edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε βιβλιοθήκες

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες 2021 2022 (ανακλήσεις)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣE ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 2021-2022

Μετάβαση στο άρθρο με τα στοιχεία επικοινωνίας των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Αρ.Πρωτ.108607/Γ4/06-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ
& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: E. Μωραΐτου
Τηλέφωνο: 210 3442719
Ε-mail: t04emd(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2021-2022»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
β. του άρθρου 31 παρ. 1,2 και 6 του ν.3848/2010 (Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. του άρθρου 6 παρ.6 του ν.2740/1999 (Α΄186) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»,
δ. του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α΄224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν.4473/2017 (Α’ 78),
ε. του άρθρου 37 και του άρθρου 116 παρ.9 του ν.4622/2019 (A΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» ως ισχύουν,
στ. του άρθρου 93 του ν.4547/2018 (Α΄102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
ζ. του ν.3149/2003(Α΄141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
η. του π.δ. 18/2018 (A΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων», ως ισχύει,
θ. του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ι. του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ια. του π.δ.84/2019(Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την υπ΄αρ. πρωτ. 44260/E2/16-04-2021 (ΑΔΑ:Ρ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-Π0Κ) Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022.
3. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 82954/Γ4/09-07-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2021-2022».
4. Τις από 30-08-2021 βεβαιώσεις της Προέδρου του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ. που κατά την 7/30-08-2021 πράξη του γνωμοδότησε θετικά ως προς την ανάκληση απόσπασης για το σχολ. έτος 2021-2022 των αναφερόμενων στην απόφαση εκπαιδευτικών.
5. Τις σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μέσω του ΟΠΣΥΔ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την υπ. αρ. πρωτ.82954/Γ4/09-07-2021 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

Α) ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(...) (σ.σ. 01 ανάκληση)

Β) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

(...) (σ.σ. 02 ανακλήσεις)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, των οποίων ανακαλείται η απόσπαση, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγρράφου με Ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες


Αρ.Πρωτ.82954/Γ4/09-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
------
Πληροφορίες: Ε. Καρναβά
Τηλέφωνο: 210 3443407
Ε-mail: t04emd(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2021-2022»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
β. του άρθρου 31 παρ. 1,2 και 6 του ν.3848/2010 (Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. του άρθρου 6 παρ.6 του ν.2740/1999 (Α΄186) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»,
δ. του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α΄224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν.4473/2017 (Α’ 78),
ε. του άρθρου 37 και του άρθρου 116 παρ.9 του ν.4622/2019 (A΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» ως ισχύουν,
στ. του άρθρου 93 του ν.4547/2018 (Α΄102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
ζ. του ν.3149/2003(Α΄141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
η. του π.δ. 18/2018 (A΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων», ως ισχύει,
θ. του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ι. του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ια. του π.δ.84/2019(Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την υπ΄αρ. πρωτ. 44260/E2/16-04-2021 (ΑΔΑ:Ρ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-Π0Κ) Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022.
3. Tο απόσπασμα πρακτικού της αρ.14ης/10-06-2021 Συνεδρίασης του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και τις προτάσεις των αρμοδίων οργάνων για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες.
4. Την από 1-07-2021 γνωμοδότηση του Κ.Υ.Σ.ΔI.Π. κατά την 6/1-7-2021 Πράξη του, σύμφωνα με τις από 1-07-2021 βεβαιώσεις της Προέδρου του Κ.Υ.Σ.ΔI.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ..
5. Τις σχετικές αιτήσεις με δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποσπούμε μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2021-2022, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Α) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος κατά αλφαβητική σειρά και Β) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, ως ακολούθως:

Α) ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(...) (σ.σ. 81 αποσπάσεις)

Β) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
(...) (σ.σ. 84 αποσπάσεις)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγρράφου με Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Σχετικά Άρθρα