edu.klimaka.gr

Προαγωγή Μαθητών Εκκλησιαστικών Σχολείων - Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων

ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2474/2021

Αρ.Πρωτ.66999/Θ2/09-06-2021/ΥΠΑΙΘ

Αριθμ. 66999/Θ2
Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και τριών τελευταίων τάξεων των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του ν.3432/2006 (Α’ 14) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», όπως ισχύει,
β) των περ. γ’και δ iii της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α’ 136),
γ) των παρ. 1 και 5 του άρθρου 6 και της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»
(Α ́ 188),
δ) της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
4. Την υπό στοιχεία 55831/Δ2/19-5-2021 (Β’ 2095) υπουργική απόφαση «Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2020-2021».
5. Την υπό στοιχεία 108806/Θ2/2020 (Β’ 3625) υπουργική απόφαση «Αναμόρφωση των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων».
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/343/64342/Β1/3-6-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Από το σχολικό έτος 2020-2021:

1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων απαιτείται τελικός Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10).

Για την εξαγωγή του τελικού Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών προστίθενται οι δύο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων γενικής παιδείας και θρησκευτικής εξειδίκευσης και το άθροισμά τους διαιρείται δια δύο.

2. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών των τριών τελευταίων τάξεων των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2021

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα