Αιτήσεις Εισαγωγής Φοιτητών στο ΕΑΠ - Εαρινό Εξάμηνο 2021

Αίτηση για σπουδές εαρινό εξάμηνο ΕΑΠ
Εκτύπωση  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 2 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 19 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 153 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας, με έναρξη σπουδών το Μάρτιο του 2021

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 492/16-10-2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. προσφέρει 2 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 19 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 153 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας, με έναρξη σπουδών την 1η Μαρτίου του 2021.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 2α Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00μ.μ. έως την 15η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12.00μ.μ. ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 κάνοντας χρήση των κωδικών που έχετε δημιουργήσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης.

1. Για να δείτε τις προσκλήσεις πατήστε εδώ για τα Προγράμματα Σπουδών και εδώ για τις Μεμονωμένες Θ.Ε.
2. Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.
3. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.
4. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ

 

Πηγή https://www.eap.gr/2021/01/07/παράταση-στην-πρόσκληση-για-την-εκδήλ/


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 2 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 19 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 492/16.10.2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 2 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 19 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2021 και αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ):

500

2. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ):

300

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

θέσεις

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ):

300

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

θέσεις

1. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες
(Language Education for Refugees and Migrants) (LRM)

150

2. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ):

300

3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ):

220

4. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ):

140

5. Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – επιστήμες της αγωγής (ETA):

350

6. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (The Teaching of English  as a Foreign/International Language) (ΑΓΓ/AGG):

200

7. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ):

100

8. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ):

100

9. Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ):

200

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

θέσεις

12. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) (ΔΕΑ/SCM):

125

13. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ):

150

14. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ):

150

15. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ):

200

16. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ):

110

17. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ):

200

18. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ):

110

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

 

10. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ):

60

11. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ):

60

19. Καλλιέργειες υπό Κάλυψη - Υδροπονία (ΚΥΚ):

60

Επίσης, το Ε.Α.Π σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’), με το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄) καθώς και με την υπ’ αριθ. Φ.153/146145/Α5/20.09.2019 (ΦΕΚ 3557/τ.Β’), προσφέρει επιπρόσθετο αριθμό θέσεων στα παραπάνω Προπτυχιακά Προγράμματα με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2021, σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από τη 2η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. έως τη 15η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. (Σ.Σ Δόθηκε παράταση έως την 15η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12.00μ.μ.

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του Ε.Α.Π..

•  Το διδακτικό υλικό παρέχεται κυρίως σε ψηφιακή μορφή.

• Για την εισαγωγή των φοιτητών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

• Γίνονται δεκτοί/ές στο σύνολό τους όσοι/όσες πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Ν.3794/2009, ΦΕΚ 156/τ.Α’) και υποβάλλουν σχετική αίτηση σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής.

• Η ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2021. (σ.σ. Παρατάθηκε για την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 )

• Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/1997.

• Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών.

• Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως

• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/4-8-2017).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών για περισσότερες πληροφορίες ή για προγραμματισμένο ραντεβού στο e-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο τηλέφωνο: 2610 367 600.

 Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Πάτρα, 16 Οκτωβρίου2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής, Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας


Εκτύπωση