edu.klimaka.gr

Προϋποθέσεις Λειτουργίας Αθλητικών Σχολείων ΤΑΔ / ΕΤΑΔ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΔ - ΕΤΑΔ 2012-2013

Αρ.Πρωτ.91665/Γ4/08-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες : Μ.Καραγιάννη, Τ.Παυλοπούλου, Α.Κάτσαρης
Τηλέφωνο : 210 344-2209, 210 344-2206, 210 344-2839
Fax: : 210 344-2210
E_mail : phys3(ΑΤ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ: « Προϋποθέσεις λειτουργίας για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2012-13 »

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ. Γυμνασίου) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ. Λυκείων), για το σχολικό έτος 2012-13 .

Κεφάλαιο Α
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη :
1. την παράγραφο 5 της υπ΄αριθμ. Γ4/902/29-09-1988 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21/Β/17-01-1990), η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110/τΑ/27-08-1990) .
2. την υπ΄αριθμ.76051/4-7-2012 ( ΦΕΚ 2091/τ.Β΄/5-7-2012 ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο
Παπαθεοδώρου», ιδίως το άρθρο 1 παρ. 1δ, και το άρθρο 2 παρ. 1β, 1γ, 1δ, 1ε, 1στ.
3. την υπ΄αρίθμ. 891/Γ4/28-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1258/τ.Β/18-10-2000) με θέμα « Ίδρυση και Λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) Διαδικασία Επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα»
4. την υπ΄αρίθμ. 1206/Γ4/16-06-1995 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 581/τ.Β/4-07-1995) με θέμα « Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. : α) 1825/Γ4/18-09-1995 (ΦΕΚ 8206/τ.Β/29-9-1995 και β) 40252/Γ4/18-04-2005 Υπουργικές Αποφάσεις.
5. την υπ΄ αρίθμ.164114/Γ4/27-12-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα : « Προϋποθέσεις λειτουργίας - Έγκριση λειτουργικών κενών - Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2010-11 ».
6. την υπ΄ αρίθμ.62441/Γ4/1-6-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Προϋποθέσεις λειτουργίας για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2011-12»
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ.63/2005 (A 98/2005) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

Κεφάλαιο Β ΄

Α . Πλαίσιο λειτουργίας και Προϋποθέσεις λειτουργίας για το επόμενο σχολικό έτος (2012-13) .

1. Για το σχολικό έτος 2012-13 δεν θα πραγματοποιηθούν δοκιμασίες επιλογής υποψηφίων μαθητών, ούτε θα εγγραφούν μαθητές στην Α΄ τάξη Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης ( Γυμνασίων ). Οι μαθητές που φοιτούν στη Β΄ τάξη των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης που λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2011-12, θα εξακολουθήσουν να φοιτούν σε αυτά το επόμενο σχολικό έτος 2012-13, εφόσον προαχθούν στην επόμενη Τάξη (Γ΄ Γυμνασίου ) και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. γ’ της υπ΄ αριθ. 891/Γ4/28-09-2000 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1258/Τβ΄/18-10-2000) με τίτλο : «Διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα» και ειδικότερα των περιπτώσεων από 9 έως 12 και 14 έως 17.

2. Για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΕΤΑΔ Λυκείων) θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στην υπ΄αρίθμ.164114/Γ4/27-12-2011 Υπουργική Απόφαση.

3. Για το σχολικό έτος 2012-13, τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Γυμνασίων και Λυκείων), θα στελεχωθούν από ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ - ΜΟΝΙΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11.

Β. Ως προς τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών:

1. Για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( Τ.Α.Δ. Γυμνασίου )

Ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών ανά Άθλημα στη Γ΄ Γυμνασίου διαμορφώνεται ως εξής:

α. Ατομικά Αθλήματα τουλάχιστον τέσσερις (4) μαθητές ανά άθλημα.

β. Ομαδικά Αθλήματα τουλάχιστον επτά (7) μαθητές ανά άθλημα.

γ. Για την λειτουργία της Γ΄ τάξης Τ.Α.Δ. με διδακτικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων, θα πρέπει να πληρείται η προϋπόθεση των δέκα (10) τουλάχιστον φοιτώντων μαθητών στο σύνολο των αθλημάτων που λειτουργούν στο Τ.Α.Δ.

2. Για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( Ε.Τ.Α.Δ. Λυκείων )

Ο αριθμός των μαθητών ανά Άθλημα σε όλες τις τάξεις Λυκείου διαμορφώνεται ως εξής :

α. Ατομικά Αθλήματα τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητές σε σύνολο τάξεων κατά άθλημα.

β. Ομαδικά Αθλήματα τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές σε σύνολο τάξεων κατά άθλημα .

γ. Για την λειτουργία κάθε τάξης Ε.Τ.Α.Δ. Λυκείου με διδακτικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων, θα πρέπει να πληρείται η προϋπόθεση των δώδεκα (12) τουλάχιστον φοιτώντων μαθητών στο σύνολο των αθλημάτων που λειτουργούν στο Ε.Τ.Α.Δ ανά τάξη.

Για το σχολικό έτος 2012-13 θα λειτουργήσουν εκείνα τα Τμήματα στα οποία πληρούνται οι παραπάνω αριθμητικές προϋποθέσεις ως προς το αριθμό των φοιτώντων μαθητών, υπό τον όρο ότι έχει εξασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών προς τους χώρους προπόνησης και η επιστροφή τους στο Σχολείο.

Γ. Ως προς τον προγραμματισμό και την οργάνωση των μετακινήσεων.

1. Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των μετακινήσεων των μαθητών/τριών γίνεται με την εποπτεία και ευθύνη του Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4027/2011 ( ΦΕΚ 233 τ.Α') στο οποίο αναφέρεται: «τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των υπηρεσιών μονάδων που καταργούνται- εν προκειμένω των γραφείων φυσικής αγωγής-, ανατίθενται στους διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του Τμήματος είναι η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο και τους χώρους προπόνησης.

2. Τα Τμήματα που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών παύουν να λειτουργούν ΑΜΕΣΑ (μόλις διαπιστωθεί η ύπαρξη προβλήματος και ο Διευθυντής της οικείας Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης ενημερώσει εγγράφως τη Δ.Φ.Α. της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α και την Κ.Ε.Α.Τ.) και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις Γ. α και Γ. β παραγράφους της υπ΄αρίθμ.164114/Γ4/27-12-2010 Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σχετικά Άρθρα