edu.klimaka.gr

Οδηγίες Υλοποιησης Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης / Προγράμματα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρ.Πρωτ.154816/ΓΔ4/12-11-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: deae1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
depek(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Σούρμπης (Ε.Α.Ε.)
E. Μελίσσα (Ε.Ε.)
Γ. Σταματίου (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210 344 37 97 (Ε.Α.Ε.)
210 344 33 09 (Ε.Ε.)
210344 30 14 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: Χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Λαμβάνοντας υπόψη σχετικές εισηγήσεις συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (11803/10-11-2020 έγγραφο του Ι.Ε.Π.), σας διαβιβάζουμε αρχείο που αφορά σε χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Συνημ: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί δύνανται να αξιοποιούν ενεργά εργαλεία, όπως η ψηφιακή τάξη (e-class και e-me), όπου μπορεί να αναρτώνται παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται και στη φυσική τάξη, ασκήσεις ή και τεστ, χρήσιμοι σύνδεσμοι που προσομοιώνουν πειράματα/εργαστηριακές ασκήσεις και λοιπές παιδαγωγικά κατάλληλες παραπομπές. Μάλιστα, σε μαθήματα όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπλέκονται με πιο ενεργό τρόπο σε πρακτικές ασκήσεις και εφαρμογές (όπως είναι τα μαθήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του γραπτού λόγου ή σε μαθήματα όπως η Πληροφορική και τα Μαθηματικά), οι εκπαιδευτικοί δύνανται να παρέχουν οδηγίες/σύντομες αναθέσεις ασκήσεων/δραστηριοτήτων στους μαθητές και τις μαθήτριες που παρακολουθούν εξ αποστάσεως και να συζητούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο, τις απορίες και τις δυσκολίες που ενδεχομένως συναντούν. Μέσω της ηλεκτρονικής τάξης, οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να καταθέτουν επίσης απαντήσεις ή υλικό που τους ανατέθηκε να εκπονήσουν εκτός της διδακτικής ώρας. Σε μαθήματα Φυσικών Επιστημών, όπου αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία τα πειράματα, η παραπομπή σε οπτικοακουστικό υλικό που παρουσιάζει πειράματα και είναι διαθέσιμο μέσω των Ε.Κ.Φ.Ε. ή και άλλων αξιόπιστων εκπαιδευτικών δομών αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο.

Ειδικά, ως προς τα εργαστηριακά μαθήματα οι εκπαιδευτικοί δύνανται να παραπέμπουν τους μαθητές και τις μαθήτριες σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο παρουσιάζονται εκπαιδευτικά σενάρια, υλικά/μέσα, πειράματα, πρακτικές εφαρμογές ή εργαστηριακές ασκήσεις, ώστε με αυτό τον τρόπο να υποκαθίσταται εν μέρει η ενεργός εμπειρία από την εμπειρία του εργαστηρίου. Όπου είναι δυνατή η πρακτική εξάσκηση των μαθητών και μαθητριών εξ αποστάσεως, αυτή ενθαρρύνεται και τα σχετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα μπορούν να αποστέλλονται στους εκπαιδευτικούς για ανατροφοδότηση με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδανικά μέσω της ηλεκτρονικής τάξης).

2. ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αναφορικά με την ασύγχρονη εκπαίδευση, οι υφιστάμενες ψηφιακές δομές του Υπουργείου, όπως τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ε-Books), το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) και τα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα «Αίσωπος») είναι ήδη οργανωμένες ανά βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑ.Λ.), μάθημα και θεματικές ενότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν, επίσης, να δημιουργήσουν ψηφιακές τάξεις (π.χ. e-class ή e-me) για την ασύγχρονη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεων και οδηγιών προγράμματος διδασκαλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν όλοι/ες οι μαθητές/ριες και εκπαιδευτικοί κωδικούς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Α) Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (E-books): Σύντομες οδηγίες χρήσης

Εισέρχεστε στον ιστότοπο: https://dschool.edu.gr/

Κάνετε κλικ στο εικονίδιο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία». Εναλλακτικά, μπορείτε να εισέλθετε μέσω του συνδέσμου http://ebooks.edu.gr/new/.

Κάνετε κλικ στην τάξη σας ή το αντικείμενο ή το σχολικό μάθημα που θέλετε να αναζητήσετε.

Κάνετε κλικ σε ένα βιβλίο και ανοίγει σε νέα σελίδα.

Πάνω δεξιά υπάρχει η λίστα με τα περιεχόμενα σε αναδυόμενο (drop-down) μενού, το οποίο σας δείχνει τις διαθέσιμες ενότητες.

Για τα βιβλία με ενσωματωμένους συνδέσμους html:

Αφού επιλέξετε το κεφάλαιο, εμφανίζεται το κείμενο με εικονίδια (π.χ. τα παραπάνω) ή ενσωματωμένους συνδέσμους, πάνω στους οποίους μπορείτε να πατήσετε προκειμένου να μεταβείτε σε επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (ασκήσεις, προσομοιώσεις, πολλαπλές πηγές κ.ά.).

Β) Φωτόδεντρο: Σύντομες οδηγίες χρήσης

Εισέρχεστε στον ιστότοπο: https://dschool.edu.gr/

Κάνετε κλικ στο εικονίδιο «Φωτόδεντρο» (aggregator). Εναλλακτικά, μπορείτε να εισέλθετε μέσω του συνδέσμου http://photodentro.edu.gr/aggregator/.

Το διαδραστικό υλικό του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου είναι οργανωμένο σε θεματικές περιοχές.

Επιλέγετε τη θεματική περιοχή που σας ενδιαφέρει και εμφανίζεται όλο το διαθέσιμο υλικό ή πληκτρολογείτε λέξεις κλειδιά στην μπάρα αναζήτησης.

Επιλογή εκπαιδευτικής βαθμίδας: Αναζητάτε το διαδραστικό υλικό ανάλογα με τα φίλτρα που σας ενδιαφέρουν (από τις επιλογές που βρίσκονται στα αριστερά της σελίδας) ή αναζητώντας με λέξεις κλειδιά στην μπάρα αναζήτησης στο πάνω μέρος της σελίδας.

Μόλις βρείτε το υλικό που σας ενδιαφέρει, πατάτε πάνω στον τίτλο και μεταβαίνετε σε νέα σελίδα.

Πατάτε πάνω στο εικονίδιο και ξεκινά η δραστηριότητα (βίντεο, προσομοίωση, οπτικοποίηση, πείραμα, άσκηση, εκπαιδευτικό παιχνίδι, κ.λπ.).

Γ) Αίσωπος: Σύντομες οδηγίες χρήσης εκπαιδευτικού για υπάρχοντα εκπαιδευτικά σενάρια

Εισέρχεστε στον ιστότοπο http://aesop.iep.edu.gr/

Πατάτε στο εικονίδιο «ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ».

Επιλογή μαθήματος και βαθμίδας: Μπορείτε να αναζητήσετε το σενάριο που σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιώντας τα φίλτρα που φαίνονται στην αριστερή πλευρά της σελίδας ή κάνοντας αναζήτηση με λέξεις κλειδιά στην μπάρα αναζήτησης που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας.

Επιλέγετε το σενάριο που σας ενδιαφέρει (π.χ. το πρώτο «Ας φτιάξουμε μια ιστορία ωραία με τον Αίσωπο παρέα»).

Κατευθύνεστε στη γενική περιγραφή του σεναρίου, απ’ όπου μπορείτε να μεταβείτε στις φάσεις/ κεφάλαιά του, επιλέγοντας την αντίστοιχη ένδειξη από την κορυφή της σελίδας (βλ. την εικόνα παρακάτω).

Κάνετε κλικ στην πρώτη φάση και ακολουθήστε τα στάδια του σεναρίου, ζητώντας από τους/τις μαθητές/ριες σας να ολοκληρώσουν τις προτεινόμενες δράσεις.

Δ) Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Χρήση λογαριασμού ΠΣΔ για τη δημιουργία ψηφιακών τάξεων:

Για την ασύγχρονη διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ψηφιακές τάξεις, ώστε να προγραμματίζουν το μάθημά τους, να αποστέλλουν εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις, να αναρτούν εργασίες κ.λπ..

Οι μαθητές/ριες αντίστοιχα θα μπορούν έτσι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ψηφιακές τάξεις του ΠΣΔ (π.χ. e-class, e-me).

Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/ρια διαθέτει ήδη λογαριασμό στο ΠΣΔ θα πρέπει ο/η κηδεμόνας να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση του σχολείου, ώστε να γνωστοποιηθούν εκ νέου τα στοιχεία του/της, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα. Περισσότερες πληροφορίες για ανάκτηση στοιχείων λογαριασμών του ΠΣΔ μπορείτε να βρείτε στο: https://www.sch.gr/manual/registerintro/#password

Οδηγίες εγγραφής:

 • Εκπαιδευτικοί: https://register.sch.gr/teachers/
 • Μαθητές/ριες: https://register.sch.gr/students/

Ο/Η κηδεμόνας δίνει στη φόρμα εγγραφής - μεταξύ άλλων - τα στοιχεία του/της μαθητή/ριας, όπως αυτά αναγράφονται στον έλεγχο προόδου.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου του/της μαθητή/ριας, μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο.

Ψηφιακές τάξεις:

e-class (https://eclass.sch.gr/) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (https://www.sch.gr/)

e-me (https://e-me.edu.gr/) του Ψηφιακού Σχολείου (https://dschool.edu.gr/menoumespiti/)

E) Ενδεικτικός κατάλογος διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων

E) Ενδεικτικός κατάλογος διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων
Τίτλος Σύντομη Περιγραφή URL
Ψηφιακό Σχολείο (dschool) Η κεντρική σελίδα για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης https://dschool.edu.gr/
Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (E- books) Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή http://ebooks.edu.gr/new/
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) Κεντρική πύλη για αναζήτηση ποικίλου ψηφιακού υλικού σε εκπαιδευτικά αποθετήρια, μουσεία, εκπαιδευτικές πύλες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή άλλων φορέων http://photodentro.edu.gr/aggregator/
Ειδικότερα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση Πατήστε εδώ
Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ του ΙΕΠ) Ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων http://aesop.iep.edu.gr/
Ειδικότερα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση
http://aesop.iep.edu.gr/senaria?f[0]=field_ekp_vathm%3A5
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το εθνικό δίκτυο και ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διασυνδέει και υποστηρίζει 16.079 μονάδες.
Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας
https://www.sch.gr/
Προσβάσιμο Πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όπως προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, κ.ά. που μπορεί να αξιοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ή και στα εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/
Κέντρο Περιβάλλοντα για την υποστήριξη http://www.greek-language.gr/digitalResources/
Ελληνικής Γλώσσας της μελέτης και της γλωσσικής διδασκαλίας: σώματα κειμένων, ηλεκτρονικά λεξικά, γλωσσικά διδακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια ορολογίας  
Edu-gate Δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΑΙΘ, όπου αναρτώνται εγκύκλιοι για την ενημέρωση των σχολείων αναφορικά με εγκεκριμένα προγράμματα. http://edu-gate.minedu.gov.gr/
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ - ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ιστοσελίδα που στοχεύει να αποτελέσει χρήσιμη πηγή ψηφιακής ενημέρωσης για την ασφαλή επιστροφή στις εκπαιδευτικές δομές. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν οδηγίες για εκπαιδευτικούς, μαθητές, απαντήσεις σε ερωτήσεις, σύνδεσμοι, υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες του ΕΟΔΥ αλλά και άλλες δράσεις του ΥΠΑΙΘ για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού. https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/
και ειδικότερα για την τηλεκπαίδευση
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi/
Εκπαιδευτική Τηλεόραση Η προσφορά της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην Εκπαίδευση συνίσταται κύρια στην παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων με στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στη δια βίου μάθηση. Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
http://www.edutv.gr/index.php/deyterobathmia
Ειδικότερα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση
http://www.edutv.gr/index.php/texniki-ekpaideysi

 


Αρ.Πρωτ.43962/Η2/07-04-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
E-mail : emavrikakis(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ευ. Μαυρικάκης
Τηλέφωνο : 210-344-3810

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο άμεσα στις εξελίξεις, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο website της καμπάνιας / ενέργειας "μαθαίνουμε στο σπίτι", https://mathainoumestospiti.gr/ . Επισημαίνεται ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά έχει ως στόχο τη διατήρηση της επαφής των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο. Η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.

Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me. Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για την ανάγκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με όσα προτείνονται με το παρόν έγγραφο οδηγιών. Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του/της κάθε εκπαιδευτικού

Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου:

 1. για τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 2. για τις διαθέσιμες ψηφιακές πλατφόρμες και
 3. για την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019(βλ παράρτημα).

Για την αξιοποίηση της πλατφόρμας e-me και της πλατφόρμας e-class ισχύουν τα εξής:

E-class

Για τη χρήση της πλατφόρμας e-class (https://eclass.sch.gr) απαιτείται λογαριασμός πρόσβασης του εκπαιδευτικού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού και δεν διαθέτουν λογαριασμό στο ΠΣΔ, πρέπει να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα:

 1. Να υποβάλλουν στην ιστοσελίδα https://register.sch.gr/teachers/ ηλεκτρονική αίτηση για τη δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης στο ΠΣΔ. Τα στοιχεία της αίτησης επιβεβαιώνονται αυτόματα από το mySchool και εφόσον ταυτίζονται, δημιουργείται ο λογαριασμός.
 2. Να συνδεθούν με τα συνθηματικά τους στο ΠΣΔ στην ιστοσελίδα https://www.sch.gr/mysch και να δηλώσουν (επιλέξουν από σχετικό πίνακα) το σχολείο εξωτερικού στο οποίο υπηρετούν.

Β. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού και διαθέτουν ήδη λογαριασμό στο ΠΣΔ, ακολουθούν μόνο το βήμα 2.

