edu.klimaka.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΔΕ

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2866/2012

Αρ.Πρωτ.10210/17-10-2012

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Διεύθυνση: Αχαρνών 417
Πληροφορίες: Σ. Μπάκα
Tηλέφωνο: 2131311696
Ε-mail: sbaka(ΑΤ)gsae.edu.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΦΕΚ Α΄ 188).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2909/2001 «Θέματα Λαϊκής Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ Α΄ ).
3. τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163), όπως τροποποιημένος ισχύει.
4. Τον ισχύοντα Κανονισμό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Υ.Α. 260/16-1-2008 «Οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΦΕΚ Α΄ 34)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 6 της Υ.Α. 260/16-1-2008 «Οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΦΕΚ Α΄ 34) τροποποιείται και ισχύει:

γ. Για τους αποσπασμένους από τη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς, ισχύει το προβλεπόμενο για κάθε εκπαιδευτικό ωράριο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το σχολικό έτος 2012-2013 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα