων προσόντων και γνώσεων στο επιστημονικό και παιδαγωγικό αντικείμενο του μαθήματος ή γνωστικού αντικειμένου, για το οποίο συνιστώνται, και τίθενται τα ειδικότερα κριτήρια και προδιαγραφές επάρκειας, που μπορεί να είναι ιδίως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, συγγραφικό-ερευνητικό έργο, στο οποίο δύναται να συγκαταλέγονται ιδίως βιβλία, δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, καθώς και διδακτική εμπειρία. Οι επιστημονικές επιτροπές ορίζονται τετραμελείς και σε αυτές περιλαμβάνεται και ο τεχνικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος στερείται αποφασιστικής ψήφου. Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει τουλάχιστον ένας/ μία εν ενεργεία εκπαιδευτικός αυξημένων προσόντων και γνώσεων στο επιστημονικό και παιδαγωγικό αντικείμενο του μαθήματος/γνωστικού αντικειμένου, για το οποίο η επιτροπή συνιστάται. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εμπειρογνωμόνων πρέπει να μην σχετίζονται με τη συγγραφική διαδικασία των βιβλίων, που είναι υποψήφια για ένταξη.

4. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις επιστημονικές επιτροπές καταθέτουν αίτηση σε ψηφιακή εφαρμογή, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οποία συγκαταλέγονται ιδίως τα εξής: α) βιογραφικό σημείωμα, β) ακαδημαϊκοί τίτλοι, γ) βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και δ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν σχετίζονται με τη συγγραφική διαδικασία των βιβλίων, που είναι υποψήφια για ένταξη, ούτε συντρέχει οιοδήποτε άλλο κώλυμα συμμετοχής στις επιτροπές. Την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για το περιεχόμενο των αιτήσεων των αιτούντων αξιολογητών έχει το Ι.Ε.Π. Την ευθύνη για τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική ανάπτυξη και διαχείριση, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της ψηφιακής εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων αξιολογητών έχει το Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»). Τα μέλη των επιτροπών,στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τεχνικοί εμπειρογνωμόνες, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π.

5. Για την αξιολόγηση των υποψήφιων μελών των επιστημονικών επιτροπών συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.. Σε αυτές συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π., ομότιμοι καθηγητές, εκπαιδευτικοί και άλλοι επιστήμονες αυξημένων προσόντων, που διαθέτουν ιδίως μεταπτυχιακές σπουδές ή συναφές συγγραφικό-ερευνητικό έργο, σύμβουλοι του Ι.Ε.Π., στελέχη του Ι.Τ.Υ.Ε.«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Οι επιτροπές έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις των υποψηφίων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της παρ. 4 και, μετά το πέρας των εργασιών τους, υποβάλλουν σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

6. Κατά την αξιολόγηση κάθε διδακτικού βιβλίου, που υποβλήθηκε, οι επιστημονικές επιτροπές εξετάζουν την επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα και εγκυρότητά του, συμπεριλαμβανομένου του συμπληρωματικού ψηφιακού υλικού. Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες των επιστημονικών επιτροπών ελέγχουν τις προδιαγραφές, που σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βιβλίων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτύπωση και την ψηφιακή μορφή των βιβλίων και τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στο συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό. Για την υλοποίηση της αξιολόγησης αποκτούν πρόσβαση στο υλικό, που έχει υποβληθεί από τους συμμετασχόντες συγγραφείς στο Σύστημα Υποβολής Βιβλίων, αξιοποιώντας τα εργαλεία και το σύνολο των δυνατοτήτων που τους παρέχει το σύστημα. Αξιολογική κρίση των επιστημονικών επιτροπών που αγνοεί ή δεν συνάδει με το πόρισμα του ελέγχου των οικείων εμπειρογνωμόνων αιτιολογείται ειδικώς στο σχετικό πρακτικό.

7. Εντός διμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων κάθε επιτροπή έχει την ευχέρεια να ζητήσει εγγράφως, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και επί αποδείξει, από τους συμμετασχόντες/ σχούσες συγγραφείς ήσσονος σημασίας διορθώσεις στη μορφή και στο περιεχόμενο του βιβλίου, που αξιολογείται όπως, τυποτεχνικές ή άλλες ήσσονος σημασίας αβλεψίες, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη του έγγραφου αιτήματος της επιτροπής.

8. Κάθε βιβλίο που πληροί σωρευτικά τις τεθείσες γενικές και ειδικές προδιαγραφές και τα τεθέντα χαρακτηριστικά και κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας, γενικά και ειδικά, προτείνεται προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάθε βιβλίου η επιστημονική επιτροπή συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την ένταξη ή μη του βιβλίου στο Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β.

Άρθρο 9
Ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

1. Το πρακτικό της επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με βάση την απόφαση έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης και αφού υπογραφεί το συμφωνητικό του άρθρου 13, το Ι.Ε.Π. εισηγείται την ένταξη του βιβλίου στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλιων (Μ.Δ.Β.) και την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.) και εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων απόφαση, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π. και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»).

2. Το υλικό, το οποίο έχει υποβληθεί και δεν έχει εγκριθεί προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. παραμένει στο Σύστημα Υποβολής Βιβλίων, χωρίς να είναι διαθέσιμο προς οποιαδήποτε χρήση.

3. Το Ι.Ε.Π. έχει πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων που υποβάλλονται στο Σύστημα Υποβολής Βιβλίων με δικαίωμα ανάγνωσης (read-only) μέσω διεπαφής χρήστη, καθώς και σε όλες τις εφαρμογές και υπηρεσίες, που σχετίζονται με τις διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης των διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. Ειδικά για την αξιολόγηση, το Ι.Ε.Π. έχει τα δικαιώματα και την ευθύνη της ανάθεσης βιβλίων και αρμοδιοτήτων για την αξιολόγησή τους στους αξιολογητές. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ του Ι.Ε.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

’Αρθρο 10
Προϋποθέσεις και διαδικασία τροποποίησης και μεταβολής διδακτικών βιβλίων, ενταγμένων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

1. Ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι διδακτικού βιβλίου, το οποίο έχει ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), δύναται να υποβάλουν βελτιωμένη εκδοχή του βιβλίου προς αξιολόγηση, εάν σχετική αίτησή τους εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και εφόσον δεν είναι δυνατή η προσβολή της απόφασης ένταξης αυτού ή δεν εκκρεμεί οιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία κατά της απόφασης αυτής.

2. Είναι δυνατή η επουσιώδης τροποποίηση βιβλίου ενταγμένου στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως και αναγκαίες επικαιροποιήσεις ενός τέτοιου βιβλίου, μετά από απόφαση του Δ.Σ του Ι.Ε.Π. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η σχετική απόφαση γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο και επί αποδείξει αφενός στον δικαιούχο ή στους δικαιούχους, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν στις τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις που αποφασίστηκαν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την επομένη της γενομένης γνωστοποίησης, και αφετέρου στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»).

3. Αν το Ι.Ε.Π. γνωμοδοτεί ότι υφιστάμενα διδακτικά βιβλία, μετά από τροποποιήσεις, βελτιώσεις, προσθήκες, εμπλουτισμό, είναι δυνατόν να ενταχθούν στο Μ.Δ.Β., δύναται να προβεί στην απαραίτητη επικαιροποίησή τους προκειμένου να ενταχθούν σ’ αυτό, είτε με ίδια μέσα είτε με απευθείας ανάθεση της παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών ή εργασιών, αν το ύψος της αξίας τους εμπίπτει εντός των ορίων που ο νόμος την επιτρέπει.

Άρθρο 11
Προϋποθέσεις και διαδικασία απένταξης διδακτικών βιβλίων από το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

Η απένταξη ενός βιβλίου είναι δυνατή με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ιδίως σε περίπτωσεις: α) κατάργησης του μαθήματος το οποίο υποστηρίζεται διδακτικά από το εν λόγω βιβλίο, β) επιγενόμενης ασυμβατότητας του βιβλίου προς το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα σπουδών, (γ) μη υλοποίησης ή μη έγκαιρης υλοποίησης από τον δικαιούχο ή τους δικαιούχους των τροποποιήσεων ή επικαιροποιήσεων που έχουν αποφασισθεί ή εγκριθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Διοικητική προσφυγή και όργανα ελέγχου της

Άρθρο 12
Ενδικοφανής προσφυγή κατά των αποφάσεων ένταξης ή απένταξης ή καθορισμού της τιμής αναφοράς των διδακτικών βιβλίων

1. Κατά των αποφάσεων ένταξης ή απένταξης ή καθορισμού της τιμής αναφοράς των διδακτικών βιβλίων προβλέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 (Α’ 136). Δικαίωμα προσφυγής έχουν τα πρόσωπα, οι οντότητες ή οι κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων ή οντοτήτων που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 6 και συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης των διδακτικών βιβλίων, εφόσον επικαλούνται και αποδεικνύουν άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον.

2. Η δεκαπενθήμερη προθεσμία άσκησης της προσφυγής αρχίζει από την επομένη ημέρα της περιέλευσης σε πλήρη γνώση του προσφεύγοντα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, της υποκείμενης σε προσφυγή απόφασης. Η εν λόγω προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων της παρ. 7 του άρθρου 6.

3. Η προσφυγή κατά των αποφάσεων ένταξης ή απένταξης εξετάζεται από ειδικές τριμελείς επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους καθηγητές συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αναπληρωτές τους ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. ή ομότιμοι καθηγητές αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Πρόεδρος κάθε επιτροπής ορίζεται το εν ενεργεία μέλος Δ.Ε.Π. με τα περισσότερα έτη προϋπηρεσίας. Γραμματέας κάθε επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η θητεία της επιτροπής είναι ενός (1) έτους από τη συγκρότησή της, η οποία δύναται να ανανεώνεται με απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 14 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021.

4. Η προσφυγή κατά της απόφασης καθορισμού της τιμής αναφοράς των διδακτικών βιβλίων εξετάζεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους εξής: α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενοτης Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Ε.Π.) που ορίζεται με τον αναπληρωτή τουμε απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. ως μέλος, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» που ορίζεται με τον αναπληρωτήτου με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ως μέλος και δ) δύο (2) εκπροσώπους της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.) που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από το διοικητικό όργανο της ένωσης, ως μέλη. Γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη θητεία της επιτροπής ισχύει το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3.

