Αιτήσεις Εισαγωγής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 2018 - 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2018 - 2019

Open University of Cyprus

20/02/2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (έναρξη σπουδών Σεπτέμβριος 2018) σε 22 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ (επιπέδου Μάστερ) και 4 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ προγράμματα σπουδών δέχεται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το ΑΠΚΥ προσφέρει ακόμα θέσεις για υποψήφιους διδάκτορεςαυτοτελείς Θεματικές Ενότητες στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, προγράμματα για τους Κύπριους εθνοφρουρούς και προγράμματα κατάρτισης σύντομης διάρκειας σε θέματα επιχειρηματικότητας & καινοτομίας.

  • Έναρξη υποβολής αιτήσεων :  20 Φεβρουαρίου 2018
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων :  21 Ιουνίου 2018
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα διδακτορικά προγράμματα των Σχολών α) Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών και β) Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης: 30 Απριλίου 2018 (στις 12.00 το μεσημέρι)

Οι αιτήσεις εισδοχής για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Οι θέσεις θα προσφερθούν σε όλους όσοι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισδοχής στο εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα, την εκπαιδευτική μεθοδολογία και τη φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορείτε να επικοινωνείτε:

  • με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΚΥ στο +357 22411600 / +357 22411711 και
  • στο admissions(ΣΤΟ)ouc.ac.cy

Το ΑΠΚΥ είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που εφαρμόζει αποκλειστικά την ευέλικτη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους όσοι το επιθυμούν, στον δικό τους χώρο και χρόνο, χωρίς περιορισμούς, να αποκτήσουν έναν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, εφόδιο για προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη. Το ΑΠΚΥ αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε κλάδους αιχμής, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, που καλύπτουν μεγάλο εύρος επιστημονικών κλάδων, με προσιτά δίδακτρα και υποτροφίες.


Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Αστυνομικές Σπουδές

Οικονομικά


Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

Business Administration (MBA)

Sustainable Energy Systems

Enterprise Risk Management

Cognitive Systems

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Θεατρικές Σπουδές

Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Επικοινωνία και Nέα Δημοσιογραφία

Επιστήμες της Αγωγής

Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη

Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα

Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα

Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διδακτορικού Επιπέδου

Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

Επιστήμες της Αγωγής

Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

Σπουδές Στον Ελληνικό Πολιτισμό

Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Θεατρικές Σπουδές

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Cognitive Systems


Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες

Προσφορά Θεματικών Ενοτήτων ως ανεξάρτητων / αυτοτελών 2018-2019

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Θεατρικές Σπουδές»
ΘΣΠ50: «Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία»
ΘΣΠ61:«Θεατρική Αγωγή»
ΘΣΠ63: «Θεατρική Πρακτική: Εφαρμογές Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας»

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη»
ΠΠΑ511: «Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές»
ΠΑ512: «Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση»
ΠΠΑ521: «Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών»

Πτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
ΕΛΛ311: Αρχαία Ελληνικά I
ΕΛΛ312:Λατινικά I
ΕΛΛ315: Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας
ΕΛΛ316: Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική
ΕΛΛ411: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο I (Τραγωδία)
ΕΛΛ412: Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας)
ΕΛΛ321: Αρχαία Ελληνικά II
ΕΛΛ322: Λατινικά II
ΕΛΛ325: Ιστορία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Κύπρου
ΕΛΛ422: Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος - 20ος αιώνας)
ΕΛΛ425: Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο
Ρωσικά111: Ρωσικά I

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
ΔΕΕ111 Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Τεχνολογία και Ποιότητα»
ΔΤΠ511: Αρχές Διοίκησης
ΔΤΠ512: Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΔΤΠ513: Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα Eφοδιασμού και Διοίκηση Έργων
ΔΤΠ521: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας
ΔΤΠ522: Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων
ΔΤΠ523: Στρατηγική και Μάρκετινγκ

Πτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων»
ΠΔΕ101: Αρχές Διοίκησης
ΠΔΕ102: Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΠΔΕ103: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι
ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΠΔΕ153: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ
ΠΔΕ202: Αρχές Μάρκετινγκ
ΠΔΕ203: Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων

Πτυχιακό Πρόγραμμα «Αστυνομικές Σπουδές»
ΑΣΠ415- Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά
ΑΣΠ414 – Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα
ΑΣΠ312- Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα»
ΚΠΣ510 (α΄εξάμηνο): Τεχνολογίες Ιστού
ΚΠΣ516 (α΄εξάμηνο): Προγραμματισμός για τις Κοινωνικές Επιστήμες
ΚΠΣ513 (β΄εξάμηνο): Μεθοδολογία της Εμπειρικής Έρευνας
ΚΠΣ522 (β΄εξάμηνο): Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»
ΔΠΠ 50 Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων


Εκτύπωση