edu.klimaka.gr

Αιτήσεις Εισαγωγής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις 2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ) 2020-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης Ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε 8 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Ε.Α.Π σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 468/24-03-2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, τις διατάξεις
του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄), με το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄) καθώς και με την υπ’ αριθ. Φ.153/146145/Α5/20-09-2019 (ΦΕΚ 3557/Β’/2019), προσφέρει επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 5%, για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2020, σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. Τα προγράμματα και οι προσφερόμενες θέσεις ανά πρόγραμμα έχουν αναλυτικά ως εξής:

Σχολή Αθρωπιστικών Επιστημών
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ): 40 θέσεις
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ): 30 θέσεις
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ): 5 θέσεις

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ): 13 θέσεις
Πληροφορική (ΠΛΗ): 60 θέσεις

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ): 75 θέσεις
Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ): 25 θέσεις
Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ): 15 θέσεις

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του ΕΑΠ.

• Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΦΥΕ, ΠΛΗ, ΔΕΟ, ΕΛΠ, ΕΠΟ και ΙΣΠ διαρθρώνονται με Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ετήσιας διάρκειας.

• Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΔΗΔ και ΔΙΤ διαρθρώνονται με Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας. Το διδακτικό υλικό αυτών των Προγραμμάτων προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή.

• Για την εισαγωγή των φοιτητών θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

• Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών.

• Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και αντίστροφα, διότι αυτό θα συνεπάγεται τη διαγραφή από τους πίνακες των υποψηφίων.

• Εάν ο αριθμός των υποψήφιων φοιτητών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχόμενων θέσεων και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, η Διοικούσα Επιτροπή θα κάνει δεκτές τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, περ. β’ του άρθρου 5 του Ν.2552/97.

• Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα.

• Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97.

• Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τις 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00μ.μ.. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 29ης Μαΐου 2020 και ώρα 12.00μ.μ..

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως.

Σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 55/Α/11.03.2020),
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,
είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα: (2610) 367 300, 367 600 με το Τμήμα Μητρώου, αλλά και με τα Παραρτήματα του ΕΑΠ ανά πόλη
ως εξής:

Αθήνα: τηλ. 210 9097229, 9097207 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Θεσσαλονίκη: τηλ. 2310 534187 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λάρισα: τηλ. 2410 236974 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τρίπολη: τηλ. 2710 230263 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κομοτηνή: τηλ. 25310 30404 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κοζάνη: τηλ. 24610 56425 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Παράρτημα Αρχανών – Αστερουσίων: τηλ. 2813 404031 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Παράρτημα Ιωαννίνων: τηλ. 26510 09129 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Πάτρα, 24 Μαρτίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής Οδυσσέας- Ιωάννης Ζώρας


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ/ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ 2020-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου»
στο χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 468/24-03-2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προσφέρει συνολικά 400 θέσεις φοίτησης στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου», οι οποίες διαμοιράζονται στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 ως εξής: 200 θέσεις με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο και 200 θέσεις με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 500 αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 29ης Μαΐου 2020 και ώρα 12.00μ.μ..

• Για την εισαγωγή των φοιτητών στα αντίστοιχα εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης: οι θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο θα καλυφθούν από τους πρώτους 200 υποψηφίους, οι θέσεις για το εαρινό από τους επόμενους 200 και οι υπόλοιπες 100 θέσεις επιλαχόντων για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν στις δύο πρώτες κατηγορίες εισακτέων.

• Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών.

• Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων του Προγράμματος. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2020.

• Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97.

• Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών.

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του ΕΑΠ.

• Το διδακτικό υλικό προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή.

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως.

• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005. (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/4-8-2017)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 55/Α/11.03.2020), παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε τηλεφωνικώς στα
τηλέφωνα: (2610) 367 300, 367 600 με το Τμήμα Μητρώου, αλλά και με τα Παραρτήματα του ΕΑΠ ανά πόλη ως εξής:

Αθήνα: τηλ. 210 9097229, 9097207 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Θεσσαλονίκη: τηλ. 2310 534187 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λάρισα: τηλ. 2410 236974 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τρίπολη: τηλ. 2710 230263 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κομοτηνή: τηλ. 25310 30404 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κοζάνη: τηλ. 24610 56425 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Παράρτημα Αρχανών – Αστερουσίων: τηλ. 2813 404031 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Παράρτημα Ιωαννίνων: τηλ. 26510 09129 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Πάτρα, 24 Μαρτίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής, Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

Σχετικά Άρθρα