edu.klimaka.gr

Οργάνωση Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας ΣΚΕΑ Γυμνασίου 2023 2024

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΕΑ) ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2023-2024 (Ενισχυτική Διδασκαλία)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5999/2023)

Αριθμ. 114342/Δ2 Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
(α) Tου ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
(β) του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21),
(γ) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ν. 3528/2007- Α’ 26),
(δ) του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61),
(ε) του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),
(στ) του Κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και ιδίως των παρ. 1 και 6 του άρθρου 63 αυτού.
2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
6. Την υπ’ αρ. 4818/08-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 4407).
7. Την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων και περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (Β’ 1340), όπως ισχύει, και την υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28-12-2021 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» (Β’ 6273).
8. Την υπ’ αρ. 329/2005 (Β’ 210) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την υπ’ αρ. 845/2003 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 1222), καθώς και την υπ’ αρ. 4327/2010 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 329/2005 (Β’ 210) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 1387), όπως τροποποιείται και ισχύει.
9. Την υπ’ αρ. 120702/22/2022 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατάργηση της υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ 495/2016 (Β’ 1406) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 6330).
10. Την υπ’ αρ. 114947/29-11-2022 υπουργική απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων των Προγραμμάτων 2021-2027» (Β’ 6132) (βάσει του ν. 4914/2022, άρθρο 63, παρ. 20).
11. Την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργική απόφαση «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).
12. Την υπό στοιχεία 94207/Δ2/29-07-2021 υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» (Β’ 3791) και την υπό στοιχεία 94214/Δ2/29-07-2021 υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου» (Β’ 3791, διόρθωση σφαλμάτων Β’ 4064/2021).
13. Την υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737).
14. Την υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7-8-2020 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» (Β’ 3344).
15. Την υπό στοιχεία 100548/ΓΔ5/13-8-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού» (Β’ 3785).
16. Την υπό στοιχεία 2ΓΕ/2023 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.» (Α.Σ.Ε.Π. 4).
17. Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06 της υπό στοιχεία 2ΓΕ/2023 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.).
18.Την υπ’ αρ. 57185/22-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΚΟ46ΜΤΛΡ29Ο) (Κωδικός: ΕΚΠ02, Α/Α ΟΠΣ: 2626) πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027, για την πράξη «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ 6001775.
19. Την υπ’ αρ. 3931/28-07-2023 υποβολή πρότασης για την πράξη με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικά έτη 2023-2026» με κωδικό ΟΠΣ 6001775, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027.
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/618/108961/Β1/29-09-2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/ τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα:

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 3. Μαθηματικά,
 4. Φυσική,
 5. Χημεία,
 6. Αγγλικά.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.

3. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αρχίζει να λειτουργεί όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-05-2019 (Β’ 2005), όπως ισχύει.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, καθορίζεται ως εξής:

 • Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου:
  τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  τρεις (3) ώρες Μαθηματικά,
  μία (1) ώρα Φυσική και
  δύο (2) ώρες Αγγλικά.
  Σύνολο έντεκα (11) ώρες.

 • Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου:
  τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  τρεις (3) ώρες Μαθηματικά,
  μία (1) ώρα Φυσική,
  μία (1) ώρα Χημεία και
  δύο (2) ώρες Αγγλικά.
  Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

 • Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου:
  τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  τρεις (3) ώρες Μαθηματικά,
  μία (1) ώρα Φυσική,
  μία (1) ώρα Χημεία και
  δύο (2) ώρες Αγγλικά.
  Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Κατ’ εξαίρεση, το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας που υλοποιείται στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, δύναται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, να τροποποιείται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας.

5. Η Ενισχυτική Διδασκαλία υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.). Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Γυμνασίου και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπάρχει η δυνατότητα ένα (1) Σ.Κ.Α.Ε. να αποτελείται από μία (1) σχολική μονάδα Γυμνασίου μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας). Στην περίπτωση αυτή, η λειτουργία του Σ.Κ.Α.Ε. εγκρίνεται με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/τριας, λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη δυνατή κατανομή Σ.Κ.Α.Ε. στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ευθύνης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τις διαθέσιμες πιστώσεις.

6. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/ τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/ τριας στο αντίστοιχο μάθημα. Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, για τον/ την οποίο/α έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με απόφασή του προτείνει τους/τις μαθητές/ τριες που έχουν ανάγκη Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας εισηγείται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε., με βάση τον αριθμό αιτήσεων των μαθητών/ τριών και προτείνει Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού. Ο αντικαταστάτης ασκεί καθήκοντα Υ.Σ.Κ.Α.Ε. στην περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του Υ.Σ.Κ.Α.Ε. να ασκήσει τα καθήκοντά του.
Με βάση τα παραπάνω, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ ντριας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διαμορφώνεται σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Α.Ε., ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων και για τα προβλεπόμενα στην περίπτωση της παρ. 14.

7. Συστήνεται με διοικητική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.). Αντικείμενα της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. είναι: α) η συνολική εποπτεία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, β) η διενέργεια επιτόπιας εποπτείας στα Σ.Κ.Α.Ε., γ) η διαβίβαση στοιχείων στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., δ) η υποβολή προς το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. μίας 1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Οι εργασίες της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

8. Τα καθήκοντα του/της Διευθυντή/τριας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι:

 1. ο ορισμός Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) (παρ. 5),
 2. ο ορισμός Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.) σύμφωνα με την παρ. 13, καθώς και αντικαταστατών Υ.Σ.Κ.Α.Ε.,
 3. σε εξαιρετικές περιπτώσεις η τελική απόφαση για την λειτουργία ή μη Σ.Κ.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 5, καθώς και για τη λειτουργία ή μη τμημάτων σύμφωνα με την παρ. 14,
 4. ο ορισμός των μελών της Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (παρ. 9).

9. Σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συστήνεται, με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.), η οποία αποτελείται από:

 1. Τον/την Διευθυντή/ντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή/ τρια τον/την Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Δ.Δ.Ε.,
 2. τον/την Επόπτη/τρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή έναν/ μία Σύμβουλο Εκπαίδευσης που προτείνεται από τον/ την Διευθυντή/ντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 3. ένα (1) εκ των υπ’ αρ. 2 και 3 τακτικών οριζόμενων μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και
 4. Συμβούλους Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έναν/μία (1) για κάθε κλάδο αντίστοιχο των διδασκόμενων μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ή εκπαιδευτικούς, έναν/μία (1) για κάθε κλάδο αντίστοιχο των διδασκόμενων μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα με τουλάχιστον δεκαπενταετή προϋπηρεσία, οι οποίοι/ες ανήκουν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αρμοδιότητες της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. είναι:

 1. η επιτόπια εποπτεία της λειτουργίας των Σ.Κ.Α.Ε. (σε κάθε Σ.Κ.Α.Ε. είναι υποχρεωτικό να διενεργηθεί μία (1) τουλάχιστον εποπτεία κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς),
 2. η υποβολή μίας (1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.),
 3. οι εισηγήσεις σύμφωνα με τις παρ. 14 και 15,
 4. γενικά, η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της δομής.

10. Οι αρμοδιότητες των Συμβούλων Εκπαίδευσης που μετέχουν στην Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης είναι:

 1. η επιτόπια εποπτεία των Σ.Κ.Α.Ε.,
 2. η παιδαγωγική καθοδήγηση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για την εύρυθμη λειτουργία των Σ.Κ.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 16.

11. Ο/Η Διευθυντής/ντρια κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την επιτόπια εποπτεία των Σ.Κ.Α.Ε.,

β) την επιλογή, πρόσληψη, τοποθέτηση, σύναψη, τροποποίηση και λύση, αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των διδασκόντων/ ουσών, που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της πράξης που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σύμφωνα με την παρ. 17 (ορίζεται ως υπεύθυνος μισθοδοσίας και υπόλογος εκκαθαριστής αυτής),

γ) τη σύναψη, τροποποίηση και λύση, αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και των αντικαταστατών αυτών που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της πράξης που θα χρηματοδοτήσει την Ενισχυτική Διδασκαλία, σύμφωνα με την παρ. 13 (ορίζεται ως υπεύθυνος για τις αμοιβές τους και υπόλογος εκκαθαριστής αυτών),

δ) τον ορισμό τριμελούς επιτροπής στη Δ.Δ.Ε., (αποτελούμενης από μέλη της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. πλην του ιδίου/ίας), για την παραλαβή των παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και του αρχείου των Σ.Κ.Α.Ε., και την έγκριση των πρακτικών της εν λόγω επιτροπής,

ε) την αναστολή λειτουργίας ενός τμήματος σύμφωνα με την παρ. 15 με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της ανάθεσης ωρών του/της διδάσκοντος/ουσας,

στ) την απόφαση για αναστολή λειτουργίας ενός Σ.Κ.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 16,

ζ) τον ορισμό καταχωριστών σύμφωνα με την παρ. 12.

Οι δαπάνες κάλυψης των οδοιπορικών για τις επιτόπιες εποπτείες αποζημιώνονται από τον ΑΛΕ του προϋπολογισμού των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

12. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε., καταχωριστές έως δύο (2) άτομα, διοικητικοί υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί.

Τα καθήκοντα του καταχωριστή είναι:

α) η συμμετοχή στην Σ.Ο.Δ.Α.Ε. ως γραμματέας,

β) η συγκέντρωση των απουσιολογίων των εκπαιδευτικών και των παρουσιολογίων των μαθητών/ τριών,

γ) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφορούν την μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές),

δ) η ηλεκτρονική διαχείρισή τους,

ε) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφορούν τις αμοιβές των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε.,

στ) η διεκπεραίωση γενικά όλων των σχετικών διαδικασιών.

Οι εργασίες τους διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

13. Σε κάθε Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ορίζεται, με απόφαση του/της Διευθυντή/ ντριας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.), καθώς και αντικαταστάτης του Υ.Σ.Κ.Α.Ε..

Για την επιλογή τους ακολουθείται η εξής σειρά προτεραιότητας:

 1. ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Α.Ε.,
 2. οι Διευθυντές/ντριες των άλλων σχολικών μονάδων των οποίων οι μαθητές/τριες είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Σ.Κ.Α.Ε., με κριτήρια τα χρόνια προϋπηρεσίας ως Διευθυντές/ντριες,
 3. ο/η υποδιευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Α.Ε.,
 4. οι υποδιευθυντές/ντριες αντίστοιχα με την περ. β.

Είναι δυνατό, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κώλυμα, να οριστεί και μόνιμος/η καθηγητής/τρια της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Α.Ε. ή των άλλων σχολικών μονάδων των οποίων οι μαθητές/ τριες είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Σ.Κ.Α.Ε.. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται χορήγηση άδειας ασκήσεως Ιδιωτικού Έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο αντικαταστάτης Υ.Σ.Κ.Α.Ε. αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υ.Σ.Κ.Α.Ε. σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του τελευταίου και πληρώνεται κατ’ αναλογία των ημερών που ασκεί καθήκοντα Υ.Σ.Κ.Α.Ε.

Έργο του Υπεύθυνου Σ.Κ.Α.Ε. είναι:

α) η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος,

β) η ημερήσια καταχώριση απουσιών ανά ώρα και ανά τμήμα μαθήματος των εκπαιδευτικών και παρουσιών των μαθητών/τριών και η αποστολή τους στον καταχωριστή,

γ) η ευθύνη καλής λειτουργίας του Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης,

δ) η υποβολή στην Σ.Ο.Δ.Α.Ε. μίας (1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,

ε) η αποστολή μιας έκθεσης πεπραγμένων μετά τη λήξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στην τριμελή επιτροπή της περ. δ της παρ. 11,

στ) η τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

ζ) η τήρηση του αρχείου της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,

η) η αποστολή στοιχείων που ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.),

θ) η διαγραφή μαθητών/τριών σύμφωνα με την παρ. 15 και η αντικατάστασή τους,

ι) η συνεργασία με τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης οι οποίοι/ες εποπτεύουν το Σ.Κ.Α.Ε. στο παιδαγωγικό πεδίο.

