edu.klimaka.gr

Αξιολόγηση Μαθητών Λυκείου που ήρθαν από Σχολεία Εξωτερικού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 121/2022

Αριθμ. 1588/Δ2
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51216/Δ2/10-05-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού» (Β’ 2053).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).
3) Τις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5) Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6) Το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7) Το π.δ. 2/2021 με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
8) Την υπό στοιχεία. 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
9) Την υπό στοιχεία 51216/Δ2/10-05-2021 υπουργική απόφαση με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού» (Β’ 2053).
10) Την υπ’ αρ. 62/18-11-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/833/165113/Β1/17-12-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 51216/Δ2/10-05-2021 υπουργική απόφαση με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού» (Β’ 2053) ως ακολούθως:

1. Η υποπερ. β.β.β. της περ. α της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«β.β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας:
Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Αγγλικά, καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το δέκα (10)»

2. Η υποπερ. β.β. της περ. β. της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας:
Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Αγγλικά, καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το δέκα (10)»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 51216/Δ2/10-05-2021 υπουργική απόφαση (Β’ 2053).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2053/2021

Αριθμ. 51216/Δ2
Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
2) Τις διατάξεις του άρθρο 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει.
3) Τις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
5) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
7) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
9) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 (Β’ 33) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή».
10) Την υπ’ αρ. 16/01-04-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/220/40346/Β1/08-04-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αξιολόγηση των μαθητών από Ξένα Σχολεία του Εξωτερικού ως εξής:

1. α. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στην Α’ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:

α.α. δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα»
και

β.β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8).

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

α.α.α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα», με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),

β.β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στους κλάδους Φυσική και Χημεία), Αγγλικά, με βαθμολογική βάση το δέκα (10) και

γ.γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

β. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στην Α’ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου εξετάζονται:

α.α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα», με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),

β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στους κλάδους Φυσική και Χημεία), Αγγλικά, με βαθμολογική βάση το δέκα (10) και

γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

γ. Οι μαθητές της περ. α της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περ. β της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, μετά το πρώτο έτος φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, για τους μαθητές της ημεδαπής.

δ. Οι μαθητές της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. α της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, κατά περίπτωση, ως εξής:

α.α. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά δύο (2) μονάδες.

β.β. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.

ε. Οι μαθητές Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. β της παρ. 1 της παρούσας απόφασης και φοιτούν σε ελληνικό Γενικό Λύκειο, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.

2.α. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στη Β’ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:

α.α. δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και

β.β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά, με βαθμολογική βάση το οκτώ (8).

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

α.α.α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο- κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),

β.β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα), Αγγλικά, καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το δέκα (10) και

γ.γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

β. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο στη Β’ τάξη Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

α.α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),

β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα), Αγγλικά, καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το δέκα (10) και

γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

γ. Οι μαθητές της περ. α της παρ. 2 της παρούσας απόφασης, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περ. β της παρ. 2 της παρούσας απόφασης, μετά το πρώτο έτος φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, για τους μαθητές της ημεδαπής.

δ. Οι μαθητές της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. α της παρ. 2 της παρούσας απόφασης, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, κατά περίπτωση, ως εξής:

α.α. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά δύο (2) μονάδες.

β.β. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.

ε. Οι μαθητές της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν.4610/2019 (Α’ 70) και της περ. β της παρ. 2 της παρούσας απόφασης και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.

3.α. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου:

α.α. δεν βαθμολογούνται στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και

β.β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά, με βαθμολογική βάση το οκτώ(8).

Οι μαθητές αυτοί, κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

α.α.α. προφορικά στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),

β.β.β. γραπτά στα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ιστορία Γενικής Παιδείας για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, με βαθμολογική βάση το δέκα (10) και

γ.γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα γενικής παιδείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

β. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), οι οποίοι πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

α.α προφορικά στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),

β.β. γραπτά στα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ιστορία Γενικής Παιδείας για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, με βαθμολογική βάση το δέκα (10) και

γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα γενικής παιδείας με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

γ. Οι μαθητές της περ. α της παρ. 3 της παρούσας απόφασης, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περ. β της παρ. 3 της παρούσας απόφασης, μετά το πρώτο έτος φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και απολύονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, για τους μαθητές της ημεδαπής.

δ. Οι μαθητές της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. α της παρ. 3 της παρούσας απόφασης, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, κατά περίπτωση, ως εξής:

α.α. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70),όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά δύο (2) μονάδες.

β.β. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.

ε. Οι μαθητές της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. β της παρ. 3 της παρούσας απόφασης και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Σχετικά Άρθρα