edu.klimaka.gr

Αιτήσεις Πρόσληψης Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων 2021

Αιτήσεις για προσλήψεις ενισχυτικής ειδικών μαθημάτων
Εκτύπωση  
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021

Αρ.Πρωτ.21774/ΓΔ4/24-02-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Α. Νιγιάννης (Δ.Ε.)
Ι. Ζυμβρακάκης (Ε.Α.Ε.)
Ι. Καπουτσής (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210-3442237 (Δ.Ε.)
210-3442191 (Ε.Α.Ε.)
210-3443617 (Ε.Ε.)

Θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 26 «Αντισταθμιστική εκπαίδευση» του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του ν. 4713/2020 (Α’ 147) και
β. του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53 -67) του 67) του 67) του 67) του ν. 4589/20194589/2019 4589/20194589/20194589/2019 4589/20194589/2019 (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως του άρθρου 63 ιδίως του άρθρου 63 ιδίως του άρθρου 63 ιδίως του άρθρου 63 ιδίως του άρθρου 63 ιδίως του άρθρου 63 ιδίως του άρθρου 63 ιδίως του άρθρου 63 ιδίως του άρθρου 63 ιδίως του άρθρου 63 .
2. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τo π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Το π.δ. 2/2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. 168/Υ1/08-01-2021 (Β΄ 33) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή».
8. Την αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄3344) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)»
9. Την 3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. (Β΄ 68) «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ.10478/Δ2/29-01-2021 Υ.Α. (Β’ 389).
10. Την με αρ. πρωτ. 399/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω88246ΜΤΛΡ-ΛΓ6) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.» (MIS 5083897) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».
11. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΣΑΕ 2021 ΣΕ3450012) όπως τροποποιείται και ισχύει.
12. Την με αρ. πρωτ. 1744/18-04-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΨΖ4653ΠΣ-Λ0Ζ) εγκύκλιο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας.
13. Τις αριθμ. 3ΕΑ/2019 (12/2019 τ. προκ. ΑΣΕΠ), 1ΓΕ/2019 (45/2019 τ. προκ. ΑΣΕΠ), 2ΓΕ/2019 (46/2019 τ.προκ. ΑΣΕΠ) και 1ΓΤ/2020 (3/2020 τ.Προκ. ΑΣΕΠ) Προκηρύξεις ΑΣΕΠ.
14. Την με αρ. πρωτ. 18768/ΓΔ4/17-02-2021 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής με θέμα: «Απόφαση συγκρότησης διαπεριφερειακών διαδικτυακών τμημάτων μαθητών – Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων, σχολικό έτος 2020-21».
15. Τις αποφάσεις συγκρότησης τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων όπως προβλέπονται από την 3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. (Β΄ 68) «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ.10478/Δ2/29-01-2021 Υ.Α. (Β’ 389) και τους πίνακες κατανομής εκπαιδευτικών των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται:

 • στους προσωρινούς [παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)] αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης των αριθμ. 1ΓΕ/2019 ( 45/2019 τ.προκ. ΑΣΕΠ) και 2ΓΕ/2019 (46 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. και
 • • στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) της αριθμ. 3ΕΑ/2019 (12 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκήρυξης ΑΣΕΠ, των κλάδων ΠΕ05 / ΠΕ07 / ΠΕ34 / ΠΕ40 / ΠΕ79.01 / ΠΕ08, ΠΕ89.01 για το Ελεύθερο Σχέδιο / ΠΕ81, ΠΕ89.01 για το Γραμμικό Σχέδιο,
 • καθώς και τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ16 (σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ79.01) που περιλαμβάνονται στον προσωρινό [παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)] αξιολογικό πίνακα Α’ της Μουσικής Ειδίκευσης «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» της αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/7.2.2020) Προκ. του ΑΣΕΠ

και επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από Πέμπτη 25-02-2021 έως και Δευτέρα 01-03-2021

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι:

 1. Έλληνες πολίτες.
 2. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν.2431/1996 με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού).
 3.  Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (ν. 3528/2007, αρ. 7, όπως ισχύει).

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις οικείες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν.3528/2007).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1) Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί.

2) Δεν εξαιρούνται από την παρούσα διαδικασία, όσοι προσλήφθηκαν με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), ανεξάρτητα από το αν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν. Υποψήφιος εκπαιδευτικός, όμως, που έχει προσληφθεί κατά τα ανωτέρω, δεν είναι διαθέσιμος για πρόσληψη στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων, κατά τη διάρκεια ισχύος της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (για τους άρρενες υποψήφιους)

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού» του ν.3528/2007:

«1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού, όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο. Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου. 2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διορισμού.»

2. Ειδικότερα, όσον αφορά στους άρρενες υποψηφίους, δυνατότητα πρόσληψης στο πλαίσιο της παρούσας έχουν μόνο οι υποψήφιοι για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις» στον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, ακόμα και αν αυτό δεν εμφανίζεται επικυρωμένο. Για το λόγο αυτό, οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να ελέγξουν τον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο που διατηρείται στο ΟΠΣΥΔ και εφόσον το εν λόγω πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο (αλλά οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ) οφείλουν να το επιλέξουν και να πατήσουν το πεδίο «Καταχώριση».

3. Στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Α΄ 175) ορίζεται, κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ότι το κώλυμα μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης. Ως εκ τούτου οι ενταγμένοι στους πίνακες Β΄ άρρενες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τους οποίους το σχετικό πεδίο περί στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν είναι, μεν, επιλεγμένο, αλλά είτε οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση, είτε δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση στο κράτος μέλος της ΕΕ από το οποίο προέρχονται) οφείλουν είτε (κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) να επιλέξουν το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις» είτε (κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας) να επικοινωνήσουν (με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω) με τα αρμόδια Τμήματα Α΄ και Β΄ της Δ/νσης Διορισμών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η συμπλήρωση του υπό κρίση πεδίου.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης αντικαθίσταται από την αίτηση-δήλωση του εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ και αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής διορισμού.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), https://opsyd.sch.gr/ και συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση για την Ενισχυτική Διδασκαλία επιλέγοντας μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν.

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται πίνακας εκπαιδευτικών όπου οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για την κατανομή εκπαιδευτικών ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση το σχεδιασμό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο κατανομής πιστώσεων για την υλοποίηση του προγράμματος Ε.Δ.Ε.Μ. το σχολικό έτος 2020-21.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Η αίτηση-δήλωση μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
 • Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψής τους αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους: Οι μετέχοντες σε εταιρείες, οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα και όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία.
 • Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Το κώλυμα του ανωτέρω εδαφίου αίρεται στην περίπτωση αποδεδειγμένης έλλειψης υποψηφίων εκπαιδευτικών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.
 • Στην περίπτωση που η πλειοψηφία των μαθητών/τριών προέρχεται από την Γ΄ τάξη Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, προσλαμβάνονται υποψήφιοι από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ, αν προέρχεται από Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και από την τέταρτη Δ΄ τάξη των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) προσλαμβάνονται υποψήφιοι από τους αξιολογικούς πίνακες Β Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Ελλείψει, δε, υποψηφίων από τους αξιολογικούς πίνακες Β (ΕΑΕ) προσλαμβάνονται υποψήφιοι από τους αξιολογικούς πίνακες Α (Γενικής Εκπαίδευσης).
 • Οι τοποθετήσεις διδασκόντων/ουσών πραγματοποιούνται με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας της οικείας Δ.Δ.Ε. με βάση την σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης.
 • Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μία Δ.Δ.Ε., ανεξάρτητα αν αναλάβει υπηρεσία ή όχι, παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στην Γενική Εκπαίδευση ή στις Δομές της Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή παραμένει ενεργή.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων.
 • Σε περίπτωση παραίτησης διδάσκοντος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, το κενό καλύπτεται με πρόσληψη του επόμενου υποψηφίου που δεν έχει προσληφθεί από τον πίνακα κατάταξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση την σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο, καθώς και στις ιστοσελίδες τους:

 • την παρούσα απόφαση,
 • την 3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. (Β΄ 68) όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 10478/Δ2/29-01-2021 Υ.Α. (Β’ 389),
 • τον πίνακα εκπαιδευτικών που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Oι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης πριν προβούν στην επιλογή των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων, πρέπει να ελέγχουν τον ατομικό φάκελο κάθε εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ προκειμένου:

 1. να αποκλειστεί η περίπτωση της ύπαρξης δύο ενεργών συμβάσεων εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και
 2. να είναι επιλεγμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις», για τους άρρενες εκπαιδευτικούς.

Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης παρακαλούνται να τηρούν τις διαδικασίες που απαιτούνται κατά την πρόσληψη και τοποθέτηση των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών οι οποίοι προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη και την με αρ. 1744/18-04-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΨΖ4653ΠΣ-Λ0Ζ) Εγκύκλιο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας.

Οι συμβάσεις υπογράφονται από τους εκπαιδευτικούς αυτοπροσώπως και οι αποφάσεις πρόσληψης (στις οποίες αναφέρεται η ημερομηνία λήξης1 της σύμβασης) και τοποθέτησης/διάθεσης καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτών αναρτώνται στη Διαύγεια από τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλούνται να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο, καθώς και στις ιστοσελίδες τους:

 • την παρούσα απόφαση,
 • την 3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. (Β΄ 68) όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 10478/Δ2/29-01-2021 Υ.Α. (Β’ 389),
 • τον πίνακα εκπαιδευτικών που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.» (MIS 5083897) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

Θα ακολουθήσει εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Μετάβαση στο άρθρο Οργάνωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων

Pin It

Εκτύπωση