edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Εξετάσεων Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΣΚΤ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2021-22

Προκήρυξη
Εισιτηρίων Εξετάσεων για την εισαγωγή Σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αριθμός συνεδρίασης 133/20-05-2021), έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438/τ.Β΄/02-11-2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.153/89638/Α5/09-07-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2880/τ.Β’/16-07-2020), αποφάσισε την προκήρυξη των εισιτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα αρχίσουν την 6η Σεπτεμβρίου 2021.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν από την 25η Αυγούστου 2021 έως και την 31η Αυγούστου 2021, στην Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων στα γραφεία του Τμήματος, στην οδό Ικονίου 1, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη (ΤΚ 56430).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1, Έντυπη αίτηση συμμετοχής, η οποία χορηγείται από το Τμήμα ή λαμβάνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος : https://www.vis.auth.gr/anakoinoseis.

2. Τίτλος απόλυσης ή αποδεικτικό απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του/της υποψηφίου/ίας (τίτλος Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμος τίτλος Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού).

Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν:

α) επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2δ του Ν.4194/2013, όπως ισχύει και

β) βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών απαραίτητη είναι η επίδειξη από τον/την υποψήφιο/α της ταυτότητάς του/της ή του διαβατηρίου του/της (VISA) ή της άδειας παραμονής του/της αν διαμένει στην Ελλάδα.

3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή άλλο μέσο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (φωτοτυπία).

4. Δύο φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορούν επίσης να σταλούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, στην ανωτέρω διεύθυνση, εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, με Υπηρεσία Ταχυμεταφορών (Courier), με σχετική εξουσιοδότηση της Υπηρεσίας Ταχυμεταφορών από τον υποψήφιο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή του δελτίου εξεταζόμενου/ης. Η εμπρόθεσμη υποβολή στην περίπτωση αυτή θα αποδεικνύεται από την ημερομηνία αποστολής του φακέλου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, μετά τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.

Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων/ουσών κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η προσκόμιση βεβαίωσης του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. ή πιστοποιητικού του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που να πιστοποιούν τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (πρώην Γ΄).

Η Βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος/η έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Σχολείο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.

Οι επιτυχόντες/ούσες που δεν έχουν κατά το έτος εισαγωγής την ανωτέρω βεβαίωση μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο/η εισαγόμενος/η χάνει το δικαίωμα εγγραφής του/της.

Θεσσαλονίκη, 20-05-2021

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου

Σχετικά Άρθρα