edu.klimaka.gr

Χορήγηση, Τροποποίηση, Μεταβίβαση Άδειας Ιδιωτικών Σχολείων

Διαδικασία - Δικαιολογητικά για Χορήγηση, Τροποποίηση, Μεταβίβαση Άδειας Ιδιωτικών Σχολείων

Αρ.Πρωτ.19484/Ν1/05-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Αναστασοπούλου Ηλ. (210-3442733)
Θανάσουλα Ελ. (210-3442090)
Κεχαγιά Αλ. (210-3443194)
Παπαδημητροπούλου Μ. (210-3442244)
Παπαδοπούλου Αν. (210-3442733)

Θέμα: « Διαδικασία – δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων»

Με αφορμή τη διανυόμενη χρονική προθεσμία του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο υποβάλλονται τα αιτήματα χορήγησης και τροποποίησης της άδειας των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/12, όπως ισχύει, σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται σχετική αίτηση που συνοδεύεται από:

1) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

2) Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών να αναγράφει:

α) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού,

β) ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,

δ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία,

ε) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος α) για το προσωπικό και β) για τον ίδιο ως εργοδότη. Στη σχετική βεβαίωση ως δραστηριότητα/είδος επιχείρησης πρέπει να αναγράφεται ο τύπος της εκπαίδευσης (π.χ. Υπηρεσίες Προσχολικής/Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται εκτύπωση από το taxisnet για τη σχετική δραστηριότητα.

4) Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος.

5) Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

6) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ.4 της παρ.3 του αρ.6 του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄).

7) Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444), σύμφωνα με την με αρ.34566/ΙΑ Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β/3-04-2013) «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης». Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή και η υποβολή e-παραβόλου.

Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται σχετική αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου που συνοδεύεται από:

1) Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο πρέπει να προκύπτει:
- ότι η έδρα του βρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- ότι ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης,
- το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα το νομικό πρόσωπο που αιτείται την άδεια.

2) Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των μεταβολών του νομικού προσώπου.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

4) Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

5) Δηλώσεις του ν. 1599/1986 όλων των μετόχων ή των εταίρων του νομικού προσώπου, εκτός των ΝΠΔΔ, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες :
- δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.

6) Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και

β) περί μη κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, στο οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

7) Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444), σύμφωνα με την με αρ.34566/ΙΑ Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β/3-04-2013) «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης». Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή και η υποβολή e-παραβόλου.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει επιπρόσθετα:

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του, στην οποία θα αναγράφεται ότι:

α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.,

β) δεν έχει καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) δεν έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,

δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, ε) δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας του για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

2) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει, για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, τον διακριτικό τίτλο που το τελευταίο θα χρησιμοποιήσει στον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην στην περ.4 της παρ.3 του αρ.6 του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄).
Ο εν λόγω τίτλος πρέπει να αποτελείται από τον διακριτικό τίτλο του νομικού προσώπου μαζί με τον τύπο εκπαίδευσης για την παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση περί χορήγησης άδειας.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα του νομίμου εκπροσώπου.

4) Φορολογική ενημερότητα του νομίμου εκπροσώπου.

5) Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και

β) περί μη πτώχευσής του ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλεται σχετική αίτηση που συνοδεύεται από:

1) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων.

2) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.

3) Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444), σύμφωνα με την με αρ.34566/ΙΑ Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β/3-04-2013) «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης». Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή και η υποβολή e-παραβόλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις χορήγησης, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οι οποίοι αιτούνται την χορήγηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης ιδιοκτησίας τους, πρέπει να προσκομίσουν και αντίγραφο της άδειας ΜΦΠΑΔ.

Για την τροποποίηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατίθεται σχετική αίτηση και όλα τα προβλεπόμενα για τη χορήγηση άδειας δικαιολογητικά (βλ. παραπάνω).

Για τη μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατίθεται σχετική αίτηση που συνοδεύεται από:

1) Τη Σύμβαση Μεταβίβασης, νόμιμα και πρωτότυπα υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη, αναπόσπαστο μέρος της οποίας θα αποτελεί σε ενιαίο σώμα ο τελευταίος ισολογισμός, εφόσον απαιτείται δημοσίευση, του μεταβιβάζοντος καθώς και του αποκτώντος την άδεια.

2) Τα προβλεπόμενα -σε περιπτώσεις χορήγησης άδειας- για φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων απαιτούμενα δικαιολογητικά τόσο για τον μεταβιβάζοντα όσο και για τον αποκτώντα την άδεια.

3) Δήλωση του ν. 1599/1986 του μεταβιβάζοντος, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι κτηριολογικοί όροι της υπό μεταβίβαση άδειας.

Για τη μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται παράβολο (διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444) που ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ.
Το παράβολο για τη μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή και η υποβολή e-παραβόλου.

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

1. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα Α΄ Ιδιωτικών Σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε. της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης) μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: α) φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά προαναφέρονται) και β) σε περιπτώσεις χορήγησης άδειας ή κτηριακής τροποποίησής της: φάκελο με τα δικαιολογητικά για τις κτηριολογικές προϋποθέσεις, τον οποίο η αρμόδια Υπηρεσία διαβιβάζει στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

2. Η αρμόδια Υπηρεσία:

α) ελέγχει τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τυχόν ελλείψεις,

β) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αναμένει σχετική διατύπωση γνώμης,

γ) μετά τη συμπλήρωση του φακέλου και με τη διατύπωση θετικής γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προβαίνει στην έκδοση απόφασης χορήγησης/τροποποίησης άδειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή την τροποποίηση των αδειών Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατίθενται αποκλειστικά κατά το πρώτο τρίμηνο εκάστου ημερολογιακού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα