edu.klimaka.gr

Αιτήσεις Μετεγγραφής Φοιτητών Μουσουλμανικής Μειονότητας - Φοιτητών σε Κέντρα Κράτησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 2016-2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

24-11-16 Μετεγγραφές μουσουλμάνων φοιτητών και φοιτητών σε καταστήματα κράτησης

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η αριθ.198843/Ζ1/22-11-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3780Β΄) που αφορά σε δικαίωμα μετεγγραφής για τους φοιτητές - Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και τους φοιτητές κρατούμενους σε καταστήματα κράτησης της χώρας.

Οι φοιτητές - Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής από την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Οι φοιτητές που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης της χώρας αποστέλλουν έντυπη αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 έως και την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016.

Η κεντρική σελίδα των μετεγγραφών


Αρ.Πρωτ.201808/Ζ1/25-11-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
e-mail : foitmer(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ε. Πούλιου- Α. Γιαννακούρη- Ε. Στάμου -
Λ.Πλαγιανάκου- Γ. Ρήγα- Ο. Βλάχου-
Α. Σουγκάρη- Α. Ταξίδου- Δ.Τράγου
Τηλέφωνο : 210 344 27 54 – 3229- 2354 - 2404–
3469- 2456

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές φοιτητών Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης και φοιτητών κρατουμένων σε κατάστημα κράτησης του Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4332/2015(ΦΕΚ 76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του Ν. 4415/2016 (A΄159) και ισχύει, και τις με αριθ. 158978/Z1/27-09-2016 (ΦΕΚ 3135 Β΄) και 198843/Ζ1/22-11-2016 (ΦΕΚ 3780 Β΄) Υ.Α., καλεί:

Α. Τους φοιτητές Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, που εισήχθησαν στα ΑΕΙ σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 (Β’ 272) Y.A. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να υποβάλουν εφόσον ενδιαφέρονται, αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5, 7 και 8 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (Α΄76), δηλώνοντας τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 έως και τη Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών.

Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολή ή Τμήμα αντίστοιχο της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής, από Α.Ε.Ι. σε Α.Ε.Ι. και εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.

Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούν.

Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το ακαδ. έτος 2016-2017, της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που ο δικαιούχος σωρεύει σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015.

Οι αιτούντες για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, στο οποίο φοιτούν. Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον οκταψήφιο αριθμό υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων, τον οποίον σε περίπτωση που δεν τον έχουν στη διάθεσή τους δύνανται να τον αναζητήσουν στη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος στο οποίο φοιτούν, στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο αιτών δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση προσωπικά του στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας και ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015, για τα οποία δύναται να μοριοδοτηθεί καθώς και την αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ, όπου επιθυμεί να μετεγγραφεί. Εφόσον ο αιτών επιθυμεί να μοριοδοτηθεί για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015 δηλώνει επιπλέον τον ατομικό του Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον ατομικό του Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) - εφόσον διαθέτει καθώς και τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των γονέων/κηδεμόνων του ή του/της συζύγου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) των κατόχων των ανωτέρω ΑΦΜ, όπως αυτά αντλούνται από τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και εμφανίζονται κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής. Σε περίπτωση, που από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί προκύψει ανακριβής καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων ή απόκρυψη αυτών, η αίτηση θα απορριφθεί.

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται επίσης να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των δηλωθέντων κριτηρίων μοριοδότησης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄75).

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων ακολουθείται η διαδικασία, όπως αυτή καθορίζεται από τη με αρ. 198843/Ζ1/22-11-2016 (ΦΕΚ 3780 Β΄) Υ.Α.

Β. Τους φοιτητές που κρατούνται σε κατάστημα κράτησης της χώρας και οι οποίοι έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών εισαγωγής τους, το οποίο εδρεύει σε νομό, όπου λειτουργεί το κατάστημα κράτησής τους.

Οι φοιτητές της ανωτέρω κατηγορίας, που επιθυμούν να μετεγγραφούν αποστέλλουν έντυπη αίτηση με συστημένη επιστολή από την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 έως και την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, στην οποία δηλώνουν ένα (1) Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών, αντίστοιχο με το Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΕΙ ή ΑΕΑ, όπου εισήχθησαν, το οποίο εδρεύει στο νομό όπου εδρεύει και το κατάστημα κράτησης, στο οποίο κρατούνται. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών στο νομό, στον οποίο κρατούνται, οι αιτούντες δηλώνουν έως (2) δύο Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών, τα οποία είναι συναφή με το Τμήμα/ Πρόγραμμα Σπουδών εισαγωγής τους.

Οι μετεγγραφές των αιτούντων σε αντίστοιχα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στις περιπτώσεις αιτήσεων μετεγγραφής σε συναφή Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών, η υπουργική απόφαση μετεγγραφής εκδίδεται μετά από γνώμη της ΑΔΙΠ, ως προς τη συνάφεια.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Σχετικά Άρθρα