5. Τα μέλη των επιτροπών των παρ. 3 και 4, όπου απαιτείται, υποδεικνύονται εγγράφως από τους αρμόδιους φορείς, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται από το Ι.Ε.Π. Τα μέλη των επιτροπών αυτών επιλέγονται υπό τον όρο της μη συμμετοχής τους στις επιστημονικές επιτροπές αξιολόγησης των βιβλίων ή στην επιτροπή κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, αντίστοιχα.

6. Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με την απόφαση συγκρότησής τους, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π.

7. Οι επιτροπές συνεδριάζουν στο κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ευρίσκονται σε απαρτία, όταν στη σύνθεσή τους μετέχουν ο/ πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τόσα από τα μέλη τους, τακτικά ή αναπληρωματικά, κατά τρόπον ώστε τα παρόντα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου ή του αναπληρωτή του, να είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν νομίμως με την παρουσία του προέδρου ή του αναπληρωτή του και ενός (1) τουλάχιστον εκ των μελών της, τακτικών ή αναπληρωματικών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

8. Ο γραμματέας των επιτροπών τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που συντάσσονται από τον ίδιο και επικυρώνονται από τον πρόεδρο.

9. Οι επιτροπές των παρ. 3 και 4 λειτουργούν εντός κανονικού ωραρίου εργασίας και ορίζονται ως μη αμειβόμενες.

10. Για τη λειτουργία των εν λόγω επιτροπών ή για οιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται διαφορετικά με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) συμπεριλαμβανομένης της παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα αυτού.

11. Κατά την εξέταση της προσφυγής, η αρμόδια επιτροπή δύναται να προσκαλέσει τον προσφεύγοντα για παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

12. Η εξέταση των προσφυγών από την αρμόδια επιτροπή ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση σε αυτήν της ενδικοφανούς προσφυγής και των σχετικών έντυπων ή ψηφιακών στοιχείων ή δεδομένων. Η απόφαση της επιτροπής διαβιβάζεται στο Ι.Ε.Π., το οποίο εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, και γνωστοποιείται στον προσφεύγοντα με κάθε πρόσφορο τρόπο και επί αποδείξει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Συμφωνητικό της παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021

Άρθρο 13
Χρόνος σύναψης και περιεχόμενο συμφωνητικού παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021

1. Μετά τη θετική αξιολόγηση κάθε διδακτικού βιβλίου που προτείνεται προς ένταξη στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.) και την κοστολόγηση των διδακτικών πακέτων υπογράφεται συμφωνητικό μεταξύ αφενός των νομικών προσώπων/φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», όπως νομίμως εκπροσωπούνται και αφετέρου των εκάστοτε δικαιούχων, ήτοι α) του νόμιμου εκπροσώπου ή διαχειριστή των πνευματικών, συγγενικών και λοιπών, δικαιωμάτων των δημιουργών ή του δημιουργού, β) άλλως, του δικαιούχου που έχει αποκτήσει ή εκμεταλλεύεται τα πνευματικά, συγγενικά και λοιπά, δικαιώματα από τους δημιουργούς ή τον δημιουργό, γ) άλλως, του ίδιου του δημιουργού.

2. Με το συμφωνητικό της παρ. 1, το οποίο θα είναι όμοιο, ως προς τους ουσιώδεις όρους του, για όλους τους αντισυμβαλλομένους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π. και του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τα πνευματικά, συγγενικά και λοιπά, δικαιώματα και ιδίως τα αφορώντα στην έκταση, στους όρους και προϋποθέσεις μεταβίβασης ή χρήσης ή εκμετάλλευσης αυτών, με τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, εφόσον χρήζουν πρόβλεψης και η ρύθμισή τους επαφίεται στη βούληση των μερών, καθώς και με το ύψος της εύλογης αποζημίωσής τους.

3. Στο εν λόγω συμφωνητικό περιέχονται όροι, με τους οποίους συμφωνούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) ότι οι εκάστοτε δικαιούχοι δηλώνουν ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι το έργο τους είναι πρωτότυπο δημιούργημά τους, επί του οποίου έχουν αποκλειστικό πνευματικό δικαίωμα και, ειδικότερα, ότι εγγυώνται ότι το ως άνω έργο δεν προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, ούτε δυσφημεί ούτε προσβάλλει το δικαίωμα στο όνομα και την προσωπικότητα τρίτων, ότι το έργο είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, νομικό και πραγματικό ελάττωμα ή κατάσχεση και ότι, εν γένει, η άσκηση του περιουσιακού δικαιώματος επί του έργου τους και η εκμετάλλευση επ’ αυτού δεν έρχεται και δεν πρόκειται να έρθει σε σύγκρουση ή να προσβάλλει πάσης φύσεως δικαιώματα τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και ότι το έργο δεν περιέχει οποιοδήποτε παράνομο υλικό,

β) ότι οι εκάστοτε δικαιούχοι δηλώνουν ότι δεν έχουν εκχωρήσει, παραχωρήσει ή μεταβιβάσει κανένα δικαίωμα ή άδεια εκμετάλλευσης επί του έργου σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, καθώς και ότι δεν έχουν αναλάβει ούτε πρόκειται να αναλάβουν καμία υποχρέωση έναντι τρίτου προσώπου που να εμποδίζει ή να έρχεται σε αντίθεση με τη σύναψη και εκπλήρωση των όρων του εν λόγω συμφωνητικού,

γ) ότι οι εκάστοτε δικαιούχοι εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα, άνευ αιρέσεων και χωρίς δικαίωμα υπαναχώρησης, αποκλειστικά και μόνο στα νομικά πρόσωπα/φορείς, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ι.Ε.Π. και Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» το σύνολο των δικαιωμάτων τους επί του έργου, μεταξύ των οποίων, όσα επιτρέπεται να μεταβιβασθούν σύμφωνα με τον ν. 2121/1993 (Α’ 25) και το συναφές με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων ενωσιακό ή διεθνές δίκαιο, κατά τρόπον ώστε οι εν λόγω φορείς να αποκτήσουν πλήρη και αποκλειστικά δικαιώματα επί των διδακτικών βιβλίων, τα οποία θα ενταχθούν στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., και να καταστούν μοναδικοί και αποκλειστικοί δικαιούχοι προεχόντων των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των δικαιούχων επί του έργου, συμπεριλαμβανομένων όλων των εκφάνσεων και των εξουσιών που απορρέουν από αυτά,

δ) ότι οι εκάστοτε δικαιούχοι καθόλη τη διάρκεια της ισχύος του εν λόγω συμφωνητικού, η οποία θα συμφωνηθεί ότι είναι η ανώτατη επιτρεπτή από την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία ή τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, ιδίως τις συναφείς με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν ή να αναπαράγουν ή να εκμεταλλεύονται, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτου, το έργο ή τα μεταβιβαζόμενα στους εν λόγω φορείς δικαιώματα επ’ αυτού, εν όλω ή εν μέρει, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή,

ε) ότι επιτρέπεται στους ως άνω φορείς η αναπαραγωγή του έργου, είτε εν συνόλω είτε εν μέρει, σε εκπαιδευτικά βιβλία, που χρησιμοποιούνται ως βιβλία διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2121/1993 κατά τα εκάστοτε ισχύοντα προγράμματα σπουδών,

στ) ότι οι εν λόγω φορείς υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση της εκπαιδευτικής κοινότητας στο Μ.Δ.Β και στην Ψ.Β.Δ.Β. και να καθιστούν γνωστή στην εκπαιδευτική κοινότητα την πατρότητα κάθε έργου, το όνομα του δικαιούχου με ειδική αναφορά επί του έργου, χωρίς να αποκλείεται η διακριτική αναφορά, στο τέλος του βιβλίου, οποιουδήποτε φορέα ή φορέων που ευγενικά το προσέφεραν, επιχορήγησαν ή επιδότησαν τη δημιουργία του,

ζ) ότι οι συμβαλλόμενοι φορείς υποχρεούνται να γνωστοποιούν στους δικαιούχους παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που περιέρχονται σε γνώση τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο,

η) ότι οι εκάστοτε δικαιούχοι υποχρεούνται να προβούν με δικές τους δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες τροποποιήσεις, μεταβολές, προσαρμογές και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επί του έργου, ή όταν οι συμβαλλόμενοι φορείς εμποδίζονται στη χρήση του λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτού,

θ) ότι σε περίπτωση άσκησης ενδίκου βοηθήματος ή ενδίκου μέσου κατά των συμβαλλομένων φορέων από τρίτον για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του έργου, οι εν λόγω φορείς οφείλουν να ειδοποιήσουν αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τους εκάστοτε δικαιούχους, οι οποίοι υποχρεούνται να αμυνθούν, εξωδίκως ή δικαστικά, για λογαριασμό των εν λόγω φορέων, έναντι του τρίτου, ενώ σε κάθε περίπτωση, οι εκάστοτε δικαιούχοι βαρύνονται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν οι συμβαλλόμενοι φορείς εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούνται να αποζημιώσουν τους εν λόγω φορείς για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστούν από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου,

ι) ότι οι εκάστοτε δικαιούχοι υποχρεούνται να συνδράμουν με δαπάνες τους τους συμβαλλόμενους φορείς, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους τους πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους και, ιδίως να αποζημιώσουν πλήρως τους εν λόγω φορείς για κάθε απαίτηση τρίτων από την υλοποίηση του έργου, προεχόντως σε περιπτώσεις που η απαίτηση απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και σημάτων εκ μέρους του,

ια) ότι οι συμβαλλόμενοι φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν, διαχειρίζονται, εκμεταλλεύονται καθοιονδήποτε τρόπο και διαθέτουν το έργο κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους και με σκοπό την επιτυχή άσκηση και υλοποίηση αυτής και, ιδίως, το Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» δύναται να εκδίδει ή αναπαράγει σε απεριόριστα αντίτυπα, έντυπα ή ψηφιακά, το κάθε έργο και να τα κυκλοφορεί, διανέμει, εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή διαθέτει στην εκπαιδευτική κοινότητα ή σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο κατ’ ενάσκηση των ισχυουσών αρμοδιοτήτων του,

ιβ) ότι οι τροποποιήσεις, διορθώσεις του έργου που αφορούν σε ορθογραφικά λάθη, ασυνταξίες ή επικαιροποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες εκπαιδευτικά και έχουν αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π. γίνονται από τους συμβαλλόμενους φορείς και ενσωματώνονται στο έργο, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε δικαιούχων,

ιγ) ότι η μη συμμόρφωση των εκάστοτε δικαιούχων στην τριακονθήμερη προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 10 συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας του εν λόγω συμφωνητικού και λόγο απένταξης του διδακτικού βιβλίου από το Μ.Δ.Β και από την Ψ.Β.Δ.Β., η οποία ολόκληρώνεται με την κοινοποίηση της απόφασης απένταξης στους εκάστοτε δικαιούχους, οι οποίοι στην εν λόγω περίπτωση, υποχρεούνται να επιστρέψουν το ήμισυ της εφάπαξ αμοιβής που έλαβαν κατά την ένταξή του στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β.

ιδ) ότι προσδιορίζεται ανώτατο ύψος αποζημίωσης για τη χρήση κάθε διδακτικού πακέτου από την Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων που προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021,

ιε) ότι το Ι.Ε.Π. υποχρεούται να καταβάλει στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στους εκάστοτε δικαιούχους αποζημίωση για τη χρήση κάθε διδακτικού πακέτου, η οποία προκύπτει από το ποσοστό χρήσης επί του συνόλου των διανεμηθέντων διδακτικών πακέτων ανά τάξη, έως την εξάντληση του ως άνω προσδιορισθέντος ανώτατου ύψους αποζημίωσης για τη χρήση του διδακτικού πακέτου, ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει μέχρι την εξόφληση του εν λόγω ανώτατου ύψους αποζημίωσης, εφόσον και για όσο χρονικό διάστημα το διδακτικό πακέτο συμπεριλαμβάνεται στο Μ.Δ.Β., καθώς και ότι οι εκάστοτε δικαιούχοι, μετά την εξάντληση του ως άνω προσδιορισθέντος ανώτατου ύψους αποζημίωσης για τη χρήση κάθε διδακτικού πακέτου, ουδεμία αξίωση διατηρούν έναντι του Ι.Ε.Π ή των λοιπών φορέων για επιπλέον αποζημίωση με αιτία τη χρήση του κάθε διδακτικού πακέτου από τους τελευταίους, με συνέπεια το διδακτικό πακέτο να συνιστά αντικείμενο περαιτέρω χρήσης, διαχείρισης, διανομής, εκμετάλλευσης, διάθεσης κ.λπ. χωρίς αντάλλαγμα,

ιστ) ότι οι όροι του εν λόγω συμφωνητικού τροποποιούνται μόνον εγγράφως,

ιζ) ότι οι διάδοχοι ή υποκαταστάτες των εκάστοτε δικαιούχων υπεισέρχονται, άνευ ουδεμίας διατύπωσης, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το εν λόγω συμφωνητικό,

ιη) ότι το εν λόγω συμφωνητικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και τυχόν εγειρόμενες διαφορές από την ερμηνεία ή εφαρμογή του θα επιλύονται με διαπραγματεύσεις και συμβιβαστικώς και, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αποτυχίας τους, από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Άρθρο 14
Γενικές Προδιαγραφές

1. Στο διδακτικό βιβλίο προτάσσεται η «Ταυτότητα του βιβλίου». Πρόκειται για ένα ευσύνοπτο κείμενο έως δέκα (10) σελίδες, στο οποίο παρουσιάζεται η φιλοσοφία του βιβλίου, η δομή του, καθώς και στοιχεία που, κατά την κρίση των συγγραφέων του, μπορεί να βοηθήσουν στη βέλτιστη αξιοποίησή του. Η ταυτότητα δυνητικά διασυνδέεται με συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό, έως πενήντα (50) σελίδες, το οποίο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα ζητήματα,πλέον αυτών που αναφέρονται στον Οδηγό Εκπαιδευτικού του εκάστοτε Προγράμματος Σπουδών, και σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φύση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο διδακτικό βιβλίο, όπως απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές, οδηγίες για τυχόν επιπλέον μέτρα ασφαλείας εργαστηρίων και άλλα.

2. Η διασύνδεση των διδακτικών βιβλίων με το συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό γίνεται σε δύο (2) επίπεδα:

