edu.klimaka.gr

Μετεγγραφές Φοιτητών - Μετακινησεις Φοιτητών

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4617/2020

Αριθμ. 142413
Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 81 παρ. 2 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
β) Του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24).
γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
δ) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α΄ 31).
ε) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των μοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία 7921/Υ1/6.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3297).
3. Την υπό στοιχεία 87763/Ζ1 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 77275/Ζ1/19-06-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β΄ 2549)» (Β΄ 2766).
4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/523/141650/Β1/16.10.2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Κοινές διατάξεις για την εφαρμογή των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής-Γενικές Προϋποθέσεις μετεγγραφής και μετακίνησης

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε Τμήματα των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α. είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται και περιγράφονται ειδικότερα στις κατηγορίες δικαιούχων μετεγγραφής οι οποίες αναφέρονται στα Κεφάλαια Β ΄και Γ΄ της παρούσας.

2. Ως κατηγορίες μετεγγραφής για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται οι εξής: α) μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (Κεφάλαιο Β΄) και β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών (Κεφάλαιο Γ΄).

3. Ως κατηγορίες μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται οι εξής: α) μετακίνηση βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (Κεφάλαιο Β΄) και β) μετακίνηση αδελφών προπτυχιακών φοιτητών (Κεφάλαιο Γ΄).

4. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή στις περιπτώσεις της παρ. 2 είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020 καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης.

5. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις κατηγορίες μετεγγραφής των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ της παρούσας, είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής.

6. Γενική προϋπόθεση για τη μετακίνηση φοιτητή σε Τμήματα ή Σχολές του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις περιπτώσεις της παρ. 3, είναι να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα εν λόγω Τμήματα ή Σχολές, στα οποία το σύνολο των μορίων/συνολική βαθμολογία του φοιτητή υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

β) Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, αντίστοιχο ή μη, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

γ) Ως «βάση εισαγωγής» νοείται ο ελάχιστος αριθμός μορίων, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή ενός υποψηφίου ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. κατά το έτος συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ανά κατηγορία εισαγωγής του υποψηφίου.
Ως έτος συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση νοείται το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου ο αιτών μετεγγραφή φοιτητής εισήχθη σε Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.

δ) Ως «βάση μετεγγραφής» νοείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως ορίζεται στην περ. γ΄, αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.

ε) Ως «ατομικό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογητέου εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

στ) Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013, ήτοι του ίδιου του αιτούντα φοιτητή, των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών κάτω των 25 ετών εφόσον είναι άγαμοι έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα και δεν είναι «εξαρτώμενα μέλη» κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 4172/2013, ή του/της συζύγου εφόσον ο αιτών φοιτητής είναι έγγαμος. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο γονέων εκτός από την περίπτωση φοιτητή αιτούντα μετεγγραφή, η επιμέλεια του οποίου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνου αυτού.

ζ) Ως «κατά κεφαλήν εισόδημα» νοείται το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. Εφόσον ο αιτών τη μετεγγραφή ή μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαμος και διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα.

Άρθρο 3
Λόγοι αποκλεισμού

1. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν,

β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου,

γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας, και εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),

δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κατηγορίες:

δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,

δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,

δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές,

δδ) υπότροφοι ομογενείς,

δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),

δστ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

3. Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες της παρούσας, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών και Μετακινήσεων σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α.

Άρθρο 4
Αριθμός μετεγγραφομένων/μετακινουμένων

1. Ο συνολικός αριθμός των μετεγγραφομένων και μετακινούμενων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.

3. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 6 της παρούσας δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με σειρά προτίμησης, και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει το Τμήμα στο οποίο έχει αρχικά εισαχθεί.

Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής.

Άρθρο 5
Μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

1. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται βάσει των οικονομικών κριτηρίων ως εξής:

α) Έξι (6) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,

β) τέσσερα (4) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000),

γ) τρία (3) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),

δ) δύο (2) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος κυμαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ.

Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων α΄ έως και δ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς.

2. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μία εκ των κατηγοριών της παρ. 1 πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων μετεγγραφών με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με την περίπτωση ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170).

3. Προκειμένου ο αιτών να μοριοδοτηθεί σύμφωνα με την παρούσα, δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) καθώς και τους Α.Φ.Μ. των γονέων του, τους Α.Φ.Μ. και τους Α.Μ.Κ.Α. των αδελφών του κάτω των 25 ετών εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, ή του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμος/έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

4. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και το τελευταίο οικονομικό έτος πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής. Ο αιτών δεν λαμβάνει κανένα μόριο λόγω των οικονομικών κριτηρίων της παρ. 1 στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) η φορολογική δήλωση η οποία αντιστοιχεί σε Α.Φ.Μ. οι οποίοι δηλώθηκαν, έχει καταχωρηθεί αλλά δεν έχει υποβληθεί, ή

β) η φορολογική δήλωση η οποία αντιστοιχεί σε Α.Φ.Μ. των γονέων ή κηδεμόνα ή συζύγου ή του ίδιου του φοιτητή εφόσον είναι άνω των 25 ετών, δεν έχει υποβληθεί.

5. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται βάσει των κοινωνικών κριτηρίων ως εξής:

α) ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος, ανεξαρτήτως του εάν το τέκνο αποτελεί «εξαρτώμενο μέλος» κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 4172/2013,

β) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος, ανεξαρτήτως του εάν το τέκνο αποτελεί «εξαρτώμενο μέλος» κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 4172/2013,

γ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

δ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,

ε) ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/ Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Εάν ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο εν λόγω Τμήμα ή Σχολή κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020.

Άρθρο 6
Μετακίνηση σε Τμήμα ή Σχολή του ιδίου επιστημονικού πεδίου βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν επιθυμεί αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 75 του ν. 4692/2020, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή

β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού που ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

2. Οι παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση της διαδικασίας μετακίνησης βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

3. Οι αιτήσεις μετακίνησης του παρόντος άρθρου ικανοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα ή στις Σχολές τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού που ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του ν. 4692/2020. Η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων μετακίνησης, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο εν λόγω Τμήμα ή Σχολή κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων και μετακινούμενων να μην υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στο εδάφιο α ΄της παρ. 1΄ του ν. 4692/2020.

Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής αίτησης μετεγγραφής/μετακίνησης

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών και σε αποκλειστική προθεσμία η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να μετεγγραφούν, υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρομή των δηλωθέντων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων μοριοδότησης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

2. Στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος και της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η επεξεργασία και η τήρηση των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως τα μέτρα εφαρμογής του ανωτέρω Κανονισμού προβλέπονται ειδικότερα στο ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την επεξεργασία αυτών, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των δικαιούχων μετεγγραφής κατά φθίνουσα σειρά των μορίων, που συγκέντρωσαν σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

4. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης κυρώνει τον πίνακα υπό την αίρεση του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι δικαιούχοι μετεγγραφής, δεσμεύθηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν από την οικεία Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος στο οποίο είναι επιθυμητή η μετεγγραφή.

5. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφής ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των οικείων Σχολών/Τμημάτων. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία είχαν δεσμευθεί στην αίτησή τους ότι θα προσκομίσουν.

6. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός ευλόγου χρόνου τον υποψήφιο μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής.

7. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση τα οποία συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής, καθώς και στην περίπτωση μη απόδειξης των μοριοδοτούμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος/ Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το συντομότερο δυνατό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε αυτήν την περίπτωση η μετεγγραφή πραγματοποιείται αν το σύνολο των μορίων για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο αιτών που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής.

8. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

9. Οι παρ. 1 έως 7 εφαρμόζονται αναλογικά και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετακίνησης ενός φοιτητή σε Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 8
Δικαιολογητικά για μοριοδότηση οικονομικών/ κοινωνικών κριτηρίων

1. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5, για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

α. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

β. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης.

γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους.

δ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

ε. Πιστοποιητικό αναπηρίας του αρμοδίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγου του ή βεβαίωση της επιτροπής της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, ότι τα μέλη της οικογένειας του αιτούντος (οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια ή ο/η σύζυγος) πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.

στ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του τέκνου άγαμου γονέα.

ζ. Διαζευκτήριο σε περίπτωση που ο ίδιος ο φοιτητής είναι διαζευγμένος.

η. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι.

θ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014).

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και ως προς τα δικαιολογητικά μετακίνησης ενός φοιτητή σε Τμήμα ή Σχολή άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών και Μετακινήσεων σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α.

Άρθρο 9
Αριθμός μετεγγραφομένων/μετακινουμένων

Οι μετεγγραφές ή μετακινήσεις των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιούνται καθ΄ υπέρβαση του ποσοστού ίσου με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

Άρθρο 10
Προϋποθέσεις και διαδικασία μετεγγραφής

1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος των σπουδών του, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες και στις οποίες αα) δεν διαμένουν μόνιμα οι γονείς τους, αβ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας και αγ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν επικαρπία κατοικίας και

β) τα αδέλφια της περ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών,

γ) τα αδέλφια της περ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και

δ) το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

2. Ως προς τις μετεγγραφές του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος μετεγγραφή φοιτητή, θα υποβάλει μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής του καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στη Σχολή ή στο Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής του,

β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις της παρ. 1 στοιχ. α΄ και υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος μετεγγραφή φοιτητή, θα υποβάλει μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής του καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στη Σχολή ή το Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής του,

γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, και υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές, πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές άλλης Περιφερειακής Ενότητας.

3. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 2, σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία: α) τα αδέλφια φοιτητές ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα, ή αβ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας ή αγ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν επικαρπία κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές της ως άνω Περιφερειακής Ενότητας και υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών.

4. Ο έλεγχος των εισοδηματικών ορίων των παρ. 1 και 3 πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση- διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων μετεγγραφών με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με την περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

Άρθρο 11
Μετακίνηση αδελφών προπτυχιακών φοιτητών σε Τμήμα ή Σχολή του ιδίου επιστημονικού πεδίου

1. Ο φοιτητής, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4692/2020 πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, δύναται να υποβάλει αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα ή Σχολή του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής του.

2. Ως προς τις μετακινήσεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο φοιτητής δύναται να μετακινηθεί σε Τμήμα ή Σχολή του ιδίου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος, θα υποβάλει μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής του καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στη Σχολή ή στο Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής/ή και μετακίνησής του,

β) εάν δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης βάσει της περ. α, ο φοιτητής δύναται να μετακινηθεί σε Τμήμα ή Σχολή του ιδίου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος, θα υποβάλει μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής του καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στη Σχολή ή το Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής /και μετακίνησής του,

γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, και υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν ή να μετακινηθούν από κοινού σε Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές, πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις μετεγγραφής ή μετακίνησης και να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για Τμήματα ή Σχολές της τρίτης Περιφερειακής Ενότητας.

3. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 2, σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν ή να μετακινηθούν από κοινού σε Τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία:

α) τα αδέλφια φοιτητές ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα, ή αβ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας ή αγ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν επικαρπία κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις μετεγγραφής ή μετακίνησης και να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για Τμήματα ή Σχολές της ως άνω Περιφερειακής Ενότητας και υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών.

Άρθρο 12
Διαδικασία υποβολής αίτησης μετεγγραφής/μετακίνησης

1. Σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δικαιούχοι φοιτητές υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αίτηση στην οποία δηλώνουν το αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή και τα στοιχεία του αδελφού φοιτητή. Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερους του ενός αδελφούς με την ιδιότητα του φοιτητή, επιλέγουν έναν εξ’ αυτών. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν την εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

2. Οι λόγοι αποκλεισμού του δικαιώματος μετεγγραφής που αναφέρονται στο άρθρο 74 του ν. 4692/2020 αφορούν στους φοιτητές αδελφούς που υποβάλουν την αίτηση για μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή και όχι στους αδελφούς αυτών που υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής.

3. Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής εφαρμογής και υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η επεξεργασία και η τήρηση των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως τα μέτρα εφαρμογής του ανωτέρω προβλέπονται ειδικότερα στο ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την επεξεργασία αυτών, αντιπαραβάλλονται οι αιτήσεις και οι αρνητικές δηλώσεις των αδελφών, ως προς την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2.

5. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφής.

6. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης κυρώνει τον πίνακα υπό την αίρεση του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύθηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν από την οικεία Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος στο οποίο είναι επιθυμητή η μετεγγραφή.

7. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφής ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των οικείων Σχολών/Τμημάτων. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής όλα τα δικαιολογητικά, που είχαν δεσμευθεί στην αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.

8. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός ευλόγου χρόνου τον υποψήφιο μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής.

9. Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, που συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής, καθώς και σε περίπτωση μη απόδειξης των δηλωθέντων στοιχείων μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως και το συντομότερο δυνατό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών χάνει το δικαίωμα μετεγγραφής.

10. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

11. Οι παρ. 1 έως 9 εφαρμόζονται αναλογικά και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετακίνησης ενός αδελφού φοιτητή σε Τμήμα ή Σχολή του ίδιου επιστημονικού πεδίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77 του ν. 4692/2020.

Άρθρο 13
Δικαιολογητικά αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

1. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων και η πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της μετεγγραφής.

α. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

β. Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής του αδελφού του. Εάν η δήλωση αποποίησης δεν υποβληθεί μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής από δημόσια αρχή.

γ. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα/Σχολή προέλευσης.

δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους.

ε. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

στ. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι.

ζ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση που ο αιτών φοιτητής δηλώνει τέκνο άγαμου γονέα.

η. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο αδελφός/αδελφή είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, α) φοιτητής προπτυχιακού κύκλου σπουδών Τμήματος Α.Ε.Ι/Α.Ε.Α. και δεν έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και β) υπεύθυνη δήλωση του αδελφού που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

θ. Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα.

2. Η ανωτέρω παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά και ως προς τα δικαιολογητικά μετακίνησης φοιτητή αδελφού προπτυχιακού φοιτητή σε Τμήμα ή Σχολή άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου βάσει της διαδικασίας μετακινήσεων αδελφών προπτυχιακών φοιτητών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77 του ν. 4692/2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 14
Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ενστάσεων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων επί του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφής ή μετακίνησης η οποία έχει ως αρμοδιότητα την εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά των αποτελεσμάτων των αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 80 του ν. 4692/2020.

2. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Πρόεδρο με τον νόμιμο αναπληρωτή του, και δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ οι οποίοι υποδεικνύονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο εκάστοτε από τον πρόεδρο της Επιτροπής υποδεικνυόμενος υπάλληλος από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης.

3. Η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εξετάζει αιτήσεις θεραπείας φοιτητών, οι οποίες υποβάλλονται αποκλειστικά για περιπτώσεις προφανούς σφάλματος, το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος κατά την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής ή μετακίνησης. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι γενικές αρχές και η διαδικασία που ισχύουν κατά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 - Α΄ 45).

4. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων θεραπείας συντάσσεται από την Επιτροπή Ενστάσεων πίνακας δικαιούμενων μετεγγραφής ή μετακίνησης, ο οποίος κυρώνεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, υπό την αίρεση του ελέγχου των δικαιολογητικών, τα οποία οι δικαιούχοι μετεγγραφής ή μετακίνησης δεσμεύθηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν από την οικεία Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής όπου είναι επιθυμητή η μετεγγραφή ή μετακίνηση.

5. Οι αιτήσεις θεραπείας κατά των αποτελεσμάτων των αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τη διαδικασία και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

 

 

 


Αρ.Πρωτ.37818/Ζ1/05-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Πληροφορίες : Α. Τσελίκα
e-mail : atsel(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442321

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας … και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 17 του ν.4521/2018(Α΄ 38) « Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
ε) Των άρθρων 57, 59 και 60 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.»
στ) Tου π.δ.70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού…...και Τουρισμού».
ζ) Tου π.δ. 125/2016 (Α΄ 110) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η) Της με αρ. 89006/Ζ1/01-06-2017 (Β΄1915) Υ.Α. «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, Αποφασίζουμε

Άρθρο 1 – Πεδίο Εφαρμογής

1.Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το ποσό των δωδεκάμισι χιλιάδων (12.500) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει ίδιο εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν εγγραφεί:

α) είτε μέσω της επιτυχίας τους στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκάστου σχολικού έτους, Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), ημερήσιου ή εσπερινού.

β) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)

Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α., με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 17 του ν.4521/2018(Α΄38) για μετεγγραφή στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Ως προς τις μετεγγραφές της παρούσας περίπτωσης ισχύουν τα εξής:

α) Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδερφού του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος μετεγγραφής φοιτητή, θα υποβάλει μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παραμονή του, καθόλη τη διάρκεια της φοίτησής του, στη Σχολή ή το Τμήμα φοίτησής του και την μη άσκηση του δικαιώματος μετεγγραφής του.

β) Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδερφού του, ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του θα υποβάλει μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παραμονή του, καθόλη τη διάρκεια της φοίτησής του, στη Σχολή ή το Τμήμα φοίτησής του και την μη άσκηση του δικαιώματος μετεγγραφής του.


γ) Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέρφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέρφια φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής για αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές της τρίτης Περιφερειακής Ενότητας.

δ) Σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέρφια φοιτητές μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

i. Σε Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα που διαμένουν οι γονείς τους μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

ii. Σε Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης,

iii. Σε Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης.

ε) Σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογενείας του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, δικαιούται μετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδερφός φοιτά σε Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του.

στ) Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 δικαιούνται μετεγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, οι φοιτητές των ΤΕΙ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σύμφωνα με την αντιστοιχία Τμημάτων του άρθρου 5, του ν.4521/2018 (A΄ 38).

2. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:

α) Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση που αιτείται μετεγγραφής ο ένας μόνο φοιτητής, ο αδερφός του αιτούντος πρέπει να μην έχει υπερβεί δύο έτη πλέον των προβλεπομένων ετών φοίτησης.

β) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για τους οποίους η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

γ) Οι φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής και αιτούνται εκ νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή. Εξαιρούνται οι φοιτητές που έχουν λάβει μετεγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

δ) Οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ε) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις κάτωθι κατηγορίες:

i) Tέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.

(ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.

(iii) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.

(iv) Υπότροφοι Ομογενείς.

(v) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοούνται ως

α) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:
Το ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του προηγούμενου φορολογικού έτους, του ίδιου του φοιτητή, και των μελών της οικογένειάς του. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος την μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα – όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω – του γονέα στον οποίο υπάγεται ως εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Αν οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι και ο φοιτητής λόγω ατομικού εισοδήματος δεν εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα του γονέα, στη δήλωση του οποίου αναγραφόταν ως εξαρτώμενο μέλος πριν την υποβολή ατομικής δήλωσης.

β) Μέλη της οικογένειας:
Ο φοιτητής που αιτείται την μετεγγραφή του και όσα τέκνα εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση των γονέων του, ως εξαρτώμενα μέλη καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι έγγαμος, υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του ο/η σύζυγος καθώς και τα τέκνα που αυτός έχει δηλώσει.

γ) Κατά κεφαλήν εισόδημα:
Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος όπως ορίστηκε ανωτέρω με το συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (υπόχρεος και εξαρτώμενα μέλη) που εμφανίζονται στη δήλωση.

δ) Τόπος σπουδών:
Η Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει το Τμήμα ή η Σχολή φοίτησης.

ε) Τόπος μόνιμης κατοικίας γονέων:
Η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Ειδικά για την περιφέρεια της Αττικής όλες οι περιφερειακές ενότητες που ανήκουν σε αυτήν νοούνται ως μία περιφερειακή ενότητα, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας - Μεθάνων και Ύδρας.

Άρθρο 2 - Διαδικασία υποβολής αίτησης μετεγγραφής

1. Σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), οι δικαιούχοι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΠΕΘ στην οποία δηλώνουν την αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα και τα στοιχεία του αδελφού φοιτητή. Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερους του ενός αδελφούς/ες με την ιδιότητα του φοιτητή, επιλέγουν έναν εξ’ αυτών. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης, αφορούν μόνο τους φοιτητές αδελφούς που υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα και όχι τους αδελφούς αυτών που υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη επιθυμίας μετεγγραφής σε άλλο Τμήμα αντίστοιχο του Τμήματος φοίτησής τους.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αντιπαραβάλλονται οι αιτήσεις/ αρνητικές δηλώσεις των αδελφών, ως προς την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφής.

4. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν από τα ΑΕΙ, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

5. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφή ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων. Οι μετεγγραφέντες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά, που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.

6. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τον υποψήφιο μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής.

7. Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία, τα οποία συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής, δεν αποδειχθούν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών χάνει το δικαίωμα μετεγγραφής.

8. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.

Άρθρο 3 - Δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων και η πλήρωση των προϋποθέσεων, για συμμετοχή στη διαδικασία:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

5. Διαζευκτήριο στην περίπτωση που ο φοιτητής δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

6. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης και β) υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

7. Βεβαίωση Του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 3153/2016)

Αριθμ. 158978/Ζ1
Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας … και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 2 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
γ) Του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
δ) Των άρθρων 57, 59 και 60 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
ε) Του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Tου Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού…...και Τουρισμού».
ζ) Tου Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η) Της αριθμ. Υ27/9-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου», ως ισχύει.
θ) Της αριθμ. 140277/Ε5/5.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2435) υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι) Της αριθμ 158964/Z1/27.09.2016 υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Eισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που έχουν εγγραφεί:

α) μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Μαΐου - Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους,Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ήεσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄,

β) μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) και

γ) μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις από τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

Οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5, 7 και 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76). Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. και εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.

2. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:

α) Οι φοιτητές, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76), ή σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, εφόσον αιτούνται εκ νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής.

β) Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για τους οποίους η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις κάτωθι κατηγορίες:

(i) Tέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.

(ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.

(iii) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.

(iv) Υπότροφοι Ομογενείς.

(v) αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι κυπριακής καταγωγής φοιτητές και οι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 (Β΄ 272/1.3.2007) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετεγγράφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 59 του Ν. 4415/2016 και ισχύει.

4. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:

α) Πολύδυμα τέκνα: τα τέκνα που γεννήθηκαν ύστερα από πολύδυμη κύηση (δίδυμα, τρίδυμα κ.ο.κ. αδέλφια).

β) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του προηγούμενου φορολογικού έτους, του ίδιου του φοιτητή, και των μελών της οικογένειάς του. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος την μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα – όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω – και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή αιτούντος μετεγγραφή, η επιμέλεια του οποίου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνου αυτού.

γ) Μέλη της οικογένειας: Ο επιτυχών που αιτείται την μετεγγραφή του και όσα τέκνα εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση των γονέων του, ως εξαρτώμενα μέλη καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που ο επιτυχών είναι έγγαμος, υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του ο/η σύζυγος καθώς και τα τέκνα που αυτός είχε δηλώσει.

δ) Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος όπως ορίστηκε ανωτέρω με το συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (υπόχρεος και εξαρτώμενα μέλη) που εμφανίζονται στη δήλωση. Ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση του αιτούντος και των γονέων του/συζύγου.

ε) Μόρια εισαγωγής: Τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προκειμένου για επιτυχόντες που βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α, τα μόριά τους υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 αν πρόκειται για Σχολή/Τμήμα με ειδικό μάθημα/μαθήματα.

στ) Πόλη: Το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους Δήμους κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης, το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη.

Άρθρο 2 - Αριθμός μετεγγραφόμενων

1. Ο αριθμός των μετεγγραφόμενων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι. ή μεγαλύτερο του ανωτέρω ποσοστού, το οποίο δύνανται να εισηγηθούν αιτιολογημένα οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου ΑΕΙ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

2. Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και μετεγγράφονται χωρίς μοριοδότηση, οι ακόλουθες κατηγορίες:

α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α΄ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή, στην πλησιέστερη πόλη εντός της ιδίας περιφέρειας, όπου λειτουργεί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, και

β) Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές, που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη, που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη, που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, ή στην πλησιέστερη στις ανωτέρω πόλη εντός της ιδίας περιφέρειας, όπου λειτουργεί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα.

γ) Οι φοιτητές που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, οι οποίου μετεγγράφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 59 του Ν. 4415/2016 και ισχύει.

Άρθρο 3 – Μοριοδότηση των αιτήσεων

Χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου - εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα - και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 5).

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου - εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα - και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001 έως 6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 4).

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου - εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα - και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6.001 έως 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3).

Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρ. 60 του Ν. 4415/2016.

Προκειμένου ο αιτών να μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω για το εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τόσο του ιδίου όσο και τους ΑΦΜ των γονέων του. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση που να αντιστοιχεί στους ΑΦΜ που δηλώθηκαν, ο αιτών δεν λαμβάνει κανένα μόριο λόγω εισοδηματικού κριτηρίου.

Η μοριοδότηση των α΄ έως και γ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος εφόσον υφίσταται και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των μελών της οικογένειάς του, όπως ορίζεται ανωτέρω, το οποίο προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του προηγούμενου φορολογικού έτους. Η φορολογική δήλωση και κάθε τροποποίηση αυτής πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (Μόρια 3).

ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2).

στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (Μόριο 1).

ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (Μόριο 1).

Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερους του ενός αδελφούς/ες με την ιδιότητα του φοιτητή λαμβάνει ένα (1) μόριο συνολικά, ομοίως στην περίπτωση που συμπίπτει η ιδιότητα του αδελφού/αδελφής φοιτητή προπτυχιακού κύκλου σπουδών και του πολύδυμου αδελφού στο ίδιο πρόσωπο, ο αιτών λαμβάνει ένα (1) μόριο για τα κριτήρια αυτά.

Στις ως άνω περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη μετεγγραφή έχει ο τόπος, που δεν είναι η πόλη της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.

η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Μόριο 1).
Ο αιτών λαμβάνει το ανωτέρω οριζόμενο ένα (1) μόριο, ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις.

θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα ή τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. Ειδικά για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας σε αριθμό μορίων που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), η επιτροπή ενστάσεων μπορεί, μετά την κύρωση του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφή και εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση θεραπείας, να λαμβάνει απόφαση για τη μη εφαρμογή του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής.

Στις περιπτώσεις αιτούντων που δεν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια ή δεν επαληθευτούν αυτά κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, μετεγγραφή χορηγείται για τις θέσεις που δεν κατελήφθησαν από αιτούντες που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια.

Άρθρο 4 -
Διαδικασία υποβολής αίτησης μετεγγραφής

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών και σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), όσοι φοιτητές επιθυμούν να μετεγγραφούν, υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΠΕΘ ηλεκτρονική αίτηση στην οποία δηλώνουν τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών ΑΕΙ όπου επιθυμούν να μετεγγραφούν και όσα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 κριτήρια για τα οποία δύνανται να μοριοδοτηθούν. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των δηλωθέντων κριτηρίων μοριοδότησης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

2. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής που υπάγονται στα στοιχεία α και β της παραγράφου 2, του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης και μετεγγράφονται εκτός του ποσοστού 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός της ίδιας ή άλλης συμπληρωματικής προθεσμίας, που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων, στην οποία δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα, που επιθυμούν να μετεγγραφούν.

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την επεξεργασία αυτών, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφής κατά φθίνουσα σειρά των μορίων, που συγκέντρωσαν σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσης απόφασης.

4. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στα ΑΕΙ, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

5. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφή ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων. Οι μετεγγραφέντες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά, που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.

6. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τον υποψήφιο μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής.

7. Σε περίπτωση που η δήλωση από τον αιτούντα των στοιχείων της αίτησης, που συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής καθώς και η συνδρομή των μοριοδοτημένων κριτηρίων του άρθρου 3 της παρούσης, δεν αποδειχθεί από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε αυτή την περίπτωση η μετεγγραφή πραγματοποιείται αν το σύνολο των μορίων για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο αιτών που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής.

8. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.

Άρθρο 5 - Δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων του άρθρου 3 της παρούσης απόφασης, για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

5. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

6. Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής/φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών:

α) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και

β) Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

7. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/ 1990 (Α΄ 120), στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας.

8. Βεβαίωση πρόσβασης ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις του αδελφού/αδελφής, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις.

9. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας (σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής) 67% και άνω ή πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών:

- πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική 67% και άνω, ή

- βεβαίωση της επιτροπής της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, που πιστοποιεί την πάθηση που δηλώνει ο αιτών ή

- έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών.

10. Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στον φοιτητή ιατρική μέριμνα, στην περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται μετεγγραφής λόγω αναπηρίας (σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής) 67% και άνω, ή πάσχει από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις.

11. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή έχει αδελφό ή αδελφή φοιτητή/φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών ή είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α΄ 120) ή επειδή είναι φοιτητής με αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, ή πάσχει από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών.

Άρθρο 6
Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ενστάσεων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων επί του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφής.

2. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως πρόεδρο και 2 Υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. που, μαζί με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο εκάστοτε από τον πρόεδρο της Επιτροπής υποδεικνυόμενος υπάλληλος από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης.

3. Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει αιτήσεις θεραπείας φοιτητών κατά προτεραιότητα για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας σε αριθμό μορίων που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της παρούσης. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι γενικές αρχές και η διαδικασία που ισχύουν κατά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 - ΦΕΚ Α΄ 45).

4. Οι αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μετεγγραφών από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δια της παρούσης καταργείται η αριθμ. 143456/Ζ1/16.9.2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 12749/Ζ1/27-1-2016 (ΦΕΚ 112 Β΄) υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα