edu.klimaka.gr

Αιτήσεις για προσλήψεις ενισχυτικής ειδικών μαθημάτων

Αιτήσεις Πρόσληψης Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων 2022

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.124227/ΓΔ4/10-10-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Θ. Κανελλοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3443010

Θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 26 «Αντισταθμιστική εκπαίδευση» του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του ν. 4713/2020 (Α’ 147) και
β. του κεφαλαίου Ε’ (άρθ του κεφαλαίου Ε’ (άρθ του κεφαλαίου Ε’ (άρθ του κεφαλαίου Ε’ (άρθ του κεφαλαίου Ε’ (άρθ του κεφαλαίου Ε’ (άρθ του κεφαλαίου Ε’ (άρθ του κεφαλαίου Ε’ (άρθ του κεφαλαίου Ε’ (άρθ του κεφαλαίου Ε’ (άρθ του κεφαλαίου Ε’ (άρθ του κεφαλαίου Ε’ (άρθ του κεφαλαίου Ε’ (άρθ ρα 53 ρα 53 ρα 53 ρα 53 -67) του 67) του 67) του 67) του ν. 4589/2019 4589/2019 4589/20194589/20194589/2019 4589/2019 (Α΄ 13) (Α΄ 13) (Α΄ 13) (Α΄ 13) και ιδίως και ιδίως και ιδίως και ιδίως και ιδίως και ιδίως και ιδίως και ιδίως και ιδίως των παρ. 1 και 6 των παρ. 1 και 6 των παρ. 1 και 6 των παρ. 1 και 6 των παρ. 1 και 6 των παρ. 1 και 6 των παρ. 1 και 6 των παρ. 1 και 6 των παρ. 1 και 6 των παρ. 1 και 6 των παρ. 1 και 6 των παρ. 1 και 6 των παρ. 1 και 6 του άρθρου του άρθρου του άρθρου του άρθρου του άρθρου του άρθρου 63 .
2. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τo π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Το π.δ. 2/2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. 168/Υ1/08-01-2021 (Β΄ 33) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή».
7. Την αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄3344) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
8. Την 107791/ΓΔ4/06-09-2022 Υ.Α. (Β΄ 4753) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023».
9. Την με αρ. πρωτ. 399/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω88246ΜΤΛΡ-ΛΓ6) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5083897 και την με αρ. πρωτ. 66359/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΗΠ46ΜΤΛΡ-ΔΕ2) Απόφαση με θέμα: «1η Τροποποίηση της Πράξης “Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.” με Κωδικό ΟΠΣ 5083897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».
10. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΣΑΕ 2021 ΣΕ34510012) όπως τροποποιείται και ισχύει.
11. Την με αρ. πρωτ. 3060/22-09-2022 (ΑΔΑ:9ΣΡΖ46ΜΤΛΗ-ΔΑΣ) εγκύκλιο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας.
12. Τις αριθμ. 3ΕΑ/2022 (20/2022, τ. προκ. ΑΣΕΠ), 4ΕΑ/2022 (18/2022, τ. προκ. ΑΣΕΠ), 1ΓΕ/2019 (45/2019 τ. προκ. ΑΣΕΠ), 2ΓΕ/2019 (46/2019 τ. προκ. ΑΣΕΠ) και 1ΓΤ/2020 (3/2020 τ. προκ. ΑΣΕΠ) Προκηρύξεις ΑΣΕΠ.
13. Τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.
14. Τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΤΕ της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ.
15. Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και προσωρινούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ).
16. Τις αποφάσεις ορισμού των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.), τις αποφάσεις έγκρισης των ολιγομελών τμημάτων και τους πίνακες κατανομής εκπαιδευτικών ανά Σ.Κ.Α.Ε. των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται:

 • στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ και
 • Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και προσωρινούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ),

των κλάδων ΠΕ05 / ΠΕ07 / ΠΕ34 / ΠΕ40 / ΠΕ79.01 / ΠΕ08, ΠΕ89.01 για το Ελεύθερο Σχέδιο / ΠΕ81, ΠΕ89.01 για το Γραμμικό Σχέδιο, καθώς και τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ16 (σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ79.01) που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΤΕ της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ, της Μουσικής Ειδίκευσης «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής».

και επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από Τρίτη 11-10-2022 έως και Δευτέρα 17-10-2022

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι:

 1. Έλληνες πολίτες.
 2. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν.2431/1996 με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού).
 3.  Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (ν. 3528/2007, αρ. 7, όπως ισχύει).

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις οικείες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν.3528/2007).

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις κυρώσεις των διατάξεων της παρ. 5Α του άρθρ. 63 του ν.4589/2019 και της παρ. 4 του αρθρ. 86 του ν. 4547/2018, λόγω προηγούμενης μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης, κατόπιν πρόσληψής τους.

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (για τους άρρενες υποψήφιους)

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού» του ν.3528/2007:

«1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού, όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο. Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου. 2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διορισμού.»

2. Ειδικότερα, όσον αφορά στους άρρενες υποψηφίους, επισημαίνεται ότι δυνατότητα πρόσληψης στο πλαίσιο της παρούσας έχουν μόνο οι υποψήφιοι για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις» στον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ. Για το λόγο αυτό, οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να ελέγξουν τον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο που διατηρείται στο ΟΠΣΥΔ και εφόσον το εν λόγω πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο (αλλά οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές) οφείλουν, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να το επιλέξουν (συμπληρώνοντας τον ΑΣΜ) και να πατήσουν το πεδίο «Καταχώριση». Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται στους υποψηφίους καθ΄όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής διορισμού.

3. Στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2431/1996 (Α΄ 175) ορίζεται, κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ότι το κώλυμα μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης. Ως εκ τούτου, οι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄, καθώς και στους προσωρινούς Β΄ και επικουρικό άρρενες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους το σχετικό πεδίο περί στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν είναι, μεν, επιλεγμένο, αλλά είτε οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση, είτε δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση στο κράτος-μέλος της ΕΕ από το οποίο προέρχονται, οφείλουν να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια Τμήματα Α΄ (Α/θμιας) και Β΄ (Β/θμιας) της Δ/νσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η συμπλήρωση του υπό κρίση πεδίου, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, άλλως κατόπιν παρέλευσης αυτής. Θα πρέπει, δε, να αποστείλουν πιστοποιητικό (από αρμόδια αρχή της χώρας τους) από το οποίο να προκύπτει είτε ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είτε ότι η μη εκπλήρωση αυτών δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στον δημόσιο τομέα της χώρας προέλευσής τους.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), https://opsyd.sch.gr/ και συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση για την Ενισχυτική Διδασκαλία επιλέγοντας μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν.

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται πίνακας εκπαιδευτικών όπου οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για την κατανομή εκπαιδευτικών ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση το σχεδιασμό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση του προγράμματος Ε.Δ.Ε.Μ. το σχολικό έτος 2022-23.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Η αίτηση-δήλωση μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
 • Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψής τους αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους: Οι μετέχοντες σε εταιρείες, οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα και όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία.
 • Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Το κώλυμα του ανωτέρω εδαφίου αίρεται στην περίπτωση αποδεδειγμένης έλλειψης υποψηφίων εκπαιδευτικών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.
 • Στην περίπτωση που η πλειοψηφία των μαθητών/τριών προέρχεται από την Γ΄ τάξη Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, προσλαμβάνονται υποψήφιοι από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ, αν προέρχεται από Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και από την τέταρτη Δ΄ τάξη των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) προσλαμβάνονται υποψήφιοι από τους αξιολογικούς πίνακες Β Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Ελλείψει, δε, υποψηφίων από τους αξιολογικούς πίνακες Β (ΕΑΕ) επικουρικούς αυτών πίνακες (παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019) και, σε περίπτωση εξάντλησης και αυτών, από τους αξιολογικούς πίνακες Α΄ (Γενικής Εκπαίδευσης).
 • Οι τοποθετήσεις διδασκόντων/ουσών πραγματοποιούνται με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας της οικείας Δ.Δ.Ε. με βάση την σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης.
 • Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μία Δ.Δ.Ε., ανεξάρτητα αν αναλάβει υπηρεσία ή όχι, παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στην Γενική Εκπαίδευση ή στις Δομές της Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή παραμένει ενεργή.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων.
 • Σε περίπτωση παραίτησης διδάσκοντος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, το κενό καλύπτεται με πρόσληψη του επόμενου υποψηφίου που δεν έχει προσληφθεί από τον πίνακα κατάταξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση την σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο, καθώς και στις ιστοσελίδες τους:

 • την παρούσα απόφαση,
 • την 107791/ΓΔ4/06-09-2022 Υ.Α. (Β΄ 4753),
 • τον πίνακα εκπαιδευτικών που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Oι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης πριν προβούν στην επιλογή των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων, πρέπει να ελέγχουν τον ατομικό φάκελο κάθε εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ προκειμένου:

 1. να αποκλειστεί η περίπτωση της ύπαρξης δύο ενεργών συμβάσεων εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και
 2. να είναι επιλεγμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις», για τους άρρενες εκπαιδευτικούς.

Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης παρακαλούνται να τηρούν τις διαδικασίες που απαιτούνται κατά την πρόσληψη και τοποθέτηση των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών οι οποίοι προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη και την με αρ. πρωτ. 3060/22-09-2022 (ΑΔΑ:9ΣΡΖ46ΜΤΛΗ-ΔΑΣ) Εγκύκλιο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας.

Οι συμβάσεις υπογράφονται από τους εκπαιδευτικούς αυτοπροσώπως και οι αποφάσεις πρόσληψης (στις οποίες αναφέρεται η ημερομηνία λήξης1 της σύμβασης) και τοποθέτησης/διάθεσης καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτών αναρτώνται στη Διαύγεια από τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλούνται να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο, καθώς και στις ιστοσελίδες τους:

 • την παρούσα απόφαση,
 • την 107791/ΓΔ4/06-09-2022 Υ.Α. (Β΄ 4753),
 • τον πίνακα εκπαιδευτικών που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.» (MIS 5083897) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

Θα ακολουθήσει εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Μετάβαση στο άρθρο Οργάνωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων

Σχετικά Άρθρα