  1. δίδεται η δυνατότητα διασύνδεσης του βιβλίου, τόσο στο σύνολό του (μακροεπίπεδο) όσο και κατά κεφάλαιο ή και κατά ενότητα (μικροεπίπεδο), με τα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα μέσω συνδέσμου σε μορφή αναγνώσιμη και γραμμωτού κώδικα γρήγορης απόκρισης (QR code στο τεύχος του βιβλίου και κατάλληλο εικονίδιο στην ψηφιακή μορφή του και τα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές) και
  2. δίδεται η δυνατότητα στοχευμένου εμπλουτισμού του ήδη πολυτροπικού περιεχομένου του βιβλίου με ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία αντιστοιχούν σε σημεία του κυρίως περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων για τουςμαθητέςς. Η διασύνδεση γίνεται μέσω συνδέσμου σε μορφή αναγνώσιμη και γραμμωτού κώδικα γρήγορης απόκρισης (QR code στο τεύχος του βιβλίου και κατάλληλο εικονίδιο στην ψηφιακή μορφή του και τα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές). Το συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό, με το οποίο διασυνδέεται το περιεχόμενο του διδακτικού βιβλίου μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως: εικόνες, κείμενα, αρχεία ήχου, βίντεο, αναμεταδόσεις «podcast/broadcast», παρουσιάσεις, χρονογραμμές, χάρτες, εννοιολογικούς χάρτες, τρισδιάστατους χάρτες, παρτιτούρες, προσομοιώσεις, οπτικοποιήσεις, πειράματα ή μικροπειράματα, επιδείξεις, μοντέλα ή μοντελοποιήσεις, στατικές και δυναμικές αναπαραστάσεις δεδομένων, εκπαιδευτικά παιχνίδια, δραστηριότητες πρακτικής και εξάσκησης, δραστηριότητες αξιολόγησης, τρισδιάστατες εικονικές περιηγήσεις, εικονικά αντικείμενα επαυξημένης πραγματικότητας, ανοιχτές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εφαρμογές λογισμικού, ιστοσελίδες, ακολουθώντας σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους δημιουργίας, διαμοιρασμού και επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών αντικειμένων.

3. Κατά τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψη και να ακολουθούνται συγκεκριμένες κατευθυντήριες αρχές ποιότητας αυτών, οι οποίες καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: α) περιεχόμενο, β) μάθηση και διδασκαλία, γ) δομή και οργάνωση, δ) γλώσσα, ε) διάταξη υλικού - τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, στ) παιδαγωγική καταλληλότητα συμπληρωματικού ψηφιακού υλικού, ζ) τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά συμπληρωματικού ψηφιακού υλικού και ψηφιακής μορφής διδακτικών βιβλίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 και στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

4. Ειδικότερα, στο προσαρτημένο Παράρτημα ΙΙ ορίζονται οι παράμετροι τυποποίησης και οι τεχνικές προδιαγραφές του προ εκτυπωτικού υλικού, οι τεχνικές προδιαγραφές ανάπτυξης και τεκμηρίωσης συμπληρωματικού ψηφιακού υλικού και ψηφιακής μορφής διδακτικών βιβλίων, οι τεχνικές προδιαγραφές συμπληρωματικού ψηφιακού υλικού, οι τεχνικές προδιαγραφές ανάρτησης και τεκμηρίωσης του συμπληρωματικού ψηφιακού υλικού στο Σύστημα Υποβολής βιβλίων, οι τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιακής μορφής των διδακτικών βιβλίων και οι τεχνικές προδιαγραφές ανάρτησης και τεκμηρίωσης ψηφιακής μορφής διδακτικών βιβλίων στο Σύστημα Υποβολής Βιβλίων, οι οποίες επιβάλλεται να τηρούνται και πληρούνται προκειμένου να εγκριθεί η ένταξη διδακτικού βιβλίου στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.).

Άρθρο 15
Ειδικές προδιαγραφές

Κάθε βιβλίο που κατατίθεται προς αξιολόγηση για ένταξη στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.) θα πρέπει να πληροί σωρευτικά, εκτός από τις γενικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά και κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας των άρθρων 14, 16 και 17, όπως παρατίθενται και στα προσαρτημένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, και τις ειδικές προδιαγραφές, οι οποίες αφορούν στο συγκεκριμένο μάθημα ή κλάδο μαθήματος ή γνωστικό αντικείμενο, εξειδικεύονται και αναλυτικά ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Άρθρο 16
Βασικοί άξονες αποτίμησης της ποιότητας των διδακτικών βιβλίων

Για να αξιολογηθεί θετικά και να ενταχθεί ένα διδακτικό βιβλίο στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), πρέπει να αποτιμηθεί η ποιότητά του με βάση τους ακόλουθους βασικούς άξονες: α) Επιστημονική εγκυρότητα: Το περιεχόμενο του διδακτικού βιβλίου συμβαδίζει με τις εξελίξεις της σχετικής επιστήμης. Η επιστημονική γνώση μετασχηματίζεται με επαρκή και κατάλληλο τρόπο σε σχολική. β) Παιδαγωγική και διδακτική εγκυρότητα: Ανταποκρίνεται στη γνωστική ετοιμότητα των μαθητών, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σε σχέση με την ηλικία τους, με άξονα τη συμπερίληψη όλων, καθώς και στις βασικές αρχές της διδακτικής του κάθε γνωστικού αντικειμένου, γ) Αυτενέργεια μαθητών: Ενθαρρύνει την εμπλοκή των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και μεταγνωστικών ικανοτήτων, δ) Καλαισθησία: Είναι ελκυστικό, παρέχει πολλαπλά ερεθίσματα και ενισχύει τα κίνητρα για μάθηση και ε) Γενικές και ειδικές προδιαγραφές: Υπάρχει συμβατότητα με τις γενικές και ειδικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στην παρούσα και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 6, αντίστοιχα.

Άρθρο 17
Ειδικότερα κριτήρια ποιότητας των διδακτικών βιβλίων

Για να ενταχθεί ένα διδακτικό βιβλίο στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.) πρέπει, πλέον της θετικής αποτίμησης της ποιότητά τους με βάση τους βασικούς άξονες που ορίζονται στο άρθρο 16, να πληροί σωρευτικά και τα ακόλουθα κριτήρια ποιότητας (βλ. και προσαρτημένο Παράρτημα Ι):

α. Ως προς το περιεχόμενο

i) Ο αριθμός σελίδων είναι ο προβλεπόμενος, σύμφωνα με το προσαρτημένο παράρτημα ΙΙΙ, και με δυνατότητα απόκλισης συν/πλην πέντε τοις εκατό (±5%.).

ii) Ο σκοπός και οι στόχοι ευθυγραμμίζονται με αυτούς που καθορίζονται στο σχετικό πρόγραμμα σπουδών.

iii) Το περιεχόμενο είναι συμβατό με τα θεματικά πεδία και τις θεματικές ενότητες που καθορίζει το πρόγραμμα σπουδών.

iv) Το περιεχόμενο είναι συμβατό με τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (Π.Μ.Α.) που καθορίζει το πρόγραμμα σπουδών.

v) Το περιεχόμενο είναι συμβατό με τις δεξιότητες που καθορίζει το πρόγραμμα σπουδών.

vi) Το περιεχόμενο εμπεριέχει ή αξιοποιεί τα προβλεπόμενα είδη δραστηριοτήτων, όπως προσδιορίζονται στις ειδικές προδιαγραφές του αντίστοιχου μαθήματος.

vii) Το περιεχόμενο χαρακτηρίζεται από επιστημονική εγκυρότητα και είναι ενημερωμένο σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις.

viii) Όπου είναι εφικτό, παρουσιάζονται και εναλλακτικές θεωρήσεις, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι οι επιστημονικές αντιπαραθέσεις είναι συχνές και θεμιτές στον επιστημονικό χώρο.

ix) Οι έννοιες είναι ακριβείς και συνεκτικές και πλαισιώνονται λειτουργικά με εικονιστικό ή/και ψηφιακό υλικό και παραδείγματα που είναι ενδιαφέροντα και σχετίζονται με την εμπειρία των μαθητών/τριών.

x) Κατά την ανάπτυξη εννοιών, αξιοποιούνται οι πρότερες γνώσεις των μαθητών και επισημαίνονται οι συνδέσεις μεταξύ σχετικών θεμάτων ή εννοιών, χωρίς να υπάρχει περιττή επανάληψη στο περιεχόμενο.

xi) Επιδιώκεται κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του εύρους του περιεχομένου και της εμβάθυνσης σε αυτό.

xii) Το επίπεδο δυσκολίας του περιεχομένου είναι αντίστοιχο των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών και της γνωστικής ετοιμότητας όλων των μαθητών.

xiii) Το περιεχόμενο και οι εικόνες προάγουν τη συμπερίληψη, την αποδοχή και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, δεν αναπαράγουν στερεότυπα, δεν εγείρουν ζητήματα μονομέρειας ή μεροληψίας, δεν περιλαμβάνουν σεξιστικές αναφορές και δεν προσβάλλουν τη γενετήσια αξιοπρέπεια.

xiv) Αποκλείονται οι διαφημίσεις, με εξαίρεση την περίπτωση διδακτικής αξιοποίησής τους.

xv) Έχει ληφθεί υπόψη και τηρείται η κείμενη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

β. Ως προς τη μάθηση και διδασκαλία

i) Επιδιώκεται η μάθηση εννοιών και διαδικασιών υπό το πρίσμα βασικών αρχών της γενικής και ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου.

ii) Οι δεξιότητες σκέψης ενσωματώνονται προοδευτικά, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα των μαθητών και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τους.

iii) Επιδιώκεται η καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού και της δημιουργικής σκέψης μέσω της αξιοποίησης πολλαπλών μαθησιακών πόρων.

iv) Αξιοποιείται η συστημική/ολιστική προσέγγιση για τη μελέτη και κατανόηση των φαινομένων και των ζωντανών συστημάτων.

v) Ενθαρρύνεται η εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες που προάγουν τη βιωματική και διερευνητική μάθηση.

vi) Αναπτύσσονται μεταγνωστικές δεξιότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν την ικανότητα ανάλυσης, αξιολόγησης και ελέγχου των διαδικασιών σκέψης από τους μαθητές.

vii) Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται είναι ποικίλες, διαβαθμισμένης δυσκολίας και προάγουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση.

viii) Περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναστοχασμού, αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης.

γ. Ως προς τη δομή και οργάνωση

i) Προτάσσεται η «Ταυτότητα του βιβλίου», η οποία διασυνδέεται με συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό, όπου αυτό απαιτείται βάσει των ειδικών προδιαγραφών.

ii) Το περιεχόμενο οργανώνεται λογικά και καθίσταται εμφανές μέσω του πίνακα περιεχομένων και της συνέπειας και ομοιομορφίας στη διάκριση κεφαλαίων ή ενοτήτων, τίτλων κ.λπ.

iii) Σε κάθε βασική μονάδα οργάνωσης του περιεχομένου (κεφάλαιο ή ενότητα) προτάσσεται προοργανωτής και έπεται αποτιμητής, όπως εξειδικεύεται βάσει των ειδικών προδιαγραφών: με σύνοψη, αναστοχαστικές δραστηριότητες, πρόσθετες παραπομπές κ.λπ.

