edu.klimaka.gr

Διαδικασία Επιλογής Μαθητών στην Α' τάξη Καλλιτεχνικού Λυκείου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.42965/Γ7/12-04-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
email: taapolag(ΑΤ)minedu.gov.gr, taaespol(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δουβανά Αναστασία
Τηλέφωνο: 210 3442219
FAX: 210 3443301

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία επιλογής- εγγραφής μαθητών-τριων που θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων»

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 παρ.16 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄/20-11-2003).
2. Την παράγραφο 12 της με αριθ. 3345/2-9-1988 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 649/τ.Β΄/7-9-1988) με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/30-12-1988).
3. Την παράγραφο 14 της υπ αριθ. 107922/Γ7/3-10-2003 (ΦΕΚ 1497/τ.Β/10-10-2003) Υ.Α. με θέμα «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων)»
4. Το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/13-2-2002).
5. Την υπ. αριθμ. 45871 / Γ7 / 8-5-2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 786 / τ. Β΄ / 26-5-2004) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων»
6. Την υπ. αριθμ. 39708/Γ7/12-42007(ΦΕΚ 690/ τ.Β΄/3-5-2007) τροποποίηση της υπ.αριθμ. 45871 / Γ7 / 8-5-2004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 786 / τ. Β΄ / 26-5-2004) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων».
7. Την υπ. αριθμ. 88739/Γ7/6-9-2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1417/26-09-2006) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων»
8. Την υπ΄ αρ. 27528/ΣΤ5/15.3.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 763/τ. Β΄/15.3.2012) με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.».
9. Την με αριθ. 125279/Γ7/7.10.2010 (ΦΕΚ 329/τ. ΥΟΔΔ/11.10.2010) Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων» και την με αριθ. Υπουργική Απόφαση 142063/Γ7/7-10-2010 (ΦΕΚ 371/τ. ΥΟΔΔ/16-11-2010) «Διορθώσεις σφαλμάτων».
10. Την υπ. αριθμ 197/2-3-2011 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Την διενέργεια κατατακτηρίων εξετάσεων στην Α΄ Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για μαθητές από μη Καλλιτεχνικά Σχολεία που θα έχουν επαρκή κατάρτιση για να φοιτήσουν σε κάποιον από τους κλάδους των και θέλουν να μετεγγραφούν σε αυτά.

Αφού ολοκληρωθούν οι μετεγγραφές από τα Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας έως 5 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους και εφόσον ο επιτρεπόμενος αριθμός των μαθητών δεν έχει συμπληρωθεί, προκηρύσσονται κατατακτήριες εξετάσεις για την Α΄ Λυκείου, ως εξής:

1. Οι κενές θέσεις των μαθητών ανά κατεύθυνση γνωστοποιούνται άμεσα από το Καλλιτεχνικό Σχολείο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέσω της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του Καλλιτεχνικού Σχολείου προκηρύσσονται τα κενά της Α΄ τάξης του Λυκείου η οποία κοινοποιείται στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Με αποφάσεις του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης που εκδίδονται έως και 11 Σεπτεμβρίου και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων
α. προκηρύσσεται η διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων και
β. ορίζεται η συγκρότηση Επιτροπών Εξετάσεων απαρτιζόμενων από ειδικούς, κατ' αντιστοιχία με την κείμενη για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια νομοθεσία

4. Η διαδικασία επιλογής των εισακτέων στην Α΄ Λυκείου διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

5. Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων της Α΄ Λυκείου θα προέρχεται από την διδακτέα ύλη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων ανά κατεύθυνση και μάθημα και θα ανακοινώνεται τον Ιούνιο με τη λήξη του διδακτικού έτους από τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της προτίμησης τους κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι και 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα