ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2017

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΠΟΒΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ) 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και
24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 341/10-07-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (400 θέσεις)

2. Πληροφορική (460 θέσεις)

3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (480 θέσεις)

4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1365 θέσεις)

5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (876 θέσεις)

6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (163 θέσεις)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

1. Κοινό ΜΠΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) ΕΑΠ-Wroclaw (78
θέσεις)

2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (221 θέσεις)

3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (110 θέσεις)

4. Τραπεζική (91 θέσεις)

5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (146 θέσεις)

6. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (234 θέσεις)

7. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (58 θέσεις)

8. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (84 θέσεις)

9. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (164 θέσεις)

10. Διαχείριση Αποβλήτων (165 θέσεις)

11. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (187 θέσεις)

12. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (172 θέσεις)

13. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (264 θέσεις)

14. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (61 θέσεις)

15. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (62 θέσεις)

16. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (23 θέσεις)

17. Σχεδιασμός Φωτισμού (15 θέσεις)

18. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (13 θέσεις)

19. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (55 θέσεις)

20. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (24 θέσεις)

21. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (39 θέσεις)

22. Επιστήμες της Αγωγής (145 θέσεις)

23. Εκπαίδευση Ενηλίκων (53 θέσεις)

24. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (119 θέσεις)

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει τον Οκτώβριο του 2017.

Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ΑΜΕΑ και αντίστροφα, διότι αυτό θα συνεπάγεται τη διαγραφή από τους πίνακες των υποψηφίων.

Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Μετά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών θα ανακοινωθούν τα ονόματα των εισακτέων. Η ανακοίνωση θα γίνει την 25η Αυγούστου 2017.

Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97 όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Καλούνται, επίσης, προτού υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής για το πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο www.eap.gr. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 19η Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 2ης Αυγούστου 2017 και ώρα 15.00.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του ιδίου διαστήματος, 19η Ιουλίου 2017 έως και την 2η Αυγούστου 2017, θα πρέπει να γίνει η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών .

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή), μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως.

Κατ’ εξαίρεση στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι υποψήφιοι έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές και εκκρεμεί η απονομή τίτλου ή η χορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών αυτών ή τα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 18 Αυγούστου 2017.

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών αλλά και για την υποβολή της αίτησης, θα μπορούν να εξυπηρετούνται, κατά το ίδιο διάστημα, από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών), Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ. και να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: (2610) 367327, 367336, 367355 και 367300 και από τα παραρτήματα του Ε.Α.Π. στις πόλεις:

Αθήνα: (Τζωρτζ 4 − Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα) τηλ. 210 9097229, 9097207

Λάρισα («ΒΙΟΠΟΛΙΣ», 1ος Όροφος Βιβλιοθήκης Νέου Κτιρίου Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 41 500 Λάρισα – Μεζούρλο) τηλ. 2410 685744

Τρίπολη (Πετροπούλειο Κληροδότημα, Μαλλιαροπούλου 1, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη) τηλ. 2710 230263

Κομοτηνή (Παλαιό Γυμνάσιο Θηλέων , Οδός Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6) τηλ. 25310 30404

Κοζάνη (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 1ος Όροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραφεία Διοίκησης, 50100 Κοζάνη) τηλ. 24610 56425

Ιωάννινα (ΔΙΚΕΠΠΕΕ 'Σταύρος Νιάρχος', Αίθουσα 4, Ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα) τηλ. 26510 09129

Αρχάνες, (Δ. Τσικριτζή 4, Άνω Αρχάνες, ΤΚ 70100, Ηράκλειο Κρήτης), τηλ. 2813 404031

Πάτρα, 19 Ιουλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης

Μετάβαση στην ιστοσελίδα υποβολής αιτήσεων στο ΕΑΠ
(ο σύνδεσμος ενεργοποιείται από το ΕΑΠ μόνο κατά το διάστημα που γίνεται η υποβολή των αιτήσεων, ενώ το υπόλοιποι διάστημα παραμένει ανενεργός)

Μετάβαση στο άρθρο με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ

Pin It

Εκτύπωση