iv) Παρατίθενται λέξεις-κλειδιά στην αρχή της βασικής μονάδας οργάνωσης του περιεχομένου (κεφάλαιο ή ενότητα) ή όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο, όπως, επί παραδείγματι, μέσω αξιοποίησης εννοιολογικού χάρτη.

v) Παρατίθεται γλωσσάρι όρων στο τέλος του διδακτικού βιβλίου, εκτός και αν στις ειδικές προδιαγραφές ορίζεται διαφορετικά.

vi) Παρατίθεται ευσύνοπτο παράρτημα στο τέλος του διδακτικού βιβλίου με απαντήσεις στις δραστηριότητες, εφόσον αυτό προβλέπεται στις ειδικές προδιαγραφές, το οποίο δύναται να οδηγεί σε ψηφιακό συμπληρωματικό υλικό που περιλαμβάνει ενδεικτικές λύσεις των δραστηριοτήτων.

δ. Ως προς τη γλώσσα

i) Η γλώσσα χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, σαφήνεια, συνοχή και λαμβάνει υπόψη τη γλωσσική ετοιμότητα των μαθητών σε σχέση και με την ηλικία τους.

ii) Χρησιμοποιείται η ορολογία του επιστημονικού αντικειμένου και αξιοποιούνται ευκαιρίες ανάδειξης διαφορών σε σχέση με την οικεία, καθημερινή γλώσσα.

ε. Ως προς τον σχεδιασμό

i) Υπάρχει συστηματική διάταξη του κειμένου και των υποστηρικτικών πληροφοριών, όπως τίτλοι, επικεφαλίδες, παράγραφοι, γραφικές παραστάσεις, απεικονίσεις, πίνακες, διαγράμματα κ.λπ.

ii) Οι απεικονίσεις και τα διαγράμματα αντιστοιχούν στο κείμενο.

iii) Η εικονογράφηση είναι κατάλληλη και διευκολύνει τη μάθηση.

iv) Η σύνδεση απεικονίσεων με το αφηγηματικό περιεχόμενο είναι προφανής, είτε με άμεση ένδειξη είτε με εγγύτητα στο σχετικό τμήμα κειμένου.

v) Πληρούνται κατά περίπτωση όλες οι επιμέρους προδιαγραφές που αφορούν και στα τέσσερα (4) τεχνικά χαρακτηριστικά, σχετικά με: α) διαστάσεις και όγκο βιβλίων, β) γραμματοσειρές και μεγέθη, γ) τεχνικά χαρακτηριστικά εικαστικού μέρους βιβλίων, δ) χρησιμοποιούμενα εργαλεία και μορφότυπους αρχείων.

vi) Οι ψηφιακές μορφές των βιβλίων υλοποιούνται σύμφωνα με τις παραμέτρους τυποποίησης και τις τεχνικές προδιαγραφές του προ εκτυπωτικού υλικού (παράρτημα ΙΙ παρ. Α) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές ανάπτυξης και τεκμηρίωσης συμπληρωματικού ψηφιακού υλικού και ψηφιακής μορφής διδακτικών βιβλίων (παράρτημα ΙΙ παρ. Β).

ζ. Ως προς το συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό

i) Υπάρχει συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό, το οποίο αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο πενήντα (50%) του συνόλου των σελίδων, επί παραδείγματι οκτώ (8) μαθησιακά αντικείμενα ανά 16σέλιδο.

ii) Το σύνολο των υποχρεωτικών ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων, ανά δεκαεξασέλιδο, δημιουργούνται ή μετασχηματίζονται στο πλαίσιο της συγγραφής του συγκεκριμένου βιβλίου και εξυπηρετούν τις διδακτικές ανάγκες, όπως αυτές ορίζονται στις προδιαγραφές συγγραφής.

iii) Η απλή επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων δεν προσμετράται στα κατ’ ελάχιστον οκτώ (8) υποχρεωτικών ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων.

iv) Το συμπληρωματικό αυτό υλικό περιλαμβάνει ποικιλία μαθησιακών αντικειμένων βάσει και των προβλεπομένων στις ειδικές προδιαγραφές και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου.

v) Οι διαδραστικές δραστηριότητες και το περιεχόμενο πολυμέσων, όπως φωτογραφίες, εικόνες, γραφήματα, βίντεο κ.λπ., και εν γένει τα μαθησιακά αντικείμενα είναι σχετικά με το περιεχόμενο του διδακτικού βιβλίου και διευρύνουν τη μαθησιακή διαδικασία.

vi) Τα συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό είναι εύχρηστο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ικανότητες των μαθητών.

vii) Το συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό στηρίζει τη διαφοροποιημένη μάθηση και τη συμπερίληψη, την ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία.

viii) Τα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα υλοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο προσαρτημένο στην παρούσα παράρτημα ΙΙ παρ. Β’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα ακόλουθα παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «Κατευθυντήριες αρχές ποιότητας των διδακτικών βιβλίων».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά συμπληρωματικού ψηφιακού υλικού και ψηφιακής μορφής διδακτικών βιβλίων».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: «Συγκεντρωτικός πίνακας διδακτικών πακέτων/διδακτικών βιβλίων».

 

Σχετικά Άρθρα