Εγκεκριμένα Βοηθήματα Ιταλικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο

Εκτύπωση  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

(Μετάβαση στο άρθρο με τις Διαδικασίες Έγκρισης Ξενόγλωσσων Βιβλίων για διδασκαλία στο Γυμνάσιο)

Αρ.Πρωτ.154391/Δ2/03-10-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Β. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Ιταλικής Γλώσσας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 60 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
3. Την με αρ. πρωτ. 92308/Δ2/07-06-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής κρίσης ελευθέρων βοηθημάτων Ιταλικής γλώσσας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020».
4. Το πρακτικό με ημερομηνία 09-09-2019 (αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 140450/11-09-2019) της Επιτροπής κρίσης ελευθέρων βοηθημάτων Ιταλικής γλώσσας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020.
5. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 84/2019 (Α΄ 123) με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
8. Την με αριθμ. 36/12-09-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
9. Τις ανάγκες των μαθητών Γυμνασίου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2019-2020.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Ιταλικής γλώσσας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

1

Progetto italiano junior 1

(Libro dello studente + Quaderno degli esercizi + CD audio + DVD)

Edilingua

12,90

2016

2

Progetto Italiano Junior 2

Libro dello studente + Quaderno degli esercizi + CD audio + DVD

Edilingua

12,90

2016

3

Progetto Italiano Junior 3

Libro dello studente + Quaderno degli esercizi + CD audio + DVD

Edilingua

12,90

2016

Επίσης, για το σχολικό έτος 2019-2020 θα ισχύσουν τα ήδη εγκεκριμένα προαιρετικά βοηθήματα Ιταλικής γλώσσας Γυμνασίου που αναφέρονται στους εγκεκριμένους καταλόγους των σχολ. ετών 2016-2017 και 2018-2019.

Αντίγραφο της απόφασης αυτής να κοινοποιηθεί στα Γυμνάσια αρμοδιότητάς σας στα οποία διδάσκεται η Ιταλική γλώσσα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

α/α

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX - email

1.

EDILINGUA

ΜΑΡΙΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ 65

12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

210-5733900

210-5740701

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Εκτύπωση