Τονίζεται ότι στην παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, οι μαθητές δεν αποκτούν προσωπικό λογαριασμό στο ΠΣΔ. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν μάθημα στο eclass.sch.gr και κοινοποιούν το URL του μαθήματος στους μαθητές τους.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί τεχνική υποστήριξη, αυτή θα παρέχεται από τις υπηρεσίες τοπικής υποστήριξης του ΠΣΔ που εμφανίζονται στη σελίδα https://www.sch.gr/helpdesk/, ανάλογα με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά κάθε εκπαιδευτικός.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η ανάκτηση κωδικού στο ΠΣΔ, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://register.sch.gr/password/reset_password/

Ο λογαριασμός ΠΣΔ προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες ΠΣΔ, όπως αυτές αναφέρονται στο https://www.sch.gr/services/

E-me

Για την χρήση της e-me από εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν διαθέτουν λογαριασμό ΠΣΔ, διατίθεται η «eme για όλους» (e-me 4all) στη διεύθυνση https://4all.e-me.edu.gr η οποία είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους. Η είσοδος γίνεται με απλή εγγραφή, χωρίς να απαιτείται η χρήση λογαριασμών ΠΣΔ. Επισημαίνεται ότι η "e-me για όλους" έχει την ίδια λειτουργικότητα με την επίσημη e-me.

Για την διαδικασία της εγγραφής και αξιοποίησης της «e-me για όλους» ισχύουν τα εξής:

Οι εκπαιδευτικοί εγγράφονται στην "e-me για όλους" ως εξής:
- Μεταβαίνουν στη διεύθυνση https://4all.e-me.edu.gr
-πιλέγουν «Δημιουργία Λογαριασμού» και συμπληρώνουν τα στοιχεία της φόρμας. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε e-mail τους (για κάθε εγγραφή απαιτείται ξεχωριστό e-mail).
- Ενεργοποιούν την εγγραφή τους μέσα από το μήνυμα που θα λάβουν στο e-mail που έδωσαν

Ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου: για την ψηφιακή πλατφόρμα «e-me για όλους» (e-me 4all), κοινοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο https://4all.e-me.edu.gr καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα

Οι μαθητές με τη συνδρομή των γονέων/κηδεμόνων εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «e-me για όλους». Για την εγγραφή χρησιμοποιούν ένα οποιοδήποτε e-mail, είτε του γονέα/κηδεμόνα είτε του/της μαθητή/τριας. Απαιτείται ένα ξεχωριστό e-mail ανά εγγραφή στην «e-me για όλους».

Οι μαθητές/τριες με τη συνδρομή των γονέων/κηδεμόνων ενημερώνουν τους/τις εκπαιδευτικούς τους για τα ονόματα χρήστη (usernames) που χρησιμοποίησαν για την είσοδό τους στην πλατφόρμα.

Οι εκπαιδευτικοί, αφού ενημερωθούν για τα ονόματα χρήστη (usernames) των μαθητών/τριών τους, εισέρχονται στην πλατφόρμα "e-me για όλους" και δημιουργούν την/τις ψηφιακές τους τάξη/εις.

Συγκεκριμένα, για κάθε τάξη στην οποία διδάσκουν:

 • δημιουργούν μία νέα, ιδιωτική «κυψέλη».
 • προσκαλούν τους/τις μαθητές/τριές τους να συμμετάσχουν στην κυψέλη (ψηφιακή τάξη) που δημιούργησαν, στέλνοντας πρόσκληση συμμετοχής.

Οι μαθητές/τριες λαμβάνουν από τον/την εκπαιδευτικό τους πρόσκληση συμμετοχής στην κυψέλη της τάξης τους. Η πρόσκληση θα εμφανιστεί ως ειδοποίηση μέσα στην πλατφόρμα «e-me για όλους». Ελέγχουν τα στοιχεία της πρόσκλησης και εφόσον προέρχεται από τον/την εκπαιδευτικό τους, την αποδέχονται και γίνονται μέλη της ψηφιακής τάξης.

Εναλλακτική επιλογή:

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους/τις μαθητές/τριες για την κυψέλη (ψηφιακή τάξη που δημιούργησαν) στέλνοντάς τους το σχετικό σύνδεσμο και ζητούν από τους/τις μαθητές/τριες να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής στην κυψέλη. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται τα αιτήματα συμμετοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αυτή είναι να έχουν ενεργοποιήσει την επιλογή «Να επιτρέπονται αιτήσεις συμμετοχής» κατά τη δημιουργία της κυψέλης.

Αναλυτικότερες οδηγίες για τη δημιουργία της ψηφιακής τάξης (κυψέλης) δίνονται στο τέλος του παρόντος καθώς και στον Οδηγό «Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες βήμα-βήμα για μαθητές/τριες»

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης της e-me συμβουλευτείτε:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΟΔΗΓΙΕΣ:

Αναλυτικά, οι εφαρμογές που υποστηρίζονται στην «e-me για όλους είναι»:

Προφίλ & Επαφές
Διαμόρφωση προσωπικού προφίλ (ψηφιακής ταυτότητας).
Δημιουργία κοινωνικού δικτύου μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

Αρχεία
Περιβάλλον αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς στο υπολογιστικό νέφος (cloud), με δυνατότητα συγχρονισμού των αρχείων με τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή τους. Παρέχεται προσωπικός χώρος 2GB για κάθε μαθητή/τρια ή εκπαιδευτικό, με δυνατότητα επέκτασης.

Κυψέλη
Δημιουργία χώρων (συν)εργασίας (Κυψέλες) από μαθητές/τριες και από εκπαιδευτικούς. Η Κυψέλη έχει μέλη, «τοίχο» για επικοινωνία των μελών, κοινόχρηστα και προσωπικά αρχεία μελών, ιστολόγιο και εφαρμογές (apps). Είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτική. Μπορεί να αντιπροσωπεύει μια τάξη, ή ένα σχολείο ή μια ομάδα μαθητών/τριών ή εκπαιδευτικών που υλοποιούν μια εργασία.

e-portfolio
Σύστημα ηλεκτρονικού πορτφόλιο για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. Παρέχει δυνατότητες οργάνωσης, αποθήκευσης και τεκμηρίωσης επιλεγμένων εργασιών ή αρχείων και προβολής τους στο δημόσιο προφίλ.

e-me content
Εργαλείο για εύκολη ανάπτυξη διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων ή γενικότερα εκπαιδευτικών ψηφιακών πόρων. Υποστηρίζει δημιουργία ασκήσεων διαφόρων τύπων, quiz, διαδραστικών βίντεο, χρονολογίων, παιχνιδιών μνήμης κ.ά.

e-me assignments
Περιβάλλον ανάθεσης και παρακολούθησης εργασιών, υποβολής απαντήσεων και ανατροφοδοτήσεων.

e-me blogs
Περιβάλλον δημιουργίας και διαχείρισης ιστολογίων. Παρέχει δυνατότητα δημιουργίας συνεργατικών ιστολογίων Κυψέλης.

e-me connect
Σύγχρονη επικοινωνία μέσω κλήσεων ήχου και βίντεο, καθώς και μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο.

my Photodentro
Δημιουργία προσωπικού αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων από μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, επιλέγοντας αντικείμενα από τα Αποθετήρια Φωτόδεντρο.

Ημερολόγιο
Εφαρμογή ημερολογίου για οργάνωση εργασιών.

Λεξικά:
Λεξικό Νοηματικής (από το ΙΕΛ), ΕΛεΦυΣ: Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο (από εκπαιδευτικούς).

Μικροεφαρμογές Κυψέλης:
«Πλάνο Τάξης», «Δημοσκόπηση» κ.ά.

Ρυθμίσεις
Δυνατότητα προσωποποιημένης εμφάνισης αρχικής σελίδας (οργάνωση εφαρμογών σε φακέλους, επιλογή θέματος εμφάνισης, εικόνας φόντου κ.ά.).

e-me store
Αποθετήριο εφαρμογών (apps).

Οδηγίες: Πώς θα δημιουργήσετε την ψηφιακή σας τάξη στην «e-me για όλους»

- Από την αρχική σελίδα της «e-me για όλους» επιλέξτε την εφαρμογή «Κυψέλες». Οι κυψέλες αποτελούν τον βασικό χώρο συνεργασίας στην e-me.

- Δημιουργήστε μια νέα, ιδιωτική κυψέλη (επιλογή Νέα και στη συνέχεια Ιδιωτική Κυψέλη). Συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία της κυψέλης.

- Προσκαλέστε τους/τις μαθητές/τριες της τάξης σας να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη κυψέλη ως εξής:

 • Μέσα από την εφαρμογή Μέλη της κυψέλης επιλέξτε «Πρόσκληση Μελών» και στη συνέχεια «Αναζήτηση».
 • Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας ή το όνομα χρήστη (id), για να τον/την εντοπίσετε.
 • Επιλέξτε τον/την μαθητή/τρια και στείλτε πρόσκληση συμμετοχής.
 • Όταν ο/η μαθητής/τρια συνδεθεί στην «e-me για όλους», θα βρει την πρόσκληση συμμετοχής στη συγκεκριμένη κυψέλη και, αφού την αποδεχθεί, θα γίνει μέλος της.

Έχοντας εντάξει όλους τους/τις μαθητές/τριες της τάξης σας η νέα κυψέλη που δημιουργήσατε αντιπροσωπεύει την ψηφιακή τάξη σας.
Δημιουργήστε μία ξεχωριστή κυψέλη για κάθε μία τάξη στην οποία διδάσκετε.

Οδηγίες: Πώς θα δημιουργήσετε την ψηφιακή σας τάξη στην «e-me για όλους»

- Από την αρχική σελίδα της «e-me για όλους» επιλέξτε την εφαρμογή «Κυψέλες». Οι κυψέλες αποτελούν τον βασικό χώρο συνεργασίας στην e-me.

- Δημιουργήστε μια νέα, ιδιωτική κυψέλη (επιλογή Νέα και στη συνέχεια Ιδιωτική Κυψέλη). Συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία της κυψέλης.

- Προσκαλέστε τους/τις μαθητές/τριες της τάξης σας να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη κυψέλη ως εξής:

 • Μέσα από την εφαρμογή Μέλη της κυψέλης επιλέξτε «Πρόσκληση Μελών» και στη συνέχεια «Αναζήτηση».
 • Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας ή το όνομα χρήστη (id), για να τον/την εντοπίσετε.
 • Επιλέξτε τον/την μαθητή/τρια και στείλτε πρόσκληση συμμετοχής.
 • Όταν ο/η μαθητής/τρια συνδεθεί στην «e-me για όλους», θα βρει την πρόσκληση συμμετοχής στη συγκεκριμένη κυψέλη και, αφού την αποδεχθεί, θα γίνει μέλος της.

Έχοντας εντάξει όλους τους/τις μαθητές/τριες της τάξης σας η νέα κυψέλη που δημιουργήσατε αντιπροσωπεύει την ψηφιακή τάξη σας.
Δημιουργήστε μία ξεχωριστή κυψέλη για κάθε μία τάξη στην οποία διδάσκετε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού, Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας που εκτελείται από τη σχολική μονάδα, από τους ιστοτόπους e-class.sch.gr ή e-me.edu.gr και λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας, λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και αναγκαίας συμπλήρωσης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά το φετινό εκπαιδευτικό έτος εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19.

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


Αρ.Πρωτ.39676/Δ2/20-03-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Αν. Βάρλα (Δ.Ε.)
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Α. Ιορδάνου (Π.Ε.)
Τηλέφωνο: 210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3442247 (Π.Ε.)

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Σας διαβιβάζουμε Οδηγίες για την υλοποίηση προγραμμάτων Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες προς όφελος των μαθητών/τριών.

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας - χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. Ξεκινάμε ένα μεγάλο εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της αυτονομίας και της μεγαλύτερης ευελιξίας των σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές των σχολείων διαμορφώνουν το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά:

 • Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά.
 • Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).

Το Υπουργείο θα συνεχίσει να διερευνά και άλλες μεθόδους και εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη βέλτιστη παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας στους μαθητές. Η επιλογή των εκάστοτε μεθόδων και εργαλείων γίνεται με γνώμονα ιδίως τις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές τους, και ειδικότερα την ασφάλεια, την τεχνική δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης του μέγιστου αριθμού χρηστών και το φιλικό περιβάλλον εγκατάστασης και χρήσης, καθώς και την εμπειρία από την επιτυχή εφαρμογή τους – για ανάλογο σκοπό και σε αντίστοιχη κλίμακα – σε άλλες χώρες.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αναφορικά με την ασύγχρονη εκπαίδευση, οι υφιστάμενες ψηφιακές δομές του Υπουργείου, όπως τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ε-Books), το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) και τα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα «Αίσωπος») είναι ήδη οργανωμένες ανά βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ), μάθημα και ενότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ψηφιακές τάξεις (π.χ. e-class ή e-me) για την ασύγχρονη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεων και οδηγιών προγράμματος διδασκαλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν όλοι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί κωδικούς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (οδηγίες στη σελίδα 9).

Α) E-books:

Οδηγίες χρήσης

Εισέρχεστε στον ιστότοπο https://dschool.edu.gr/

Κάνετε κλικ στα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία.

Κάνετε κλικ στην τάξη σας, ή το αντικείμενο που θέλετε να αναζητήσετε.

Κάνετε κλικ σε ένα βιβλίο και ανοίγει σε νέα σελίδα.

Πάνω δεξιά υπάρχει η λίστα με τα περιεχόμενα, σε drop down μενού, το οποίο σας δείχνει τις διαθέσιμες ενότητες.

Αφού επιλέξετε το κεφάλαιο, εμφανίζεται το κείμενο με εικονίδια (π.χ. τα παραπάνω) ή ενσωματωμένους συνδέσμους, πάνω στους οποίους μπορείτε να πατήσετε προκειμένου να μεταβείτε σε επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (ασκήσεις, προσομοιώσεις, πολλαπλές πηγές).

Β) Φωτόδεντρο:

Οδηγίες χρήσης

Εισέρχεστε στον ιστότοπο https://dschool.edu.gr/

Κάνετε κλικ Φωτόδεντρο (aggregator).

Το διαδραστικό υλικό του συσσωρευτή είναι οργανωμένο σε θεματικές περιοχές.

Επιλέγετε την θεματική περιοχή που σας ενδιαφέρει και εμφανίζεται όλο το διαθέσιμο υλικό ή πληκτρολογείτε λέξεις κλειδιά από την μπάρα αναζήτησης.

Επιλογή εκπαιδευτικής βαθμίδας: Αναζητάτε το διαδραστικό υλικό ανάλογα τα με φίλτρα που σας ενδιαφέρουν (από τις επιλογές που βρίσκονται στα αριστερά της σελίδας), ή αναζητώντας με λέξεις κλειδιά στη μπάρα αναζήτησης στο πάνω μέρος της σελίδας.

Μόλις βρείτε το υλικό που σας ενδιαφέρει, πατάτε επάνω στον τίτλο και μεταβαίνετε σε νέα σελίδα.

Πατάτε πάνω στο εικονίδιο και ξεκινάει η δραστηριότητα (βίντεο, προσομοίωση, οπτικοποίηση, πείραμα, άσκηση, εκπαιδευτικό παιχνίδι, κλπ.).

Γ) Αίσωπος:

Οδηγίες χρήσης εκπαιδευτικού για υπάρχοντα εκπαιδευτικά σενάρια

Εισέρχεστε στον ιστότοπο http://aesop.iep.edu.gr/ 

Πατάτε στο εικονίδιο «ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ».

Επιλογή μαθήματος και βαθμίδας: Αναζητείτε το σενάριο που σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιώντας τα φίλτρα που φαίνονται στην αριστερή πλευρά της σελίδας, ή κάνοντας αναζήτηση με λέξεις κλειδιά στην μπάρα αναζήτησης που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας.

Επιλέγετε το σενάριο που σας ενδιαφέρει (π.χ. το πρώτο «Ας φτιάξουμε μια ιστορία ωραία με τον Αίσωπο παρέα»).

Οδηγείστε στην γενική περιγραφή του σεναρίου, απ’ όπου μπορείτε να μεταβείτε στις φάσεις/κεφάλαια του σεναρίου επιλέγοντάς από την κορυφή της σελίδας (βλ. την εικόνα παρακάτω

Κάνετε κλικ στην πρώτη φάση και ακολουθήστε τα στάδια του σεναρίου, ζητώντας στους μαθητές σας να ολοκληρώσουν τις προτεινόμενες δρ

Δ) Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Χρήση λογαριασμού ΠΣΔ για τη δημιουργία ψηφιακών τάξεων:

Για την ασύγχρονη διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ψηφιακές τάξεις, ώστε να προγραμματίζουν το μάθημά τους, να αποστέλλουν εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις, να αναρτούν εργασίες κτλ.

Οι μαθητές αντίστοιχα θα μπορούν έτσι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ψηφιακές τάξεις του ΠΣΔ (π.χ. e-class, e-me).

Οδηγίες εγγραφής:

 • Εκπαιδευτικοί: https://register.sch.gr/teachers/
 • Μαθητές: https://register.sch.gr/students/
  - Ο μαθητής θα δίνει στη φόρμα εγγραφής τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται σε έλεγχο προόδου τριμήνου.
  - Σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου, μπορεί να τον αφήσει κενό.

Ψηφιακές τάξεις:

e-class του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (https://www.sch.gr/)

e-me του Ψηφιακού Σχολείου (https://dschool.edu.gr/

Ε) Ενδεικτικός κατάλογος διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή URL
Ψηφιακό Σχολείο (dschool) Η κεντρική σελίδα για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. https://dschool.edu.gr/
Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (E- books) Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή. http://ebooks.edu.gr/new/
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) Κεντρική πύλη για αναζήτηση ποικίλου ψηφιακού υλικού σε εκπαιδευτικά αποθετήρια, μουσεία, εκπαιδευτικές πύλες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή άλλων φορέων. http://photodentro.edu.gr/aggregator/
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ο επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. http://iep.edu.gr/
Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια
(Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ)
Ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων. http://aesop.iep.edu.gr/
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Είναι το εθνικό δίκτυο και ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διασυνδέει 16.071 μονάδες. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας. https://www.sch.gr/
Προσβάσιμο Πλατφόρμα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όπως προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, κ.α. που μπορεί να αξιοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ή και στα εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Περιβάλλοντα για την υποστήριξη της μελέτης και της γλωσσικής διδασκαλίας: σώματα
κειμένων, ηλεκτρονικά λεξικά, γλωσσικά διδακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια ορολογίας.
http://www.greek-language.gr/digitalResources
Study4exams Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα για την προετοιμασία των Πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων (αναγκαία
επικαιροποίηση με ευθύνη εκπαιδευτικού1)
http://www.study4exams.gr/

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Ειδικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου οι πλατφόρμες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δύνανται να αξιοποιηθούν παράλληλα και επικουρικά με την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me.

Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για την ανάγκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με όσα προτείνονται με το παρόν έγγραφο οδηγιών.

Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του/της κάθε εκπαιδευτικού. Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα υποστηριχθούν για την ψηφιακή πλατφόρμα e-me και για την ψηφιακή πλατφόρμα e-class από τα αντίστοιχα κέντρα εξυπηρέτησης (Help Desk).

Για τον λόγο αυτό καλούνται οι Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας όλης της χώρας, μέσω των Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης, να συντονίσουν τη διαδικασία και να παρέχουν κάθε απαραίτητη διευκόλυνση προς τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους ώστε έως και την Τρίτη 24/3/2020 να έχουν ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως περιγράφονται παρακάτω.

Ως προς τη διαδικασία για τη δημιουργία των ψηφιακών τμημάτων και την υλοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επισημαίνονται τα εξής:

A. Τα βήματα για τη δημιουργία λογαριασμών και ψηφιακών τμημάτων

Βήμα 1. Ο/η Διευθυντής/ντρια κάθε σχολικής μονάδας ορίζεται υπεύθυνος ομάδας εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από τον ίδιο και από τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό με εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ κτλ.). Η ομάδα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης αναλαμβάνει με εξ αποστάσεως εργασία, να προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου κατά τον σχεδιασμό και καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να συμμετέχουν και στην υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας όπως περιγράφεται παρακάτω.

 • Για λόγους ορθολογικής κατανομής των εργασιών της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης προτείνεται η ομάδα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης να στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς διαφορετικούς από εκείνους που έχουν οριστεί ή πρόκειται να οριστούν στην ομάδα υποστήριξης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε όποια Περιφερειακή Δ/νση λειτουργούν «πόλοι καινοτομίας» προτείνεται να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα.
 • Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα υποστηρίζει και θα συντονίζει α) τόσο την ομάδα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης όσο και β) την ομάδα υποστήριξης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της σχολικής του μονάδας. Ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των ομάδων
 • Η ομάδα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης κάθε σχολικής μονάδας για την υποβολή ερωτημάτων και για την επίλυση προβλημάτων δύναται να ανατρέχει στα ειδικά κέντρα απομακρυσμένης βοήθειας (Help Desk) για τις πλατφόρμες e-me και eclass που έχουν δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό (βλ ενότητα Ε των οδηγιών)

Με τη συνδρομή της ομάδας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της κάθε σχολικής μονάδας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα

Βήμα 2. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας κάθε σχολικής μονάδας, οι εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν διαθέτουν ήδη, αποκτούν κωδικούς πρόσβασης για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Βήμα 3. Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν την πλατφόρμα την οποία θα αξιοποιήσουν (e-me ή eclass) και δημιουργούν το/τα ψηφιακό/ά τμήμα/τα στα οποία στη συνέχεια εντάσσουν τους μαθητές/τριές τους. Προτείνεται να δημιουργηθούν από κάθε εκπαιδευτικό περισσότερα από ένα ψηφιακά τμήματα, κατ’ αντιστοιχία του αριθμού τμημάτων στα οποία διδάσκουν. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τον Διευθυντή / τη Διευθύντρια για την πλατφόρμα που επέλεξαν μέσω email στο οποίο επισυνάπτουν τον σχετικό σύνδεσμο – Link.

Βήμα 4. Με ευθύνη του Διευθυντή/τριας ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου:

α) για τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
β) για την πλατφόρμα που αξιοποίησε ο κάθε εκπαιδευτικός για την δημιουργία του ψηφιακού τμήματος κοινοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο Link.
γ) για την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019.
https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php

Βήμα 5. Οι γονείς/κηδεμόνες, με ευθύνη του Διευθυντή, μεριμνούν για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα https://register.sch.gr/students/ .

Βήμα 6. Οι μαθητές/μαθήτριες με την βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων μετά την απόκτηση λογαριασμού από το ΠΣΔ (από το πρώτο βήμα) εισέρχονται για μια φορά στην πλατφόρμα που έχει επιλεγεί από τους εκπαιδευτικούς (από το Βήμα 4β)) ώστε στη συνέχεια να γίνουν μέλη των ψηφιακών τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς και τον Δ/ντή.

Βήμα 7. Ο Δ/ντής μετά την απόκτηση του λογαριασμού ΠΣΔ από τους μαθητές:

α) εισέρχεται στη σελίδα διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών που διαθέτει στο ΠΣΔ https://register.sch.gr/students/admins/ , και
β) επιλέγει τους/τις μαθητές/τριες μίας τάξης και
γ) αποστέλλει τους λογαριασμούς ΠΣΔ των μαθητών/τριών της τάξης αυτής στον/ στους εκπαιδευτικούς της τάξης που διδάσκει/ουν τα μαθήματα.

Βήμα 8. Οι εκπαιδευτικοί της τάξης συνδέονται στην πλατφόρμα επιλογής τους (e-me ή eclass) χρησιμοποιώντας τον υπηρεσιακό λογαριασμό που έχει ο καθένας στο ΠΣΔ (@sch.gr).
(σχετικές οδηγίες υπάρχουν εντός της σελίδας διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών https://register.sch.gr/students/admins/ ).

Βήμα 9 Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν το/τα ψηφιακό/α τμήμα/τμήματα στην πλατφόρμα επιλογής τους (e-me ή e-class) και προσκαλούν σε αυτές τους/τις μαθητές/τριες με βάση τα ονόματα χρήστη (usernames) που τους έστειλε ο Διευθυντής/τρια του σχολείου. Οι μαθητές αποδέχονται τις προσκλήσεις και αυτομάτως εντάσσονται στο αντίστοιχο ψηφιακό τμήμα του/των εκπαιδευτικών

B. Διαδικασία υλοποίησης και προετοιμασίας ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Βήμα 1. Προγραμματισμός:

 • Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με την ομάδα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης και τον Δ/ντή προτείνεται να συνδέονται στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
 • Οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων στα οποία διδάσκουν προτείνεται να είναι από 08:00 έως και 14:00.
 • Σε περίπτωση που εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν ωράριο σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες, προτείνεται, σε συνεννόηση με τον/την Δ/ντή/τρια του κάθε σχολείου, να ρυθμίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες θα είναι διαθέσιμοι για κάθε σχολική μονάδα για επίλυση αποριών, ερωτήσεων κλπ.
 • Οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής μονάδας προτείνεται να αναρτούν σε κάθε ψηφιακό τμήμα το οποίο έχουν δημιουργήσει τις ημέρες κατά τις οποίες θα είναι διαθέσιμοι για επίλυση αποριών – ερωτήσεων προκειμένου να είναι ενήμεροι/ες οι μαθητές και οι μαθήτριες

Σε κάθε περίπτωση τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, εφόσον επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται και να αξιοποιούν την πλατφόρμα καθόλη την διάρκεια της ημέρας, και πέραν των προτεινόμενων ωρών αλληλεπίδρασης.

Βήμα 2. Ενημέρωση – υποστήριξη εκπαιδευτικών:

 • Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου στο πλαίσιο των καθηκόντων τους σε συνεργασία με τους Δ/ντές των Σχολικών μονάδων των περιοχών ευθύνης τους οργανώνουν από 23/3/2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά προτίμηση απογευματινές ώρες εξ αποστάσεως ενημερωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προτείνεται η κατανομή των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενημέρωσης – υποστήριξης κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη είσοδος στις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων ανά ημέρα.
 • Για τον λόγο αυτό συντάσσεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα επιμορφωτικών συναντήσεων ανά σχολική μονάδα το οποίο κοινοποιείται εγκαίρως στους εκπαιδευτικούς προκειμένου αυτοί να ενημερωθούν και να συμμετέχουν.
 • Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καταγράφεται από κάθε συντονιστή/τρια και κοινοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης σε εβδομαδιαία βάση.
 • Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως υποστήριξης εκπαιδευτικών επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να υποστηρίζονται
  διαρκώς στο εκπαιδευτικό τους έργο.

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για τις ενημερωτικές συναντήσεις δύνανται να αξιοποιήσουν τη μέθοδο τηλεκπαίδευσης την οποία κρίνουν προσφορότερη και αποτελεσματικότερη (σύγχρονη ή ασύγχρονη), καθώς και να τις χρησιμοποιήσουν συνδυαστικά

Βήμα 3. Προετοιμασία υλικού: 

 • Οι εκπαιδευτικοί της τάξης, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου οι οποίοι έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής τους μονάδας προετοιμάζουν το υλικό το οποίο θα αναρτούν στα ψηφιακά τμήματα.
 • Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου υποστηρίζουν εξ αποστάσεως σε καθημερινή βάση τους εκπαιδευτικούς των οποίων έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη και τους καθοδηγούν για την ομαλή διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Βήμα 4. Υλοποίηση:

 • Οι εκπαιδευτικοί σε καθημερινή βάση αναρτούν στα ψηφιακά τμήματα το εκπαιδευτικό υλικό και το υλικό του μαθήματος, τις εργασίες και τις ασκήσεις εμπέδωσης και εμβάθυνσης προς τους μαθητές.
 • Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα(online) σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κάθε σχολικής μονάδας.

Γ. Δομή εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δομήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με την κρίση τους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών.

Ενδεικτικά προτείνεται το παρακάτω πλάνο:

Ενδεικτικό πλάνο ασύχγρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

 • Ανάρτηση στο ψηφιακό τμήμα, με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικού υλικού, υλικού προς μελέτη, ασκήσεων - εργασιών κλπ.
 • Μελέτη του υλικού από τους μαθητές/ριες, υποβολή ερωτήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό, λύση ασκήσεων και υποβολή των εργασιών/απαντήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σε προθεσμία που θα ορίζει ο εκπαιδευτικός.
 • Αξιολόγηση των εργασιών και ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό της τάξης και αποστολή σε κάθε μαθητή/τρια μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης (με κάθε πρόσφορο τρόπο, π.χ. μέσω της πλατφόρμας ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενδεικτικές Δραστηριότητες:

1. Δραστηριότητες εμπέδωσης της διδαγμένης ύλης.

Με τις δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής επιδιώκουμε να συμμετέχουν οι μαθητές σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την επανάληψη και εμβάθυνση ενοτήτων που έχουν ήδη διδαχθεί.

Το μέρος της εξ αποστάσεως που θα γίνεται ασύγχρονα προτείνουμε να περιλαμβάνει σε εβδομαδιαία βάση:

 • το υλικό (ενότητα βιβλίου ή/και ψηφιακές δραστηριότητες ή/και βίντεο κ.λπ.) που καλείται ο μαθητής ή η μαθήτρια να αξιοποιήσει για την επανάληψή του,
 • την ανάθεση σε καθημερινή βάση εργασιών, ασκήσεων, τεστ αυτοαξιολόγησης που καλείται να κάνει ο μαθητής στη συγκεκριμένη περίοδο
 • τη διόρθωση των εργασιών – ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό της τάξης και αποστολή σε κάθε μαθητή μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης

Αυτό το προτεινόμενο υλικό είναι σημαντικό να υπάρχει για να οργανώνει τη μελέτη του ο μαθητής σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση. Το πρόγραμμα μελέτης διαμορφώνεται είτε για τους μαθητές συγκεκριμένου τμήματος (από τον εκπαιδευτικό του τμήματος) είτε για όλους τους μαθητές της τάξης (μετά από συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα).

Το υλικό μελέτης και οι εργασίες των μαθητών μπορεί να προέρχονται από το σχολικό βιβλίο, ψηφιακά υλικά πιστοποιημένα από φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ

2. Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας

Ανάγνωση ολόκληρου βιβλίου

Η διδασκαλία ενός ολόκληρου βιβλίου/λογοτεχνικού, επιστημονικού, πληροφοριακού, ξενόγλωσσου ή μη έργου είναι μία πρόκληση που μπορεί να οργανώσει την ανάγνωση «στο σπίτι». Στόχος των δραστηριοτήτων φιλαναγνωσίας είναι να κινητοποιήσουμε τους μαθητές ώστε να παρακολουθήσουν την ανάγνωση ενός ολόκληρου βιβλίου «εξ αποστάσεως».

Για παράδειγμα τα ίδια τα μέλη του «ψηφιακού τμήματος» είναι δυνατόν να προτείνουν βιβλία στα οποία υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση ώστε στη συνέχεια να οργανωθούν κοινές δραστηριότητες.

Για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (Α, Β, Γ τάξεις)

Υπάρχουν οι κατηγορίες των βιβλίων: α. πρώτων γνώσεων, β. ιστοριών με εικονογράφηση που αφορούν σε συναισθήματα ή κοινωνικές καταστάσεις και συμπεριφορές (κοινωνικές ιστορίες), γ. των παραμυθιών/μύθων με εικονογράφηση.

Για μεγαλύτερα παιδιά του Δημοτικού (Δ, Ε, ΣΤ τάξεις)

Υπάρχουν οι κατηγορίες των βιβλίων: α. γνώσεων ιστορίας, φυσικής κ.λ.π, β. απόδοσης έργων «κλασικής λογοτεχνίας» για παιδιά, γ. νεανικής λογοτεχνίας.

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου

Υπάρχουν οι κατηγορίες: α. νεανική και εφηβική λογοτεχνία, β. graphicnovels γ. έργα που απευθύνονται και σε ενήλικους αναγνώστες (με μια προσοχή στο περιεχόμενό τους, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είναι κατάλληλο παιδαγωγικά και εναρμονίζεται με την αναγνωστική ηλικιακή ικανότητα των μαθητών: μυθιστορήματα, νουβέλες, ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, θεατρικά έργα, ημερολόγια, απομνημονεύματα, μαρτυρίες.

Αναλόγως της ηλικιακής κατηγορίας και του είδους του αναγνώσματος μπορούμε να ενθαρρύνουμε και να παρακολουθούμε την ανάγνωση με διάφορες τεχνικές.

3. Δημιουργικές δραστηριότητες- εργασίες

Οι δημιουργικές εργασίες – δραστηριότητες, ιδιαίτερα στις παρούσες συνθήκες, είναι δυνατόν να αποτελέσουν σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο που θα ευνοήσει έστω και εξ αποστάσεως την οικοδόμηση της κοινότητας μάθησης, τη δημιουργία συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων αξιοποίησης της βιβλιοθήκης (libraryskills) και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών.(βλ. περισσότερα στον δικτυακό τόπο http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/81-dimiourgikes-ergasies-lykeiou-2018-2019. )

4. Η αξιοποίηση των τεχνών στις παραπάνω δραστηριότητες

Η αξιοποίηση των τεχνών μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσφορο εργαλείο στη διευκόλυνση της επαφής των μαθητών/τριών με τη μαθησιακή διαδικασία. Οι τέχνες δίνουν τη δυνατότητα εναλλακτικών προσεγγίσεων και περαιτέρω εμβάθυνσης στη δημιουργική αξιοποίηση της διδαχθείσας ύλης. Δίνουν επίσης τη δυνατότητα εναλλακτικών δραστηριοτήτων, ενεργοποιώντας όλες τις αισθήσεις και προκαλώντας ταυτόχρονα ποικιλία συναισθημάτων. Οι μαθητές επωφελούνται από την αισθητική πολλαπλότητα, καθώς η Τέχνη, ως μέσο αντίληψης, προκαλεί πλούτο γνωστικών βιωμάτων και εμπειριών, από τον οποίο προκύπτει η κατάκτηση των εννοιών.

Δ. Χρήσιμες Πληροφορίες για πρόσβαση στις πλατφόρμες - Οδηγίες

Για την απόκτηση λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

1. Για εκπαιδευτικούς, οδηγίες απόκτησης λογαριασμού στο ΠΣΔ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://register.sch.gr/teachers/

2. Για κηδεμόνες/γονείς/μαθητές/τριες, οδηγίες απόκτησης λογαριασμού για μαθητές στο ΠΣΔ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://register.sch.gr/students/

3. Για διαχείριση των μαθητικών λογαριασμών από τον Διευθυντή/ Διευθύντρια σχετικές οδηγίες υπάρχουν εντός της σελίδας διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών https://register.sch.gr/students/admins/

Για την πλατφόρμα e-me

1. Για την ψηφιακή πλατφόρμα e-me πηγαίνοντας στη σελίδα https://e-me.edu.gr
(πληροφορίες για την είσοδο και οδηγίες για τα πρώτα βήματα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://dschool.edu.gr/menoumespiti/

2. Οδηγίες για μαθητές/τριες για την e-me στο link «Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες βήμα-βήμα για μαθητές/τριες»
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guielines4Studentsv1.0-Mar2020.pdf)

3. Οδηγίες για εκπαιδευτικούς σχετικά με την είσοδο και την αξιοποίηση της e-me στη σελίδα https://dschool.edu.gr/menoumespiti στο link «Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες βήμα-βήμα για εκπαιδευτικούς» (https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guidelines4Teachersv1.0-Mar2020.pdf)

4. Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της e-me είναι διαθέσιμο στο https://eme.edu.gr/s/eme/main/manual.html

5. Περαιτέρω πληροφορίες στο https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos και https://dschool.edu.gr/menoumespiti

Για την πλατφόρμα e-class

1. Οδηγίες για την είσοδο και αξιοποίηση της eclass στη σελίδα https://eclass.sch.gr/files/intro-teacher.pdf και https://eclass.sch.gr/files/about.pdf

2. Για την ψηφιακή πλατφόρμα eclass πηγαίνοντας στη σελίδα https://eclass.sch.gr/ επιλέγοντας τη Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr (πληροφορίες για την είσοδο στη σελίδα και οδηγίες για τα πρώτα βήματα στο https://eclass.sch.gr/files/intro-student.pdf και στο https://eclass.sch.gr/files/about.pdf

Ε. Αντιμετώπιση προβλημάτων - κέντρα εξυπηρέτησης – απομακρυσμένη βοήθεια

Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί ή και οι γονείς/κηδεμόνες αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας επικοινωνούν με την ομάδα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της σχολικής τους μονάδας.

Η ομάδα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της κάθε σχολικής μονάδας θα συλλέγει μαζικά όλες τις ερωτήσεις και θα υποβάλλει ερωτήσεις προς το επόμενο επίπεδο υποστήριξης, προς το Help Desk δηλαδή της πλατφόρμας e-me και το Help Desk της πλατφόρμας eclass

Στοιχεία επικοινωνίας Help Desk

1.Για την πλατφόρμα e-me δείτε τις σχετικές πληροφορίες και ενημερωτικά βίντεο στην ιστοσελίδα https://dschool.edu.gr/menoumespiti και στην https://e-me.edu.gr ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή καλέστε στο 210 3350859 και 210 3350748

2. Για την πλατφόρμα eclass δείτε στην ιστοσελίδα https://eclass.sch.gr/info/manual.php ή καλέστε στο 8011180181

ΣΤ. Ενδεικτικός κατάλογος διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή URL
Ψηφιακό Σχολείο (dschool) Η κεντρική σελίδα για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. https://dschool.edu.gr/
Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (E- books) Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή. http://ebooks.edu.gr/new/
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) Κεντρική πύλη για αναζήτηση ποικίλου ψηφιακού υλικού σε εκπαιδευτικά αποθετήρια, μουσεία, εκπαιδευτικές πύλες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή άλλων φορέων. http://photodentro.edu.gr/aggregator/
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ο επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. http://iep.edu.gr/
Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια
(Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ)
Ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων. http://aesop.iep.edu.gr/
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Είναι το εθνικό δίκτυο και ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διασυνδέει 16.071 μονάδες. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας. https://www.sch.gr/
Προσβάσιμο Πλατφόρμα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όπως προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, κ.α. που μπορεί να αξιοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ή και στα εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Περιβάλλοντα για την υποστήριξη της μελέτης και της γλωσσικής διδασκαλίας: σώματα
κειμένων, ηλεκτρονικά λεξικά, γλωσσικά διδακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια ορολογίας.
http://www.greek-language.gr/digitalResources
Study4exams Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα για την προετοιμασία των Πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων (αναγκαία
επικαιροποίηση με ευθύνη εκπαιδευτικού1)
http://www.study4exams.gr/

Ζ. Προτεινόμενοι δικτυακοί τόποι για άντληση υλικού

Στο πλαίσιο, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη διευκόλυνση της διατήρησης της επαφής των μαθητών/τριών με τη μαθησιακή διαδικασία, προτείνεται η αξιοποίηση διδακτικών σεναρίων που είναι αναρτημένα σε εγκεκριμένους δικτυακούς τόπους. Ένα διδακτικό σενάριο αποτελεί περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές. Η υλοποίηση των διδακτικών σεναρίων απαιτεί μία σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κατάκτηση συγκεκριμένων γνωστικών στόχων από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή τους τα διδακτικά σενάρια συνήθως εξειδικεύουν σε αντικείμενα και επιμέρους τμήματα του ΑΠΣ και έχουν διάρκεια μεγαλύτερη της μιας διδακτικής ώρας. Στο πλαίσιο της υλοποίησής τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες με την ελάχιστη δυνατή βοήθεια από την πλευρά του εκπαιδευτικού, ολοκληρώνουν διάφορες εργασίες (π.χ. συμπλήρωση φύλλων εργασίας), επιλύοντας προβλήματα και καταλήγουν σε συμπεράσματα.

Προτεινόμενα αποθετήρια διδακτικών σεναρίων:

-Σενάρια διαφόρων γνωστικών αντικειμένων
http://aesop.iep.edu.gr/senaria.

-Σενάρια που εμπλέκουν τις τέχνες στη γλωσσική εκπαίδευση
http://iep.edu.gr/el/component/k2/853-didaktika-senaria-oi-texnes-sti-glossiki-ekpaidefsi.

-Σενάρια για τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων
http://proteas.greek-language.gr/.

-Σενάρια για την Ιστορία, τον Πολιτισμό, το Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον της Ελλάδας
http://scenaria-ekt.mitida.gr/.

-Σενάρια που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο συνεδρίων
http://iep.edu.gr/el/arts-yliko/synedrio-texni-ekpaidefsi-didaktikes-kai-paidagogikesproseggiseis-sto-sxoleio-tou-21ou-aiona

-Οι ξένες γλώσσες στο σχολείο
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/162-ksenes-glosses.

Σχετικά Άρθρα