edu.klimaka.gr

Διαδικασίες Υποβολής Αίτησης Εισαγωγής σε Πρότυπα - Πειραματικά Σχολεία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 983/2022

Αριθμ. 23640/Δ6
Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Tης παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
2. Tου άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
3. Tου ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).
4. Tου π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119) και ιδίως της παρ.1 του άρθρου 1 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4.
5. Tου π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Tου άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
7. Tου π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
8. Tου π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
9. Tης υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄33).
10. Tου άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
11. Tου π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
12. Tου άρθρου 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄167).
13. Tης υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
14. Tου ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
15. Tου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
16. Tου ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137).
17. Tου ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
18. Tην υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).
19. Tην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).
20. Tην υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021 υπουργική απόφαση «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (B΄ 5231).
21. Tην υπ’ αρ. 6810/ 9.3.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ)» (Β΄ 988).
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/71/22701/Β1/28.02.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1. Ο θεσμός των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων έχει εισαχθεί στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 10 έως και 23) του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111). Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις οριζόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες για την εισαγωγή τους σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, όπως προβλέπεται από την παρ. 9 του άρθρου 18 του ιδίου νόμου.

2. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, «Σύστημα αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.», έχει αναπτυχθεί με ιδίους πόρους από την Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, φιλοξενείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στους διακομιστές του και υλοποιείται από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π. Η συλλογή των αιτήσεων πραγματοποιείται από το σύστημα του προηγουμένου εδαφίου μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στην οποία οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία εμπλέκονται:

3. α) οι γονείς/κηδεμόνες ή /τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των μαθητών/τριών που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα συγκεκριμένου τύπου σχολεία και

β) οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι γονείς/κηδεμόνες/ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εισέρχονται στο σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (taxisnet), και συμπληρώνουν τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, στοιχεία.

Στην ηλεκτρονική φόρμα αναφέρεται ευδιακρίτως ότμε την οριστική υποβολή της αίτησης ο/ η γονέας/κηδεμόνας/ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 1. τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.
 2. για την υποβαλλόμενη αίτηση έχει την σύμφωνη γνώμη και του ετέρου γονέα, κηδεμόνα ή σε περίπτωση διαζυγίου έχει την αποκλειστική επιμέλεια του/της μαθητή/τριας για τον/την οποίο/α υποβάλλει τη αίτηση.
 3. στην περίπτωση του τρίτου εξουσιοδοτημένου προσώπου υπάρχει η προβλεπόμενη από τα οριζόμενα στον αστικό κώδικα εξουσιοδότηση.
 4. στην περίπτωση επιτυχίας του μαθητή/τριας, αποδέχεται την εγγραφή του/της στο σχολείο επιτυχίας σύμφωνα με τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης.
 5. έχει ελέγξει την αίτηση και ότι όλα τα στοιχεία, που έχει δηλώσει, έχουν καταχωρισθεί ορθά.

Με οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης από τον/την γονέα/κηδεμόνα/το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αποδίδονται αυτόματα από το σύστημα:

 1. ο μοναδικός κωδικός της αίτησης.
 2. ο εξαψήφιος κωδικός του μαθητή/τριας.

Ο/η γονέας/κηδεμόνας/ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει πρόσβαση στα στοιχεία της αίτησης που υπέβαλε σε μεταγενέστερο χρόνο με τους κωδικούς του. Επιπλέον, Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/μενες των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων έχουν πρόσβαση στο σύστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης που διαθέτει η οικεία σχολική μονάδα στην Ενιαία Πρόσβαση σε Υπηρεσίες (SSO) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες/ ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Οι γονείς/κηδεμόνες/ ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εισέρχονται στο σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ) κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (taxisnet),».

Με βάση τα στοιχεία του taxis net εμφανίζονται προ συμπληρωμένα στην ηλεκτρονική φόρμα τα κάτωθι πεδία για τον/την αιτούντα/σα: ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, Α.Φ.Μ.

Συμπληρώνεται από τον/την γονέα/κηδεμόνα/ το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το πεδίο ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ (με επιλογή από λίστα)

Ι. Στην περίπτωση των Προνηπίων

Στην ηλεκτρονική φόρμα ο/η γονέας/κηδεμόνας/ ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Ια. Στοιχεία προνηπίου:

α. ΕΠΩΝΥΜΟ
β. ΟΝΟΜΑ
γ. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
δ. ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ε. ΦΥΛΟ (Επιλέγει από Λίστα)
στ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Ιβ. Στοιχεία Επικοινωνίας με τον/την Αιτούντα/ούσα

α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ/ΟΥΣΗΣ: Οδός και αριθμός, Πόλη, Ταχυδρομικός κώδικας

β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

γ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (σταθερό, κινητό)

Ιγ. Επιλογή Νηπιαγωγείου

α. Νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει βάσει της διεύθυνσης κατοικίας (νηπιαγωγείο πρώτης εγγραφής).

β. Δήλωση Πειραματικού Νηπιαγωγείου ενδιαφέροντος.

Ο/Η αιτών/ούσα δύναται να δηλώσει μόνο ένα Πειραματικό Νηπιαγωγείο και έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και τα εξής στοιχεία:

α. Ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος (δικαιολογητικό: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

β. Ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων (δικαιολογητικό: Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή).

γ. Εάν ο/η γονέας/κηδεμόνας υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο (δικαιολογητικό: Βεβαίωση Υπηρέτησης με θητεία στον φορέα).

ΙΙ. Στη περίπτωση Πρότυπων Σχολείων (Γυμνάσιο - Λύκειο), Πειραματικών Σχολείων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια).

Στην ηλεκτρονική φόρμα ο/η γονέας/κηδεμόνας/ το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο συμπληρώνει τα ακόλουθα:

ΙΙα. στοιχεία του μαθητή/τριας:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΦΥΛΟ (Επιλέγει από Λίστα)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(Μέρα/Μήνας/Έτος)

ΙΙβ. Έλεγχος φοίτησης μαθητή/τριας:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
(Επιλέγει από λίστα)
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του μαθητή/τριας και πιστοποιεί τον Αριθμό Μητρώου του μαθητή/τριας, τη Σχολική Μονάδα Φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος και την Ημερομηνία Γέννησης του μαθητή/τριας.

ΙΙγ. Στοιχεία Επικοινωνίας με τον/την Αιτούντα/ούσα

α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ/ΟΥΣΗΣ: Οδός και αριθμός, Πόλη, Ταχυδρομικός κώδικας

β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

γ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (σταθερό, κινητό)

ΙΙδ. Επιλογή Σχολείων

α. Πρότυπο Σχολείο Προτίμησης (Γυμνάσιο-Λύκειο)

β. Πειραματικό Σχολείο Προτίμησης

Ο/Η γονέας/κηδεμόνας/ ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δύναται να δηλώσει μέχρι ένα Πρότυπο Σχολείο ή/και μέχρι ένα Πειραματικό Σχολείο. Στην περίπτωση που δηλώνει δυο προτιμήσεις (ΠΡΟΤΥΠΟ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ) ορίζει τη σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση που δηλώσει Πρότυπο Σχολείο έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει αν ο/η μαθητή/τρια είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄199). Σε αυτή την περίπτωση αναρτά το οριζόμενο δικαιολογητικό.

Σε περίπτωση που δηλώσει Πειραματικό Σχολείο, τότε έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και τα εξής στοιχεία, αναρτώντας και τα οικεία δικαιολογητικά:

α. Ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος (δικαιολογητικό: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

β. Ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων (δικαιολογητικό: Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/τριας).

γ. Εάν ο/η γονέας/κηδεμόνας υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο (δικαιολογητικό: Βεβαίωση Υπηρέτησης με θητεία στον φορέα).

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ο/η αιτών/ούσα έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει τη βεβαίωση υποβολής της αίτησης που φέρει:

 1. Τα στοιχεία του/της αιτούντα/σης.
 2. τα δηλωθέντα στοιχεία του/της μαθητή/τριας (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός Μητρώου, Τάξη και Σχολείο Φοίτησης).
 3. Τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας.
 4. Σχολεία Προτίμησης/ Σειρά Προτίμησης.
 5. τον κωδικό της αίτησης και τον εξαψήφιο αριθμό του μαθητή.

Άρθρο 4
Διόρθωση αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες/ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Μετά την υποβολή της αίτησης και πριν την οριστικοποίηση της, ο/η γονέας/κηδεμόνας ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει πρόσβαση στα στοιχεία της/των υποβληθείσας/σών αίτησης/σεων, συγκεκριμένα εισέρχεται εκ νέου στην φόρμα υποβολής, με τους κωδικούς του taxis net και μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία της αίτησης.

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ο/η αιτών/ούσα έχει πρόσβαση στην σελίδα των αιτήσεων δεν μπορεί να επιφέρει ουδεμία τροποποίηση στα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης και έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει τη βεβαίωση υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 5
Διαχείριση αιτήσεων από τους Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/μενες των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων εισέρχονται στο σύστημα με τους κωδικούς της οικείας σχολικής μονάδας που διαθέτουν στην Ενιαία Πρόσβαση σε Υπηρεσίες (SSO) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Για τις αιτήσεις που αφορούν τη Σχολική Μονάδα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν για κάθε αίτηση:

α. τη μη συμμετοχή του μαθητή/τριας στη διαδικασία, λόγω ανάκλησης της αίτησης με υπεύθυνη δήλωση του /της αιτούντος/ούσης.

β. αν ο/η υποψήφιος είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄199), κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί στο σχετικό πεδίο, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά Πρότυπο Σχολείο.

γ. αν ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα της κατ΄ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε Πειραματικό Σχολείο.

Οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/νες των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν συγκεντρωτικά στοιχεία των αιτήσεων.

Άρθρο 6
Εξαγωγή και χρήση δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται έχουν:

 1. οι Διευθυντές/τριες ή Προϊστάμενοι/νες των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων,
 2. ο/η διαχειριστής/στρια του συστήματος στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ήτοι ο/η Προϊστάμενος/μένη του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π.,
 3. μέλη της επιτροπής του βαθμολογικού κέντρου για τις αιτήσεις που αφορούν στα Πρότυπα Σχολεία,
 4. μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κλήρωσης για τις αιτήσεις που αφορούν στα Πειραματικά Σχολεία,
 5. μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης των Εξετάσεων για τα Πρότυπα και της Κλήρωσης για τα Πειραματικά Σχολεία.

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες επιλογής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και τις κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις και δεν διατίθενται για καμία άλλη χρήση.

Άρθρο 7
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ι. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης και των εξετάσεων με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Κλήρωσης και της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου αντίστοιχα διαβιβάζονται στον/στην διαχειριστή/στρια και εισάγονται στο σύστημα από τον διαχειριστή/στρια του συστήματος.

ΙΙ. Οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/μενες των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων εισέρχονται στο σύστημα και εξάγουν τα αποτελέσματα, τα οποία ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.

ΙΙΙ. Υπάρχει η δυνατότητα μετά το πέρας της διαδικασίας, οι γονείς/κηδεμόνες να εισέρχονται στο σύστημα και να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα που αφορά την αίτησή τους με χρήση του κωδικού της αίτησης.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Υπουργός Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα