edu.klimaka.gr

Αναστολή Λειτουργίας Μειονοτικών Σχολείων 2018 - 2019

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.Φ.8.2/1.1/6380/16-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση: Τέρμα Σισμάνογλου
Τ.Κ. - Πόλη : 69100 Κομοτηνή
Πληροφορίες : Π.Κεραμάρης
Τηλέφωνο : 25310- 83510
Fax : 25310- 83555
E-mail : pdeamthr(ΣΤΟ)sch.gr

ΘΕΜΑ: «Προσωρινή αναστολή λειτουργίας μειονοτικών δημοτικών σχολείων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, για το σχολικό έτος 2018-2019»

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 694/1977 (ΦΕΚ 264/τ. Α'/16-9-1977) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α'/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. Zl/182/29-4-1999 (ΦΕΚ 555/τ. Β' /6-5-1999) Υ.Α. «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονοτικών Σχολείων».
4. Την αριθμ. Α.Σ. 125/110828/Zl/9-8-2013 Υ.Α. «Αρμοδιότητες Συντονιστικού Γραφείου και Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων Πρωτο6άθμιας και Δευτερο6άθμιας Εκπαίδευσης και των Ιεροσπουδαστηρίων ».
5. Την αριθμ. 3418Σ/178513/Ζ1/22-11-2013) (ΦΕΚ 3292/τ. Β'/24-12-2013) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτο6άθμιας και Δευτερο6άθμιας Εκπαίδευσης ».
6. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δl/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ. Β'/16-10-2002) Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτο6άθμιας και δευτερο6άθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
7. Τη με αριθ. Φ.350.2/10/58898/ Ε3/09-04-2015 (ΑΔΑ:Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α. «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
8. Τη με αριθ. Φ.350.2/1/32958 /Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
9. Τους πίνακες εγγραφέντων μαθητών 2018-2019 των μειονοτικών δημοτικών σχολείων, που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.
10. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/2671/2-07-2018 έγγραφο-εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης με θέμα: «Αναστολή λειτουργίας και λειτουργικότητα των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων, σχολικού έτους 2018-2019».
11. Την ενημερωτική συνάντηση με τον Πρόεδρο της σχολικής εφορείας του αναφερόμενου σχολείου που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης Α.Μ.Θ ..

Αποφασίζουμε

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του παρακάτω μειονοτικού δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019, λόγω πολύ μικρού αριθμού εγγραφέντων μαθητών:

Α/Α

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμοκάστρου

Οι μαθητές του 2/θ Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμοκάστρου του Δήμου Κομοτηνής θα φοιτήσουν στο 8/θ Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο 1° Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής, το οποίο θα λειτουργήσει ως δωδεκατμήματο.

Παρακαλείται ο Διευθυντής Εκπαίδευσης να μεριμνήσει άμεσα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταφοράς των μαθητών {οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί), καθώς και για την ενημέρωση της Διεύθυνσης του αναφερόμενου σχολείου, η οποία θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (μετεγγραφές μαθητών, μεταφορά αρχείου, βιβλίων και υλικού, σύνταξη πρωτοκόλλων παράδοσης - παραλαβής κλπ.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου υποδοχής των μαθητών.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

 

 


ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.Φ.8.2/2.1/5449/11-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση: Τέρμα Σισμάνογλου
Τ.Κ. - Πόλη : 69100 Κομοτηνή
Πληροφορίες : Π.Κεραμάρης
Τηλέφωνο : 25310- 83510
Fax : 25310- 83555
E-mail : pdeamthr(ΑΤ)sch.gr

ΘΕΜΑ: «Προσωρινή αναστολή λειτουργίας μειονοτικών δημοτικών σχολείων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το σχολικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.694/1977 (ΦΕΚ 264/τ. Α’/16-9-1977) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητος εις Δ. Θράκην».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α’/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. Η2/182/29-4-1999 (ΦΕΚ 555/τ. Β’/6-5-1999) Τ.Α. «Σύνθεςη διδακτικοού προσωπικού Μειονοτικών Σχολείων».
4. Την αριθμ. Α.Σ. 125/110828/Zl/9-8-2013 Υ.Α. «Αρμοδιότητες Συντονιστικού Γραφείου και Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων Πρωτο6άθμιας και Δευτερο6άθμιας Εκπαίδευσης και των Ιεροσπουδαστηρίων ».
5. Την αριθμ. 3418Σ/178513/Ζ1/22-11-2013) (ΦΕΚ 3292/τ. Β'/24-12-2013) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτο6άθμιας και Δευτερο6άθμιας Εκπαίδευσης».
6. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δl/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ. Β'/16-10-2002) Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτο6άθμιας και δευτερο6άθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
7. Τη με αριθ. Φ.350.2/10/58898/ Ε3/09-04-2015 (ΑΔΑ:Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α. «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
8. Τους πίνακες εγγραφέντων μαθητών 2017-2018 των μειονοτικών δημοτικών σχολείων, που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σηςΈβρου.
9. Το με αριθμ.πρωτ. 4379/13-06-2017 έγγραφο-εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου με θέμα: «Λειτουργία Μειονοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018».
10. Το με αριθμ.πρωτ. Φ.8.2/2.1/5295/5-07-2017 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας του Μειονοτικού Σχολείου Μικρακίου, με θέμα: «Ενημέρωση για προγραμματισμό λειτουργίας σχολείων το σχολικό έτος 2017-2018 - Αναστολή λειτουργίας σχολείων με ελάχιστο αριθμό μαθητών».

Αποφασίζουμε

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του παρακάτω μειονοτικού δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018, λόγω πολύ μικρού αριθμού εγγραφέντων μαθητών:

Α/Α

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μικρακίου

Οι μαθητές του 2/θ Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μικρακίου του Δήμου Σουφλίου θα φοιτήσουν στο 2/θ Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο του Γονικού του Δήμου Σουφλίου.

Παρακαλείται η Διευθύντρια Εκπαίδευσης να μεριμνήσει άμεσα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταφοράς των μαθητών {οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί), καθώς και για την ενημέρωση της Διεύθυνσης του αναφερόμενου σχολείου, η οποία θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (μετεγγραφές μαθητών, μεταφορά αρχείου, βιβλίων και υλικού, σύνταξη πρωτοκόλλων παράδοσης - παραλαβής κλπ.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου υποδοχής των μαθητών.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.8.2/2.1/5420/11-07-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση: Τέρμα Σισμάνογλου
Τ.Κ. - Πόλη : 69100 Κομοτηνή
Πληροφορίες : Π.Κεραμάρης
Τηλέφωνο : 25310- 83510
Fax : 25310- 83555
E-mail : pdeamthr(ΑΤ)sch.gr

ΘΕΜΑ: «Προσωρινή αναστολή λειτουργίας μειονοτικών δημοτικών σχολείων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, για το σχολικό έτος 2017-2018»

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 694/1977 (ΦΕΚ 264/τ. Α’/16-9-1977) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητος εις Δ. Θράκην».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α’/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. Ζ2/182/29-4-1999 (ΦΕΚ 555/τ. Β’/6-5-1999) Υ.Α. «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονοτικών Σχολείων».
4. Την αριθμ. Α.Σ. 125/110828/Ζ1/9-8-2013 Υ.Α. «Αρμοδιότητες Συντονιστικού Γραφείου και Συ-ντονιστή Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Ιε-ροσπουδαστηρίων».
5. Την αριθμ. 3418Σ/178513/Ζ1/22-11-2013) (ΦΕΚ 3292/τ. Β’/24-12-2013) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμά-των Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-παίδευσης».
6. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ. Β’/16-10-2002) Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπη-ρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
7. Τη με αριθ. Φ.350.2/10/58898/ Ε3/09-04-2015 (ΑΔΑ:Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α. «Διορισμός Πε-ριφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
8. Τους πίνακες εγγραφέντων μαθητών 2017-2018 των μειονοτικών δημοτικών σχολείων, που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.
9. Το με αριθμ.πρωτ. Φ.2.4/1933/08-06-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης με θέμα: «Υποβολή προτάσεων της Δ/νσης ΠΕ Ροδόπης για τη μεταβολή λειτουργικότητας Μειονοτικών Σχολείων, σχολ. έτους 2017-2018».
10. Το με αριθμ.πρωτ. Φ.8.2/2.1/5295α/5-07-2017 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας του Μειονοτικού Σχολείου Κρωβύλης, με θέμα: «Ενημέρωση για προγραμματισμό λειτουργίας σχολείων το σχολικό έτος 2017-2018 – Αναστολή λειτουργίας σχολείων με ελάχιστο αριθμό μαθητών».
11. Το με αριθμ.πρωτ. Φ.8.2/2.1/5295β/5-07-2017 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας του Μειονοτικού Σχολείου 1ου Ραγάδας, με θέμα: «Ενημέρωση για προγραμματισμό λειτουργίας σχολείων το σχολικό έτος 2017-2018 – Αναστολή λειτουργίας σχολείων με ελάχιστο αριθμό μαθητών».

Αποφασίζουμε

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των παρακάτω μειονοτικών δημοτικών σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018, λόγω πολύ μικρού αριθμού εγγραφέντων μαθητών:

Α/Α

Α ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο
Κρωβύλης

Οι μαθητές του 2/θ Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κρωβύλης του Δήμου Σαπών θα φοιτήσουν στο 2/θ Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Βέννας του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, το οποίο θα λειτουργήσει ως τριτμήματο

2

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο
Ραγάδας 1ο

Οι μαθητές του 2/θ Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ραγάδας 1ο του Δήμου Αρριανών θα φοιτήσουν στο 2/θ Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Εσοχής του Δήμου Αρριανών

Παρακαλείται ο Διευθυντής Εκπαίδευσης να μεριμνήσει άμεσα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταφοράς των μαθητών (οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί), καθώς και για την ενημέρωση της Διεύθυνσης των αναφερόμενων σχολείων, η οποία θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (μετεγγραφές μαθητών, μεταφορά αρχείου, βιβλίων και υλικού, σύνταξη πρωτοκόλλων παράδοσης – παραλαβής κλπ.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου υποδοχής των μαθητών.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

Σχετικά Άρθρα