edu.klimaka.gr

Μετεγγραφές Μαθητών από / προς Ελληνικά Σχολεία Εξωτερικού

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αρ.Πρωτ.31084/Η2/18-03-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Σ. Αυγερινού
Email : dipode1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442362

ΘΕΜΑ: «Μετεγγραφές μαθητών/μαθητριών από/προς τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. 23601 /Η2/02-03-2022 Υ.Α. «Μετεγγραφές μαθητών/μαθητριών από/προς τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 1069)

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού και με σκοπό την επιτάχυνση και διευκόλυνση της διαδικασίας μετεγγραφών μαθητών/μαθητριών από και προς τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού εποπτείας ΥΠΑΙΘ, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας προέβη στην έκδοση της ως άνω απόφασης, με την οποία καταργείται το ενδιάμεσο στάδιο αποστολής ατομικών δελτίων μαθητών από τα αρμόδια Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα προς την υπηρεσία μας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση, η μετεγγραφή θεωρείται ολοκληρωθείσα μετά την ανταλλαγή υπηρεσιακών σημειωμάτων μεταξύ των εμπλεκόμενων σχολείων κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων, και την ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών στο αντίστοιχο Γραφείο Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την εγγραφή του μαθητή/της μαθήτριας στο δυναμικό του σχολείου προορισμού, ενώ έγγραφα που συνοδεύουν τον φάκελο του μαθητή, όπως Α.Δ.Υ.Μ. κ.λπ., διαβιβάζονται ταχυδρομικώς ανάμεσα στις αρμόδιες ως άνω υπηρεσίες.

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι από τούδε και στο εξής τα δικαιολογητικά μετεγγραφών δεν θα διαβιβάζονται στην υπηρεσία μας, αλλά απευθείας στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω απόφασης, και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1069/2022

Αριθμ. 23601/Η2
Μετεγγραφές μαθητών/μαθητριών από/προς τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159),
β) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
γ) του π.δ. υπ’ αρ. 81/2021 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 83/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε) του π.δ. 84/2021 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
2) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/9.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
3) Την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.5.2019 απόφαση «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).
4) Την υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20.9.2021 εγκύκλιο «Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 (Α’ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»,
5) Το υπ’ αρ. 2/13.01.2022 απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
6) Το γεγονός ότι οι ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού δεν είναι ενταγμένες στο πληροφοριακό σύστημα myschool.
7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία μετεγγραφής μαθητών/τριών από/προς τις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, ως εξής:

Άρθρο 1

1) Μετεγγραφή μαθητή/τριας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ή προς τις σχολικές μονάδες του εξωτερικού
εποπτείας ΥΠΑΙΘ
πραγματοποιείται μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/τριας του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, κατόπιν αίτησης των κηδεμόνων για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ιδίου/ας, εάν είναι ενήλικος/η, στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής και η οποία υποβάλλεται στο ελληνικό σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια και κοινοποιείται στο σχολείο προέλευσης.

2) Αναφορικά με την αίτηση των γονέων/κηδεμόνων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει συναίνεση, απαιτείται δικαστική απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί ύστερα από αίτηση ενός εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων.

Άρθρο 2
Διαδικασία - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Για την πραγματοποίηση της μετεγγραφής, ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου που εγκρίνει τη μετεγγραφή ενημερώνει, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της έγκρισης, τον/την Διευθυντή/τρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Ο/Η Διευθυντής/τρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή είναι υποχρεωμένος/η μετά την έγκριση της μετεγγραφής, άμεσα, και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες:

α) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο Μαθητών, ή το πληροφοριακό σύστημα myschool, κατά περίπτωση,

β) να αποστείλει ηλεκτρονικά στο νέο σχολείο το τηρούμενο Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα του/της μαθητή/τριας, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα αποστολής του,

γ) να αποστείλει ηλεκτρονικά στο νέο σχολείο το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής Μαθητών, με το οποίο ο/η μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα στο σχολείο, στο οποίο μετεγγράφεται και

δ) να αποστείλει υπηρεσιακώς μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας (Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης προς Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αντιστρόφως, κατά περίπτωση) στο νέο σχολείο το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα, το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), καθώς και κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο/η μαθητής/τρια στο σχολείο, διατηρώντας ακριβή φωτοαντίγραφα στο σχολείο.

2) Ο/Η Διευθυντής/τρια του ελληνικού σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, μόλις λάβει ηλεκτρονικά το Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα Μαθητή, καταχωρίζει τα στοιχεία του/της στο Μητρώο Μαθητών.

3) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου η μετεγγραφή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και ο/η μαθητής/τρια θεωρείται εγγεγραμμένος/η στη δύναμη του σχολείου.

4) Ο αριθμός των απουσιών του/της μαθητή/τριας μέχρι την πραγματοποίηση της μετεγγραφής είναι δεσμευτικός για το νέο σχολείο.

Άρθρο 3
Προθεσμία μετεγγραφής

Μετεγγραφές μαθητών/τριών από/προς τις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού μπορεί να εγκρίνονται μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων στα σχολεία της ημεδαπής.

Άρθρο 4
Αρχείο μετεγγραφών

Μέχρι την ένταξη των σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού στο πληροφοριακό σύστημα myschool, αρχείο μετεγγραφών από/προς αυτές τηρείται στα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Μαρτίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4614/2021

Αριθμ. 122716/ΓΔ4
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
2. Την παρ. 8 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 89 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
3. Τον ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
4. Τον ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (Α’ 244).
5. Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
9. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
10. Την υπό στοιχεία Φ. 353.1/324/105657/Δ1/2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των Συλλόγων Διδασκόντων» (Β’ 1340).
11. Την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/536/102212/Β1/20-08-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), ως προς την παρ. 1 του άρθρου 14, η οποία αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 14
Μαθητές/τριες από ξένα σχολεία του εξωτερικού

1.α. Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της φοίτησής τους, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, αν προσκομίσουν θεωρημένα και επίσημα μεταφρασμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε αντίστοιχη τάξη των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή σε κατώτερη, με Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα. Η αντίστοιχη τάξη καθορίζεται από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α καθορίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και το σχολείο φοίτησης σε συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με βασικό κριτήριο τον τόπο κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

β. Μαθητές/τριες, υπότροφοι σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος, για το οποίο έχει εκδοθεί πρόσκληση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, άμα τη επιστροφή τους στην Ελλάδα εγγράφονται απευθείας σε αντίστοιχη τάξη των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, συμπεριλαμβανομένων Πρότυπων και Πειραματικών (υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούσαν σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο). Η επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης και η προαγωγή του/της μαθητή/τριας στην επόμενη τάξη του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό, αποτελεί αποδεικτικό αντίστοιχης προαγωγής στην επόμενη τάξη του ελληνικού σχολείου. Προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, επίσημα μεταφρασμένων, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υπότροφοι μαθητές/τριες, σε περίπτωση που διακόψουν τη φοίτησή τους, για οποιοδήποτε λόγο, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, στο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, εγγράφονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε αντίστοιχη τάξη των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, που λειτουργούν στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων, εφόσον προσκομίσουν επίσημα μεταφρασμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ως σχολείο φοίτησης, και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, νοείται εκείνο στο οποίο εγγράφονται σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία για το επόμενο σχολικό έτος, πριν από την αποχώρησή τους.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 


Αρ.Πρωτ.Φ.814.13/166020/Η2/05-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Σ. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210 3442362
Ηλ/κή δ/νση:dipode(ΣΤΟ)minedu.goν.gr

ΘΕΜΑ : «Μετεγγραφές μαθητών από και προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού»

Σχετικά με το ζήτημα της μετεγγραφής μαθητών από τα σχολεία της ημεδαπής προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και αντίστροφα σας υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή του ατομικού δελτίου του μαθητή/ της μαθήτριας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα που έχουν ανταλλάξει οι Διευθυντές των σχολείων και την αίτηση του  κηδεμόνα για μέτεγγραφή του μαθητή. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται σε περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων, ώστε να διαπιστώνεται η συναίνεση του έχοντος την επιμέλεια του τέκνου για τη μετακίνησή του στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πεδίο με τα στοιχεία του κηδεμόνα στο ατομικό δελτίο, το οποίο θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του Διευθυντή του σχολείου και του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τα σχολεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους (μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους.

Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ

Σχετικά Άρθρα