edu.klimaka.gr

Ορισμός Διευθυντών / Προϊσταμένων / Υποδιευθυντή σε Ιδιωτικά Σχολεία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αρ.Πρωτ.160875/Ν1/24-11-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Χουρδάκης
Τηλέφωνο: 210. 3443304
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιες Οδηγίες για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης».

Με την παρούσα εγκύκλιο γνωστοποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν το αντικείμενο θέματος (Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) μετά την έκδοση του ν. 4713/2020 (Α’ 147) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Αναφέρονται οι τυπικές προϋποθέσεις και τα κωλύματα ορισμού των Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) και προσδιορίζεται η διοικητική διαδικασία ορισμού τους από τα κατά τόπο αρμόδια διοικητικά όργανα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ), κατόπιν σχετικής πρότασης των ιδιοκτητών (ή των νομίμων εκπροσώπων) των ιδιωτικών σχολικών μονάδων.

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 και 34 του ν. 682/1977, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 4173/2020 και ισχύουν, από τα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια Όργανα, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής:

Α.1. Ο ορισμός Διευθυντή/-ντριας, Προϊσταμένου/-μένης και Υποδιευθυντή/-ντριας σε ιδιωτική σχολική μονάδα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται με διοικητική πράξη (Απόφαση ορισμού) του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο προτεινόμενος και για την αντίστοιχη θέση που, κατά περίπτωση, προτείνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της σχολικής μονάδας (κατ’ άρθρα 25 και 34, παρ. 3, του ν.682/1977, όπως ισχύουν).

Α.2. Ο ορισμός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου σε θέση Διευθυντή, Προϊσταμένου ή Υποδιευθυντή της συγκεκριμένης κάθε φορά ιδιωτικής σχολικής μονάδας ισχύει από εκδόσεως της απόφασης ορισμού μέχρι την αντικατάστασή του, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν.682/1977, όπως ισχύουν αντίστοιχα.

Α.3. Η Απόφαση ορισμού, ως συστατική διοικητική πράξη με την οποία επέρχεται μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης του προσώπου το οποίο αφορά, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο Δι@ύγεια (https://diavgeia.gov.gr/). Ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής διοικητικής πράξης ορισμού (Απόφαση ορισμού) θα καταχωρείται άμεσα στο ΠΣ Myschool από τον Δ/ντή ή την Δ/ντρια Εκπαίδευσης που έχει την κατά τόπο αρμοδιότητα έκδοσης της Απόφασης ορισμού. Ειδικότερα, η καταχώρηση της σχετικής πληροφορίας θα γίνεται στην Καρτέλα των Στοιχείων Υπηρέτησης > Λεπτομέρειες Ωραρίου Εργασίας του Εργαζόμενου στο πεδίο Παρατηρήσεις.

Α.4. Οι τυπικές προϋποθέσεις που η προτεινόμενη (ή ο προτεινόμενος) εκπαιδευτικός θα πρέπει να πληροί για τη συγκεκριμένη κάθε φορά θέση ευθύνης (διευθυντής, προϊστάμενος ή υποδιευθυντής) της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι αυτές που κάθε φορά ισχύουν για τα αντίστοιχα όργανα των δημόσιων σχολικών μονάδων και για τις αντίστοιχες, κάθε φορά, θέσεις. Ειδικότερα, οι τυπικές προϋποθέσεις καθορίζονται στις παρ. 1, 6 και 7 του άρθρου 22 του ν.4547/2018 και τα κωλύματα ορισμού καθορίζονται στην παρ. 9 του ίδιου άρθρου (βλ. αναλυτικά κατωτέρω: «Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»).

Α.5. Η διοικητική διαδικασία ορισμού διευθυντή, προϊσταμένου ή υποδιευθυντή σε ιδιωτική σχολική μονάδα είναι αυτή που ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.682/1977, όπως το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4713/2020 (βλ. αναλυτικά κατωτέρω: «Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ»).

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Β.1. Οι τυπικές προϋποθέσεις και τα κωλύματα επιλογής του προτεινόμενου εκπαιδευτικού για τη θέση διευθυντή, προϊσταμένου ή υποδιευθυντή ιδιωτικής σχολικής μονάδας Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι κατ’ αρχάς ταυτόσημα με αυτά που καθορίζονται για τα αντίστοιχα όργανα των δημόσιων σχολικών μονάδων της αντίστοιχης Βαθμίδας.

Β.2. Ειδικότερα, ο προτεινόμενος (ή η προτεινόμενη) από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, για θέση διευθυντή, προϊσταμένου ή υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας, θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που κατά περίπτωση καθορίζονται στις παρ. 1, 6, και 7 του άρθρου 22 του ν.4547/2018 και στο πρόσωπο του προτεινόμενου δεν θα πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα της παρ. 9 του ίδιου άρθρου.

Β.3. Αναλυτικότερα, στο Κεφάλαιο Γ΄ («Επιλογή Στελεχών της Εκπαίδευσης») του ν.4547/2018 (Α’ 102), με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 22 («Προϋποθέσεις επιλογής»), παρ.1, 6, 7, 9 και 11 ορίζεται :

«1. Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων (*1), είναι η κατοχή του βαθμού Α΄, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 2. … 3. … 4. … 5. […].
(*1) 1 Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις επιλογής προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και
νηπιαγωγείων καθορίζονται κατωτέρω στην παρ. 7 (του άρθρου 22 του ν.4547/2018).

6. Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, έχοντας συμπληρώσει σε αυτά το 50% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους ωραρίου, […]. Ειδικότερα:

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, […].

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60.

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι: αα) για τις θέσεις διευθυντών γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91. […].

7. Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής […] στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή. […]. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.

8. … […]

9. Εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης.

10. […]


11. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 9 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο».

Β.4. Στο άρθρου 30, παρ. 5, του ίδιου νόμου (ν.4547/2018) ορίζεται: «5. Οι θέσεις προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν σχολικές μονάδες οργανικότητας δύο και τριών θέσεων. […]».

Β.5. Σύμφωνα με το άρθρο 2Α («Αξιολόγηση ιδιωτικών σχολείων») του ν.682/1977, όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν.4713/2020 (Α’ 147), ορίζεται: «Οι δομές, το εκπαιδευτικό έργο και οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων αξιολογούνται με ανάλογη εφαρμογή των κριτηρίων για την αξιολόγηση των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων. Η εφαρμογή πρόσθετων κριτηρίων αξιολόγησης από τα ιδιωτικά σχολεία είναι δυνατή εφόσον τα κριτήρια αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 11». Στο Κεφάλαιο Δ΄ («Αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης») του ν.4547/2018, και ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 37 («Πεδίο εφαρμογής -Σκοπός και γενικές αρχές») ορίζεται ρητώς ότι οι διατάξεις του εν λόγω κεφαλαίου (που αφορά στην αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι και οι υποδιευθυντές των δημόσιων σχολικών μονάδων) εφαρμόζονται αναλόγως «για τους διευθυντές ή προϊσταμένους και τους υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων».
 Σημειώνεται ότι μεταξύ των κωλυμάτων ορισμού σε θέση διευθυντή, προϊσταμένου ή υποδιευθυντή ιδιωτικής σχολικής μονάδας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 22 του ν.4547/2018, είναι ο προτεινόμενος (ή η προτεινόμενη) να έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40 του εν λόγω νόμου (*2).

(*2) Επισημαίνεται ότι οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι και οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων στις οποίες ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, όπως ειδικότερα καθορίζεται στην παρ. 13 του άρθρου 40 του ν.4547/2018, και συνεπώς το σχετικό κώλυμα θα ελέγχεται αρμοδίως όταν η εν λόγω αξιολόγηση ξεκινήσει να εφαρμόζεται και για τα αντίστοιχα στελέχη εκπαίδευσης των δημόσιων σχολικών μονάδων.

Β.6. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρο 25 του ν.682/1977, όπως ισχύει, το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, ή μέλος, εταίρος ή μέτοχος του νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, ή μέλος της ένωσης προσώπων, στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, εάν είναι και εκπαιδευτικός της αντίστοιχης βαθμίδος εκπαίδευσης, μπορεί να ορίζεται Διευθυντής της σχολικής μονάδας, εφόσον κατέχει τον βαθμό που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 34.

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ.

Γ.1. Ο ιδιοκτήτης (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος) της ιδιωτικής σχολικής μονάδας προτείνει στο αρμόδιο διοικητικό όργανο (Διευθύντρια - Διευθυντής Εκπαίδευσης), που κατά νόμο εποπτεύει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικό που πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις για να οριστεί ως διευθυντής, ως προϊστάμενος ή ως υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας, κατά περίπτωση.

Γ.2. Ο/η Διευθυντής/-ντρια Εκπαίδευσης οφείλει να ελέγξει αν ο προτεινόμενος κατέχει τα προσόντα ορισμού που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.682/1977 ή εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 ή της παρ. 3 του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτόν της πρότασης του ιδιοκτήτη, και να προβεί στον ορισμό του. Σε διαφορετική περίπτωση, αναπέμπει εντός της ίδιας προθεσμίας την πρόταση στον ιδιοκτήτη, προκειμένου να προταθεί νέος υποψήφιος. Σε περίπτωση που η ανωτέρω χρονική προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι έχει εγκριθεί ο διορισμός του προτεινόμενου προσώπου και ο διευθυντής και οι υποδιευθυντές ορίζονται με απόφαση του ιδιοκτήτη (παρ. 6 του ά. 25 του ν.682/1977).

Γ.3. Κατόπιν σχετικής πρότασης του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αντικαθίσταται με απόφαση της/του Διευθύντριας/-ντή Εκπαίδευσης (παρ. 1 του ά. 25 του ν.682/1977, όπως ισχύει).

Γ.4. Με απόφαση του/της Διευθυντή/-ντριας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, ορίζονται ένας ή περισσότεροι υποδιευθυντές. Η αναγκαιότητα ορισμού και το πλήθος των υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας, προσδιορίζονται κατά διακριτική ευχέρεια από τον ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας. Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μπορούν να αντικαθίστανται οι υποδιευθυντές ή και να καταργούνται οι θέσεις υποδιευθυντών.

Γ.5. Η απόφαση ορισμού του φυσικού προσώπου σε θέση διευθυντή, προϊσταμένου ή υποδιευθυντή, δεν έχει ως χρονικό ορίζοντα το τρέχον κάθε φορά έτος. Ισχύει από εκδόσεώς της και μέχρι την αντικατάσταση του ορισθέντος, κατόπιν σχετικής (δεσμευτικής) πρότασης του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας (παρ. 1 και 4 του ά. 25 του ν.682/1977, όπως ισχύει). Οι αποφάσεις ορισμού και αντικατάστασης αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο Δι@ύγεια (https://diavgeia.gov.gr/) και οι σχετικοί Αριθμοί Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) καταχωρίζονται στο ΠΣ Myschool από τον Δ/ντή ή την Δ/ντρια Εκπαίδευσης που έχει την κατά τόπο αρμοδιότητα έκδοσής τους.

Από εκδόσεως της παρούσας ανακαλείται η αριθμ. 95242/N1/12.6.2019 (ΑΔΑ:638Γ4653ΠΣ-1ΑΠ) όμοια, λόγω μεταγενέστερης τροποποίησης των κρίσιμων διατάξεων στις οποίες ηρείδοντο.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την παρούσα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους και να μεριμνήσουν για την κατά το δυνατόν πιστή τήρηση και ορθή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρούσα απ’ όλους τους εμπλεκόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αντικαταστάθηκε το Αρ.Πρωτ.140871/Ν1/30-08-2018/ΥΠΠΕΘ

Σχετικά Άρθρα