Οι παραπάνω αρμοδιότητες σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας άσκησης καθηκόντων από τον Υ.Σ.Κ.Α.Ε., ασκούνται από τον αντικαταστάτη του.

14. Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/τριών που υποβάλλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμήμα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του διπλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό αριθμό μαθητών/ τριών, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, κ.λπ.) επιτρέπεται η λειτουργία τμήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας με αριθμό μαθητών/τριών μικρότερο του προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού μαθητών/τριών της ανωτέρω παραγράφου, αλλά όχι μικρότερο από τρεις (03) μαθητές/τριες ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. προς τον/ την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την τελική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πιστώσεις. Οι παραπάνω διαδικασίες διενεργούνται πριν την δημοσίευση της εγκυκλίου πρόσκλησης για τους/τις διδάσκοντες/ουσες.

15. Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον τρεις (03). Αν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο τμήμα παραμείνουν λιγότεροι από δέκα (10) μαθητές/τριες αλλά όχι λιγότεροι/ες από τρεις (03), το τμήμα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. και απόφαση του/της Περιφερειακού/ης Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/ τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα μαθήματος για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα - κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον/την πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε.. Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/ τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι/ες ενεργοί/ές μαθητές/τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφίσταται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή οι ενεργοί/ ές μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής στο πλησιέστερο Σ.Κ.Α.Ε., με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των τμημάτων αυτού του Σ.Κ.Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται η ανάθεση ωρών του/της διδάσκοντος/ουσας με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε., ή λύεται η σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχουν υπόλοιπες ώρες και ο/η διδάσκων/ουσα διατηρεί τη σειρά κατάταξής του/ της στον πίνακα για επόμενη πρόσληψη.

Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία απουσιάσουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες του τμήματος για τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες, τότε το τμήμα μαθήματος παύει να υφίσταται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε..

Εφόσον εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών και υπάρχουν κενές θέσεις σε τμήμα/ τμήματα μαθήματος/μαθημάτων, ο/οι - η/οι Διευθυντής/ ές - ντρια/ντριες της/των σχολικής/ών μονάδας/ων που ανήκουν στο οικείο Σ.Κ.Α.Ε. δύναται/νται κατόπιν ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων, να παραλάβει/ουν νέες αιτήσεις κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μέσα σε διάστημα 3 ημερών, τις οποίες διαβιβάζει/ουν στον Υ.Σ.Κ.Α.Ε., συνοδευόμενες από εισήγηση του/της διδάσκοντος/ ουσας του μαθήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6. Η επιλογή από τον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. γίνεται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του γονέα- κηδεμόνα.

Αν στη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος υπάρξει ενδιαφέρον συμμετοχής νέων μαθητών/τριών, ο αριθμός των αιτήσεων αυτών είναι ικανός για δημιουργία νέων τμημάτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 14 και υπάρχουν διαθέσιμοι/ες εκπαιδευτικοί στον πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε. για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων που μπορούν να καλύψουν τις διδακτικές ώρες, δύνανται να δημιουργηθούν νέα τμήματα, με την προϋπόθεση να μην γίνεται υπέρβαση των διαθέσιμων πιστώσεων. Στην περίπτωση αυτή, προτεραιότητα συμμετοχής στα τμήματα έχουν οι μαθητές/τριες του πίνακα επιλαχόντων/ουσών. Οι αιτήσεις των μαθητών/τριών διαβιβάζονται στον Υ.Σ.Κ.Α.Ε., συνοδευόμενες από εισήγηση των διδασκόντων/ουσών των αντίστοιχων μαθημάτων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6. Η επιλογή από τον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. γίνεται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του γονέα-κηδεμόνα.

16. Ένα Σ.Κ.Α.Ε. συνεχίζει να υφίσταται εφόσον προσφέρει τουλάχιστον ένα (1) τμήμα μαθήματος. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της οικείας Δ.Δ.Ε. έχει το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία ενός Σ.Κ.Α.Ε. με αιτιολογημένη απόφαση, την οποία κοινοποιεί στην Κ.Ε.Π.Ε.Σ. Το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών/τριών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με την καθοδήγηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας Σ.Ο.Δ.Α.Ε.

17. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία έχουν οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06 της υπό στοιχεία 2ΓΕ/2023 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.). Οι ως άνω εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), αίτηση συμμετοχής για πρόσληψη σε Σ.Κ.Α.Ε. μίας (1) μόνο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. κάθε σχολικό έτος. Οι διδάσκοντες/ουσες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Οι τοποθετήσεις διδασκόντων/ουσών πραγματοποιούνται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε. με βάση την σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε.

Οι διδάσκοντες/ουσες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας ενημερώνουν τον Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. για την επίδοση των μαθητών/τριών και συνεργάζονται ανελλιπώς με τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης της Σ.Ο.Δ.Α.Ε.. Για τις αναθέσεις των μαθημάτων ισχύει η υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση (Β’ 2737), όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α σε μια Δ.Δ.Ε., ανεξάρτητα αν αναλάβει υπηρεσία ή όχι, παραμένει υποψήφιος/α για πρόσληψη στην Γενική Εκπαίδευση ή στις Δομές της Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή παραμένει ενεργή.

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε. για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας με βάση την σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα.

Σε περίπτωση παραίτησης διδάσκοντος/ουσας της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, το κενό καλύπτεται με πρόσληψη του/της επόμενου/ης υποψήφιου/ας που δεν έχει προσληφθεί από τον πίνακα κατάταξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που ο/η διδάσκων/ουσα απουσιάσει με δικαιολογημένη μακροχρόνια άδεια (αναρρωτική, κύησης, λοχείας κ.λπ.), για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και προς όφελος των μαθητών/τριών, το κενό καλύπτεται για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, με πρόσληψη αναπληρωτή/τριας μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιου/ας του/της οποίου/ας η σύμβαση λύεται με την επάνοδο στα διδακτικά καθήκοντα του/της διδάσκοντα/ουσας που απουσίαζε. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει καταρτίσει η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Ενισχυτική Διδασκαλία.

Κατά την εμφάνιση των προσλαμβανομένων για ανάληψη υπηρεσίας κατατίθενται και ελέγχονται από τις αρμόδιες Δ.Δ.Ε. τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 8, υποπαρ. α και β, του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/07-08-2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 3344) δικαιολογητικά.

18. Η δαπάνη για την αμοιβή: α) των διδασκόντων/ουσών που θα προσληφθούν για να διδάξουν στα Σ.Κ.Α.Ε. και β) των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. ή των αντικαταστατών τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικά έτη 2023-2026» με κωδικό ΟΠΣ 6001775, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το ύψος των αμοιβών για την περ. α) προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 10 του ν. 4368/2016 (Α’ 21). Το ύψος των αμοιβών για την περ. β) προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 12 του ν. 4368/2016 (Α’ 21). Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2023

Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

 

 


Αντικαταστάθηκε η Αριθμ. 109161/Δ2 στο ΦΕΚ 4818/2022 και θέμα "Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023."

Αντικαταστάθηκε η Αριθμ. 126316/Δ2 στο ΦΕΚ 4710/2021 και θεμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022.»

Αντικαταστάθηκε η Αριθμ. 125614/Δ2 στο ΦΕΚ 4194/2020 και θέμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021..»

Αντικαταστάθηκε η Αρ.Πρωτ.144869/Δ2/18-09-2019/ΥΠΑΙΘ στο ΦΕΚ 3588/2020 και θέμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020.»

Αντικαταστάθηκε η Αρ.Πρωτ.196690/Δ2/16-11-2018/ΥΠΠΕΘ στο ΦΕΚ 5346/2018 και θέμα Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 164700/Δ2/03-10-2018 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019» (Β΄ 4517)

Αντικαταστάθηκε η αρ.164700/Δ2 στο ΦΕΚ 4517/2018 και θέμα Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019.

Αντικατάσταση του υπ.αριθ. 169770/Δ2 "Οργάνωση και Λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016 - 2017" δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3406/2016

Σχετικά Άρθρα