edu.klimaka.gr

Χορήγηση Άδειας Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε Μέλη ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ / ΕΔΙΠ / ΕΤΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3209/2020

Αριθμ. 20614
Ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για μεταδιδακτορική έρευνα των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(συν. 1090/20-7-2020, θέμα 4ο)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 746/1970 (Α΄ 267) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2013 (Α΄ 137) «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση, συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2009 (Α΄ 189) «Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησηςεκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης».
4. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις των παρ. 1-6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύουν και της παρ. 22.γ του άρθρου 80 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
7. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως του άρθρου 13.
8. Την υπ’ αρ. 126603/Ζ2/29-07-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653 ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα κ.λπ. διατάξεις») που αφορούν της κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π.
9. Την υπ’ αρ. 131955/Ζ1/3.8.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 465) διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ομόφωνα εγκρίνει:

Tην εξειδίκευση των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για μεταδιδακτορική έρευνα των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΠ.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ως ακολούθως:

• Η εκπαιδευτική άδεια για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. χορηγείται με Πράξη του Πρύτανη, ύστερα από:
α) εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, για όσους/ες είναι ενταγμένοι σε Τμήμα και
β) εισήγηση της Κοσμητείας, για όσους/ες είναι ενταγμένοι σε Σχολή.

• Στην, κατά περίπτωση, εισήγηση πρέπει να διατυπώνεται με σαφή τρόπο ποιος/ποια θα αναπληρώσει το μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που θα απουσιάσει με εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα, όσο και το έργο (διδακτικό κ.λπ.) που θα του/της ανατεθεί για το υπόλοιπο του/των ακαδημαϊκού/κών εξαμήνου/ων.

• Το χρονικό διάστημα λήψης της εκπαιδευτικής άδειας για μεταδιδακτορική έρευνα, μπορεί να είναι μικρότερο των 6 ή των 12 μηνών.

• Συστήνεται η έναρξη και λήξη της εκπαιδευτικής άδειας μεταδιδακτορικής έρευνας να συμπίπτει με την έναρξη και λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

• Για τα κατά τη δημοσίευση του ν. 4386/2016 υπηρετούντα ή υπό διορισμό μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., για τη συμπλήρωση της εξαετίας ή της τριετίας λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο. Για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,Ε.Τ.Ε.Π. των οποίων οι θέσεις προκηρύχθηκαν ή θα προκηρυχθούν μετά τη δημοσίευση του ν. 4386/2016 για τη συμπλήρωση της εξαετίας ή της τριετίας λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία στην αντίστοιχη κατηγορία (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.ΕΠ). Για την εφαρμογή των παραπάνω εδαφίων, ως χρόνος υπηρεσίας δεν υπολογίζεται: α) το χρονικό διάστημα προηγούμενης εκπαιδευτικής άδειας, β) το χρονικό διάστημα αναστολής καθηκόντων, γ) το χρονικό διάστημα άδειας άνευ αποδοχών, δ) ο χρόνος νόμιμης μακροχρόνιας (πάνω από 20 ημέρες) άδειας απουσίας όπως αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης, άδεια ανατροφής τέκνου και ε) ο χρόνος αποχής από τα καθήκοντα λόγω απαγόρευσης άσκησης των καθηκόντων τους.

• Η αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας μεταδιδακτορικής έρευνας και οι απαιτούμενες αποφάσεις οργάνων είναι δυνατόν να προηγούνται του χρόνου θεμελίωσης του δικαιώματος λήψης επιστημονικής άδειας.

Η αντίστοιχη πράξη του Πρύτανη, όμως, εκδίδεται μετά το χρόνο θεμελίωσης του δικαιώματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 21 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Σχετικά Άρθρα