edu.klimaka.gr

Απαλλαγή μελών ΔΣ ΟΙΕΛΕ από διδακτικά καθήκοντα

ΑΠΑΛΛΗΓΗ ΑΠΌ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΟΙΕΛΕ

Αρ.Πρωτ.22519/Ν1/13-02-2019/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’ και Γ’
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Π. Φουγιαξή (Τμ. Β’)
Εμμ. Ζαχαράκης (Τμ. Γ’)
Τηλέφωνα: 210.3443022, -3879
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Απαλλαγή, ολική ή μερική, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος ( Ο.Ι.Ε.Λ.Ε ) από τα διδακτικά τους καθήκοντα ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) των άρθρων 17, παρ. 2 και 3, 18 και 30, παρ. 2, του ν.1264/1982 (Α’ 79) «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζόμενων», όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
(β) των άρθρων 35 και 47 του ν. 682/1977 (Α’ 244) σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ. 1, 3 και 5, του ν.3697/2008 (Α’ 194) για την «Κατάργηση ειδικών λογαριασμών».
(γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν.2721/1999 (Α’ 112), όπως ισχύει,
2. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) : «Ανασύσταση των Υπουργείων …. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων...».
3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Την αριθμ. 123028/ΙΒ/2006 (Β’ 1752) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών & Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τρόπος διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.)», όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. Φ.1/Α/1484/224297/Β1/31-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΜΠΑ4653ΠΣ-ΟΛ7) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τη δέσμευση ποσού, με κωδικό αριθμό εξόδου 5295/Κωδ.Ε.Φ.220 οικ. έτους 2018 για την αντιμετώπιση κάθε είδους δαπανών του καταργηθέντος ΕΛΙΓΕ.
7. Με την με αριθμό Φ.1/Α/879/218391/Β1/19-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΚΕΘ4653ΠΣ-Ω7Χ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων γίνεται η κατανομή των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τη δέσμευση ποσού, στον Κωδικό Ε.Φ 1019-201-0000000/Α.Λ.Ε 2310989012 οικ. έτους 2019 που αφορά στις οικονομικές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ).
8. Το με αριθμό 45501/20-12-2018 ( ΕΙΣ. ΚΠ 222093/Ν1/27-12-2018 ) έγγραφο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. σχετικά με την απαλλαγή μελών του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. από τα διδακτικά τους καθήκοντα και τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά.
9. Η υπ’ αριθμ. Φ1/Γ/048/15469/Β1/01-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπως προβλέπεται στην παρ. 5.ε του άρθρου 24, του ν.4270/2014 (Α’ 143) και όπως η εν λόγω περίπτωση αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 34 του ν.4484/2017 (Α’ 110).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την ολική ή μερική απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, μελών του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., για το χρονικό διάστημα της θητείας τους και την αντίστοιχη αποζημίωση των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως ακολούθως:

1. Μιχάλης Κουρουτός, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 ( Μαθηματικών ) στο « ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ», το οποίο υπάγεται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα και με πλήρη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

2. Αλέξανδρος Γούλας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07 ( Γερμανικής Φιλολογίας ) στην « ΣΧΟΛΗ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», η οποία υπάγεται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ως Α΄ Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα και με πλήρη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

3. Δημήτριος Κάζαγλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 ( Φυσικής Αγωγής ) στην « ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ», η οποία υπάγεται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, ως Β΄ Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα και με πλήρη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

4. Γεώργιος Χριστόπουλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 ( Δασκάλων ) στο εκπαιδευτήριο « ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», το οποίο υπάγεται στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ως Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα και με πλήρη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

5. Φώτιος Καραμεσίνης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) στα εκπαιδευτήρια «ΓΕΙΤΟΝΑ», τα οποία υπάγονται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ως Υπεύθυνος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με μερική απαλλαγή(κατά 14/20) από τα διδακτικά του καθήκοντα και με μερική καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

6. Ευγενία Κωστούση, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 ( Φυσικής Αγωγής ) στο ιδιωτικό δημοτικό σχολείο «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», το οποίο υπάγεται στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ως Ταμίας του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα και με πλήρη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

7. Ευαγγελία Φλεριανού, καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας στο κέντρο ξένων «SCHOLARS-ΚΑΤΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ» στο Περιστέρι Αττικής, ως Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε και Πρόεδρο του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ελλάδος με μερική απαλλαγή (κατά 18/21) από τα διδακτικά της καθήκοντα και με μερική καταβολή του μισθού της και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

8. Γεωργία Γιώτη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 ( Δασκάλων ) στο ιδιωτικό δημοτικό σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ», το οποίο υπάγεται στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, ως Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με μερική απαλλαγή (κατά 10/23 ) από τα διδακτικά της καθήκοντα και με μερική καταβολή του μισθού της και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα