Προώθηση Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία (Σχέδιο υλοποίησης)

Εκτύπωση  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Φ.14/249/41068/Γ1/26-03-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
e-mail:  spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Λαπατά
Τηλέφωνο : 210 344 2247
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ : «Συμπληρωματικές οδηγίες για το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2012 -2013»
Σχετικό έγγραφο: 40771/26-3-2013/Γ1

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ.14/ 193/ 33917/Γ1/11-3-2013 εγγράφου της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1701/36511/22/3/2013 έγγραφο της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής, της Γενικής Δ/νσης Φυτ. Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας ενημερώνουμε τα εξής :

• Κάθε μαθητής θα παραλάβει τρεις κασετίνες με 31 συνολικά τεμάχια, φρούτα και φρουτοσαλάτες.

•  Η ενημέρωση των υπευθύνων των σχολείων για την παράδοση των προϊόντων πρέπει να γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία «ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ» τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα της παράδοσης, επί αποδείξει. (fax ή e-mail).

•  Οι κασετίνες με τα φρούτα πρέπει να τοποθετούνται σε καθορισμένους χώρους τους οποίους υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι των σχολείων για το πρόγραμμα.

•  Τα προϊόντα πρέπει να διακινούνται με αυτοκίνητα-ψυγεία έως την τελική παράδοση αυτών στα σχολεία, για τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των παραδιδόμενων προϊόντων.

•  Οι κασετίνες με τα φρούτα πρέπει να παραδίδονται κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου, ενώ σε περίπτωση που παραδοθούν αργότερα, ο Δ/ντής του σχολείου πρέπει να αρνηθεί την παραλαβή. Η παράδοση των προϊόντων στα σχολεία κατά την ημέρα Παρασκευή θα γίνεται το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ.

•  Η παράδοση των προϊόντων στα σχολεία της ηπειρωτικής χώρας θα γίνεται εντός 24 ωρών από την έξοδο των προϊόντων από το συσκευαστήριο και στη νησιωτική χώρα εντός τριών (3) ημερών. Ο Δ/ντής του σχολείου οφείλει να ελέγχει το χρόνο παράδοσης ώστε να μην υπερβαίνει τον ανωτέρω χρόνο, ελέγχοντας συγχρόνως και το συνοδευτικό δελτίο αποστολής.

•  Τα προϊόντα, κατά την παράδοση, πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δ/ντής του σχολείου πρέπει να αρνηθεί την παραλαβή και να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας καθώς και με το ΥΠΑΑΤ στα παρακάτω τηλέφωνα : κ. Φουλίδη 210 212 4208, κ. Μακρή 210 2124209, κ. Χησιμέλλη 210 212 4207.

•  Μετά την παραλαβή των κασετινών με τα προϊόντα, ο Δ/ντής του σχολείου πρέπει να παραδώσει στο μεταφορέα δύο (2) αντίγραφα πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον εκπρόσωπο του σχολείου και δύο (2 ) αντίγραφα δελτίου παραλαβής και διανομής του προϊόντος. Προσοχή πρέπει να δοθεί από το Δ/ντή στην αναγραφή της ορθής ημερομηνίας, κατά την υπογραφή και σφράγιση του Πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής καθώς και του δελτίου παραλαβής.

•  Οι κασετίνες, μετά την παραλαβή τους, πρέπει να διανέμονται αυθημερόν στους μαθητές, ή το αργότερο την επόμενη ημερολογιακή ημέρα. Σημειώνεται ότι, τα φρούτα είναι ευπαθή προϊόντα.

•  Κάθε σχολείο θα παραλάβει μία (1) αφίσα σχετικά με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Η αποστολή της αφίσας στα σχολεία πραγματοποιείται το αργότερο κατά την έναρξη της περιόδου διανομής των προϊόντων.

•  Κάθε μαθητής θα παραλάβει επιπλέον, μέχρι το Μάιο 2013, ένα (1) σελιδοδείκτη και μία (1) πάνινη τσάντα.

•  Οι αφίσες και οι σελιδοδείκτες θα παραδοθούν στα σχολεία μέσω των ΕΛΤΑ .

•  Τέλος σημειώνεται ότι, όλα τα νωπά φρούτα (μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια) είναι προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης και διαθέτουν πιστοποιητικό AGRO-2 ή GLOBAL GAP καθώς και ότι, όλα τα νωπά φρούτα και οι πρώτες ύλες της φρουτοσαλάτας έχουν ελεγχθεί ποιοτικά από υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η μονάδα τυποποίησης των φρούτων διαθέτει πιστοποιητικό ISO : 22000 και ISO : 9001.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.14/193/33917/Γ1/11-03-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
e-mail:  spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Λαπατά
Τηλέφωνο : 210 344 2247
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ : «Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2012 -2013»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.14 /179/ 31630 /Γ1/6-3-2013 Υ.Α, σας ενημερώνουμε ότι:

Α’ Διαδικασίες υλοποίησης του Σχεδίου

α) Το «Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία» θα υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2012-2013 στα δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία των Περιφερειών Ηπείρου (Δ/νσεις Π.Ε. : Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας), Θεσσαλίας (Δ/νσεις Π.Ε : Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων) , Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης (Δ/νσεις Π.Ε.: Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης), Δυτ. Μακεδονίας (Δ/νσεις Π.Ε.: Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας), Βορείου Αιγαίου (Δ/νσεις Π.Ε : Λέσβου, Σάμου, Χίου), Δυτικής Ελλάδας (Δ/νσεις Π.Ε.: Αιτωλ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας), Ιονίων Νήσων (Δ/νσεις Π.Ε. : Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφ/νίας, Λευκάδας), Κρήτης (Δ/νσεις Π.Ε.: Ηρακλείου, Λασιθίου Ρεθύμνης, Χανίων), Νοτίου Αιγαίου (Δ/νσεις Π.Ε. : Δωδεκανήσου, Κυκλάδων), Πελοποννήσου (Δ/νσεις Π.Ε : Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Λακωνίας) και στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

β) Σύμφωνα με το από 20/2/2013 έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) θα διανεμηθούν από την ανάδοχο εταιρεία «ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ» τριάντα μία (31) μερίδες φρούτων ανά μαθητή σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία των ανωτέρω περιοχών.

γ) Το «Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία» θα υλοποιηθεί με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπ/σης, των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε., των Διευθυντών Π.Ε., των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων Δημ. Εκπ/σης, των Διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων.

Ειδικότερα :

γ1) Οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης θα εποπτεύσουν και θα παρακολουθήσουν την υλοποίηση του Σχεδίου, θα αναφέρουν τυχόν προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα των προϊόντων στις κατά τόπους αρμόδιες επιτροπές ποιοτικού ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα συστήσουν τις δύο (2) τριμελείς επιτροπές της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης, αναφορικά με τους διαγωνισμούς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 5 της σχετικής Υ.Α.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 212 4208 (κ. Φουλίδη)
210 212 4209 (κ. Μακρή)
210 212 4207 (κ. Χησιμέλλη)

γ2) Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. θα συμμετάσχουν στις δύο (2) τριμελείς επιτροπές της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης, αναφορικά με τους διαγωνισμούς του άρθρου 5 (συνοδευτικά μέτρα).

γ3) Οι Διευθυντές Π.Ε. θα εποπτεύσουν και θα παρακολουθήσουν την υλοποίηση του Σχεδίου στα σχολεία περιοχής ευθύνης τους και θα συστήσουν μία (1) τριμελή επιτροπή στην οικεία Δ/νση Π.Ε., αποτελούμενη από δύο (2) εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 και έναν (1) εκπαιδευτικό ΠΕ 08, αναφορικά με τους διαγωνισμούς του άρθρου 5 (συνοδευτικά μέτρα).

γ4) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημ. Εκπ/σης θα έχουν την ευθύνη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών περιοχής ευθύνης τους, προκειμένου, στο πλαίσιο έξι (6) διδακτικών ωρών της Ευέλικτης Ζώνης, να υλοποιηθεί πρόγραμμα υγιεινής διατροφής, αναφορικά με το άρθρο 2 της σχετικής Υ.Α. και να πραγματοποιηθούν οι διαγωνισμοί του άρθρου 5. Επιπλέον, αυτοί οι οποίοι θα οριστούν από τον οικείο Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης θα συμμετάσχουν στις δύο (2) τριμελείς επιτροπές της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης.

γ5) Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων : 1) σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων θα εισηγηθούν τα μέλη δύο (2) τριμελών επιτροπών, ως ακολούθως :

1α) Πρώτη τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τρεις (3) εκπαιδευτικούς, η οποία θα επιλέξει την καλύτερη αφίσα και το καλύτερο γραπτό, σύμφωνα με το άρθρο 5, στην οποία, εφόσον υπάρχει εκπαιδευτικός Π.Ε. 08, συμμετέχει υποχρεωτικά.
1β) Δεύτερη τριμελής επιτροπή, στην οποία οι ίδιοι προεδρεύουν υποχρεωτικά, που θα είναι υπεύθυνη για την παραλαβή των προϊόντων.

2) Θα συμπληρώσουν και θα υπογράψουν το «Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής οπωροκηπευτικών στο Δημοτικό Σχολείο» (Υπόδειγμα 1), το οποίο αφού συμπληρώσουν εις τριπλούν, θα αποστείλουν ένα (1) αντίγραφο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε , ένα (1) θα παραδώσουν στον εκπρόσωπο του φορέα εκτέλεσης και ένα (1) θα διατηρήσουν στο αρχείο του σχολείου τους.

3) Θα τηρούν το «Δελτίο παραλαβής και διανομής του προϊόντος» (Υπόδειγμα 2), το οποίο αφού συμπληρώσουν εις τριπλούν, θα αποστείλουν ένα (1) αντίγραφο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ένα (1)θα παραδώσουν στον εκπρόσωπο του φορέα εκτέλεσης και ένα (1) θα διατηρήσουν στο αρχείο του σχολείου τους.

4) Θα συμπληρώσουν και θα υπογράψουν το «Δελτίο παραλαβής και διανομής επικοινωνιακών μέτρων» (Υπόδειγμα 3), το οποίο αφού συμπληρώσουν εις τριπλούν, θα αποστείλουν ένα (1) αντίγραφο στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής, ένα (1) θα παραδώσουν στον εκπρόσωπο του φορέα εκτέλεσης και ένα (1) θα διατηρήσουν στο αρχείο του σχολείου τους.

γ6) Ο Σύλλογος διδασκόντων :

1) στην ειδική συνεδρίαση θα ορίσει τους εκπαιδευτικούς της πρώτης τριμελούς επιτροπής, η οποία θα επιλέξει την καλύτερη αφίσα και το καλύτερο γραπτό, σύμφωνα με το άρθρο 5.

2) θα ορίσει τους εκπαιδευτικούς της δεύτερης τριμελούς επιτροπής, η οποία με πρόεδρο το Δ/ντή της σχολικής μονάδας θα παραλάβει το τελικό προϊόν από τον εκπρόσωπο του φορέα εκτέλεσης, θα το διανείμει μαζί με τα επικοινωνιακά μέτρα στην ομάδα-στόχο και θα μεριμνήσει για την ανάρτηση της συνοδευτικής αφίσας σε εμφανές σημείο του σχολείου.

Ειδικά, για τα 1/θέσια και 2/θέσια Δημοτικά Σχολεία ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας θα είναι υπεύθυνος για όσα περιγράφονται στα εδάφια γ5 και γ6.

δ) Τα φρούτα που θα διανεμηθούν είναι μήλα (8 τεμάχια), πορτοκάλια (8 τεμάχια), αχλάδια (8 τεμάχια) καθώς και φρουτοσαλάτες (7 τεμάχια). Οι μερίδες αυτές θα είναι συσκευασμένες σε χάρτινα κλειστά κουτιά (κασετίνες) για κάθε μαθητή. Τα προϊόντα θα είναι πλυμένα, καθαρά και συσκευασμένα σε ατομική χάρτινη συσκευασία, έτοιμα προς άμεση κατανάλωση. Οι φρουτοσαλάτες θα είναι σε φυσικό χυμό φρούτων, συσκευασμένες σε διαφανείς περιέκτες (κύπελλα), οι οποίοι θα φέρουν επισήμανση με πλήρη περιγραφή συστατικών και θρεπτικής αξίας καθώς και την ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

Η παράδοση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11/3/2013 και θα γίνει τμηματικά στο σύνολο των μαθητών. Ο κάθε μαθητής θα παραλάβει τις κασετίνες, σε τρεις (3) παραδόσεις. Οι κασετίνες θα φέρουν την εκτύπωση μιας από τις αφίσες του προγράμματος και θα υπάρχει πλαίσιο, όπου ο μαθητής θα γράφει το όνομά του και το όνομα του σχολείου του. Στο πλαίσιο των επικοινωνιακών μέτρων θα διανεμηθούν επίσης ένας (1) σελιδοδείκτης και μία (1) πάνινη τσάντα ανά μαθητή.

Ο φορέας εκτέλεσης υποχρεούται να έχει ενημερώσει τον υπεύθυνο του σχολείου, τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα της παράδοσης.

Παρακαλείστε όπως, κατά την παραλαβή, ελέγχετε το Δελτίο Αποστολής, να αναγράφει την επωνυμία της αναδόχου εταιρείας («ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ»).

Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά υποδείγματα :
Υπόδειγμα 1- Πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής οπωροκηπευτικών στο Δημοτικό Σχολείο
Υπόδειγμα 2- Δελτίο παραλαβής και διανομής του προϊόντος
Υπόδειγμα 3- Δελτίο παραλαβής και διανομής επικοινωνιακών μέτρων

Β’ Λεπτομέρειες διεξαγωγής διαγωνισμών

Στο άρθρο 5 της με αρ. πρωτ. Φ.14 /179/ 31630 /Γ1/6-3-2013 Υ.Α ορίζονται τα συνοδευτικά μέτρα δηλαδή οι στρατηγικές που πρόκειται να υιοθετηθούν ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του Σχεδίου.

Στο πλαίσιο αυτό και κατά τη διάρκεια των έξι (6) ωρών της Ευέλικτης Ζώνης, συγχρόνως με την υλοποίηση του προγράμματος υγιεινής διατροφής, θα διενεργηθούν δύο (2) διαγωνισμοί ως ακολούθως

α) Διαγωνισμός αφίσας για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων :

α1) Οι μαθητές θα δημιουργήσουν μια ζωγραφιά, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε τεχνική και όλων των ειδών τα υλικά σε χαρτί διαστάσεων Α3 (29,7 × 42 cm), με θέμα « Τα παιδιά αγαπούν τα φρούτα», η οποία σε εμφανές σημείο θα πρέπει να φέρει το ονοματεπώνυμο του μαθητή, την τάξη του, καθώς και την ονομασία του σχολείου του.

β) Διαγωνισμός σύντομου προωθητικού κειμένου για τις Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων :

β1) Οι μαθητές καλούνται να υποστηρίξουν τη σπουδαιότητα της καθημερινής κατανάλωσης φρούτων στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής σε σύντομο κείμενο, μέχρι 120 λέξεις, το οποίο στο τέλος θα φέρει το ονοματεπώνυμό τους, την τάξη τους καθώς και την ονομασία του Σχολείου τους.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Διαγωνισμών, ο Δ/ντής κάθε σχολικής μονάδας θα συγκροτήσει τριμελή επιτροπή εκπαιδευτικών (άρθρο 6 ), η οποία θα επιλέξει το καλύτερο γραπτό και την καλύτερη αφίσα του Σχολείου, ώστε να τα αποστείλει στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε.

Ειδικά, στα 1/θέσια και 2/θέσια Δημοτικά Σχολεία την ευθύνη για την επιλογή του καλύτερου γραπτού και της καλύτερης αφίσας έχει ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.

Με τη συνεργασία του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε., θα συσταθεί τριμελής επιτροπή, σε κάθε Διεύθυνση Π.Ε., αποτελούμενη από δύο (2) εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 και έναν εκπαιδευτικό ΠΕ 08, η οποία από το σύνολο των κειμένων και των αφισών, θα επιλέξει τα τρία καλύτερα κείμενα και τις τρεις καλύτερες αφίσες. Με ευθύνη του Δ/ντή Εκπαίδευσης Π.Ε., τα έργα που θα επιλεγούν θα αποσταλούν στις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.

Με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης, θα συσταθούν σε κάθε Περιφερειακή Δ/νση δύο (2) τριμελείς επιτροπές. Η πρώτη, αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε., ένα Σχολικό Σύμβουλο και ένα εκπαιδευτικό ΠΕ 70, θα έχει ως αντικείμενο την επιλογή του καλύτερου κειμένου. Η δεύτερη, αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε., ένα Σχολικό Σύμβουλο και έναν καθηγητή ΠΕ 08, θα έχει ως αντικείμενο την επιλογή της καλύτερης αφίσας. Τα δύο (2) έργα που θα επιλεγούν, ένα για κάθε κατηγορία, θα αποσταλούν από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης στη Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, όπου επιτροπή, υπό την εποπτεία του Δ/ντή Σπουδών Π.Ε., θα επιλέξει τα τρία καλύτερα κείμενα και τις τρεις καλύτερες αφίσες. Τα έργα αυτά, κείμενα και αφίσες, θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως επικοινωνιακά μέτρα στο επόμενο Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Pin It

Εκτύπωση