edu.klimaka.gr

Εγγραφές Ελλήνων Μαθητών σε Ξένο Σχολείο στην Ελλάδα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αρ.Πρωτ.Α.Σ.1232/149840/Ζ2/30-12-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β' ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Ασβεστοπούλου
Τηλέφωνο: 210 344 2340
FAX: 210 344 3371
e-mail: mariaasv(AT)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για εγγραφές Ελλήνων μαθητών σε ξένο σχολείο στην Ελλάδα με πρόγραμμα σπουδών τρίτης χώρας λόγω μετοίκησης σε τρίτη χώρα»

Σε συνέχεια της αριθ. Α.Σ. 1167 /139684/Ζ2/6-12-2011 εγκυκλίου μας (σ.σ. βλ.παρακάτω) σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Με την ανωτέρω εγκύκλιο καθορίζονται τα επιπλέον δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας φοίτησης ελληνοπαίδων σε ξένο σχολείο με πρόγραμμα σπουδών τρίτης χώρας λόγω μετοίκησης σε τρίτη χώρα την επόμενη τριετία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας μας, έχει χορηγηθεί έγκριση εγγραφής σε 28 Έλληνες μαθητές και εκκρεμούν 7 αιτήσεις που επικαλούνται την ανωτέρω διάταξη (επισυνάπτεται πίνακας). Για τη χορήγηση άδειας φοίτησης των 7 μαθητών των οποίων οι αιτήσεις είναι σε εκκρεμότητα, ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση τα δικαιολογητικά της ανωτέρω εγκυκλίου μέχρι 15-1-2012.

Έλληνες μαθητές που από το σχ. έτος 2011-2012 φοιτούν σε ξένο σχολείο με πρόγραμμα σπουδών τρίτης χώρας κατόπιν άδειας της Υπηρεσίας μας, θα συνεχίσουν τη φοίτηση τους στο σχολείο για το τρέχον σχ. έτος, αλλά ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει εντός 4 μηνών να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο προκειμένου να συνεχιστεί η φοίτηση των μαθητών στο ξένο σχολείο για τα επόμενα σχολικά έτη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ


Αρ.Πρωτ.Α.Σ./1137/139684/Ζ2/06-12-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β' ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Ασβεστοπούλου
Τηλέφωνο: 210 344 2340
FAX: 210 344 3371
e-mail: mariaasv(AT)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών σε ξένα σχολεία»

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. ΑΣ954/115758/Ζ2 εγγράφου μας με το οποίο δόθηκαν διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 3794/2009 που αφορά στην εγγραφή και φοίτηση ελληνοπαίδων σε ξένα σχολεία σας γνωστοποιούμε το εξής:

Σε ότι αφορά στη περίπτωση εγγραφής σε ξένο σχολείο μαθητή που αποδεδειγμένα θα μετοικήσει εκτός Ελλάδας κατά την επόμενη τριετία και θα υποχρεωθεί να φοιτήσει σε σχολείο τρίτης χώρας, η αίτηση του κηδεμόνα θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του Ν. 1599/1986 με επικυρωμένη υπογραφή στην οποία θα δηλώνει ότι θα μετοικήσει στην αλλοδαπή εντός της επόμενης τριετίας και θα αναφέρει:

Α) Ποια είναι η εργασία του κηδεμόνα

Β) Σε ποια χώρα πρόκειται να μετοικήσουν και

Γ) Στοιχεία όπως: βεβαίωση του εργοδότη για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του ίδιου στο εξωτερικό και τη χώρα και πόλη όπου πρόκειται να αποσπαστεί ο εργαζόμενος -κηδεμόνας. Σε άλλη περίπτωση, ζητείται ο κηδεμόνας να προσκομίσει όποιο άλλο στοιχείο αποδεικνύει τη μελλοντική μετοίκηση του στο εξωτερικό.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα