edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτιή άδεια στην ιδιωτική εκπαίδευση

Άδειες Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς 2020 2021

Χορήγηση / Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικούς Ιδιωτικών Σχολείων 2020-2021

(Μετάβαση στην Εγκύκλιος Αδειών Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών )

Αρ.Πρωτ.153502/Ν1/10-11-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Τμ Β’: Κ. Φραγκιαδουλάκη
Τηλ.: 210.3442813
Τμ. Γ’: Κ. Παπανικολάου
Τηλ.: 210.3442763
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση - ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 9, παρ. 10, του ν.3391/2005 (Α’ 240),
(β) του άρθρου 47, παρ.1 και 3, του ν. 682/1977 (Α’ 244) σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ. 2, 3 και 5, του ν.3697/2008 (Α’ 194) για την «Κατάργηση ειδικών λογαριασμών»,
(γ) του άρθρου 35, παρ. 5 του ν.682/1977, όπως η εν λόγω παράγραφος προστέθηκε με την παρ.6, του άρθρου 203, του ν.4610/2019 (Α’70),
(δ) του άρθρου 53, παρ. 2, του ν.2721/1999 (Α’ 112), όπως ισχύει,
(ε) του άρθρου 9, παρ. 1, του ν.2986/2002 (Α’ 24), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει,
(στ) του άρθρου 58, του ν.3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει,
(ζ) του άρθρου ένατου, παρ. 14, του ν.4057/2012 (Α’ 54), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την ερμηνευτική διάταξη της παρ. 13, του άρθρου 44Α, του ν.4115/2013 (Α’ 24),
(η) του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος Γ1.11, του ν.4093/2012 (Α’ 222),
2. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τo π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Τo π.δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 84/2019 (Α’123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την αριθμ. 7922/Υ1/2020 (Β’ 3298) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
7. Την αριθμ. 122795/Γ1/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 523) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
8. Την αριθμ. 123028/ΙΒ/2006 (Β’ 1752) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών & Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τρόπος διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.)», όπως ισχύει.
9. Την αριθμ. Φ.1/749/201267/Β1/19-12-2019 (ΑΔΑ:6Ζ9Φ46ΜΤΛΗ-Π6Μ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με τη δέσμευση ποσού, με Κωδικό Ε.Φ 1019-206-0000000/Α.Λ.Ε 2310989012 για λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ).
10. Την αριθμ. 87294/Ν1/7-7-2020 (ΑΔΑ: Ψ9Ω646ΜΤΛΗ-2ΩΞ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών αδειών που θα χορηγηθούν σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2020-2021»,
11. Την αριθμ. 94412/Ν1/17-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ9446ΜΤΛΗ-1ΟΙ)πρόσκληση με θέμα: «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2020-2021».
12.Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν εμπρόθεσμα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
13. Τις αριθμ. 16/2-9-2020 και 19/3-9-2020 Βεβαιώσεις Πράξεων του ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ αντίστοιχα, με τις οποίες το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εισηγείται και διατυπώνει την κατά την παρ. 10, του άρθρου 9 του ν.3391/2005 σύμφωνη γνώμη προς το αποφασίζον όργανο.
14. Η αριθμ. Φ.1/Γ/460/120865/Β1/14-9-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως προβλέπεται στην παρ. 5.ε του άρθρου 24, του ν.4270/2014 (Α’ 143).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ανανεώνουμε το χρόνο της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2020-2021, από 1.9.2020 έως 31.8.2021:

(...) (σ.σ.32 ανανεώσεις)

Β. Χορηγούμε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στους παρακάτω ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2020-2021, από 01-09-2020 μέχρι 31-08-2021:

(...) (σ.σ.15 χορηγήσεις)

Γ. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (Α’ 24) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούνται:

(α) να υποβάλλουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου λεπτομερή έκθεση προόδου των σπουδών, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο ή επόπτη των σπουδών τους καθηγητή, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών τους, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που τους ανατέθηκαν αξιολόγηση της συμμετοχής τους στα προγράμματα, στα οποία έχουν ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της εκπαιδευτικής άδειας,

(β) να καταθέσουν μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας και εντός έτους το αργότερο, τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών και αντίγραφο της Διπλωματικής εργασίας ή Διδακτορικής Διατριβής στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης,

(γ) μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής του άδειας και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα, δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας.

(δ) Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, επιστρέφονται οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου για τη χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας.

(ε) Στην περίπτωση ολοκλήρωσης των σπουδών πριν τη λήξη του σχολικού έτους (31-8-2021), ο εκπαιδευτικούς αιτείται τη διακοπή της άδειας και επιστρέφει αυτοδίκαια στην εργασία του.

(στ) Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης μπορεί να ανακαλείται για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην Υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται στην επίδοση του υπαλλήλου πριν από την πάροδο του χρόνου της λήξης της, με πράξη του αρμόδιου για τη χορήγηση της οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 58, παρ.6 του ν.3528).

Η καταβολή αποδοχών για το διάστημα της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις Άδειες Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης

Σχετικά Άρθρα