edu.klimaka.gr

Προσαύξηση Αριθμού Απουσιών σε Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1747/2018)

Αρ.Πρωτ.63150/Θ2/20-04-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΘΡΗΣΚEYTIΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Καμενοπούλου
Τηλ.: 2103442412, 2103442445
Fax : 2103442365
e-mail: ekamenopoulou(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘEMA: «Προσαύξηση αριθμού απουσιών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) τoυ άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Φ.Ε.Κ. 136/Α’) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»,
β) τoυ άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄),
γ) του ΠΔ 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών ...» (Φ.Ε.Κ. 210/Α΄),
δ) του άρθρου 59 του ΠΔ 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
2. Την αριθ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Φ.Ε.Κ. 120/Β’) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
3. Την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα, της αποστολής και της λειτουργίας των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης,
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσαυξάνουμε το αριθμητικό όριο των απουσιών των μαθητών/τριών των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης κατά δέκα έξι (16) για το σχολικό έτος 2017-2018.

Κατά τα λοιπά, για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, ισχύουν τα προβλεπόμενα για τα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια της χώρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα