edu.klimaka.gr

Καθορισμός αριθμού εισακτέων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) 2015 - 2016

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ) 2014-2015

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2569/2014)

Αριθμ. Φ.253.1/147955 /Β6
Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 266−Α΄), όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24−Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 και 52 εδ. 4 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78−Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156−Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195−Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134−Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., η οποία διατυπώθηκε στην αριθμ. 260/22−7−2014 συνεδρίασή της.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχομένων θέσεων του Ε.Α.Π. στις 4790 για φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (200) (σ.σ. έναντι 200 το προηγούμενο έτος)

2. Πληροφορική (900) (σ.σ. έναντι 1000 το προηγούμενο έτος)

3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1500) (σ.σ. έναντι 1500 το προηγούμενο έτος)

4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1000) (σ.σ. έναντι 1000 το προηγούμενο έτος)

5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1000) (σ.σ. έναντι 1000 το προηγούμενο έτος)

6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (90) (σ.σ. έναντι 90 το προηγούμενο έτος)

2. Τον καθορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% επί πλέον του αριθμού παρεχομένων θέσεων και συγκεκριμένα 240 θέσεις στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Σχετικά Άρθρα